Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | В | Г | К | Л | О | П | С
Number of items: 37.

G

Grubi, Tamara (2020) Organizational and Professional Factors of Perfectionism in Scientific and Pedagogical Staff of Higher School Society. Integration. Education, 3. p. 51. ISSN 1691-5887

В

Вавілова, Альона Сергіївна (2020) School anxiety in adolescents-perfectionists: correction experience Society. Integration. Education. pp. 205-215. ISSN 1691-5887

Вавілова, Альона Сергіївна (2020) Corrective methods of adolescent`s agressive behavior In: ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Man and environment, trends and prospects», 10-11 лютого 2020 рік, Токіо, Японія.

Вавілова, Альона Сергіївна (2020) Psychological features of younger school children`s fears Теорія і практика сучасної психології (1). pp. 140-145. ISSN 2663-6034

Г

Грубі, Т.В. and Середа, О.Ю. (2020) Концепт «перфекціонізм» у свідомості науково-педагогічного персоналу вищої школи Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference. pp. 63-68.

Грубі, Тамара Валеріївна (2020) PSYCHOLINGUISTIC ISSUES OF TRANSLATION, ADAPTATION AND VALIDATION OF «THE BIG THREE PERFECTIONISM SCALE» In: XV Міжнародна науково-практична конференція "Психолінгвістика в сучасному світі - 2020", 22-23 жовтня, 2020 р., м. Переяслав.

Грубі, Тамара Валеріївна and Вовк, Ольга (2020) Psychological requirements for the well-being of the individual in the modern world In: Психологічні умови благополуччя персоналу організацій, 15–17 жовтня 2020 р., Львів : Національний університет «Львівська політехніка».

Грубі, Тамара Валеріївна and Греченко, Марія Сергіївна (2020) Psychological health of athletes of different levels of professional qualification In: Психологічні умови благополуччя персоналу організацій, 15–17 жовтня 2020 р., Львів : Національний університет «Львівська політехніка».

Грубі, Тамара Валеріївна and Курінна, Владислава (2020) Psychological well-being as prevention of professional stress In: Психологічні умови благополуччя персоналу організацій, 15–17 жовтня 2020 р., Львів : Національний університет «Львівська політехніка».

Грубі, Тамара Валеріївна and Середа, Олена Юріївна (2020) The Concept «Perfectionism» in the Consciousness of Scientific and Pedagogical Staff of Higher School In: XV Міжнародна науково-практична конференція "Психолінгвістика в сучасному світі - 2020", 22-23 жовтня, 2020 р., м. Переяслав.

Грубі, Тамара Валеріївна and Хижняк, Діана Володимирівна (2020) Prevention of perfectionism as a condition of psychological well-being of teachers of secondary education In: Психологічні умови благополуччя персоналу організацій, 15–17 жовтня 2020 р., Львів : Національний університет «Львівська політехніка».

К

Клібайс, Тетяна Володимирівна and Старинська, Наталія Володимирівна and Циганчук, Тетяна Володимирівна (2020) Relationship of self-actualization and attributive styles of psychological students Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 33-37. ISSN 2663-6026, 2663-6034

Клібайс, Тетяна Володимирівна and Чуйко, Олена Василівна (2020) Social and psychological aspects of adaptive capacity and victim behavior of student youth Соціально-психологічні аспекти адаптивних можливостей та віктимної поведінки студентської молоді. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота., 6 (1). pp. 23-26. ISSN 2616-7778

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Expert assessment of psychological features of social, personal, activ identity of preschool. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. (4). pp. 184-198. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Kraieva O.A., Kompaniiets M.V. The particularities the students’ professional identity of speciality "atomic energy" during passing of crisis of identity. Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості (6 (17)). pp. 139-146. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Psychological features of the identity of the clients of the Trust office. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (14 (3)). pp. 113-122. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Вплив позитивного результату ВІЛ-інфекції на показники ідентичності клієнтів кабінету «Довіра» Раціогуманістичні студії [збірник тез наукових доповідей методологічного семінару, присвяченого 47-річчю лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України].. pp. 73-77.

Л

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) Об’єктивні та суб’єктивні критерії гармонійності особистісного становлення підлітків Цінності освітнього простору і аксіогенез обдарованої особистості. pp. 28-29.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) The Correlation Between Adolescents` Cognitions and Emotions in the context of Their Personal Formation Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. (6). pp. 159-168. ISSN 2414-0023

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) Онлайн-технології психокорекційної роботи зі школярами Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, сттратегії. pp. 228-230. ISSN 978-617-7945-14-6

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) Структура та специфіка академічної мотивації підлітків, які мають порушення зору Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених. pp. 90-93.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) Adaptation of the Ukrainian Version of Dusseldorf Schema Questionnaire for Children Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (3). pp. 108-115. ISSN 2312-3206

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) The Technologies of Psychological Correction in the Context of Ontogenesis and Dysontogenesis of Adolescents Personal Formation Педагогічна освіта: теорія і практика (34). pp. 91-98. ISSN 2311-2409

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) The Technologies of Psychological Prophylactics in the Context of Ontogenesis and Dysontogenesis of Adolescents' Personal Formation Проблеми сучасної психології (2 (18)). pp. 179-186. ISSN 2310-4368

Лозова, Ольга Миколаївна and Дробот, Ольга Вячеславівна (2020) Методологічні аспекти дослідження пандемічного образу світу Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference. pp. 171-175.

Лозова, Ольга Миколаївна (2020) Психосемантика та психосеміотику дискурсу моди [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна (2020) Навчання практичих психологів на методологічній базі европейского сертифіката з психології Organizational and innovative processes in the field of pedagogy and psychology in Ukraine and EU countries. pp. 76-80.

Лозова, Ольга Миколаївна (2020) Effectiveness evaluation of the postgraduate program in mental health counseling in Ukraine Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3(64)). pp. 31-40. ISSN 1609-8595

Лозова, Ольга Миколаївна (2020) Choosing a profession to your liking Газета "Психолог" (3). pp. 16-21.

Лозова, Ольга Миколаївна (2020) Психосемантика і психосеміотика дискурсу моди [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна and Дробот, Ольга Вячеславівна (2020) Methodological Aspects of the Research of the Pandemic Image of the World Психолінгвістика в сучасному світі – 20 20 . Матеріали X V Міжнародної науково - практичної конференції (м. Переяслав - Хмельницький , 22 - 23 жовтня 2020 р. ). pp. 171-175. ISSN https://orcid.org/0000-0002-3549-195X

Лозова, Ольга Миколаївна and Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Вимоги та методичні рекомендації до написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології [Teaching Resource]

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

П

Павлюк, Роман Олександрович and Pavliuk, Roman and Музиченко, Ірина Вікторівна and Когут, Ірина Вікторівна and Сулаєва, Наталія Вікторівна (2020) The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, 2 (11). pp. 207-219. ISSN 2069 -1025

С

Старинська, Наталія Володимирівна (2020) Creativity as a characteristic of a self-actualizing person abstract Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка., 6 (36). pp. 204-213. ISSN 2414-0023

Старинська, Наталія Володимирівна (2020) Психологія моди, тренінг креативності та інтуїції [Teaching Resource]

Старинська, Наталія Володимирівна and Паламарчук, Михайло Євгенійович (2020) The Stereotyping of People with Intellectual Disabilities Image as a Stigmatization Condition Психолінгвістика в сучасному світі – 2020. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 22-23 жовтня 2020 р.).. pp. 230-233. ISSN 2706-7904

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:29 2023 EET.