Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 76.

Article

Bratko, Mariia and Khoruzha, Liudmyla (2021) Expert-led research on the educational environment of a higher education institution: findings and analysis Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology (9(4)). pp. 1-12. ISSN 2521-1234

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Genesis of art and industrial schools in Galicia (end of 19th century - 1918): historical and pedagogical aspects Гірська школа Українських Карпат (25). pp. 37-41. ISSN 1994-4845

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Міжпарадигмальний вимір нової стратегії освіти людини у змінному світі Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 29-32. ISSN 978–966–644–585–1

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 106 (2). pp. 257-268. ISSN 2414-9799

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (36). pp. 294-301. ISSN 2308-4863

Іванюк, Ганна Іванівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Вишневецька, Марина ВІкторівна (2021) Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges Amazonia Investiga, 10 (45). pp. 9-19. ISSN 2322-6307

Антипін, Євген Борисович and Бондар, Олександра Миколаївна (2021) Organization of interaction of the school with the parental community in the conditions of mixed and distance education Молодий вчений (11(99)). pp. 153-156. ISSN 2313–2167

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах освітніх змін Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 168-170. ISSN 978–966–644–585–1

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Антипін, Євген Борисович (2021) Formation of research skills of future teachers during the study of pedagogical disciplines Перспективи та інновації науки (Серія: Педагогіка) (5(5)). pp. 111-122. ISSN 2786-4952 Online

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Брєжнєва, Олена Геннадіївна (2021) Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку Materials of the XXХII – the International Science Conference «Actual problems of modern science and practice», Boston, USA. 317 p. (June 29 – July 02, 2021). pp. 219-223. ISSN 978-1-63848-655-8

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Несен, Юлія (2021) Використання творів живопису при ознайомленні дітей 5-го року життя з об’єктами природи Interaction of society and science: problems and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. London, England.. pp. 257-265. ISSN 978-1-63972-063-7

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Experience of formation of readyness for partnership interaction in future elementary school teachers Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (78). pp. 198-203. ISSN 1992-5786; 2664-3529

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Experience of tolerance formation in future teachers of preschool children Актуальні питання гуманітарних наук, 40 (2). pp. 213-218. ISSN 2308-4855/2308-4863

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Formation of cross-cutting skills in the context of personal and professional development of future teachers The 6th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. 545 p.. pp. 265-270. ISSN 978-88-32934-02-1

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Formation of critical thinking in students of pedagogical specialties: theory and practice Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання». pp. 208-211.

Куземко, Леся Валентинівна and Косенчук, Ольга Геннадіївна (2021) Educate socially competent citizen in the game Вихователь-методист дошкільного закладу (6). pp. 9-13.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.) Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 04-05 березня 2021 р.). pp. 25-28.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Практичні аспекти розвивального середовища дитячого клубу за матеріалами книги Б. Боровича «Дитячий клуб (Історія одного досвіду)» (1919) Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (75). pp. 8-12. ISSN 1992-5786

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 39-41. ISSN 978–966–644–585–1

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Софія Русова про роль соціального середовища для розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практична онлайн – конференції "Софія Русова – предтеча Нової української школи". pp. 134-136.

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологічна складова здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: результати дослідження Освітологічний дискурс, 33 (3). pp. 46-60. ISSN 2312-5829

Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2021) Psychosemantic fundamentals of professional self-efficacy of students: the state of modern scientific discourse Міждисциплінарні дослідження складних систем (18). pp. 99-112. ISSN 2415 - 3761

Monograph

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів: практичний аспект Колективна (три і більше авторів). Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. Primedia eLaunch, Boston.

Музика, Олена Оксентівна (2021) Value experience of achievements and development of professional self-efficacy of students / Modern education, training and upbringing Колективна (три і більше авторів). Modern education, training and upbringing: monograph. Primedia eLaunch, Boston.

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Sociocultural concept of functioning of the developing environment in the pedagogical heritage of Sophia Russova Колективна (три і більше авторів). Science, technology, and innovation: the experience of European countries and prospects for Ukraine: Scientific monograph. Baltija Publishing, Riga, Latvia.

Book

Косенчук, Ольга Геннадіївна and Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник БКДО, - (-). Видавництво "Ранок", Харків. ISBN 09786170974846

Teaching Resource

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович (2021) Освітній менеджмент в середній освіті. Модуль: Організація інклюзивної освіти (робоча навчальна програма) [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович (2021) Педагогіка: Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Освітній менеджмент в початковій школі: організація інклюзивної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Відповідальне батьківство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мойсак, Олександр Данилович and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Людинознавство: Педагогічна антропологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни (ПМПО) [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни (ПМДО) [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогіка: Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2021) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2021) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Проектування мультимедійного середовища навчального закладу: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Педагогіка: Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Антипін, Євген Борисович (2021) Освітній менеджмент в початковій школі: організація інклюзивної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2021) Педагогіка та психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Педагогіка та психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Шепельова, Марія Володимирівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Шепельова, Марія Володимирівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jun 21 02:05:19 2024 EEST.