Items where Author is "Новик, Ірина Михайлівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 82.

Article

Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2022) Preparation of future educators for quality measurement of the educational process in preschool education institution Перспективи та інновації науки (2 (7)). pp. 220-230. ISSN 2786-4952

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2020) Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation Інформаційні технології і засоби навчання, 79 (5). pp. 73-89. ISSN 2076-8184

Новик, Ірина Михайлівна and Рибитва, Ірина Анатоліївна (2020) Content and methodological features of acquaintance of junior schoolchildren with the rules of conduct in the public places Молодий вчений (10). pp. 140-143. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна and Титаренко, Ірина Петрівна (2020) Theoretical aspects of acquainting preschool children with the rules of safe behavior The Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE ». pp. 251-254. ISSN 978-1-64945-866-7

Новик, Ірина Михайлівна (2020) «SELF-BOOK» of personal and professional growth of the future teacher Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3 (30)). pp. 206-220. ISSN 2312-5829

Новик, Ірина Михайлівна and Іщенко, Вікотрія (2020) Peculiarities of children's adaptation to the educational process of preschool education institution: theoretical aspects Виховання дітей та молоді: теорія і практика. pp. 138-141. ISSN 978-966-384-418-3

Новик, Ірина Михайлівна and Ахалая, Натія Автанділівна (2019) Features of development of a sense of kindness among older preschool-age children Молодий вчений (8). pp. 250-254. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Formation of positive learning motivation in primary school by using game technigues Молодий вчений (5). pp. 156-159. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Pedagogical practice as the center of formation reflexive competence of future teachers Інноваційна педагогіка, 2 (9). pp. 81-84. ISSN 2663-6093

Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) Using internet resources in future teachers’ personal and professional development Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4 (88)). pp. 3-17.

Новик, Ірина Михайлівна and Сащук, Тетяна Володимирівна (2018) Book trailer as a way of creating reading interests of primary students Молодий вчений (3 (55)). pp. 574-577. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна and Ткаченко, Катерина Олександрывна (2017) Pedagogical education of parents’ Молодий вчений (12(52)). pp. 417-420. ISSN 2304-5809

Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей Молодий вчений (11). pp. 281-284. ISSN 2313-2167

Новик, Ірина Михайлівна and Онянова, Тетяна Валентинівна (2017) Forming features in detail playing environments of DNZ Молодий вчений (6 (46)). pp. 264-267. ISSN 2313-2167

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Theoretical foundations of reflective competence of future teachers Педагогіка і психологія:сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування :Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 8-10.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Educational interests of current first-graders International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences. pp. 281-285.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Рефлексивний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів Актуальні проблеми особистісно-професійного розвитку студента в сучасному суспільстві. pp. 45-48.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Informative-technological providing diagnostic support of professional activity of a primary school teacher as a factor of improving the quality of education Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIV (3). pp. 73-76. ISSN 2413-1865

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Formation of readiness of primary school teachers for diagnostic support of cognitive interests of pupils Молодий вчений (3). pp. 405-408. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна (2015) The formation of cognitive interest of pupils in first grade mathematics lessons (by M. Bogdanovich) Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи. pp. 73-79.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Діагностичні методики визначення рівня пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови Початкова школа і сучасність (9). pp. 12-15. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) The use of diagnostic problems in the measurement of educational competencies of primary school Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 101-107. ISSN 2078-1687

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Diagnostics talent of junior pupils Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. pp. 339-342.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Pedagogical practice as part of professional training of primary school teachers to diagnostic support the development of cognitive interests of students Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи: матеріали всеукр.наук.-практ.конф. pp. 69-71.

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Формування діагностичних умінь студентів напряму підготовки "по" у процесі індивідуальної навчально-дослідницької роботи Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] (16).

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Орієнтовні методики діагностування пізнавальних інтересів шестирічних учнів Проблеми сучасної педагогічної освіти (43). pp. 210-215.

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Технология web-квест в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації у сучасній освіті».

Новик, Ірина Михайлівна (2014) The use of web-quests for training primary school teachers to support the diagnosis of cognitive interests of younger students Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Додаток 1 до випуску 35, VI. pp. 295-302.

Новик, Ірина Михайлівна (2013) Diagnosis of cognitive interests of pupils of 6-7 years as a component of professional training of the future teachers of primary schools Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология (3). pp. 200-202.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 268-273.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць (16).

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. міжнарод. наук. - практ.конф.(28-29 березня). pp. 268-273.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць (20). pp. 172-176. ISSN 966-7763-85-4

Monograph

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2018) Сучасні аспекти особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

Conference or Workshop Item

Новик, Ірина Михайлівна (2018) Розвиток пізнавальних інтересів дітей п’ятирічного віку як умова їх підготовки до шкільного навчання In: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», 17 – 18 квітня 2018 року, Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Book

Косенчук, Ольга Геннадіївна and Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник БКДО, - (-). Видавництво "Ранок", Харків. ISBN 09786170974846

Thesis

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів PhD thesis, Київський унівіерситет імені Бориса Грінченка.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Training of future primary school teachers in trouble-shooting monitoring of development of cognitive interests by primary schoolchildren PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Дисертація - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцент Шапошнікової І.М. на дисертацію Новик І.М. за темою "Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професор Петухова Л.Є. на дисертацію Новик І.М. за темою "Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів" PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Новик, Ірина Михайлівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2022) Навчальна практика: програма практики [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Навчальна (пропедивтична) практика: програма [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2019) Проектування мультимедійного середовища навчального закладу: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Новик, Ірина Михайлівна (2019) Освітнє партнерство: програма практики [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни ОМ [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Робоча програма новчальної (пропедевтичної) практики [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної (пропедевтичної) практики [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної (психоло-педагогічної) практики в групах дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Пасічник, Анна Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (дошкільна освіта, 2 курс) [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Навчальна(пропедевтична) практика: робоча програма (початкова освіта, 3 курс) [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (початкова освіта, 2 курс) [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Пасічник, Анна Анатоліївна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (дошкільна освіта, 3 курс) [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна and Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Навчальна практика (психологічна компонента): робоча програма (образотворче мистецтво, 3 курс) [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Педагогічна діагностика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Спецкурс " Основи діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Паламар, Світлана Павлівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Основи педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Піддячий, Микола Іванович and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Презентація до лекцій з навчальної дисципліни "Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Піддячий, Микола Іванович and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Піддячий, Микола Іванович and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Паламар, Світлана Павлівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи педагогічних досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat May 21 02:12:13 2022 EEST.