Items where Author is "Ліннік, Олена Олегівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Article

Ліннік, Олена Олегівна (2021) Model of new ukrainian school’s teacher competences in the draft of professional standard Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (36(2)). pp. 21-28. ISSN 2311-2409

Ліннік, Олена Олегівна (2021) Model of New ukrainian school’s teacher competences in the draft of professional standard Педагогічна освіта: теорія і практика, 36 (2). pp. 21-29. ISSN 2311-2409

Паламар, Світлана Павлівна and Ліннік, Олена Олегівна (2021) Introduction of media in primary school in the lessons of the humanitarian cycle Молодий вчений (8(96)). pp. 69-73. ISSN 2304-5809

Ліннік, Олена Олегівна (2021) Ideas of “Philosophy for Children” in Course Design “I Explore the World” Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (1 (26)). ISSN 2413-4139

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Model of the System of Training the Future Teacher for the Organization of Subject-Subject Interaction with Primary School Pupils Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (8(313)). pp. 150-158. ISSN 2227-2844

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 71-73. ISSN 978-985-498-758-3

Ліннік, Олена Олегівна (2017) The gradual formation of a subject position of the future teacher «Молодий вчений» (3.2). pp. 24-28. ISSN 2313-2167

Ліннік, Олена Олегівна and Барна, Христина (2017) Children’s subculture in the adult world of values «Молодий вчений» (3.2). pp. 53-57. ISSN 2313-2167

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Value attitude of modern children and parents towards books Didactica slovenica - pedagoska obzorja, 32 (2). pp. 33-48. ISSN 03531392

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Laws and principles of pedagogical interaction of subjects of the educational process in the conditions of a higher educational establishment Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17(60). pp. 19-22. ISSN 966-7281-10-9

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Характеристика технології підготовки майбутнього вчителя до суб'єкт- суб'єктної взаємодії з учнями початкової школи Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІІ (1). pp. 61-72. ISSN 2072-4772

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Способи організації діалогічної взаємодії з дітьми дошкільного віку Дошкільне містечко (5). pp. 10-15.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти. Наукові конференції.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Результати діагностики готовності майбутніх учителів до організації суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Підготовка студентів спеціальності початкова освіта педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ Україно-польські педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики. pp. 78-82.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Педагогічні умови підготовки майбутього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. Збірник наукових праць Вип. № 1 2015 р.. pp. 37-44.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Куди зникають "Чомучки", або як зберегти у дитини допитливість? Вихователь-методист дошкільного закладу.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Суб'єктність учителя як умова реалізації навчального співробітництва Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика..

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Підготовка майбутніх учмтелів до суб'ект-суб'єктної взаємодії з учнями Педагогічні науки.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Організація пізнавальних діалогів із дітьми дошкільного віку Рідна мова.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Гуманистическая парадигма как методологическая основа профессионального педагогического образования Проблемы современного педагогического образования.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Завдання дослідно-рефлексивного характеру в організації виробничої педагогічної практики Щомісячний науково-педагогічний журнал.

Book Section

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Ліннік, Олена Олегівна (2016) Місточок до школи In: Дитина Освітня програма дітей від 2 до 7 років. ТОВ "Бізнес-Логіка", м. Київ, pp. 247-249. ISBN 978-617-658-016-4

Monograph

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Система підготовки майбутнього-педагога до організації суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями. Колективна (двоосібна). Ткачук О.В., Бердянськ.

Донченко, Ольга Сергіївна and Драганова, Юлія Валеріївна and Ліннік, Олена Олегівна and Лопатіна, Ганна Олександрівна and Пахомова, Наталія Георгіївна and Ревуцька, Олена Володимирівна and Сербова, Ольга Вікторівна and Синиця, Аліна Олександрівна and Сизко, Ганна Іванівна and Старинська, Олена Віталіївна and Сущинська, Тетяна Сергіївна and Томіч, Лілія Миколаївна and Цибуляк, Наталя Юріївна (2016) The system of preparation of future teacher to organization of subject-subjective interaction with pupils. Колективна (три і більше авторів). Стратегії підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі : колективна монографія. Ткачук О.В., Запорізька обл., м. Бердянськ.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Педагогическое взаимодействие: субьект-субектный подход Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії Одноосібна. Видавничий дім "Слово", Київ.

Book

Сирник, Марко and Богданець, Наталя and Ліннік, Олена Олегівна (2020) Increase the price of Ukraine. Worker zoshit z ukrainiannosty chastina 1 ДК №3563 (1). Педагогічна дума, Київ, Україна. ISBN 978-83-959328-09

Ліннік, Олена Олегівна (2018) School is our home. Notebook - manual № 6 Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-037-9; 978-617--658-027-0 (Проект)

Ліннік, Олена Олегівна and Нечипоренко, Катерина Петрівна (2018) Mathematics 1 class Грамота, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Кишинська, Алла Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Мельник, Наталія Іванівна and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Ліннік, Олена Олегівна and Гавриш, Наталія Василівна (2014) Філософія для дітей Слово.

Patent

Ліннік Олена Олегівна, Нечипоренко Катерина Петрівна (2018) "Mathematics" textbook for 1 class of institutions of general secondary education 80520 від 17.05.2018.

Teaching Resource

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Ліннік, Олена Олегівна and Лавриченко, Наталія Миколаївна (2022) Educational management in primary school: Management of the educational process, Monitoring the quality of education: diagnosis, design, Organization of inclusive education [Teaching Resource]

Руденко, Ніна Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Семеній, Наталія Олегівна (2022) Integrated thematic and project education in primary school [Teaching Resource]

Вакуленко, Тетяна and Гриневич, Лілія Михайлівна and Ліннік, Олена Олегівна and Карандій, Вадим and Морзе, Наталія Вікторівна and Новосад, Ганна and Пасічник, Оксана Володимирівна and Пуцова, Анна and Софій, Наталія Зіновіївна and Терещенко, Василь and Фасоля, Олег and Федоренко, Оксана Филимонівна and Шиян, Роман (2021) Нова українська школа. Дорожня карта реформи базової та профільної школи [Teaching Resource]

Авшенюк, Наталія and Андрощук, Ірена and Гриневич, Лілія Михайлівна and Івашньова, Світлана Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2021) Професійний стандарт учителя нового покоління [Teaching Resource]

Бобровський, М. В. and Горбачов, С. І. and Заплотинська, О. О. and Ліннік, Олена Олегівна (2021) Абетка для директора [Teaching Resource]

Руденко, Ніна Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна (2021) Integrated thematic and project education in primary school [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2021) Elementary education educational management Content module "Monitoring the quality of education: diagnostics, design" [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна and Бобровський, М. В. and Горбачов, С. І. and Заплотинська, О. О. (2021) Alphabet for the director. Recommendations for building an internal system for ensuring the quality of education in general secondary education. [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2020) Elementary education educational management Content module "Monitoring the quality of education: diagnostics, design" [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна and Заплотинська, Олена and Ковальчук, Юрій and Лісова, Тетяна and Петренко, Тетяна and Старагіна, Ірина and Стрелюк, Ольга and Житко, Малгожата and Шиян, Роман (2019) NUS monitoring. Results and recommendations of the first stage, 2019-2020 [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2018) Mathematics and informatics with the method of teaching [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2018) Methodology of forming elements of mathematics [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Ліннік, Олена Олегівна (2018) Modern models of elementary education [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2018) Project activity in educational institutions [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Project activity in educational institutions [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Methodology of forming elements of mathematics [Teaching Resource]

Козак, Людмила Василівна and Ліннік, Олена Олегівна (2017) Проектна діяльність у навчальних закладах [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Підготовка дитини до школи: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Проектна діяльність у навчальному закладі: робоча навчальна програма [для студентів спеціальності 012 дошкільна освіта ІІ освітнього рівня (магістерського)] [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Підготовка дитини до школи [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Modern information and communication technologies in preschool education [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Feb 1 02:08:52 2023 EET.