Items where Division is "Кафедра іноземних мов та методик навчання" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | К | Л | М | П | С
Number of items: 49.

Б

Безух, Юлія Сергіївна (2012) Multiculturalism in the system of elementary education in Ukraine and the USA Науковий вісник (1.37). pp. 26-30.

Безух, Юлія Сергіївна (2012) To the question of the evolution of the multicultural education in the USA Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні інновації в науці, освіті, промисловості та транспорті». pp. 41-44.

В

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Use of Authentic Texts in the Process of the Formation of the Socio-cultural Competence of the Future Primary School Teachers Вісник психології і педагогіки (10).

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Peculiarities of the Formation of a Poly-cultural Communicative Competence of the Future Primary School Teachers of a Foreign Language Вісник психології і педагогіки (8).

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Basic Ways of the Formation of Language and Area Competence in the Process of the Professional Becoming Future Primary School Teachers of a Foreign Language ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЧАСОПИС «Вища освіта України» (3). pp. 43-46.

Веклич, Юлія Іванівна and Миронець, Дмитро Костянтинович (2012) Formation of Language and Area Competence in the Process of the Professional Training of the Future Teachers of English Молодь і ринок, 3 (86). pp. 118-121.

Г

Герасимова, Ольга Іванівна (2012) Features of formation the abilities of reflection in teaching and professional activities of university students Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 42 (Т. IX). pp. 100-105.

К

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Specifics of teaching English to students of extramural department Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 221-226.

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Forming of foreign communicative competence of future teacher of primary school by means of professionally oriented dialogical speech Вісник психології і педагогіки (10).

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Специфіка викладання англійської мови студентам заочної форми навчання Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 221-226.

Койдан, Валентина Миколаївна (2012) The formation of self-directed learning skills of students in English by means of Internet resources Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 387-391.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) The conceptual bases of future primary school teachers professional competence formation in the content of the discipline "Methods of teaching English" Народна освіта, 3 (18).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Teacher’s personality in the process of interaction at foreign language lessons in primary school Efektivni nastroje modernich ved-2012 (19). pp. 65-69.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Professional growth of future foreign language teachers: multicultural aspect Наукові записки (99). pp. 125-132.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Educational environment of HEI as a factor of future foreign language teacher’s professional self Молодь і ринок, 2 (85). pp. 62-66.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) The problem of forming the professional significant qualities of future foreign language teacher Імідж сучасного педагога, 10 (119). pp. 62-64. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Forming the world outlook of the future foreign language teacher by means of educational disciplines Імідж сучасного педагога, 9 (128). pp. 51-54. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Primary school teachers’ preparation to the professional activity according to the context of the modern educational paradigm Вісник психології і педагогіки (10).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Future foreign language teacher professionalisation: theoretical and applied aspect Вісник психології і педагогіки (8).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Polycultural conditioning of future foreign language teacher’s intercultural communication’s ability Наукові праці Донецького національного технічного університету , 11 (202). pp. 87-92. ISSN 2077-6780

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Modern foreign language lecturer of higher educational establishment: professional and personal aspect Вища освіта України (3 ). pp. 62-65. ISSN 2078-1016

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Иноязычная коммуникативная компетентность как обязательная составляющая педагогической устойчивости учителя начальной школы Вісник психології і педагогіки (10).

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Intercultural communication as a means of understanding the mental peculiarities of different cultures Вісник психології і педагогіки (7).

Лобода, Ольга Володимирівна (2012) Theoretical foundations of profession competence future educators with the right teaching English preschool children: acmeological approach Вісник Глухівського національного пед. університету (20). pp. 21-25.

М

Малюга, Олександр Сергійович (2012) Assessing the ability of future primary school teachers to read foreign texts Вісник психології і педагогіки (10).

П

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Informational Society and Globalization: the system of influence on the higher education in Ukraine Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал "Імідж сучасного педагога", 9 (128). pp. 3-7. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2012) New information-communicational technologies in modern theory and practice of teaching to foreign language Materialy VIII Mezinarodni Vedecko-prakticka Konference "Efektivni Nastroje Modernich Ved - 2012" (21). pp. 61-64. ISSN 978-966-8736-05-6

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Structural elements of virtual educational foreign-language-speaking environment of pedagogical educational establishment Щомісячний науково-педагогічний журнал "Молодь і ринок" (3 (86)). pp. 77-81.

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Integrative component in professional preparation of future primary school teachers Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. pp. 409-413.

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Virtualisation of educational activity of students of pedagogical specialitities: content discourse Вісник психології і педагогіки (8).

Петрик, Лада Вікторівна (2012) The critical thinking forming of a primary teacher in the content of English practical course Вісник психології і педагогіки (10).

С

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Adult education: European experience and Ukrainian outlook Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір . pp. 154-160.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 154-159.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) The development of education in Ireland: the level of research Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта Украіни» (3). pp. 122-125. ISSN 2078-1016

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Modern tendencies of development of primary education in Ireland Вісник психології і педагогіки (10).

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Professional teacher training: Irish experience Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика . pp. 182-183.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Lifelong pedagogical education as a part of lifelong learning in Great Britain Вісник психології і педагогіки (8).

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Этнореалии с компонентом названий оружия как фрагмент языковой картины мира (на материале лексических и фразеологических единиц немецкого языка). Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Effektivni nastroje modernich ved (22). pp. 94-104.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Theoretical principals of the problem of future foreign language teachers’ linguo-cultural competence forming Наукові праці Донецького національного технічного університету, 11 (202). pp. 142-145.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) The consideration of cognitive aspect of linguistic phenomena in the process of future foreign language teachers` philological training Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 449-458.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) The use of non-equivalent and national-painted phraseologies as a mean of forming students' lingvocountry-studying competence (based on German language) Імідж сучасного педагога, 9 (128). pp. 55-58.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Learning a foreign language in primary school: problems and prospects? Вісник психології і педагогіки (10).

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Врахування когнітивного аспекту мовних явищ у процесі філологічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 449-457.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Expediency of extended study of Germans'culture, customs and traditions peculiarities in "Germany country studies" course by master students (speciality 7.01010201 - Primary education) Молодь і ринок, 2 (85). pp. 72-76.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) German experience as a successful example of pedagogical education quality improvement Вища освіта України (3 ). pp. 13-17. ISSN 2078-1016

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The use of cultural assimilators as a means of educating future teachers’ social and cultural tolerance in the process of foreign language teaching Вісник психології і педагогіки (8).

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The increasing of pedagogical profession students’ scientific and research activity by means of information and communication technologies Молодь і ринок, 3 (86). pp. 113-117.

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The problem of tolerance education of primary school teachers: discourse review Вісник психології і педагогіки (10).

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) Test Your Vocabulary and Grammar Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

This list was generated on Fri Jun 21 02:04:49 2024 EEST.