Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | Ж | К | Л | М | О | П | С | Т | Ш
Number of items: 114.

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Комунікативні навички в структурі комунікативної особистості дітей з порушеннями зору та інтелекту "Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти". pp. 16-26.

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Пути повышения эффективности формирования коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения и интелекта в условиях семьи Специальное образование: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф.. ISSN 978-985-541-272-5

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Д

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Модуль "Вступ до логопедії" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Модуль ІІ. Логопедія (дислалія)" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум. Модуль 1. Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта ( логопедія)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Тищенко, Владислав Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Ж

Жук, Тамара Василівна and Ілляшенко, Тамара Дмитівна and Луценко, Інна Василівна and Обухівська, Антоніна Григорівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Якимчук, Ганна Василівна (2016) Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, Київ. ISBN 978-617-7118-23-6

К

Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодикиа формування елементарних математичних уявлень" для напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Features of diagnostics of interpersonal relationships in families with children of the senior preschool age with the general underdevelopment of speech Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 7 (1). pp. 185-196. ISSN 2413-2578

Л

Луцько, Катерина Василівна (2016) The development of the acoustic component of speech and its projection for preventing and overcoming speech disorders in preschool and early school age Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М Синьова, О. В. Гаврилова, 7 (1). pp. 226-241. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна (2016) Методика обучения детей с нарушениями слуха и ее развитие в современных условиях Электронный сборник V Международной научно-практической конференции «Специальное образование: традиции и инновации» 2016. ISSN 978-985-541-272-5

Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика дошкільного виховання" для напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика розвитку мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (інтегрований курс)" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Літун, Денис Ігоревич (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Технічні засоби корекційного навчання" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Літун, Денис Ігоревич (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті" для спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

М

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-016-4

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки In: Міжнародна науковов-практична конференція "Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати", 15-18 березня 2016, м. Братислава, Словаччина.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма "Пропедевтична волонтерська практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Becoming and development of inclusive pedagogy as a branch of pedagogical knowledgе Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 1 (7). pp. 260-280. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Inclusive education: formation of scientific thesaurus Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць (10). pp. 145-154. ISSN 978-966-2459-30-2

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна освіта: освітологічний контекст Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (3). pp. 146-150. ISSN 2518-7813

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія і філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс "Освітня інтеграція в сучасному світі" для напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного наукового знання про освіту Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 147-151. ISSN 2226-3012

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Teachers` emotional competence as a condition of successful implementation of inclusive education Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія., 1 (32). pp. 200-205. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логоритміка з методикою" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми організації корекційної освіти" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна дошкільна педагогіка" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика розвитку мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення. Модуль І. Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць. pp. 175-180. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліги «Основи дефектології» для студентівза напрямом підготовки «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Пропедевтична (безвідривна) практика" для студентів наряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології та логопедії" для напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" для студентів спеціальності "Корекційна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Виробнича (переддипломна) педагогічна практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика)" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма "Виробнича (переддипломна)педагогічна практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения Специальное образование: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф.. ISSN 978-985-541-272-5

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Інклюзивна освіта" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" для спеціальності "Соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Порівняльна корекційна педагогіка" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи і нклюзивної педагогіки" для студентів напряму підкотовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Пригода, Зоряна Степанівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма інтегрованого курсу "Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія психолого-педагогічних досліджень" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Медико-соціальні основи здоров`я. Модуль 2. Основи дефектології" для студентів спеціальності "Соціальна робота (соціальна робота)" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) FORMATION PECULIARITIES OF PHONOLOGICAL KNOWLEDGE AT STUDENTS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 13 (1). pp. 96-107. ISSN 2312-5829

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Основные направления методики изучения механизмов фонологических ошибок младших подростков с тяжелыми речевыми расстройствами Электронный сборник V Международной научно-практической конференции «Специальное образование: традиции и инновации» 2016. ISSN 978-985-541-272-5

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Detection of phonological mechanism of mistakes at students of 5-6 grades with severe speech disabilities Особлива дитина: навчання і виховання. Науковий, навчальний, інформаційний журнал, 79 (3). pp. 71-78. ISSN 2312-2781

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Напрями методики формування фонологічного компоненту мовлення у школярів із тяжкими мовленнєвими розладами In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мороз, Ольга Володимирівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер») Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 49-54.

Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Корекційно-реабілітаційні служби" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

О

Омелянович, Віталій Юрійович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Судова медицина і психіатрія" для студентів напряму підготовки "Правознавство" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Пропедевтика психічних хвороб" для студентів напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психопатологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психопатологія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович and Клібайс, Тетяна Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

П

Петрунько, Ольга Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Залісна, Юліана Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія(інтегрований курс)" для студентів спеціальності "Соціальна робота (соціальна педагогіка)" [Teaching Resource]

С

Савенкова, Ірина Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Залісна, Юліана Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психосоматика" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Шльонська, Оксана Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія дитячого віку" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам "Вид. група "Шкільний світ", Київ. ISBN 978-617-7287-46-8

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" для студентів напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Professional Standards for providing assessment and treatment of children with autism Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 2 (7). pp. 355-363. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Роль сенсорной интеграции в контексте подготовки детей с аутизмом к образовательному процессу In: Материалы V Международной научно-практической конференции, 14-15 апреля 2016 г., г. Минск.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Робоча програма "Теорія та практика аутології" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегії розвитку науки" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт" Мандрівець, Тернопіль. ISBN 978-966-634-910-4

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом Освіта та педагогічна наука, 164 (1). pp. 39-45.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічне консультування та психокорекція" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Шльонська, Оксана Олександрівна (2016) Робоча програма "Виробнича практика з додаткової спеціалізації "Спеціальна психологія" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2016) Адаптація методу "Соціальні історії" у роботі з дошкільниками з розладами аутистичного спектра Науковий вісник Херсонського державного університету, 2 (3). pp. 155-165. ISSN 2312-3206

Супрун, Ганна Володимирівна (2016) Особливості вивчення міжособистісних стосунків у дошкільників з розладами аутистичного спектра Особлива дитина: навчання і виховання. Науковий, навчальний, інформаційний журнал. pp. 76-82. ISSN 2312-2781

Супрун, Ганна Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Дитяча практична психологія" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація психологічної служби в Україні" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Т

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна психологія" для студентів напряму підготовки "Спеціальна психолгія" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психолого-педагогічна діагностика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Тренінг особистісного зростання" для студентів всіх напрямів підготовки [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічний супровід педагогічної діяльності (інтегрований курс). Модуль 1. Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи психопрофілактики" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма "Виробнича переддипломна практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2016) Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць.. pp. 291-296. ISSN 2310-0893

Таран, Оксана Петрівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "психологія толерантності" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопсихологія" для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова психологія (інтегрований курс)" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Фурман, Вікторія Вікторівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія (Інтегрований курс)" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія" для напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Патопсихологія" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна логопсихологія" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Патопсихологія" длястудентів напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Ш

Шльонська, Оксана Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Спецсемінар "Фахова психологія" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія" [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:37 2022 EEST.