Items where Division is "Кафедра філософії" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | S | Б | Г | Д | К | Л | М | О | П | Т | Х | Ш
Number of items: 72.

D

Dodonov, Roman and Kovalskyi, Hryhorii and Dodonova, Vera and Kolinko, Maryna (2017) Polemological Paradigm of Hybrid War Research Philosophy and Cosmology, 19. pp. 97-109. ISSN 2518-1866, 2307-3705

S

Sintschenko, Viktor (2017) Globale Weltbild der Moderne auf dem Weg zu einem neuen Bewußtsein: Der Homo Oecologicus Universalis («Des globalen Öecologischen Menschen») als gesellschaftlichen und wirtschaftsmodell Creative Economics and Social Innovations, 7 (1). pp. 126-140. ISSN 2221-8270

Б

Бондар, Тетяна Іванівна (2017) Rhetoric as an instrument of power Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія (14). pp. 24-28.

Бондар, Тетяна Іванівна (2017) Sophistry in information wars Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 1 (16). pp. 12-19. ISSN 2312 4342

Г

Горбань, Олександр Володимирович (2017) The educational potential of the orthodox faith about the "living" Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 84-95. ISSN 2312-5829

Горбань, Олександр Володимирович (2017) The phenomenon of "living" in the context of contemporary Orthodox discourse Наукові праці: науковий журнал Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Серія "Філософія"., 300 (288). pp. 55-59. ISSN 2414-0279

Горбань, Олександр Володимирович (2017) Intelligentsia as a subject of the ideology of national patriotism Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі: збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції.. pp. 30-35.

Горбань, Олександр Володимирович (2017) The phenomenon of intellectual property in the context of becoming a patriotic community Збірник статей, тез і доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. - 359 с.. pp. 71-75.

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2017) Basic approaches to the definition of the essence of the concept of “living” Studia Warmińskie (54). pp. 93-103. ISSN 0137-6624

Д

Додонов, Роман Олександрович (2017) Історична пам’ять як інструмент гібридної агресії. Херсонський державний аграрний університет, Херсон.

Додонов, Роман Олександрович (2017) Практичні аспекти філософії часу Колективна (три і більше авторів). Сумський державний університет, Суми.

Додонов, Роман Олександрович (2017) Transformation of the Concept “Historical Memory” in the Post-Maidan Ukraine Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (38(2)). pp. 25-32. ISSN 2413-2284

Додонова, Віра Іванівна (2017) Religious Rationalization and its Role for the Emergence of Modern Educational Institutions Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 96-108. ISSN 2312-5829

К

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Aesthetics [Teaching Resource]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) History of the Ukrainian culture [Teaching Resource]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Aesthetics: for all specializations [Teaching Resource]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Methodology of philosophy teaching in high school [Teaching Resource]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Лазебник, Катерина Сергіївна (2017) Київ в контексті концепту софійності Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. pp. 38-40.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Якубовська, Вєра (2017) Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців Гілея: науковий вісник, 125 (10). pp. 280-284. ISSN 2076-1554

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Imalogical measurings of «other /аlien» in a student environment(on materials of empiric secret service) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 200-212. ISSN 2312-5829

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Методичні рекомендації до музейно-архівної практики зі спеціальності 033 "Філософія" [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Робоча навчальна програма "Соціологія освіти" [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) From the policy of multiculturalism to integration of emigrants in modern Germany: experience of christian democrats In: Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі: зб. Тез за матеріалами Міжнарод. наукової конференції.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник Колективний. Магнолія-2006, Львів.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Концептуальні засади політичної історії в міждисциплінарних дослідженнях In: 9 Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Робоча навчальна програма з фахової ознайомчої практики, 2 курс, спеціальність "Філософія" [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Робоча навчальна програма з практики, 1 курс, спеціальність "Філософія" [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Political language in election campaigns that is a means of influence and manipulation Гілея: науковий вісник (121(6)). pp. 222-226. ISSN 2076-1554

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Language of election:philosophical and communicative aspect In: Всекураїнська студентська конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Language of election: philosophicaland communicative aspect Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. pp. 193-203.

Л

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) The program of the entrance exam in postgraduate study in the specialty "Religious Studies" [Teaching Resource]

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) The program of the additional entrance examination for postgraduate study in the specialty "Religious Studies" [Teaching Resource]

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) The phenomenon of virtual reality in the context of religious communications Глобалізований світ: випробування людського буття. pp. 200-205. ISSN 978-617-7483-90-7

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) Fundamental aspects of the Eastern and Western world views [Teaching Resource]

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) Information wars as a means of social manipulation in an era of globalization Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія. pp. 57-61.

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) Genesis of the gender ideology of the Middle Ages Вісник Львівського університету, 13. pp. 80-87. ISSN 2307-1664

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) The moral essence of the image of the pastor in the Eastern Christian tradition Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. (14). pp. 50-57. ISSN 2307-1664

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) Work program "Professional discipline of specialty" Religious studies" [Teaching Resource]

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) Work program "Cultural and historical prerequisites for the emergence of philosophy" for applicants for higher education degree "Doctor of Philosophy" [Teaching Resource]

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) The idea of pastoral ministry in theological thought: the genesis and realities of the present Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (38(51)). pp. 27-36. ISSN 2518-7821

М

Мартич, Руслана Василівна (2017) Phenomenon of “Living”in the context of modern Eastern Orthodox Christian theology Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. pp. 204-214.

Мартич, Руслана Василівна (2017) Ideas of "living" in the context of religious consciousness Збірник статей, тез і доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 359 с.. pp. 191-194.

Мартич, Руслана Василівна (2017) Dialogue of moral ideas of religions - the premise of social solidarity of individuals and communities Релігія та соціум (2 (26)). pp. 186-188. ISSN 2224-0306

Мартич, Руслана Василівна (2017) The Relationship of Christian Thinkers to Reproductive Medicine: The Bioethical Aspect Історія релігій в Україні. pp. 449-454. ISSN 978-966-7379-86-5

Мартич, Руслана Василівна (2017) Biblical reminiscences of comprehension of living in thinkers of the Eastern Church Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник (1(8)). pp. 32-36.

О

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2017) Investigation of the directions of influence of the information society on the process of modernization of the educational system (philosophical aspect) Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій. pp. 119-122.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2017) Аctual problems of the development of modern education in Ukraine Дні науки філософського факультету -2017 (10). pp. 85-86.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2017) Influence of informative society on the modernization process modern education (philosophical analysis) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць- Тематичний випуск "Вища овіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 2(76) (21). pp. 314-320.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2017) Philosophical problems of quality modern higher education Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди", 6(74) (37-1). pp. 50-58. ISSN 978-966-2760-54-6

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) «Avatars» of the progress Рідна школа (9-10). pp. 17-24. ISSN 0131-6788

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) Leaders for New Ukrainian School Неперервна освіта: Акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). pp. 4-13.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

П

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Post-colonial society Future of secular western civilization in globalization processes. pp. 52-54.

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Valuable principles of Polish modernization: M. Zelsky Схід (5/151). pp. 83-87. ISSN 1728-9343

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Monuments as a Factor of Historical Memory and identity Threat: Donbas and Ukraine Image, history and memory Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe. pp. 15-18.

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Ukrainian version of modernization: a crisis of meaning Глобалізований світ: випробування людського буття. pp. 387-393.

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Crisis of the Parliament’s Legitimacy in Ukrainian Society: Paternalism or Neoliberalism? Tradycje parlamentarne. pp. 21-22.

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Religious and philosophical horizons of the Ukrainian economic outlook. Донецький вісник, 44. pp. 257-268.

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Versions of national transformation: Polish experience Капіталізм, популізм та модерн: VIII міжнародна науково-практична конференція з соціології (м. Одеса, 18–19 травня 2017 р.) / Укладачі А. Мельниченко, П. Кутуєв, О. Онуфрієнко. – Одеса: Гельветика, 2017. – 344 с.. pp. 51-52.

Т

Тур, Микола Григорович (2017) Логіко-риторичні форми комічного Вісник Черкаського університету Серія Філософія (1). pp. 109-118. ISSN 2076-5894

Тур, Микола Григорович (2017) Проблема Гоббса в сучасному соціально-філософському дискурсі Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність. pp. 98-99.

Тур, Микола Григорович (2017) Subject most practical philosophy In: Другі академічні читання пам’яті Г. І. Волинки: «Філософія, наука і освіта», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Х

Хрипко, Світлана Анатоліївна and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2017) Spiritual and Religious Values of the Modern Youth: Traditions and Innovations Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія, 38(51). pp. 175-183. ISSN 2518-7821

Ш

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Vedanta – a philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика), 2 (42). pp. 119-128.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) New rise of St. Augustine during the Renaissance Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філософія (37). pp. 47-59.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Відгук офіційного опонента про дисертацію Гудими І.П "Феномен чуда у християнському світорозумінні та практиці: філософсько-релігієзнавчий аналіз" Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Веди в контексті індуської релігійної літератури Молодий вчений (4.3). pp. 295-299. ISSN 2304-5809

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Gnostic sects and trends in the past and present Українське релігієзнавство (84). pp. 101-108. ISSN 2306-3548

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) A philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика) (84). pp. 119-128. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) New rise of st. augustine during the renaissance Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філософія" (37). pp. 47-59.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Філософія народжена релігією Філософія. Людина. Сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю заснування Донецького університету. 4-5 квітня 2017 року.. pp. 59-62.

This list was generated on Sat Nov 27 02:06:40 2021 EET.