Items where Division is "Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Є | Б | В | Г | Ж | К | Л | П | Р | С | У | Ч | Ш
Number of items: 81.

S

Sawrasowa-W’jun, Tetiana (2018) Технологія подолання стресу сучасної особистості методами казкотерапії Колективна (три і більше авторів). Depresja. Wybrane aspecty zyvieniow psyshologoczne i gumanistygzne: монографія. Talkom, Gdansk-Kijów.

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2018) Memory about the war in the post-colonial prose Південний архів (74). pp. 23-26. ISSN 2307-8037

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) The feminine reading of history in modern Ukrainian novels: demythologization and poetics of quotidian Science and Education a New Dimension. Philology, 161 (VI(48)). pp. 15-19. ISSN 2308-1996

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) The gender artistic models of the modern Ukrainian novels Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Creative workshop: prose [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Theory and practice of literary creation [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Literary Studies: Introduction to Literary Studies [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна (2018) Художні моделі ідентичності у творах учасників "Коронації слова" Слобожанська беседа-11. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Старобільськ, 9 листоп. 2018 р.) / ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” ; за ред. проф. Глуховцевої К. Д. – Вип. 11. – Старобільськ, 2018. (11). pp. 157-160.

Бровко, Олена Олександрівна (2018) Mykola Rudenko. Poet, human rights activist and philosopher from Luhansk region Історична правда.

Бровко, Олена Олександрівна (2018) University studies [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна (2018) Traumatic Identity of Characters in Ukrainian Literature in the 1920s-1930s: Gender and Ideology Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: monograf. Talkom, Gdańsk ; Kijów.

Бровко, Олена Олександрівна and Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Робоча програма практичної підготовки: переддипломна практика (літературознавча) [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2018) Return is possible: novel by Irina Vlasenko "Alien Treasures" Колективна (три і більше авторів). Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. БукРек, Чернівці.

В

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Біографічна драма Брехтівський часопис (6). p. 127. ISSN 2303-9612

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności… Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: колективна монографія.Talkom, Gdansk - Kijow.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Modern Ukrainian dramaturgy for children: axiological measurement of a current generation prizm Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (12). pp. 18-24. ISSN 2311-2433

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча навчальна програма дисципліни "Практикум з української літератури: Виразне читання" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української літератури і літературної критики. Змістовий модуль: Українська література і літературна критика другої половини XIX століття" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української літератури і літературної критики". Змістовий модуль: "Українська література і літературна критика другої половини XIX століття" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Творчий семінар". Змістовий модуль "Творчий семінар (драматургія)" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з літературного менеджменту". Змістовий модуль "Організація виставкової діяльності" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні проекти в галузі гуманітаристики та художньої літератури" для студентів спеціальності 035 Філологія. [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Аналіз художнього тексту для студентів спеціальності 035 Філологія [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Потенціал гри (за п'єсою Олександра Вітра "Під прицілом тиші") Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова". pp. 212-220. ISSN 978-617-7663-01-9

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Сучасна українська драматургія. Галерея портретів Одноосібна. Вид. Р.А.Козлов, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Literary terminology in author's genre definitions of contemporary Ukrainian playwrights Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. pp. 58-62.

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Робоча програма практики виробничої (безвідривної) зі спеціалізації [Teaching Resource]

Г

Гуль, Олександра Григорівна (2018) Pijane krewetki 醉虾 – popularny delikates morski chińskiej żywej kuchni Колективна (три і більше авторів). ŻYWIENIE – ZDROWIE – EDUKACJA: монографія. Talkom, Gdańsk – Kijów.

Ж

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Influence of ideological constructs on the female works (on the material of R. Troyanker’s lyric poetry) Синопсис: текст, контекст, медіа (2(22)). ISSN 2311-259X

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Maria Pryhara as/and the woman from Proletarskaja pravda: the influence of the media construct on the feminine literary work Синопсис: текст, контекст, медіа (4(24)). ISSN 2311-259X

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Reproduction of woman experience in the ukrainian literature of the 1920th (on material of Natalia Zabila’s lyric poetry) Синопсис: текст, контекст, медіа (1(21)). ISSN 2311-259X

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Теорія та історія сучасного літературного процесу: Новітні теоретико-літературні школи [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Основи літературного редагування [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Польська мова [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Менеджмент творчості [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Teaching Journalism in Ukraine at the Present Period: the Problems of Theory and Practice Дриновський збірник (11). pp. 450-455. ISSN 2218-0567 (print)

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Інтерпретація смерті дитини в жіночих текстах 1920-х років ХХ ст. Колективна (три і більше авторів). Talkom, Gdańsk – Kijów 2018.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Literary style [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Novel in novellas: the problem of integrity and structure Мова і культура. Серія "Філологія". pp. 56-61. ISSN 966-7825-44-2966-7825-46-9

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) In the groove of the "Black lake" by Volodymyr Gzhytsky Дивослово (11). pp. 47-52. ISSN 0130-5263

К

Козлов, Роман Анатолійович (2018) R. A. Kozlov. “Booth #27” by Ivan Franko: chronotopic-numerological reading Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. pp. 351-355.

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: монографія. Talkom, Gdańsk – Kijów.

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Fraternities Брехтівський часопис (6). pp. 131-132. ISSN 2303-9612

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Теорія масової комунікації та інформації [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Історія української літератури і літературної критики (1940–1950-і рр.) [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Research infrastructure in the field of philology: source study base of philological research [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Literary criticism workshop [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) The image of Grinchenko in the journalism of the MUR Синопсис: текст, контекст, медіа (4(24)). pp. 23-33. ISSN 2311-259X

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Theory of information and communication [Teaching Resource]

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2018) The principle of consistency and its implementation in linguistic commentary Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян. pp. 22-25.

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Training vocabulary for the compatibility of aviation terms Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія та практика. pp. 85-94.

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Literary and linguistic skills: Working curriculum [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) History of World Literature: Literature of the Ancient World [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Literary Studies: Literature of the Ancient East [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) World literature. Working program of the block of educational disciplines [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Theory and practice of literary work: Working curriculum [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Ancient Egyptian poem «The Song of Harper: an artistic translation into Ukrainian Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (12). pp. 106-112. ISSN 2311-2433

П

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Ахроматичні колореми у поетичній збірці М. Свєтліцкого “Drobna zmiana” In: Міжнародна науково-практична конференція "Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство", 15-16 червня 2018 р., Київ.

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (польська мова)" для 2 курсу, освітня програма "Переклад" [Teaching Resource]

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Language and stylistic features of the collected poems “Drobna zmiana” by Marcin Świetlicki Вісник Київського національного лінгвістичного університету, 21 (2). pp. 72-78. ISSN 2311-0821 (2415-7333)

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (польська мова)" для 3 курсу, освітня програма "Переклад" [Teaching Resource]

Р

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) The artistic world of the story "Garkavyy" of Yuri Lipy Дев’яті Липівські читання. pp. 182-200. ISSN 978-966-184-309-6

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) History of the writing and publication of the novel “Sun from the west” by Ulas Samchuk: reconstruction attempt Синопсис : електронне фахове видання (3(23)). ISSN 2311-259X

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) The poetics of the travelogue «The impressions of travel across Europe» (1939) by Volodymyr Blondinenko Філологічний дискурс (7). pp. 171-187. ISSN 2411-4146 (друкована версія)

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) "(Not)Undercut": memory about totalitarian trauma in the story of Ulas Samchuk՚S story «The displaced persons» Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects. pp. 130-147.

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) The image of Roman Shukhevich in the ulas SamchukʼS Prose Філологічні діалоги (5). pp. 79-88. ISSN 2663-709Х; 2663-7103

С

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2018) psychology of creativity [Teaching Resource]

Сінченко, Олексій Дмитрович (2018) Українська література і літературна критика 60–80 років ХХ століття [Teaching Resource]

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Author's concept of textbooks on foreign literature for senior high school Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. pp. 89-93. ISSN 2411-1309

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Using the foundations of the pedagogic anthropology in the study of foreigh literary characters Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 139-150. ISSN 2312-5829

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Рroblem of studying characters in foreign literature textbooks for high school Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць (20). pp. 504-514. ISSN 2411-1309

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Methods of teaching linguistic and literary disciplines (Methods of teaching literary disciplines) [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Methods of teaching in higher education (Methods of teaching literary disciplines) [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Production Assistant Practice [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Methods of teaching foreign literature in school [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна and Кадоб'янська, Н.М. (2018) World Literature. Grade 10. Notebook for current and thematic evaluation Навчальний посібник . ТОВ "Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-800-1

Удовиченко, Лариса Миколаївна and Кадоб'янська, Н.М. (2018) World Literature. Grade 10. Textbook ТОВ "Сиция", Україна. ISBN 978-617-7205-72-1

Ч

Чибор, Ірина Степанівна (2018) The soul as a value: Mythological and Christian images of the soul in Ukrainian phraseology Колективна (три і більше авторів). Antropologiczno-jezykowe wizerunki duszy w perspektywie miedzykulturowej: монографія. Instytut Sławistyki Polskiej Akademii Nauk, Варшава, Польща.

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2018) “Women’s Writing” in post-modern drama (based on the materials of Irena Koval’s play – The Lion and the Lioness) Література та культура Полісся (93). pp. 52-60. ISSN 2520-6966

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2018) The functional triangle of the structural units "author - performer - viewer" (based on the play "The four projects of the Ukrainian national flag" by YuriyTarnavskiy). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Філологія». Вип. 78 (78). pp. 150-154. ISSN 2227-1864

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:09 2024 EEST.