Items where Author is "Леонтьєва, Інна Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 105.

Article

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) A metaphorical business game in the professional training of corporate education specialists Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (2 (51)). pp. 77-82. ISSN 2524-0609

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Metaphorical business game as an innovative teaching method Метафорична ділова гра як інноваційний метод навчання. pp. 176-179. ISSN 978-966-376-082-7

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Development of critical thinking of students: debes, ergo potes Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання. ISSN 978-966-644-585-1

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Innovation - a conditio sine qua non of the development of higher pedagogical education? Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота (2 (49)). pp. 92-96. ISSN 2524-0609

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Education reform in Ukraine: the evolution of scientific ideas (2001-2021) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (36 (2)). pp. 12-17. ISSN 2311-2409; 2412-2009

Леонтьєва, Інна Василівна and Леонтьєв, Костянтин Сергійович (2021) Професійна мобільність майбутнього педагога як наукова проблема Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика. pp. 139-141.

Zhelanov, D.V. and Palamar, B.I. and Gruzieva, T.S. and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Yepikhina, M.A. (2021) Value-motivational component of a healthy lifestyle of modern university students: the real state and logic of formation Wiadomości Lekarskie (5). pp. 1079-1085.

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Personality profiling: does it have a place in modern pedagogical science? Теорія та методика навчання та виховання (50). pp. 114-122. ISSN 2312-8046

Леонтьєва, Інна Василівна (2020) Experience of integration of historical and pedagogical knowledge in maintenance of professional preparation of modern teacher Педагогічна освіта: теорія і практика (33 (1)). pp. 48-57. ISSN 2311-2409

Леонтьєва, Інна Василівна (2020) Genesis of Andragogical Knowledge: historical aspect Педагогічна освіта: теорія і практика (34 (2)). pp. 66-73. ISSN 2311-2409

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогічний кейс як засіб розвитку критичного мислення майбутніх викладачів Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (32). pp. 29-38. ISSN 2311-2409

Леонтьєва, Інна Василівна (2017) ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". pp. 60-64.

Леонтьєва, Інна Василівна (2017) Advantages and disadvantages of using computer training technologies in the educational process of higher educational institution Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці. pp. 54-57.

Леонтьєва, Інна Василівна and Капітоненко, О.В. (2017) Навчання без насилля: феномен шкільного булінгу Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 32-35.

Леонтьєва, Інна Василівна (2016) Освітньо-виховний потенціал природного шкільного експерименту у спадщині О. Лазурського Історико-педагогічний альманах (2). pp. 47-52. ISSN 2307-4833

Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Постать О. Лазурського (1874–1917 крізь призму мікроісторії Басов М.Я. Творческие думы А.Ф. Лазурского о социальной жизни человечества (По неизданным материалам) / М.Я. Басов // Вопросы изучения и воспитания личности. — 1922. — № 4-5. — С. 625–637. 2. Корнетов Г.Б. Антропологическая интерпретация историко-пед. pp. 246-253.

Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Historiography of research life of alexander lazurskii Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3). pp. 1-14. ISSN 2312-5829

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) Спадщина К.Д. Ушинського та її роль у становленні вітчизняної експериментальної педагогіки (кінець ХІХ — перша третина ХХ ст.) Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 76-81.

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) До питання про становлення і розвиток методу природного експерименту у вимірі вітчизняної експериментальної педагогіки Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 36-45.

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) Проблема формування особистості дитини у творчій спадщині Б. Грінченка та О. Лазурського «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 103-108.

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) To the problem of study of a child in psychological and pedagogical heritage of A. Lazurskiy (early twentieth century) Studia Europaea Gnesnensia – czasopismo nauowe i seria wydawnicza (10). ISSN 2082-5951 Index Copernicus

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) Personality theory of O.Lazurskij Вісник психології і педагогіки (1(82)). pp. 80-88. ISSN 2304-0629

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 100-104.

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 52-58.

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) Becoming and development of psychological-pedagogical ideas of O. F. Lazurskogo is after his correspondence Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. pp. 414-421. ISSN 2309-9127

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Виховання особистості у контексті творчої спадщини О. Ф. Лазурського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 102-106.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Comparative analysis of ideas about schools characteristics for the national research scientists (ending of XIX - beginning of XX century) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 279-287.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Comparative analysis of ideas on school characteristics in national scientistist's studies on the late XIX - early XX century Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (43). pp. 279-287.

Леонтьєва, Інна Василівна (2011) Компетентнісний підхід до формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному глобалізованому світі Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 217-220.

Леонтьєва, Інна Василівна (2011) Формування комунікативної компетенції студентів старших курсів класичного університету при вивченні дисципліни «педагогічна майстерність» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 90-92.

Monograph

Чернуха, Надія Миколаївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Малихін, Олександр Володимирович and Козир, Маргарита Валентинівна and Головчук, Світлана Юріївна and Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Вища освіта: досвід і перспективи Колективна (двоосібна). Чабаненко Ю. А., Київ.

Conference or Workshop Item

Леонтьєва, Інна Василівна (2018) Диференціація у вітчизняній шкільній освіті: історичний досвід та сучасні нововведення In: Всеукраїнська науково-практична конференція Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології, 16 травня 2018 р., Київ.

Teaching Resource

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Health-preserving technologies in the educational process [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Methods of corporate learning [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Руденко, Ніна Миколаївна (2022) Teaching methods (selected subject): Content module I "Content and methods of teaching", Content module II "The use of digital technologies in teaching and learning" [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Professional and pedagogical communication [Teaching Resource]

Братко, Марія Василівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Хоружа, Людмила Леонідівна (2022) Educational design of the content and technologies of adult education [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Козир, Маргарита Валентинівна (2022) Pedagogy and psychology of higher education: pedagogy [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Тадеуш, Олена Миколаївна (2022) Pedagogy and psychology of higher education: pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Pedagogy [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Козир, Маргарита Валентинівна (2022) Technologies of teaching professional disciplines in higher education: pedagogy of the higher school [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Козир, Маргарита Валентинівна (2022) Pedagogy and psychology of higher education: pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Pedagogy [Teaching Resource]

Тадеуш, Олена Миколаївна and Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Methods of corporate training [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Михалюк, Алла Михайлівна (2021) Pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Pedagogy [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Professional and pedagogical culture: training of professional development; professional ethics; pedagogical skills [Teaching Resource]

Братко, Марія Василівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Educational management in secondary education: management of the educational process [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Андрощук, Ірина Миколаївна (2021) Pedagogy and psychology of higher school: pedagogy [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Тадеуш, Олена Миколаївна (2021) Pedagogy and psychology of high school: pedagogy [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Козир, Маргарита Валентинівна (2021) Pedagogy and psychology of high school: pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Михалюк, Алла Михайлівна (2021) Pedagogy and psychology [Teaching Resource]

Братко, Марія Василівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Тадеуш, Олена Миколаївна (2021) Innovative processes in education [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Professional and pedagogical communication [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Тадеуш, Олена Миколаївна and Андрощук, Ірина Миколаївна (2021) Pedagogy of secondary education: integrated [Teaching Resource]

Братко, Марія Василівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Тадеуш, Олена Миколаївна (2021) Leadership in education [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Михалюк, Алла Михайлівна (2021) Program of educational / psychological-pedagogical practice [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Михалюк, Алла Михайлівна and Сакалюк, Олена Петрівна (2021) Program of educational / psychological-pedagogical practice [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2020) Педагогічна етика [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2020) Педагогіка [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Михалюк, Алла Михайлівна (2020) Педагогіка [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Дячок, Надія Валентинівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2020) Педагогіка [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2020) Педагогіка та психологія. Змістовий модуль "Педагогіка" [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2020) Педагогіка (загальна та спеціальна): Загальна педагогіка [Teaching Resource]

Козир, Маргарита Валентинівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Михалюк, Алла Михайлівна (2020) Психолого-педагогічні студії: "Педагогіка" [Teaching Resource]

Тернопільська, Валентина Іванівна and Стеблецький, Анатолій Леонідович and Леонтьєва, Інна Василівна and Козир, Маргарита Валентинівна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи. Педагогіка [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2020) Pedagogy and psychology of higher education. Pedagogics [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2020) Педагогіка [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогіка [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогіка [Teaching Resource]

Козир, Маргарита Валентинівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Психолого-педагогічні студії: Педагогіка [Teaching Resource]

Тернопільська, Валентина Іванівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Стеблецький, Анатолій Леонідович and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогіка (інтегрована) [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Стеблецький, Анатолій Леонідович and Леонтьєва, Інна Василівна and Тадеуш, Олена Миколаївна (2019) Програма наскрізної виробничої практики (методична практика. Асистентська практика) [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) "Педагогіка" [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) "Педагогіка" [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогіка та психологія. Змістовий модуль "Педагогіка" [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогічна етика [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Професійно-педагогічна культура(інтегрована) [Teaching Resource]

Козир, Маргарита Валентинівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогічна неологія: Змістовий модуль ІІ "ІКТв освіті" [Teaching Resource]

Козир, Маргарита Валентинівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) "Психолого-педагогічні студії: Педагогіка" [Teaching Resource]

Козир, Маргарита Валентинівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогіка [Teaching Resource]

Тернопільська, Валентина Іванівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Стеблецький, Анатолій Леонідович and Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогіка(інтегрована) [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) Педагогічна творчість [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2019) "Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка" [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2018) Педагогіка та психологія. Змістовий модуль "Педагогіка" [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2018) Педагогіка [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2018) Педагогіка [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Work program of industrial (adaptation) practice [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Петрухан, Людмила Юріївна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) "Professional (assistant) practice" Branch of Knowledge 01 Education / Pedagogy, Specialty 011 Education Sciences (Pedagogy of the Higher School) [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Петрухан, Людмила Юріївна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Work program "Industrial (methodological) practice" for students of the field of knowledge 01 - Education, specialty 011 - Educational, pedagogical sciences, educational program - Pedagogy of high school [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Козак, Людмила Василівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Петрухан, Людмила Юріївна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Practicing educational (psychological and pedagogical) for students of the specialty 025 Musical art [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Козак, Людмила Василівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Петрухан, Людмила Юріївна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Practicing educational (psychological and pedagogical) for students of the specialty 6.040201 Mathematics [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна (2016) Pedagogy [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна (2016) Pedagogical creativity [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна (2016) History of pedagogics [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Хоружа, Людмила Леонідівна (2016) Pedagogical deontology [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна (2015) Історія педагогіки [Teaching Resource]

Терентьєва, Наталія Олександрівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2014) Історія педагогіки [Teaching Resource]

Паламарчук, Лариса Борисівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна and Леонтьєва, Інна Василівна (2014) Педагогічна творчість [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jan 27 02:07:37 2023 EET.