Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: М | Н | С | Т
Number of items: 15.

М

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Inclusive education as an innovative form of teaching children with mental and physical development: factors of successful implementation Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (29). pp. 249-254. ISSN 978-966-8840-95-1

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Methodological approaches for teachers-defectologists to work in the system of inclusive education Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.- Вип. ХХІІІ в трьох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна (23). pp. 114-124.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Development of educational integration of children with mental and physical disabilities Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб.наукових праць (23). pp. 150-155.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Problem of preparation students-defectologists to an integrated and inclusive education for children with impaired mental and physical development INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. pp. 154-160. ISSN 978 963 07 8636 2

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) The problem of future social pedagogues to work in inclusive education Іновації та моделі безперервної освіти: матеріали Міжнародного кримського педагогічного конгресу, 2-4 жовтня 2013 року, смт. Гаспара, АР Крим. pp. 229-235.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) The genesis of research approaches to the definition of "educational integration of children with disabilities" Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (21-22 березня 2013 року). pp. 265-270.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Competence approach to professional training of speech pathologists teachers for educational integration of children with defects in mental and physical development Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць, 19 (24). pp. 153-158. ISSN 2310-0893

Мельніченко, Тетяна Василівна (2013) The problem of knowledge of phonological formation of at pupils of 5-6 classes with severe speech disabilities Освіта осіб з особливими потребами :шлях розбудови : наук-метод.зб.: Вип.3. Частина 2./ за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, 2 (3). pp. 155-162. ISSN 978-966-2669-17-6

Мельніченко, Тетяна Василівна (2013) Вступ до спеціальності: логопедія. Модуль 2 Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мороз, Ольга Володимирівна (2013) Особливості невербальної та вербальної комунікації у дітей з аутизмом Науково-методичний журнал «Логопедія» (4). pp. 3-8.

Н

Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2013) Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». ISBN 978-966-2432-16-9

С

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) Increasing effectiveness of physiotherapy by differentiating temporal characteristics of psychosomatic patients Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] (37). pp. 202-206. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) A system of corrective instruments for medical and psychological rehabilitation of psychosomatic patients Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] (38). pp. 414-418. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) Individual chronotope course of cardiovascular diseases in developmental sweep Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка, 10 (24). pp. 623-632. ISSN 2072-4772

Т

Таран, Оксана Петрівна (2013) The psychological world of the child image: problems and prospects for research Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29, Том IV: ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК "Міжнародні Челпанівські читання", 4 (29). pp. 293-299. ISSN 978-966-8840-95-8

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:35 2022 EEST.