Елементи, в яких автор: "Вишницька, Юлія Василівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 80.

Стаття

Вишницька, Юлія Василівна та Осельська, Ольга Віталіївна (2017) Терапевтичні тексти крізь призму міфологем Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес (2(5)). с. 32-40.

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой» Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавіка 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі нав. с. 123-128. ISSN 978-985-552-530-2

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. V (180). – С. 74–81, Том V (18). с. 74-81.

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Текстові особливості реалізації ядерних міфологічних сценаріїв у сучасній українській драматургії Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18–21 січня 2016 р.) : у 3-х т. – Т. 3. – К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 13–14.. с. 13-14. ISSN 978-611-01-0509-5

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Текстові варіації міфологічних сценаріїв початку і кінця у творах Oксани Забужко Inskrypcje : Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze. – R. IV, 2016, z. 1 (6). SIEDLCE : WYDAWNICTWO IKR[i]BL, 2015. – S. 29–50 (IV). с. 41-59. ISSN 2300-3243

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Футбол як актант міфологічних сценаріїв (на матеріалі сучасної української й польської літератури) Sport w literaturze i kulturze. Tom II serii «Problemy współczesnej humanistyki», II. с. 129-144. ISSN 978-83-64706-10-3; 978-83-64706-24-0

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Координата "національна ідентичність" у сучасній українській публіцистиці: дискурсивні кластери Władza sądzenia: Identities, Media and Literature in Ukraine and about Ukraine: Contemporary Situation and Historical Dimension / pod redakcją Nadii Trach. – №8, 2016.– S. 125-135 (8). с. 125-135. ISSN 2300-1690

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер Синопсис : текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 1 (13), 2016. (1 (13)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфосценарій сестровбивства як одна з текстових варіацій мегасценарію кінця (на матеріалі сучасної української літератури) Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры : мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. с. 339-344. ISSN 978-985-552-416-9

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015), 1. с. 35-44. ISSN 978-83-65207-08-1 (t.1)

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Віднайти Рай : текстові варіації міфологічного сценарію початку Галини Пагутяк Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe„ (27.02.2015 - 28.02.2015 ). с. 12-21. ISSN 978-83-65207-02-9

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Ідіостильові особливості реконструкції космогонічного міфосценарію у творах Тараса Прохаська Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць., 27. с. 274-287. ISSN 2075-437Х

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Індивідуально-авторська реконструкція есхатологічних міфосценаріїв у художніх творах Сергія Жадана Літературознавчі студії. Вип. 43. Частина 1., 43 (1). с. 147-160.

Вишницька, Юлія Василівна та Гусизаде, Мехін Мушфиг кизи (2015) Урбаністична поезія Михайля Семенка та Давида Бурлюка: компаративний аспект словотвірної семантики Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол: Ю. І. Ковбасенко (голов. ред.), В. І. Кузьменко (заступник голов. ред.) Гальчук О.В. (ред.) та ін. (1). с. 84-97.

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Мегаміфосценарії початку й кінця в художній картині світу Марії Матіос Синопсис: Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут (3 (11)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Індивідуально-авторська інтерпретація есхатологічного міфосценарію (на матеріалі прозових творів Іздрика) Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.„. (29.12.2014 -30.12.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 152 str.. с. 16-25. ISSN 978-83-64652-79-0

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Міфологема «Острів» як одна з домінант міфосценарію «Віднайденого / Втраченого Раю» " Актуальні питання філологічних наук : наукові дискусії" : Міжнародна науково-практична конференція,. с. 85-88.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Космогонічні міфосценарії Василя Слапчука Філологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи досліджень" : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.. с. 15-18.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Міфосценарії: до проблеми дескрипції Літературний процес: методологія, імена, тенденції (3). с. 60-65.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) «Міфологічна реверсія» сучасності: до причин та наслідків Літературознавчі студії (40(1)). с. 161-169.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Міфосценарій віднаходження Раю як одна з реалізацій космогонічних міфів (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі») Синопсис (4(8)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Мифомир сна как смыслообразующая доминанта в художественных произведениях М. Лермонтова Матеріали науково-практичної конференції до 200-річчя від дня народження М. Ю. Лермонтова "Творча спадщина М. Лермонтова: погляд з ХХІ століття" (29 жовтня 2014 року, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінче. ISSN -

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана) Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (4). с. 3-9. ISSN 2311-2433

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Дуалістична міфомодель Тараса Шевченка та Марії Матіос: "перехресні координати" Літературознавчі студії, 42 (1). с. 175-186.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда Studia Philologica (Філологічні студії) (3). с. 144-147. ISSN 2311-2425

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Міфологічні сценарії: до проблеми методології Літературознавчі студії (37(1)). с. 185-193.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации" Синопсис: Електронне наукове видання (1).

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. (33). с. 67-70.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Философия любви в современном мире: мифологические следы Збірка матеріалів четвертих Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань "Досвід християнської святості в освітньому просторі: минуле і майбутнє", 23-25 жовтня 2012. с. 243-252.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Міфологічні сценарії: до проблеми методології Літературознавчі студії. Частина 1 (39). с. 185-193.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Суб'єкт-об'єктна позиція образу Києва у поезії 20 століття Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 12 квітня 2012 р.. с. 167-176.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.)) Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КТПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 284 с. – 45-58 (11). с. 45-58.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологема "Дом" в языковой картине мира Александра Блока Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. Вип. XXVI. – Ч. 3 (2). с. 80-88.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологические сценарии в современном мире: проблема прочтения Мовні і концептуальні картини світу (38). с. 135-141.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Лабіринти "трамвайно-підземних" часопросторів новел Хуліо Кортасара та Мірча Еліаде Мова і культура., VIII (14). 194 -201.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Смысловое приращение как особенность хронотопического сдвига (на материале рассказа И. Бунина "Руся") Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура. с. 27-31.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Міфологічний сценарій «Втраченого раю»: сучасний духовно-сакральний контекст Літературознавчі студії. (31). с. 58-63.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Мифологические сценарии в современном мире: постановка вопроса Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Научный журнал. Серия "Филология. Социальные коммуникации". Т. 24(63). – № 3. – Симферополь, 2011. – С. 33-40. (3). с. 33-40. ISSN 1606-3715

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале «Египетской повести» «Гора» Николая Лескова) Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Научно-методический журнал. / Гл.ред. Кудрявцева Л.А. — К.: АУПРЯЛ, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.– 2011. – № 2. – С. 2-6. (2). с. 2-6.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологема зеркала в художественном мире Бродского: «Сонет к зеркалу» Иосиф Бродский в XXI веке: материалы международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20-23 мая 2010 г.. с. 185-189.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Образно-мотивный контрапункт в рассказе И.Бунина «Легкое дыхание»: текстуальный анализ Русский язык, литература, культура в школе и вузе (5). с. 2-5.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: введение в проблему Мова і культура. Т Х, 146 (13). с. 10-16.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: символический аспект Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasow antycznych do wspolczesnosci. Colloquia litteraria sedlcensia studia minora. Volumen II.. с. 143-149. ISSN 2081-3546

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Семантика верху у творах Миколи Лєскова ЛЕСКОВИАНА: Творчество Н.С. Лескова: проблемы изучения и преподавания: Международный сборник научных трудов. – Т.2. (2). с. 31-46.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Лингвокреативный потенциал внутренней формы слова в «Размышлениях о Божественной литургии» Н.В.Гоголя Збірка матеріалів других Покровських міжнародних просвітницьких читань «Церква в світі: служіння любові», 22-24 жовтня 2009 р.; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009 – 616 с. – С. 200-214.. с. 200-214.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Креативный потенциал мифологемы «хаос» в текстовом пространстве поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»: гидроморфная модель IX Гоголівські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції.. с. 165-170. ISSN -

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Образи матеріально-тілесного низу в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр..: / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. – К.: Університет, 2008. – № 10 (част. 1). – 104 с. – С. 21-28. (10). с. 21-28.

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Ассоциативная зазоринка между…(хаос и космос произведений Витальда Гомбровича) Наукові записки. Серія:Філологічні науки (мовознавство) (75). с. 14-16. ISSN 966-8089-24-3

Розділ підручника/навчального посібника

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. In: Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Альма Матер, 3 . К. : Видевничий центр «Академія»а, К. : ВЦ «Академія». ISBN 978-066-580-507-6

Монографія

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Підручник/посібник

Вишницька, Юлія Василівна та Тверітінова, Тетяна Іванівна (2013) Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть: навчально-методичний посібник для студентів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс із зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Автореферат дисертації

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Автореферат - Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Філатова О.С. на дисертацію Вишницька Ю.В. за темою: "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Дисертація - Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Мейзерська Т.С. на дисертацію Вишницька Ю.В. за темою: "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, доцента Романенко О.В. на дисертацію Вишницької Ю.В. за темою: "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Кандидат thesis, НАН України.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Кандидат thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Патент/свідоцтво

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75924.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Монографія «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75923.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75922.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75921.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75920.

Навчально-методичні матеріали

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література українська), 2018 року - 27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія; Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), Освітня програма: переклад; Освітній рівень: перший (бакалаврський), 2018 року - 25 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури, 2018. – 19 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2017. – 22 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 2018 р. -27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (англійська), галузі знань 0203 « Гуманітарні науки», 2017 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Переклад, галузь знань 0203 " Гуманітарні науки ", 2017 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська), галузь знань 0203 " Гуманітарні науки", 2017 року - 27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» для студентів за напрямом підготовки 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: Переклад, 2017 [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі методологія і методи досліджень» для магістрантів за напрямом підготовки 035 Філологія; спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); освітня програма: Мова і література (італійська), Мова і література (іспанська), Мова і література (французька) [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) галузь знань 0203 " Гуманітарні науки " [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія ((українська мова та література)галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки _6.020303 Філологія. Переклад. галузь знань __0203 " Гуманітарні науки " 2016 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Робоча навчальна програма «Аналіз та інтерпретація художнього тексту» [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Mon Jun 25 02:34:15 2018 EEST.