Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | К | Л | М | Н | О | С | Т
Number of items: 74.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Корекційно-реабілітаційні служби" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

К

Кібальна, Катерина Олександрівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика математики з основами математики" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Л

Луцько, Катерина Василівна (2014) Українська мова: Підручник для 1 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей "Інкунабула", Київ. ISBN 978-966-2219-37-1

Луцько, Катерина Василівна (2014) Технології інтелектуального розвитку обдарованої дитини з особливими потребами в системі сучасної спеціальної освіти Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 295-301.

М

Макарчук, Наталія (2014) Рersonal self-regulation in adolescents with intellectual disabilities Одноосібна. Фенікс, Київ.

Макарчук, Наталія (2014) Psychology of personal self-regulation in adolescents with intellectual disabilities PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання та оформлення курсової роботи зі спецметодик для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.0100105 «Корекційна освіта (логопедія)»(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання Актуальні питання корекційної освіти (педагогічна наука). Збірник наукових праць (4). pp. 225-234. ISSN 978-617-681-073-5

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Competence approach as a conceptual framework for future update of the content of training of speech therapists to work in the system of inclusive education Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць, 26 (19). pp. 138-143. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс "Освітня фнтеграція в сучасному світі" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" напряму підготовки "Соціальна педагогіка" магістр [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна дошкільна педагогіка" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) The essence of the concept and content of the professional competence of specialists in the field of inclusive education for children with severe speech disorders Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць., 19 (28). pp. 130-136. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку", 2014 р., м. Кам`янець-Подільський.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Кондрачук, Лада Георгіївна (2014) Робоча навчальна програма дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи дефектології та логопедії 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2014) Формування мовлення у дітей з дизартрією як фактор їх навчальної успішності In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актіальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології", 13-14 листопада 2014 р., м. Київ.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" няпряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивного навчання" напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча навчальна програма "Основи інклюзивної освіти" напряму підготовки "Соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної педагогіки" напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна деонтологія" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) METHOD OF DIAGNOSIS OF PHONOLOGICAL FORMATION KNOWLEDGEAT STUDENTS OF 5-6 GRADES WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Освіта осіб з особливими потребами : шлях розбудови : наук-метод. зб., 2 (4). pp. 267-275. ISSN 978-966-189-233-3

Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) STATE OF PHONOLOGICAL FORMATION KNOWLEDGE AT STUDENTS OF 5-6 GRADES WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : зб.наук.праць (6). pp. 110-116. ISSN -

Мельніченко, Тетяна Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Н

Найда, Юлія Михайлівна and Ткаченко, Лариса Миколаївна (2014) Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», Київ. ISBN 978-966-2432-20-6

О

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) ANALYSIS OF GENDER SPECIFIC CHANGES IN THE STRUCTURE OF HOSTILITY IN THE PROCESS OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG POLICE OFFICERS Психічне здоров’я, 43 (2). pp. 29-32. ISSN -

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Пропедевтика психічних хвороб" напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Патопсихологія" напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) Робоча програма навчальної дисципліна "Нейропсихологія" напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Судова медицина і психіатрія" напряму підготовки "Правознавство" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2014) INFLUENCE OF SOCIAL - PSYCHOLOGICAL FRUSTRATING FACTORS ON THE STRUCTURE OF PERSONAL SEMANTIC SELF-ESTEEM OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES STAFF "Медична психологія" - науковий медичний журнал, 9 (1). pp. 45-48. ISSN 2308-6300

С

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) PREDITOR MANIFESTATIONS REACTIVE AND PERSONAL ANXIERY IN PARIENS WITH PSYCHOSOMATIC DISEASES Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України], 2 (8). pp. 277-289. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) INDIVIDUAL COURSE CHRONOTOPE NEUROTIC, STRESS-RELATED AND SOMATOFORM DISORDERS Актуальні проблеми психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України] (9). pp. 369-376. ISSN 2316-6244

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Theoretical and methodological foundations study of individual-typological properties of the person with the psychology TIME Актуальні проблеми психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України] (6). pp. 294-302. ISSN 2217-6245

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF NEFROUROLOGICHESKIH DISEASES Проблеми сучасної психології: [збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України] (21). pp. 630-639. ISSN ISSN 2227-6246

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISEASES Проблеми сучасної психології: [збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України] (20). 92-4.11. ISSN 2227-6246

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF NEUROTIC DISORDERS Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, 1 (46). pp. 151-158. ISSN 2062-4552

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF PULMONARY DISEASES Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (12). pp. 112-126. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISEASES In: Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи: [Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції].

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPROGNOSTICHESKIE INDICATORS MANIFESTATIONS OF DEPRESSIVE STATES Актуальні проблеми психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України], 2 (6). pp. 158-173. ISSN 2316-6244

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" URONEFROLOGICHESKIMI DISEASE PATIENTS Наукові записки: [збірник наукових праць Національного університету «Острозька Академія»], 14 (22). pp. 170-173.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Theoretical and methodological foundations study of individual-typological properties of the person with the psychology TIME In: Гендер: сучасний стан та перспективи розвитку в українському суспільстві: [збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції], м. Херсон.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF NEFROUROLOGICHESKIH DISEASES In: Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: [Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції]. – Випуск 8.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) The degree of severity of pain in neuropathic diseases In: Наука і освіта, 2014: [збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції], м. Дніпропетровськ.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) SEVERITY OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF CHRONIC NONCOMMUCABLE DISEASES IN THE TYPOLOGICAL GROUPS In: Development of modern science and technics: [materials international research and practice conference], м. Донецьк.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних хворих Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE Науковий вісник: [зб. наук. праць Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського] (2). pp. 272-277. ISSN 2078-2128

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) CHRONOPSYCHOLOGICAL PROGNOSIS OF THE COURSE OF PSYCHOSOMATIC DISEASES ScienceRise: [Міжнародний журнал]. – Серія: Психологічні науки, 7 (2). pp. 87-90. ISSN 2313-8416

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Т

Таран, Оксана Петрівна (2014) Освітологічні засади формування образу світу у дошкільників зі зниженим зором Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць. (4). pp. 340-348.

Таран, Оксана Петрівна (2014) Psychological aspects of violations of speech in children with autism Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей, 2 (43). pp. 276-283.

Таран, Оксана Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Психолого-педагогічна діагностика" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічне консультування та психокорекція" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна психологія" напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2014) Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць. (4). pp. 348-358.

Таран, Оксана Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопсихологія" напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи психопрофілактики" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія толерантності" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:39 2022 EEST.