Items where Author is "Волинець, Катерина Іванівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 82.

Article

Волинець, Катерина Іванівна and Халло, Олександра and Луцан, Надія Іванівна and Кузнецова, Олена and Пєнов, Вадим (2022) Key strategies and tasks in the process of professional training in modern еducation Journal of interdisc iplinary research, 12 (1). pp. 132-137. ISSN 1804-7890; 2464-6733

Волинець, Катерина Іванівна (2022) Methodical support of the educational activity of the educator in the conditions of the preschool education institution Інноваційна педагогіка, 1 (44). pp. 105-110. ISSN 2663-6085; 2663-6093

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Катерина Іванівна and Матушевська, Олена Василівна and Мельник, Наталія Іванівна (2021) Future Preschool Teachers’ Search and Research Skills Formation During Professional Training Journal of Higher Education Theory and Practicethis link is disabled (21(14)). pp. 136-152. ISSN 2158-3595

Волинець, Катерина Іванівна (2021) Підготовка майбутнього педагога нової генерації в контексті ініціатив давоського форуму з питань освіти Педагогічна освіта: теорія і практика (33(1)). pp. 65-70. ISSN 2412–2009

Волинець, Катерина Іванівна and Грищенко, Тетяна (2021) Формування творчої самостійності в дітей старшого дошкільного віку у процесі пізнавальної діяльності з математики Актуальні питання гуманітарних наук (38). pp. 173-179. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна (2020) The formation of professional abilities of future teachers of preschool education in the context of European integration Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. ISSN 2312-5829

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна (2020) Formation of creative independence in children of older preschool age in the process of cognitive activity Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи: збірник наукових праць. pp. 59-68. ISSN 978-617-7600-33-5

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна and Правдива, Альона Павлівна (2020) Modern approaches to the formation of values in nature in older preschool children Народна освіта.. pp. 1-6. ISSN 966-8358-22-8

Волинець, Катерина Іванівна and Галицька, Ксенія (2020) Formation of elementary mathematical competence in middle school children Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (65). pp. 220-226.

Янзакова, Шолпан and Атемкулова, Назіра and Волинець, Катерина Іванівна and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Сабірова, Жанилсин and Демиссенова, Шнар and Єлежанова, Шунар (2019) Formation of reflection on the basis of information and communication technologies Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7 (1). pp. 1-25. ISSN 2007-7890

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна (2019) Study of the problem of education of responsibility in children of senior pre-school age in interaction of family and of preschool education institution Science and education a new dimension (187). pp. 65-67. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Волинець, Катерина Іванівна and Чаяло, Олена (2019) Characteristics of the defense field of the phenomenon creativity of children of preschool age Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (44). pp. 141-147.

Волинець, Катерина Іванівна and Омельченко, Наталія (2019) Logic and mathematical development of children of the age of primary education: components and criteria of the study Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 129-135.

Волинець, Катерина Іванівна and Соколова, Інна (2019) Health-safety technology as a means environmental education of children of an early preschool: theoretical aspects Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (44). pp. 135-140.

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2019) Theoretical Foundations of the Continuity of Preschool and Primary Education as a Problem of Modern Education Народна освіта. (2(38)). ISSN 966-8358-22-8

Волинець, Катерина Іванівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Industrial (Organizational) Practice as an Important Component of the Professional Training of Master’s Народна освіта. (2(38)). ISSN 966-8358-22-8

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 199-203.

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Formation of value orientations of the future preschool teacher in the process of professional training in the conditions of modern higher educational institution Молодий вчений. pp. 27-32. ISSN 2304-5809

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Воспитание у детей старшего дошкольного возраста ценностного отношения к природе Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации. pp. 29-31. ISSN 978-985-498-797-2

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Training of masters to management of innovative activity of the institution of preschool education Освітній простір України (14). pp. 69-76. ISSN 2409-9244

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект Молодий вчений (10.2). pp. 14-17. ISSN 2304-5809

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна (2017) Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 21-23. ISSN 978-985-498-758-3

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 21-22. ISSN 978-985-498-758-3

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Historical dominants of ukrainian young generation upbringing «Молодий вчений» (3.2). pp. 10-13. ISSN 2313-2167

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Підготовка майбутнього педагога до співпраці з батьками Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». pp. 87-90.

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (17(60)). pp. 25-29. ISSN 966-7281-10-9

Волинець, Катерина Іванівна (2016) Інноваційна діяльність кафедри вищого навчальноео закладу як умова професійного становлення майбутнього педагога Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (10). pp. 163-165.

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 40 (4). pp. 84-88. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Волинець, Катерина Іванівна (2016) The innovative potential of higher education as a prerequisite for preparing future teachers to innovate Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 239. pp. 42-49. ISSN 2431-5305

Волинець, Катерина Іванівна and Літвін, Вікторія Олегівна (2016) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування наочності на уроках математики Вісник психології і педагогіки (18). ISSN -

Волинець, Катерина Іванівна and Погоріла, Діана (2016) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання дидактичних ігор на уроках математики Перлини наукового пошуку (4). pp. 41-51.

Волинець, Катерина Іванівна and Рижук, Тетяна Михайлівна (2016) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування пізнавального інтересу учнів на уроках математики Перлини наукового пошуку (4). pp. 51-61.

Волинець, Катерина Іванівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Быть или не быть малокомплектной школе в Украине Zbior raportow naukowych.Pedagogika. Teoria. Praktika.. pp. 97-102. ISSN 978-83-65207-09-8

Волинець, Катерина Іванівна (2015) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей учнів «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (7). pp. 84-86.

Волинець, Катерина Іванівна (2015) Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій на уроках математики Магістерські дослідження Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр». pp. 164-167.

Волинець, Катерина Іванівна (2014) Ідеї К.Д. Ушинського щодо підготовки майбутніх учителів у сучасній неперервній педагогічній освіті Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 185-192.

Волинець, Катерина Іванівна and Козлітін, Денис Олександрович (2014) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей).

Волинець, Катерина Іванівна (2014) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Перлини наукового пошуку.

Волинець, Катерина Іванівна (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Перлини наукового пошуку.

Волинець, Катерина Іванівна (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ Перлини наукового пошуку.

Волинець, Катерина Іванівна (2013) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ Перлини наукового пошуку. pp. 24-34.

Волинець, Катерина Іванівна (2013) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ Перлини наукового пошуку. pp. 34-44.

Волинець, Катерина Іванівна (2012) Організація педагогічної практики в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 212-220.

Волинець, Катерина Іванівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 85-88.

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна and Стецюра, Марина Василівна (2010) Features of preparation of future educators to ensure continuity of preschool and primary education Народна освіта. ISSN 966-8358-22-8

Book Section

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Ліннік, Олена Олегівна (2016) Місточок до школи In: Дитина Освітня програма дітей від 2 до 7 років. ТОВ "Бізнес-Логіка", м. Київ, pp. 247-249. ISBN 978-617-658-016-4

Кондратенко, Ганна Григорівна and Волинець, Катерина Іванівна and Комісаров, Олег Вадимович (2011) Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика" In: Дипломна робота зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика". Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Monograph

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2020) Formation of future specialists’ readiness for preschool education in carrying out professional activity in the conditions of european integration Колективна (три і більше авторів). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Monograph. Publishing House "Baltija Publishing", Riga, Latvia.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Волинець, Катерина Іванівна (2019) Diagnostication of valuable-significant orienters of future pedagoges Колективна (три і більше авторів). Професійний розвиток педагога в світлі євроінтеграціиних процесів: Колективна монографія. Veröffentlicht im InterGING Verlag, Hameln, Deutschland, Published in Germany.

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Катерина Іванівна (2019) Formation of research skills of teachers of preschool education in vocational training as one of the directions of a new strategy of higher education institutions Колективна (три і більше авторів). Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polska, Opole.

Волинець, Катерина Іванівна and Ващенко, Олена Миколаївна (2016) Methodological pproaches to formation of healthcare environment of a comprehensive educational institution Колективна (двоосібна). Publication Department at Drohobych Ivan Franko StatePedagogical University, Drohobych.

Волинець, Катерина Іванівна (2013) Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Шолухіна, Крістіна Андріївна and Волинець, Катерина Іванівна (2021) Features of formation of elementary mathematical concepts in children of senior preschool age in the educational - game environment In: Trends in science and practice of today Abstracts of XXVIII International Scientific and Practical Conference, June 01 – 04, 2021, Ankara, Turkey.

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Aspects of the formation of mathematical competence in children of the senior preschool age In: ХХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 28 вересня 2018 року, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Волинець, Катерина Іванівна (2014) Ідеї К.Д.Ушинського щодо підготовки майбутніх учителів в сучасній неперервній педагогічній освіті In: Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського).

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Смольникова, Галина Валентинівна and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Волинець, Катерина Іванівна and Карабаєва, І.І. (2016) «Child» the educational program for children from 2 to 7 years Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-016-4

Ващенко, Олена Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Кравченко, Тамара Володимирівна (2015) Оздоровче виховання молодших школярів Вид-во «Ранок», Харків. ISBN 978-617-09-2626-5

Волинець, Катерина Іванівна and Ващенко, Олена Миколаївна and Кравченко, Тамара Володимирівна (2014) Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей) Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, Хмельницьк.

Волинець, Катерина Іванівна and Ващенко, Олена Миколаївна and Кравченко, Тамара Володимирівна (2013) Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей) Перлини наукового пошуку (1). ХмЦНП, Хмельницький.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Василиєва, С.А. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Волинець, Катерина Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Коваль, Н.С. and Кузьменко, В.У. and Левченко, Л.Л. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Пасічник, Алла Володимирівна and Проскура, О.В. and Прокопенко, В.І. and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Teaching Resource

Волинець, Катерина Іванівна (2021) RPND ODF.05 "Organization and management in preschool education" Content module "Legal aspects of management" [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2021) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2020) RPND ODF.05 "Organization and management in preschool education" Content module "Legal aspects of management" [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2020) ODF.05 “Organization and Management in Preschool Education”. Content module «Management of financial and economic activities» [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2019) Організація і управління в дошкільній освіті "Управління фінансово-економічною діяльністю " [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Виробнича (організаційна) практика [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Практика (виробнича, управлінська) [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2019) Work program of the discipline EDF.05 "Organization and Management in Preschool Education". Content Model "Legal Aspects of Management" [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Організація і управління в дошкільній освіті. Змістовий модуль «правові аспекти управління» [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Організація і управління в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна (2017) Виробнича (управлінська) практика [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Організація і управління в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2016) Організація і управління в дошкільній освіті: роб. прог. інтегр. курсу [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2016) Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу: роб. прог, навч. дисцип [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2015) Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і технологія [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2015) Математика (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна and Романенко, Людмила Віталіївна (2015) Математика з методикою навчання: роб.навч.прог. [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2015) Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): математики [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна and Ващенко, Олена Миколаївна and Кравченко, Тамара Володимирівна (2014) Перлини наукового пошуку [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2014) МАТЕМАТИКА [Teaching Resource] (Unpublished)

Волинець, Катерина Іванівна (2014) МАТЕМАТИКА [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Aug 8 02:13:55 2022 EEST.