Items where Author is "Вишницька, Юлія Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 120.

Article

Вишницька, Юлія Василівна (2022) Образ токсичної Раші у віршах Ольги Слоньовської IV Міжнародна наукова конференція «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди» (Київ, 15-16 вересня 2022 р.). Тези доповідей / Уклад. Т. А. Пахарєва, ред. та підгот. до друку О. М. Костюк, Г. М. Шуберт. К.: НПУ імені М. П. Дра. pp. 11-14.

Вишницька, Юлія Василівна (2022) The concept of memory in Salman Rushdi’s novel midnight’s children: idiostylish routes of homecoming TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, Tom 6 Nr 17 (2022), 6 (17). pp. 1-18.

Вишницька, Юлія Василівна and Павленко, Ксенія Володимирівна (2022) Ecocriticism in feminist discourse «Філологічні діалоги»: збірник наукових праць (9). pp. 38-43. ISSN 2663 -709Х; 2663-7103

Вишницька, Юлія Василівна (2022) Text markers of the national self-identity in Hugo Hamilton’s novel “The speckled people” Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць., 91. pp. 42-50. ISSN 2663-2691, 2663-2705

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Landfill as an Axiological Dimension of Self-Identity (Based on Modern Ukrainian and Turkish Literature) 8th International scientific conference Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021 (LEIC Research 2021). p. 66.

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Крокет та інші спортивні (і не лише) види змагань у творах Миколи Хвильового "Citius! Altius! Fortius!" : феномен спорту в літературі та культурі. Збірник матеріалів конференції. pp. 25-28.

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Labyrinths of intermediality Українська мова і література в школах України (6(205)). pp. 61-63.

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Гендерне (безсумнівно!) Рецензія на монографію: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / Ольга Башкирова. — Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с. Синопсис : текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 3 (23), 2018. – Електрон. дані. (3 (23)). pp. 79-82. ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Міфосценарне прочитання образу дерева життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі» Inskrypcje. Półrocznik,R. VI 2018, z. 2 (11), pp. 81 – 93; (VI). pp. 81-93. ISSN 2300-3243

Вишницька, Юлія Василівна and Коломоєць, Олена (2018) Індивідуально-авторська версія національної ідентичності в романах італійського письменника Джорджо Щербаненка «Приватна Венера» та «Тенета зради» Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол: Ю. І. Ковбасенко (голов. ред.), Гальчук О.В. (випуск. ред.) та ін. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2018. – № 6 (1) (6). pp. 11-22. ISSN 966 – 7486 – 15

Вишницька, Юлія Василівна and Осельська, Ольга Віталіївна (2017) Therapeutic texts through the lens of mythologem Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес (2(5)). pp. 32-40.

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Мифологические сценарии в современном художественном дискурсе: попытка типологизации Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. V (180). – С. 74–81, Том V (18). pp. 74-81.

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Текстові особливості реалізації ядерних міфологічних сценаріїв у сучасній українській драматургії Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18–21 січня 2016 р.) : у 3-х т. – Т. 3. – К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 13–14.. pp. 13-14. ISSN 978-611-01-0509-5

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой» Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавіка 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі нав. pp. 123-128. ISSN 978-985-552-530-2

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Текстові варіації міфологічних сценаріїв початку і кінця у творах Oксани Забужко Inskrypcje : Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze. – R. IV, 2016, z. 1 (6). SIEDLCE : WYDAWNICTWO IKR[i]BL, 2015. – S. 29–50 (IV). pp. 41-59. ISSN 2300-3243

Вишницька, Юлія Василівна (2016) The football as the perpetrator of the activity of myth-scenarios (on material of contemporary Polish and Ukrainian literature) Sport w literaturze i kulturze. Tom II serii «Problemy współczesnej humanistyki», II. pp. 129-144. ISSN 978-83-64706-10-3; 978-83-64706-24-0

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Координата "національна ідентичність" у сучасній українській публіцистиці: дискурсивні кластери Władza sądzenia: Identities, Media and Literature in Ukraine and about Ukraine: Contemporary Situation and Historical Dimension / pod redakcją Nadii Trach. – №8, 2016.– S. 125-135 (8). pp. 125-135. ISSN 2300-1690

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер Синопсис : текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 1 (13), 2016. (1 (13)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфосценарій сестровбивства як одна з текстових варіацій мегасценарію кінця (на матеріалі сучасної української літератури) Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры : мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. pp. 339-344. ISSN 978-985-552-416-9

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015), 1. pp. 35-44. ISSN 978-83-65207-08-1 (t.1)

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Віднайти Рай : текстові варіації міфологічного сценарію початку Галини Пагутяк Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe„ (27.02.2015 - 28.02.2015 ). pp. 12-21. ISSN 978-83-65207-02-9

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Ідіостильові особливості реконструкції космогонічного міфосценарію у творах Тараса Прохаська Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць., 27. pp. 274-287. ISSN 2075-437Х

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Individual author reconstruction of eschatological Mythological Scenarios in the works by Sergey Zhadan Літературознавчі студії. Вип. 43. Частина 1., 43 (1). pp. 147-160.

Вишницька, Юлія Василівна and Гусизаде, Мехін Мушфиг кизи (2015) Urban poetry by Mychayl Semenko and David Burluk: comparative aspect of qord formation semantics Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол: Ю. І. Ковбасенко (голов. ред.), В. І. Кузьменко (заступник голов. ред.) Гальчук О.В. (ред.) та ін. (1). pp. 84-97.

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Мегаміфосценарії початку й кінця в художній картині світу Марії Матіос Синопсис: Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут (3 (11)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Індивідуально-авторська інтерпретація есхатологічного міфосценарію (на матеріалі прозових творів Іздрика) Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.„. (29.12.2014 -30.12.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 152 str.. pp. 16-25. ISSN 978-83-64652-79-0

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Міфологема «Острів» як одна з домінант міфосценарію «Віднайденого / Втраченого Раю» " Актуальні питання філологічних наук : наукові дискусії" : Міжнародна науково-практична конференція,. pp. 85-88.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Космогонічні міфосценарії Василя Слапчука Філологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи досліджень" : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.. pp. 15-18.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Міфосценарії: до проблеми дескрипції Літературний процес: методологія, імена, тенденції (3). pp. 60-65.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) "Mythology recerse" of the present: the problem causes and consequences Літературознавчі студії (40(1)). pp. 161-169.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Myth-scenery of search for paradise as one of the implementations of cosmological myths (based on the novel "Leaves land" by Vladimir Drozd ") Синопсис (4(8)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Мифомир сна как смыслообразующая доминанта в художественных произведениях М. Лермонтова Матеріали науково-практичної конференції до 200-річчя від дня народження М. Ю. Лермонтова "Творча спадщина М. Лермонтова: погляд з ХХІ століття" (29 жовтня 2014 року, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінче. ISSN -

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана) Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (4). pp. 3-9. ISSN 2311-2433

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Дуалістична міфомодель Тараса Шевченка та Марії Матіос: "перехресні координати" Літературознавчі студії, 42 (1). pp. 175-186.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда Studia Philologica (Філологічні студії) (3). pp. 144-147. ISSN 2311-2425

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Mythological scenarios: the problem of metodology Літературознавчі студії (37(1)). pp. 185-193.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации" Синопсис: Електронне наукове видання (1).

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. (33). pp. 67-70.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Философия любви в современном мире: мифологические следы Збірка матеріалів четвертих Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань "Досвід християнської святості в освітньому просторі: минуле і майбутнє", 23-25 жовтня 2012. pp. 243-252.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Mythological scenarios: the problem of metodology Літературознавчі студії. Частина 1 (39). pp. 185-193.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Subject-object position of the image "Kiev" in the poetry of the 20th century Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 12 квітня 2012 р.. pp. 167-176.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.)) Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КТПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 284 с. – 45-58 (11). pp. 45-58.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологема "Дом" в языковой картине мира Александра Блока Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. Вип. XXVI. – Ч. 3 (2). pp. 80-88.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологические сценарии в современном мире: проблема прочтения Мовні і концептуальні картини світу (38). pp. 135-141.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) The "tram-underground" chronotopes labyrinths of novels by Julio Cortazar and Mircea Eliade Мова і культура., VIII (14). 194 -201.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Смысловое приращение как особенность хронотопического сдвига (на материале рассказа И. Бунина "Руся") Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура. pp. 27-31.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Міфологічний сценарій «Втраченого раю»: сучасний духовно-сакральний контекст Літературознавчі студії. (31). pp. 58-63.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Мифологические сценарии в современном мире: постановка вопроса Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Научный журнал. Серия "Филология. Социальные коммуникации". Т. 24(63). – № 3. – Симферополь, 2011. – С. 33-40. (3). pp. 33-40. ISSN 1606-3715

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале «Египетской повести» «Гора» Николая Лескова) Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Научно-методический журнал. / Гл.ред. Кудрявцева Л.А. — К.: АУПРЯЛ, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.– 2011. – № 2. – С. 2-6. (2). pp. 2-6.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологема зеркала в художественном мире Бродского: «Сонет к зеркалу» Иосиф Бродский в XXI веке: материалы международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20-23 мая 2010 г.. pp. 185-189.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Образно-мотивный контрапункт в рассказе И.Бунина «Легкое дыхание»: текстуальный анализ Русский язык, литература, культура в школе и вузе (5). pp. 2-5.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: введение в проблему Мова і культура. Т Х, 146 (13). pp. 10-16.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: символический аспект Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasow antycznych do wspolczesnosci. Colloquia litteraria sedlcensia studia minora. Volumen II.. pp. 143-149. ISSN 2081-3546

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Semantics of height in Nikolai Leskov`s works ЛЕСКОВИАНА: Творчество Н.С. Лескова: проблемы изучения и преподавания: Международный сборник научных трудов. – Т.2. (2). pp. 31-46.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Лингвокреативный потенциал внутренней формы слова в «Размышлениях о Божественной литургии» Н.В.Гоголя Збірка матеріалів других Покровських міжнародних просвітницьких читань «Церква в світі: служіння любові», 22-24 жовтня 2009 р.; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009 – 616 с. – С. 200-214.. pp. 200-214.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Креативный потенциал мифологемы «хаос» в текстовом пространстве поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»: гидроморфная модель IX Гоголівські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції.. pp. 165-170. ISSN -

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Образи матеріально-тілесного низу в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр..: / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. – К.: Університет, 2008. – № 10 (част. 1). – 104 с. – С. 21-28. (10). pp. 21-28.

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Ассоциативная зазоринка между…(хаос и космос произведений Витальда Гомбровича) Наукові записки. Серія:Філологічні науки (мовознавство) (75). pp. 14-16. ISSN 966-8089-24-3

Book Section

Вишницька, Юлія Василівна (2017) History of Ukrainian Literature XX - beg. XXI centuries: In three volumes : A manual In: Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Альма Матер, 3 . К. : Видевничий центр «Академія»а, К. : ВЦ «Академія». ISBN 978-066-580-507-6

Monograph

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Колоніальні тенета, або Як залишитися людиною в акваріумі? (на матеріалі роману-антиутопії Олексія Чупи «Акваріум») Колективна (три і більше авторів). Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. Видавничий дім «Бук рек», Чернівці.

Бітківська, Галина Володимирівна and Ліхоманова, Наталя Олександрівна and Вишницька, Юлія Василівна and Бровко, Олена Олександрівна (2018) Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2» Колективна (три і більше авторів). Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова": монографія. Букрек, Чернівці.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Mythological scenarios in modern literary and journalistic discourses Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Шлях до самоідентифікації в романі Ґюґо Гамільтона «Люди з веснянками» In: Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: межі толерантності», 8 жовтня 2021, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Landfill as an axiological dimension of self-identity (based on modern Ukrainian and Turkish literature) In: 8th International scientific conference Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021 (LEIC Research 2021), 21 – 22 October 2021, Vilnius, Lithuania.

Вишницька, Юлія Василівна (2019) Майстер-клас "Неміфічні міфологічні ігри на заняттях із літератури" In: Друга науково-методична НЕ-конференція «Академія ігрових технологій: навчання літератури», 26 жовтня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Book

Вишницька, Юлія Василівна and Тверітінова, Тетяна Іванівна (2022) Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ. ISBN 978-617-658-040-9

Вишницька, Юлія Василівна (2019) Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс зі світової літератури: навч.-метод. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-688-069-0

Вишницька, Юлія Василівна and Тверітінова, Тетяна Іванівна (2013) Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть: навчально-методичний посібник для студентів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс із зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Thesis

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Mythological scenarios in modern literary and journalistic discourses PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Філатова О.С. на дисертацію Вишницька Ю.В. за темою: "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Дисертація - Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Мейзерська Т.С. на дисертацію Вишницька Ю.В. за темою: "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, доцента Романенко О.В. на дисертацію Вишницької Ю.В. за темою: "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, НАН України.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Patent

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75924.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Монографія «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75923.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75922.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75921.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75920.

Teaching Resource

Вишницька, Юлія Василівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Філологічний аналіз художнього тексту [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс зі світової художньої культури" [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни «Майстер-клас із критичної інтерпретації світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.» [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і методи філологічних досліджень" [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Художній переклад і теорія інтерпретації" [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Світова література: історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Світова література: історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія освітнього рівня першого (бакалаврського) спеціалізацій: Германські мови і літератури (переклад включно) освітньої програми: Мова і література (німецька) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Майстер-клас із критичної інтерпретації світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.» спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.03 Українська мова і література, зарубіжна література Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і методи філологічних досліджень" спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Художній переклад і теорія інтерпретації" спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс зі світової художньої культури" спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Світова література: історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія освітнього рівня першого (бакалаврського) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі» [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Світова література XX-XXI cт.: Літературознавчі методологія і методи досліджень [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Аналіз та інтерпретація художнього тексту [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література XX-XXI cт.: Літературознавчі методологія і методи досліджень" [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз та інтерпретація художнього тексту" [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література українська), 2018 року - 27 с [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія; Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), Освітня програма: переклад; Освітній рівень: перший (бакалаврський), 2018 року - 25 с [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури, 2018. – 19 с [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2017. – 22 с [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Компаративний аналіз художнього тексту для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія освітнього рівня першого (бакалаврського) спеціалізацій: Українська мова та література Германські мови і літератури (переклад включно) освітньої програми: Українська мова і література Мова і література (англійська) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури" для студентів 2 курсу спеціальності: 035 Філологія освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньої програми: Мова і література (японська) освітньої програми: Мова і література (китайська) спеціалізації : 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури: компаративний аналіз худонього тексту"для студентів спеціальності 035 Філологи освітнього рівня першого (бакалаврського) спеціалізації Українська мова та література освітньої програми Українська мова і література [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Компаративний аналіз художнього тексту для студентів: галузь знань – 0203 – гуманітарні науки напрямів підготовки – 6.020303 – українська мова та література; 6.020303 – мова та література (англійська) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 2018 р. -27 с [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (англійська), галузі знань 0203 « Гуманітарні науки», 2017 року [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Переклад, галузь знань 0203 " Гуманітарні науки ", 2017 року [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська), галузь знань 0203 " Гуманітарні науки", 2017 року - 27 с [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» для студентів за напрямом підготовки 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: Переклад, 2017 [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі методологія і методи досліджень» для магістрантів за напрямом підготовки 035 Філологія; спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); освітня програма: Мова і література (італійська), Мова і література (іспанська), Мова і література (французька) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) галузь знань 0203 " Гуманітарні науки " [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія ((українська мова та література)галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки _6.020303 Філологія. Переклад. галузь знань __0203 " Гуманітарні науки " 2016 року [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Робоча навчальна програма «Аналіз та інтерпретація художнього тексту» [Teaching Resource]

Other

Вишницька, Юлія Василівна (2023) Передмова Збірник українсько-грузинської поезії "Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!", Видавництво "Сулакаурі", Грузія, Тбілісі.

This list was generated on Mon Dec 4 02:09:35 2023 EET.