Items where Division is "Кафедра германської філології" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | K | M | S | І | Б | Г | К | Т | Ш
Number of items: 54.

B

Bober, Nataliia and Liashko, Olha and Kapranov, Yan and Cherkhava, Olesya and Meleshkevych, Larysa (2022) Interpretation of Keywords as Indicators of Intertextuality in English New Testament Yexts ( Antconc Corpus Manager Toolkit) Wisdom, 22 (2). pp. 193-207. ISSN 2738-2753; 1829-3824

Bober, Nataliia and Shabelnyk, Kateryna (2022) Debtor Communicative Strategies Analysis in "Confession of a Shopacholic" by S. Kinsella Studia Philologica (18-19). pp. 66-79. ISSN 2412-2491

D

Dyakiv, Khrystyna and Yaremko, Maryanna and Bober, Nataliia (2022) Communicative failures of ukrainian speakers in learning german Amazonia Investiga, 11 (50). pp. 204-214. ISSN 2322-6307

K

Kobyliatska, Hanna Serhiivna (2022) «Current trends and fields of philological studies in the challenging reality». «Language of social networks». Riga, Republic of Latvia International scientific conference. pp. 355-360.

M

Makhachashvili, Rusudan and Semenist, Ivan V. (2022) Dynamic e-skills development for foreign languages education in the emergency digitization paradigm Education and New Learning Technologies, 14. pp. 6900-6907. ISSN 2340-1117

Makhachashvili, Rusudan and Semenist, Ivan V. (2022) Dynamic assessment of e-learning in foreign languages programs in sustainable and emergency digitization formats Education, REsearch and Innovation, 15. pp. 4589-4594. ISSN 2340-1095

Makhachashvili, Rusudan and Semenist, Ivan V. (2022) Illocutive models of innovative educational communication in the digital realm (based on innovations of the asian languages) Ukrainian Journal of Sinology Studies, 5. pp. 44-49. ISSN 2709-149X

Makhachashvili, Rusudan and Semenist, Ivan V. (2022) Progress of Digital Learning Individual Quality Assessment In Oriental and European Languages University Programs through the Pandemic Computer Science and Technologies in Education, 4. pp. 133-138.

Makhachashvili, Rusudan and Семеніст, Іван Васильович (2022) Digital transformation of complex educational scenarios (comparative study of final qualification assessment for foreign languages programs) E-learning (Computer Science and Information Systems 2022, MCCSIS 2022), 1 (16). pp. 101-110.

Makhachashvili, Rusudan and Семеніст, Іван Васильович (2022) Phenomenological paradigm of digital innovative logosphere modelling (based on innovations of the chinese language) Нова філологія (85). pp. 173-180. ISSN 2414-1135

Makhachashvili, Rusudan and Семеніст, Іван Васильович (2022) Innovative Educational Communication and the Global Digital Environment: Trans-Disciplinary Models, Tools, and Mechanisms Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 20 (2). pp. 71-79. ISSN 1690-4524

S

Sivaieva, Olha (2022) Vaccination through the prism of media discourse Studia Philologica (18). pp. 1-14. ISSN 2412-2491

І

Ільчук, Ольга Андріївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Теоретична фонетика (німецька мова) 2 курс [Teaching Resource]

Б

Бобер, Наталія Миколаївна and Хайдер, Єлена Мирославівна and Степаненко, Катерина Василівна (2022) Grammar Sketch! ТОВ Видавництво Десна Поліграф, Україна, Десна Поліграф.

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2022) Культура дреґ-квін: взаємодія фемінності та чоловічого его в п’єсі Д. Х. Хонга «М. Батерфляй» Літературний процес: методологія, імена, тенденції (19). pp. 33-38.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2022) Organization of training of migrants and refugees in Ukrainian higher education institutions Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 3 (8). pp. 43-51. ISSN 2786-4952

Гайдаш, Анна Владиславівна and Рахнянський, Віктор Васильович and Чернікова, Олександра ванівна and Хаботнякова, Поліна Сергіївна (2022) Reinterpretation of spiritual autobiography genre in Richard Rodriguez’s Darling Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, 12. pp. 101-113. ISSN 1691-9971

Городілова, Тетяна Миколаївна (2022) Polynegation in the history of German and English language: the case of redundancy Актуальні питання іноземної філології (16). pp. 10-17. ISSN 2410-0927

Городілова, Тетяна Миколаївна (2022) Negative constructions in the history of German: the case of multiple negation Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. (1(96)). pp. 75-86. ISSN 2663-7642; 2707-4463

Городілова, Тетяна Миколаївна and Кадубовська, Світлана Сергіївна (2022) Grammar practice (German) [Teaching Resource]

Городілова, Тетяна Миколаївна and Попова, Сніжана Григорівна (2022) Work program of the study subject "Second foreign language and translation practice" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2022) Етикетний дискурс як засіб соціальної взаємодії суспільства In: Мова та література у полікультурному просторі.

Гродський, Ігор Ярославович (2022) Походження та формування середньовічного лицарського роману In: Міжнародна наукова-практична конференція.

К

Кобиляцька, Ганна Сергїївна (2022) Робоча програма з дисципліни "Друга іноземна мова та практика перекладу (німецька)" для спеціальності "Міжнародна журналістика", 3 курс [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2022) Робоча програма з навчальної дисципліни Приктичний курс перекладу другої іноземної мови ( німецької) 4к [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2022) Робоча програма з навчальної дисципліни Практичний курс перекладу другої іноземної мови (німецької) 4 курс [Teaching Resource]

Колесник, Олександр Сергійович (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Прикладна лінгвістика Для студентів спеціальності: 0.35 Філологія [Teaching Resource]

Колесник, Олександр Сергійович (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Прикладна лінгвістика Для студентів спеціальності: 035 Філологія [Teaching Resource]

Колесник, Олександр Сергійович and Гольцева, Марія Ігорівна (2022) Lies and deception in modern english diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus Cogito - Multidisciplinary research journal, 14 (1). pp. 154-173. ISSN 2068-6706

Колесник, Олександр Сергійович and Гуріна, Анна Сергіївна (2022) “Evil Mastermind” in the framework of a verbally modeled reality Studia Philologica (18). pp. 18-37. ISSN 2412-2491; 2311-2425

Т

Торговець, Юлія Іванівна (2022) Symbolic meaning of black and white in contemporary english poetry B.A.S. (28). pp. 193-205. ISSN 1224-3086

Торговець, Юлія Іванівна and Говорун, Надія Володимирівна and Бобер, Наталія Миколаївна (2022) Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) [Teaching Resource]

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Subject Control Infinitive Constructions in Early Modern English World Journal of English Language (12(1)). pp. 367-383. ISSN 1925-0703

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Реалізація концесивних кон'юнктів у германських мовах в діахронії Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». Київ : Нац. акад. СБУ. pp. 221-223.

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Комунікативне навантаження речень поступки у давньоанглійській мові Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В.Л. Скалкіна (12 квітня 2022 року). Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова. pp. 84-89.

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" (друга мова) для студентів IV курсу спеціальності: 035 Філологія, спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" (англійська мова) для студентів IV курсу спеціальності: 035 Філологія, спеціалізації: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Функціонування концесивних клауз в англійській мові: діахронний вимір "Ad orbem per linguas. До світу через мови". Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції "Україна у транскультурному й мультимодальному світі", 25 травня 2022 року.. pp. 265-268.

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Typological paradigm of concessive clauses in modern fantasy space Збірник наукових праць «Нова філологія» (85). pp. 283-291. ISSN 2414-1135

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Etymology of concessive markers in Old Germanic languages International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 452 pages.. pp. 298-300. ISSN 978-9934-26-227-2

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Quantitative verification of rank distribution of approximation dependence in concessive sentences: corpus-mathematical approach Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 33(72) (4(2)). pp. 37-44. ISSN 2710-4664

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Typological peculiarities of illocutionary speech acts: a historical perspective Cogito - Multidisciplinary research journal, 14 (2). pp. 266-294. ISSN 2247- 9384

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Morphological and syntactic identification of clauses of universal concession in British National Corpus Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наукових праць. (3-4). pp. 222-237. ISSN 2617-3921

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Verbalization of English clauses of concession in daichrony Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки, 2(97). pp. 183-197. ISSN 2663-7642

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) Typology of the voice category in Germanic languages: monograph Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) Typological features of the category of voice in the germanic languages (based on german, danish, frisian, swedish and icelandic) Академічні студії. Cерія: гуманітарні науки, 1 (1). pp. 1-306. ISSN 2786-5096; 5786-510X

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) production philological practice [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) theoretical grammar [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) linguistic didactics [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) pre-diploma practice [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) Development of the category of voice in old germanic languages in the context of "inverted synchrony" Міжнародний філологічний часопис, 13 (2). pp. 1-200. ISSN 2706-9745; 2706-9737

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) stylistics [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2022) Professional German language [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна and Gaidash, Anna and Kadubovska, Svitlana and Kishchenko, Nataliia (2022) The Representations of Ageing (Old Age) in German-Language Literature Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 4 (14). pp. 180-195. ISSN 2066-7329; 2067-9270

This list was generated on Tue Feb 7 02:04:14 2023 EET.