Items where Author is "Мельніченко, Тетяна Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна and Павлюк, Роман Олександрович and Музиченко, Ірина Вікторівна (2020) University studies: Introduction to the specialty [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2018) Спеціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-036-2

Тичина, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії» [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Дефектологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка). [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 1 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). pp. 251-268. ISSN 2413-2578

Бабич, Наталія Миколаїівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції (14 квітня) 2017 року, м.Суми.. pp. 39-42. ISSN 2524-0587

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма «Науково-дослідна практика» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична (безвідривна) практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Медико-соціальні основи здоров'я. Модуль 2. Основи дефектології" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2017) Special pedagogy Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-036-2

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Detection of phonological mechanism of mistakes at students of 5-6 grades with severe speech disabilities Особлива дитина: навчання і виховання. Науковий, навчальний, інформаційний журнал, 79 (3). pp. 71-78. ISSN 2312-2781

Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мороз, Ольга Володимирівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер») Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 49-54.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Основные направления методики изучения механизмов фонологических ошибок младших подростков с тяжелыми речевыми расстройствами Электронный сборник V Международной научно-практической конференции «Специальное образование: традиции и инновации» 2016. ISSN 978-985-541-272-5

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма "Виробнича (переддипломна)педагогічна практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Пропедевтична (безвідривна) практика" для студентів наряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) FORMATION PECULIARITIES OF PHONOLOGICAL KNOWLEDGE AT STUDENTS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 13 (1). pp. 96-107. ISSN 2312-5829

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології та логопедії" для напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" для студентів спеціальності "Корекційна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліги «Основи дефектології» для студентівза напрямом підготовки «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (інтегрований курс)" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Виробнича (переддипломна) педагогічна практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика)" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Напрями методики формування фонологічного компоненту мовлення у школярів із тяжкими мовленнєвими розладами In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Медико-соціальні основи здоров`я. Модуль 2. Основи дефектології" для студентів спеціальності "Соціальна робота (соціальна робота)" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Особливості засвоєння учнями з тяжкими мовленнєвими розладами знань з української мови In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, 15-16 жовтня 2015, м. Суми.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) STATE KNOWLEDGE OF UKRAINIAN LANGUAGE AT STUDENTS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць, 3 (50). pp. 189-195.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма «Виробнича (переддипломна) педагогічна практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Логопедія (інтегрований курс) для студентів за спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецметодика початкового навчання мови» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська безвідривна практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології та логопедії» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) STATE OF PHONOLOGICAL FORMATION KNOWLEDGE AT STUDENTS OF 5-6 GRADES WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : зб.наук.праць (6). pp. 110-116. ISSN -

Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) METHOD OF DIAGNOSIS OF PHONOLOGICAL FORMATION KNOWLEDGEAT STUDENTS OF 5-6 GRADES WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Освіта осіб з особливими потребами : шлях розбудови : наук-метод. зб., 2 (4). pp. 267-275. ISSN 978-966-189-233-3

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи дефектології та логопедії 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна деонтологія" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Логопедія [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2013) The problem of knowledge of phonological formation of at pupils of 5-6 classes with severe speech disabilities Освіта осіб з особливими потребами :шлях розбудови : наук-метод.зб.: Вип.3. Частина 2./ за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, 2 (3). pp. 155-162. ISSN 978-966-2669-17-6

Мельніченко, Тетяна Василівна (2013) Вступ до спеціальності: логопедія. Модуль 2 Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2012) Phonological component of speech: the relevance of research in children with severe speech disorders In: Проблемы сопровождения детей и подростков с особыми образовательными потребностями: психолого-педагогический, социальный и медицинский аспекты: материалы II международной научно-практической конференции, 29-30 марта 2012 г., Киров: Изд-во ВятГГУ.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2012) The linguistic nature of the "phoneme" concept in the context of speech therapy research Український логопедичний вісник : зб.наук.праць (3). pp. 44-48. ISSN 966-8663-23-3

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 106-109.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Relevance of the study phonology component of speech at children with severe speech disorders Український логопедичний вісник: зб.наук.праць (2). pp. 21-24. ISSN 966-8663-23-3

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Phonological component of language as part of the successful knowledge assimilation of the Ukrainian language in children with SSD Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр.наук-практ.конф. (20 квітня 2011 р.) / за заг.ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, Д. М. Бодненко]. pp. 106-110.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Вступ до спеціальності : логопедія. Модуль 2 Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Київський ун-т імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Fri Jan 28 02:12:19 2022 EET.