Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Article

Безпалько, Ольга Володимирівна (2017) «Social pedagogy» by Рaul Natorp: new interpretation in the context of European integration Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). pp. 13-22. ISSN 2312-5829

Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2017) International experience of development and reforming social services Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIX. pp. 207-210. ISSN 2413-1865

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) The characteristics of health-preserving competence in the future social teachers and social workers Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). pp. 20-40. ISSN 2312-5993

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Essence and classification of pedagogical conditions of the formation of health-preserving competence of future social pedagogues and workers Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). pp. 85-92. ISSN 2311-6382

Денисюк, Олена Миколаївна and Новосільська, Тетяна Миколаївна (2017) Features of the training of teenage girls to conscious motherhood Молодий вчений (4). pp. 409-412. ISSN 2304-5809

Дуля, Аліна Володимирівна (2017) Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні». pp. 196-199.

Дуля, Аліна Володимирівна (2017) Особливості впровадження комплексної програми "Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції" Збірник тез підготовлено за доповідями учасників науково-практичної конференції „Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи ”. pp. 36-39.

Дуля, Аліна Володимирівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) Functioning Participant's Families of the Anti Terrorist Operation Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. (1(306)). pp. 25-32. ISSN 2227-2844

Дуля, Аліна Володимирівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції Збірник тез доповідей ХІIІ Всеукр. наук.-прак. конф. "Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління". pp. 241-244.

Дуля, Аліна Володимирівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) The role of civic organizations in the implementation of social support for families of participants in the anti-terrorist operation Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». pp. 76-80.

Журавель, Тетяна Василівна and Снітко, Марина Аркадіївна (2017) Стан функціонування та розвиток сімейних форм виховання в м. Києві Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 79-95. ISSN 2312-5829

Лях, Тетяна Леонідівна and Башта, Ольга (2017) The content of social and educational work with parents of children with special needs in comprehensive school educational institutions Збірка матеріалів ХXХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

Лях, Тетяна Леонідівна and Башта, Ольга (2017) Condition of social and pedagogical support of children with special needs and their parents at complex vocational educational establishments of Kyiv Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (142). pp. 9-15. ISSN 2518-7465

Лях, Тетяна Леонідівна and Попова, Альона Олексіївна (2017) European experience of training researchers and practitioners of community development and organization Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). pp. 145-154. ISSN 2312-5829

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Попова, Альона Олексіївна (2017) Social and pedagogical problems of adaptation of students to distance learning in higher education Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки: секція «Освіта» Матеріали Міжнародної конференції «Інновації у вищій освіті-2017» (1). pp. 17-21. ISSN 2519-2884

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Попова, Альона Олексіївна (2017) Students standing before the distance learning in institution of higher education Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). pp. 80-88. ISSN 2414-0325

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2017) SKILLS DEMAND AND SUPLY IN THE EUROPEAN UNION Освітологія / українсько-польський щорічник (VI). pp. 176-181. ISSN 2226-3012

Павлюк, Роман Олександрович and Pavliuk, Roman and Лях, Тетяна Леонідівна and Liakh, Tetiana and Безпалько, Ольга Володимирівна and Bezpalko, Olga and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Klishevych, Nataliia (2017) Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs Social Sciences, 6 (4). p. 152. ISSN 2076-0760

Павлюк, Роман Олександрович and Лях, Тетяна Леонідівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2017) Approaches to ICT-competence standard’s development in the research-based training system of the future specialist of the social sphere in Ukraine Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 8 (313). pp. 98-114. ISSN 2227-2844

Сапіга, Світлана Володимирівна (2017) Socio-pedagogical conditions for the development of the personal potential of adolescents in Scout public associations Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (10(74)). pp. 44-55. ISSN 2312-5993

Сапіга, Світлана Володимирівна (2017) The Role of Adult Scout Leaders in Developing the Personal Potential of Adolescent Members of Scout Public Associations Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (8(313)). pp. 288-295. ISSN 2227-2844

Сапіга, Світлана Володимирівна (2017) Monitoring and evaluation of the development of the personal potential of adolescents in Scout public associations Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2(351)). pp. 69-74. ISSN 1729-360Х

Сапіга, Світлана Володимирівна (2017) Principles of Program Constructing for Personal Potential of Adolescents in Scout Public Associations Електронне наукове фахове видання Науковий вісник Донбасу (1-2). pp. 1-8. ISSN 2310-2187

Спіріна, Тетяна Петрівна and Піцура, Тетяна Юріївна (2017) Supervision as a component of social work Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIV (3). pp. 152-156. ISSN 2413-1865

Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Людмила Олександрівна (2017) Prevention of Alcohol Consumption in Adolescent Environment Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 313 (8). pp. 295-301. ISSN 2227-2844

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) Developmental history and guiding their improvement to work service of psychologists for the penal system Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії. pp. 83-85.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2017) Socio-pedagogical conditions of professional self-development of future social teachers in high school Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (1 (65)). pp. 184-194. ISSN 2312-5993

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Зубченко, Світлана Вікторівна (2017) The problems of children who care leavers for independent life Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1(306)). pp. 209-217. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Кирилюк, Олена Володимирівна (2017) Components of formation of professional image of future social worker Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 23. pp. 193-199. ISSN 2524-0730

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Modern public advertising in Ukraine: legal and ethical aspects Economy and Education: modern tendencies. pp. 278-280. ISSN 978-83-62683-24-6

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Impact of advertising on a child's personality Vzdelávanie a spoločnosť II. medzinárodný nekonferenčný zborník. pp. 516-518. ISSN 978-80-555-1829-9

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Preparing future social educators to promotion and information activities: teaching and methodical aspects Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. pp. 115-121. ISSN 2311-6382

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Readiness of future social educators for advertising and information activities Pedagogy and Psychology (134). pp. 20-23. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Book Section

Журавель, Тетяна Василівна (2017) Соціальна підтримка дітей, які перебувають у конфлікті із законом, та їх сімей In: Соцiальна робота iз вразливими сiм’ями та дiтьми. ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини. ТОВ «Обнова компані, Київ, pp. 312-351. ISBN 978-617-7239-20-7

Журавель, Тетяна Василівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2017) Попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми In: Соцiальна робота iз вразливими сiм’ями та дiтьми. ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини. ТОВ «Обнова компані, Київ, pp. 192-238. ISBN 978-617-7239-20-7

Лях, Тетяна Леонідівна and Виноградова, Олександра (2017) Psychosocial support for families affected by HIV / AIDS In: Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; частина 2 (Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми). ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ, pp. 273-310. ISBN 978-617-7239-20-7

Monograph

Morze, Nataliia and Kuzminska, Olena and Лях, Тетяна Леонідівна (2017) Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities Колективна (три і більше авторів). Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning: monograph. Studio NOA for University of Silesia in Katowice, Katowice - Cieszyn.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2017) Professional self-improvement of social workers in resource centers Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Раделицька, Ірина Ігорівна (2017) Analysis of the experience of experts in social fundraising activity Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Фірсова, Ірина Миколаївна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) Public social advertising as a means of communication in modern transformations in Ukraine Колективна (двоосібна). Publishing House WSZiA, Ополе (Польща).

Conference or Workshop Item

Журавель, Тетяна Василівна and Рогозна, Юлія (2017) Особливості лідерського потенціалу учнів професійно-технічних навчальних закладів In: ІІ-я Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы», 10 марта 2017 года, Баку– Ужгород– Дрогобыч.

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2017) Globalization of EU higher education: Implications and Perspectives In: Проблеми мовної освіти в епоху глобалізації, 6-7 жовтня 2017, Чернігівський НПУ імені Т.Г.Шевченка.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) The role and reprehensible ect of attitude convict to completed offens In: Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики, 13-14 жовтня 2017 року, Харків.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) The psychological methods of suicide prevention in prisons is elaborated. In: Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування, 27-28 жовтня 2017 року, м. Львів.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) Training of psychologists to work with convicts suffering tuberculosis In: Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ, 24 листопада 2017 року, м. Київ.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Advertising as a means of preventing manifestations of negative behavior among children and adolescents In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього", 21-22 лютого 2017 року, Центр наукових технолгій (м.Харків).

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Social advertising as an innovative struggle tool with negative social phenomena In: Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові інновації", 15-16 лютого 2017 року, Міжнародний центр наукових досліджнь (м.Київ).

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) TRAINING FUTURE SOCIAL PEDAGOGES TO ADVERTISING AND INFORMATIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY EDUCATION In: Всеукраїнська науково-практична конференція до 125-річчя від Дня народження Йосипа Сліпого, 23 лютого 2017 року, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Book

Журавель, Тетяна Василівна (2017) Попередження домашнього насильства щодо дівчат та жінок у м. Києві: модель, особливості, персективи ТОВ "Видавничий дім "Калита", Київ. ISBN 978-617-7152-38-4

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Успішне спілкування з однолітками» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-19-9

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Твої цінності» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-17-5

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Родинне коло» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-20-5

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Попередження вживання психоактивних речовин» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-16-8

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) «Вибір до змін»: програма тренінгових занять для підлітків ТОВ "Обнова компані", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Зошит учасника/учаснииці програми «Вибір до змін» ТОВ "Обнова компані", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Життєва перспектива» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-18-2

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Новохатня, К. А (2017) Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навчально-методичний посібник для практиків, Том 2 ТОВ "ОБНОВА КОМПАНІ", Київ. ISBN 978-617-7402-14-4

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Новохатня, К. А (2017) Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навчальнометодичний посібник для практиків. Том 1 ТОВ "ОБНОВА КОМПАНІ", Київ. ISBN 978-617-7402-13-7

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Петрочко, Жанна Василівна and Кияниця, З.П. (2017) Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології ТОВ "ОБНОВА КОМПАНІ", Київ. ISBN 978-617-7239-20-7

Петрочко, Жанна Василівна and Кияниця, Зінаїда Петрівна (2017) Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7239-20-7

Teaching Resource

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Новохатня, К. А (2017) «Життєві навички»: методичні рекомендації щодо впровадження програми індивідуальних занять з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2017) Socialization of personality [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2017) Technologies of organization and conducting of social-educational training [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2017) Innovative models of providing social services [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2017) Social administration [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2017) Social administration [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2017) Management activity of social pedagogue [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jun 29 02:08:54 2022 EEST.