Items where Division is "Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Б | В | Г | Ж | К | Л | П | Р | С | У | Ч | Ш
Number of items: 80.

S

Sawrasowa-W’jun, Tetiana (2018) Технологія подолання стресу сучасної особистості методами казкотерапії Колективна (три і більше авторів). Depresja. Wybrane aspecty zyvieniow psyshologoczne i gumanistygzne: монографія. Talkom, Gdansk-Kijów.

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) The gender artistic models of the modern Ukrainian novels Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Creative workshop: prose [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Literary Studies: Introduction to Literary Studies [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) The feminine reading of history in modern Ukrainian novels: demythologization and poetics of quotidian Science and Education a New Dimension. Philology, 161 (VI(48)). pp. 15-19. ISSN 2308-1996

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Theory and practice of literary creation [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна (2018) Traumatic Identity of Characters in Ukrainian Literature in the 1920s-1930s: Gender and Ideology Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: monograf. Talkom, Gdańsk ; Kijów.

Бровко, Олена Олександрівна (2018) Mykola Rudenko. Poet, human rights activist and philosopher from Luhansk region Історична правда.

Бровко, Олена Олександрівна (2018) Художні моделі ідентичності у творах учасників "Коронації слова" Слобожанська беседа-11. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Старобільськ, 9 листоп. 2018 р.) / ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” ; за ред. проф. Глуховцевої К. Д. – Вип. 11. – Старобільськ, 2018. (11). pp. 157-160.

Бровко, Олена Олександрівна (2018) University studies [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна and Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Робоча програма практичної підготовки: переддипломна практика (літературознавча) [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2018) Return is possible: novel by Irina Vlasenko "Alien Treasures" Колективна (три і більше авторів). Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. БукРек, Чернівці.

В

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Modern Ukrainian dramaturgy for children: axiological measurement of a current generation prizm Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (12). pp. 18-24. ISSN 2311-2433

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Біографічна драма Брехтівський часопис (6). p. 127. ISSN 2303-9612

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności… Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: колективна монографія.Talkom, Gdansk - Kijow.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української літератури і літературної критики. Змістовий модуль: Українська література і літературна критика другої половини XIX століття" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української літератури і літературної критики". Змістовий модуль: "Українська література і літературна критика другої половини XIX століття" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Творчий семінар". Змістовий модуль "Творчий семінар (драматургія)" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з літературного менеджменту". Змістовий модуль "Організація виставкової діяльності" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні проекти в галузі гуманітаристики та художньої літератури" для студентів спеціальності 035 Філологія. [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Аналіз художнього тексту для студентів спеціальності 035 Філологія [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча навчальна програма дисципліни "Практикум з української літератури: Виразне читання" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Потенціал гри (за п'єсою Олександра Вітра "Під прицілом тиші") Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова". pp. 212-220. ISSN 978-617-7663-01-9

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Сучасна українська драматургія. Галерея портретів Одноосібна. Вид. Р.А.Козлов, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Literary terminology in author's genre definitions of contemporary Ukrainian playwrights Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. pp. 58-62.

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Робоча програма практики виробничої (безвідривної) зі спеціалізації [Teaching Resource]

Г

Гуль, Олександра Григорівна (2018) Pijane krewetki 醉虾 – popularny delikates morski chińskiej żywej kuchni Колективна (три і більше авторів). ŻYWIENIE – ZDROWIE – EDUKACJA: монографія. Talkom, Gdańsk – Kijów.

Ж

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Maria Pryhara as/and the woman from Proletarskaja pravda: the influence of the media construct on the feminine literary work Синопсис: текст, контекст, медіа (4(24)). ISSN 2311-259X

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Influence of ideological constructs on the female works (on the material of R. Troyanker’s lyric poetry) Синопсис: текст, контекст, медіа (2(22)). ISSN 2311-259X

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Reproduction of woman experience in the ukrainian literature of the 1920th (on material of Natalia Zabila’s lyric poetry) Синопсис: текст, контекст, медіа (1(21)). ISSN 2311-259X

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Теорія та історія сучасного літературного процесу: Новітні теоретико-літературні школи [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Основи літературного редагування [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Польська мова [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Менеджмент творчості [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Teaching Journalism in Ukraine at the Present Period: the Problems of Theory and Practice Дриновський збірник (11). pp. 450-455. ISSN 2218-0567 (print)

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Інтерпретація смерті дитини в жіночих текстах 1920-х років ХХ ст. Колективна (три і більше авторів). Talkom, Gdańsk – Kijów 2018.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Literary style [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Novel in novellas: the problem of integrity and structure Мова і культура. Серія "Філологія". pp. 56-61. ISSN 966-7825-44-2966-7825-46-9

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) In the groove of the "Black lake" by Volodymyr Gzhytsky Дивослово (11). pp. 47-52. ISSN 0130-5263

К

Козлов, Роман Анатолійович (2018) R. A. Kozlov. “Booth #27” by Ivan Franko: chronotopic-numerological reading Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. pp. 351-355.

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: монографія. Talkom, Gdańsk – Kijów.

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Fraternities Брехтівський часопис (6). pp. 131-132. ISSN 2303-9612

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Теорія масової комунікації та інформації [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Історія української літератури і літературної критики (1940–1950-і рр.) [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Research infrastructure in the field of philology: source study base of philological research [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Theory of information and communication [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Literary criticism workshop [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) The image of Grinchenko in the journalism of the MUR Синопсис: текст, контекст, медіа (4(24)). pp. 23-33. ISSN 2311-259X

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Theory and practice of literary work: Working curriculum [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Training vocabulary for the compatibility of aviation terms Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія та практика. pp. 85-94.

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Literary and linguistic skills: Working curriculum [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) History of World Literature: Literature of the Ancient World [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Literary Studies: Literature of the Ancient East [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) World literature. Working program of the block of educational disciplines [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Ancient Egyptian poem «The Song of Harper: an artistic translation into Ukrainian Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (12). pp. 106-112. ISSN 2311-2433

Луцюк, Микола Володимирович (2018) The principle of consistency and its implementation in linguistic commentary Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян. pp. 22-25.

П

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Ахроматичні колореми у поетичній збірці М. Свєтліцкого “Drobna zmiana” In: Міжнародна науково-практична конференція "Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство", 15-16 червня 2018 р., Київ.

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (польська мова)" для 2 курсу, освітня програма "Переклад" [Teaching Resource]

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Language and stylistic features of the collected poems “Drobna zmiana” by Marcin Świetlicki Вісник Київського національного лінгвістичного університету, 21 (2). pp. 72-78. ISSN 2311-0821 (2415-7333)

Половинкіна, Марія Ігорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (польська мова)" для 3 курсу, освітня програма "Переклад" [Teaching Resource]

Р

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) The poetics of the travelogue «The impressions of travel across Europe» (1939) by Volodymyr Blondinenko Філологічний дискурс (7). pp. 171-187. ISSN 2411-4146 (друкована версія)

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) The artistic world of the story "Garkavyy" of Yuri Lipy Дев’яті Липівські читання. pp. 182-200. ISSN 978-966-184-309-6

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) History of the writing and publication of the novel “Sun from the west” by Ulas Samchuk: reconstruction attempt Синопсис : електронне фахове видання (3(23)). ISSN 2311-259X

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) "(Not)Undercut": memory about totalitarian trauma in the story of Ulas Samchuk՚S story «The displaced persons» Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects. pp. 130-147.

Руснак, Ірина Євгеніївна (2018) The image of Roman Shukhevich in the ulas SamchukʼS Prose Філологічні діалоги (5). pp. 79-88. ISSN 2663-709Х; 2663-7103

С

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2018) psychology of creativity [Teaching Resource]

Сінченко, Олексій Дмитрович (2018) Українська література і літературна критика 60–80 років ХХ століття [Teaching Resource]

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Methods of teaching in higher education (Methods of teaching literary disciplines) [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Using the foundations of the pedagogic anthropology in the study of foreigh literary characters Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 139-150. ISSN 2312-5829

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Рroblem of studying characters in foreign literature textbooks for high school Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць (20). pp. 504-514. ISSN 2411-1309

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Author's concept of textbooks on foreign literature for senior high school Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. pp. 89-93. ISSN 2411-1309

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Production Assistant Practice [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Methods of teaching foreign literature in school [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Methods of teaching linguistic and literary disciplines (Methods of teaching literary disciplines) [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна and Кадоб'янська, Н.М. (2018) World Literature. Grade 10. Textbook ТОВ "Сиция", Україна. ISBN 978-617-7205-72-1

Удовиченко, Лариса Миколаївна and Кадоб'янська, Н.М. (2018) World Literature. Grade 10. Notebook for current and thematic evaluation Навчальний посібник . ТОВ "Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-800-1

Ч

Чибор, Ірина Степанівна (2018) The soul as a value: Mythological and Christian images of the soul in Ukrainian phraseology Колективна (три і більше авторів). Antropologiczno-jezykowe wizerunki duszy w perspektywie miedzykulturowej: монографія. Instytut Sławistyki Polskiej Akademii Nauk, Варшава, Польща.

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2018) The functional triangle of the structural units "author - performer - viewer" (based on the play "The four projects of the Ukrainian national flag" by YuriyTarnavskiy). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Філологія». Вип. 78 (78). pp. 150-154. ISSN 2227-1864

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2018) “Women’s Writing” in post-modern drama (based on the materials of Irena Koval’s play – The Lion and the Lioness) Література та культура Полісся (93). pp. 52-60. ISSN 2520-6966

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:40 2021 EET.