Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Е | К | Л | М | П | С | Т | Х | Ц
Number of items: 66.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2014) Педагогічні принципи М. Лисенка в аспекті розвитку сучасної фортепіанної школи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 116-126.

Бутенко, Тетяна Максимівна and Сахарова, Лідія Олександрівна (2014) Formation of creative will sound student during musical training Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 16 (21) Частина 1 (16(21)).

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2014) Formation of instrumental performance experience future teacher of music Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гаркуша, Людмила Іванівна (2014) Parenting independence of future music teacher in class piano Ars musicae: музично-освітологічний дискурс № І. pp. 78-81.

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2014) «Додатковий музичний інструмент (фортепіано)» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2014) «Основний музичний інструмент – фортепіано» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Духовність і професійна культура майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 358-365.

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Spirituality and professional culture of the future teacher of music Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 358-365.

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Professional self-identity within framework music-pedahohycal traning. Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXX (120). – 290 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). pp. 40-50. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Competence-based approach and innovative technology professional art education in tne development of performing skills of future teachers of music Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXXІІ (122). – 274 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). pp. 43-49. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Методичні засади музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики на основі інтеграційного підходу Ars musicae: музично-освітологічний дискурс № І. pp. 73-77.

К

Касьянов, Валентин Васильович (2014) Романс "Стоять дерева золоті" Педагогічний репертуар вокаліста. Сучасні романси та романси з кінофільмів : хрестоматія/ Р. Г. Шаповалова, А. А. Хлопотова. p. 6. ISSN 978-966-7548-97-1

Касьянов, Валентин Васильович (2014) Романс "Мені з тобою добре" Педагогічний репертуар вокаліста. Сучасні романси та романси з кінофільмів : хрестоматія/ Р. Г. Шаповалова, А. А. Хлопотова. pp. 66-67. ISSN 978-966-7548-97-1

Коваленко, Владислав Вікторович (2014) Особливості формування особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 607-613.

Коваленко, Владислав Вікторович (2014) Features of the personality traits of future teacher of music in the instrumental performance training Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 607-613.

Корзун, Валентина Володимирівна (2014) Musical and performance skills as a leading method of forming a professional qualities of the future music teachers Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СХІХ (119). – 257 с. – (Серія педагогічні та історичні науки).. pp. 94-100. ISSN 2310-371

Корзун, Валентина Володимирівна (2014) Artistic interpretation of pieces of music as higher stage of performance trade Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXX (120). – 290 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). pp. 74-79. ISSN 2310-371X

Куришев, Євген Володимирович (2014) Piano art in the modern world: the angle International Piano Competition in Memory of Vladimir Horowitz Дослідження.Досвід.Спогади: зб. наук. і наук.–метод. пр. (10). pp. 77-85. ISSN 978-966-11-0481

Куришев, Євген Володимирович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2014) Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Володимира Горовиця у культурно-мистецькому просторі України Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 290-297.

Куришев, Євген Володимирович (2014) Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 197-203.

Л

Лабінцева, Лариса Павлінвна (2014) Концертна діяльність як показник виконавської майстерності музикантів Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 297-303.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2014) Methods of interpretation of music as a means of artistic training future teachers of music Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (133). pp. 154-160. ISSN 978-7406-57-8

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2014) Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 483-491.

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Ensemble music as a means of optimizing the motivational sphere of students to teaching and professional activities In: Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie,decyzja, praktyka(Міжнар. наук.-практ. конф)), 29.06.2014, Вроцлав, Польша.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Component of values professional and personal qualities of music teacher Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р. pp. 399-405.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) PRINCIPAL STATUSES ABOUT ORGANIZATION OF FOLK STUDENT INSTRUMENTAL ENSEMBLE IN UNIVERSITIES Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання..

Мастерських, Олександр Миколайович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІДЕО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ [Teaching Resource]

П

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) The work program of the course "Methodology of teaching solo singing" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) The program is a comprehensive qualifying examination with specialization "Teaching musical instrument" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) The program for the examination of the subject "The main instrument" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) The program for the examination of the subject "Basic instrument" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 61-69.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Methodological Training of Masters of Music Art in Terms of University Education. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) The program for the exam with the subject "basic instrument" (header "bachelor" distance learning) [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Features introduction of competence approach in the training of future teachers of music Наукові записки. pp. 50-57.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Working program of the course "Fundamentals of performance skills instrumentalist" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Working Program of the course "Methods of teaching vocal" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) NEW BAYAN WAVE» INVITES Джаз. pp. 6-7.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Formation instrumental and executive competence of the future teacher of music in the process of professional preparing Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття. pp. 61-69.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС [Teaching Resource]

Полянский, Вячеслав Анварович and Полянский, Тимур Вячеславович (2014) Ragtime music and academic tradition Джаз (4-6). pp. 20-27.

Полянский, Вячеслав Анварович and Полянский, Тимур Вячеславович (2014) Era of ragtime Нова книга, Вінниця.

С

Салан, Катерина Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МУЗИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципіни "ОСНОВИ ЗВУКОРЕЖИСУРИ"1 ч [Teaching Resource] (Unpublished)

Салан, Катерина Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ РЕЖИСЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" 1,2 ч. [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) The work program of the course "Multimedia teaching aids" [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Музично-інформаційні технології" [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) The work program of the course "Fundamentals of Multimedia instrumentovedeniya" [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) The work program of the course "Mastering" 1,2 p. [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) The work program of the course "Embedded applications to music programs" 1.2 p. [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "ОСНОВИ ЗВУКОРЕЖИСУРИ"2ч [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2014) The main musical instrument: domra [Teaching Resource]

Свириденко, Н.С. (2014) Одесіана Антона Рубінштейна — погляд через століття Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 237-244.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2014) Formation of piano culture of Austria in the context of nineteenth-century viennese improvements mechanics Искусствоведение в контексте других наук в Росии и за рубежом. Паралели и взаимодействия: сборник материалов тМеждународной научной конференции 14-19 апреля 2014 года. pp. 464-471. ISSN 978-5-519-01807-4

Свириденко, Наталія Сергіївна (2014) Harpsichord performance in the musical culture of modernity Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef ) [et al.]. – Chişinău : Grafema Libris, 2014 (2(22)). pp. 26-31. ISSN 2345-1408

Сподаренко, Віктор Михайлович (2014) Reflection in action or reality of the Ukrainian Accordion Festival Джаз (5). pp. 14-15.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2014) The main musical instrument: accordion [Teaching Resource] (Unpublished)

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2014) Practical course of pop-jazz accompaniment for Accordion НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ.

Т

Тітович, Валерій Іванович (2014) Features of the dynamics in the clavier works of J.S. Bach Науковий часопис, 2 (16(21)). pp. 220-223.

Тітович, Валерій Іванович and Лисіна, Н.І. (2014) Передумови виникнення англійської вірджинальної школи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 194-200.

Х

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) ОСНОВНІ МЕТОДИ ПЕРВИННОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МУЗИЧНИМ ТВОРОМ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ In: Мистецька освіта в україні:проблеми теорії і практики.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) Теоретичні основи формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 691-697.

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ" 2ч [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни " Мультимедійні технічні засоби навчання" 1 ч [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Feb 21 02:08:35 2024 EET.