Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 76.

Bratko, Mariia and Khoruzha, Liudmyla (2021) Expert-led research on the educational environment of a higher education institution: findings and analysis Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology (9(4)). pp. 1-12. ISSN 2521-1234

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Genesis of art and industrial schools in Galicia (end of 19th century - 1918): historical and pedagogical aspects Гірська школа Українських Карпат (25). pp. 37-41. ISSN 1994-4845

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Міжпарадигмальний вимір нової стратегії освіти людини у змінному світі Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 29-32. ISSN 978–966–644–585–1

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 106 (2). pp. 257-268. ISSN 2414-9799

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (36). pp. 294-301. ISSN 2308-4863

Іванюк, Ганна Іванівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Вишневецька, Марина ВІкторівна (2021) Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges Amazonia Investiga, 10 (45). pp. 9-19. ISSN 2322-6307

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович (2021) Освітній менеджмент в середній освіті. Модуль: Організація інклюзивної освіти (робоча навчальна програма) [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович (2021) Педагогіка: Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Бондар, Олександра Миколаївна (2021) Organization of interaction of the school with the parental community in the conditions of mixed and distance education Молодий вчений (11(99)). pp. 153-156. ISSN 2313–2167

Антипін, Євген Борисович and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Освітній менеджмент в початковій школі: організація інклюзивної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Відповідальне батьківство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мойсак, Олександр Данилович and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Людинознавство: Педагогічна антропологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах освітніх змін Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 168-170. ISSN 978–966–644–585–1

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів: практичний аспект Колективна (три і більше авторів). Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. Primedia eLaunch, Boston.

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Антипін, Євген Борисович (2021) Formation of research skills of future teachers during the study of pedagogical disciplines Перспективи та інновації науки (Серія: Педагогіка) (5(5)). pp. 111-122. ISSN 2786-4952 Online

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни (ПМПО) [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни (ПМДО) [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Брєжнєва, Олена Геннадіївна (2021) Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку Materials of the XXХII – the International Science Conference «Actual problems of modern science and practice», Boston, USA. 317 p. (June 29 – July 02, 2021). pp. 219-223. ISSN 978-1-63848-655-8

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Несен, Юлія (2021) Використання творів живопису при ознайомленні дітей 5-го року життя з об’єктами природи Interaction of society and science: problems and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. London, England.. pp. 257-265. ISSN 978-1-63972-063-7

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогіка: Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2021) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2021) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Косенчук, Ольга Геннадіївна and Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник БКДО, - (-). Видавництво "Ранок", Харків. ISBN 09786170974846

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Проектування мультимедійного середовища навчального закладу: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Педагогіка: Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Experience of formation of readyness for partnership interaction in future elementary school teachers Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (78). pp. 198-203. ISSN 1992-5786; 2664-3529

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Experience of tolerance formation in future teachers of preschool children Актуальні питання гуманітарних наук, 40 (2). pp. 213-218. ISSN 2308-4855/2308-4863

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Formation of cross-cutting skills in the context of personal and professional development of future teachers The 6th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. 545 p.. pp. 265-270. ISSN 978-88-32934-02-1

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Formation of critical thinking in students of pedagogical specialties: theory and practice Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання». pp. 208-211.

Куземко, Леся Валентинівна and Косенчук, Ольга Геннадіївна (2021) Educate socially competent citizen in the game Вихователь-методист дошкільного закладу (6). pp. 9-13.

Куземко, Леся Валентинівна and Антипін, Євген Борисович (2021) Освітній менеджмент в початковій школі: організація інклюзивної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.) Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 04-05 березня 2021 р.). pp. 25-28.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Практичні аспекти розвивального середовища дитячого клубу за матеріалами книги Б. Боровича «Дитячий клуб (Історія одного досвіду)» (1919) Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (75). pp. 8-12. ISSN 1992-5786

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 39-41. ISSN 978–966–644–585–1

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Софія Русова про роль соціального середовища для розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практична онлайн – конференції "Софія Русова – предтеча Нової української школи". pp. 134-136.

Матюшинець, Яна Володимирівна and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологічна складова здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: результати дослідження Освітологічний дискурс, 33 (3). pp. 46-60. ISSN 2312-5829

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Педагогіка та психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2021) Psychosemantic fundamentals of professional self-efficacy of students: the state of modern scientific discourse Міждисциплінарні дослідження складних систем (18). pp. 99-112. ISSN 2415 - 3761

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Value experience of achievements and development of professional self-efficacy of students / Modern education, training and upbringing Колективна (три і більше авторів). Modern education, training and upbringing: monograph. Primedia eLaunch, Boston.

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Педагогіка та психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Sociocultural concept of functioning of the developing environment in the pedagogical heritage of Sophia Russova Колективна (три і більше авторів). Science, technology, and innovation: the experience of European countries and prospects for Ukraine: Scientific monograph. Baltija Publishing, Riga, Latvia.

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Шепельова, Марія Володимирівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Шепельова, Марія Володимирівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jun 22 02:05:39 2024 EEST.