Items where Subject is "Статті у науково-методичних та методичних виданнях"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 67.

Б

Братко, Марія Василівна (2021) Якість дистанційного навчання очима студентів «Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників» Всеукраїнська студентсько-учнівська науково-практична он-лайн конференція. pp. 98-101.

Братко, Марія Василівна (2021) Стратегії підвищення результативності освітнього процесу в умовах фахового коледжу Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 28-29.

Братко, Марія Василівна and Карлінська, Яніна Валеріївна (2022) Coaching as a modern method of teaching in the system of professional higher education Матеріали XXVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін", 1 (30). pp. 215-220.

Братко, Марія Василівна and Костик, Аліна (2021) Вплив інноваційного навчання на формування лідерських якостей студентів. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 50-51.

Братко, Марія Василівна and Нос, Наталя Миколаївна and Заярнюк, Ірина (2021) Особливості організації освітнього процесу в умовах вимушеного дистанційного навчання: погляд студентів. In: Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матер. Всеукр. наук.-метод. конф., 22-23 квітня 2021, Вінниця.

Братко, Марія Василівна and Петрик, Марина Сергіївна (2021) Тренди корпоративної культури та їх характеристика «Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників» Всеукраїнська студентсько-учнівська науково-практична он-лайн конференція. pp. 206-207.

Братко, Марія Василівна and Шаповаленко, Марія (2021) Розвиток лідерських якостей персоналу в умовах сучасного корпоративного середовища. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 74-75.

Братко, Марія Василівна (2017) Мовні стратегії в освітньому середовищі вищого навчального закладу Формування мовної особистості інформаційної доби..

В

Винар, Валентина Іванівна (2023) Peculiarities of the motivational sphere of college students Збірник наукових матеріалів CXХ Міжнародної інтернет —конференції «Пріоритетні вектори розвитку науки під час воєнного стану» 6 березня 2023 р., м. Львів. pp. 16-21.

Г

Гейхман, Зоя Леонідівна (2021) The role of employers in improving the quality of training of graduates of professional preliminary education institutions: a modern view Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 14-15.

Гейхман, Зоя Леонідівна (2021) Learning outcomes of professional undergraduate bachelors: competence approach Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи. pp. 15-18.

Горніцька, Анастасія Вікторівна and Сіменик, Євген (2020) Квест за твором Івана Малковича, Софії Ус "Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами" (2 клас) Початкова школа (2). pp. 24-27.

Горніцька, Анастасія Вікторівна and Сіменик, Євгеній Станіславович (2020) "Шкарпетки маленькі, а втіхи приносять багато" за твором Галини Вдовиченко "Ліга непарних шкарпеток" Початкова школа (10). pp. 44-47.

Груздьова, Олена Вікторівна and Ловейко, Тетяна Володимирівна (2022) Формування професійних компетентностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у студентів фахових коледжів спеціальності "Журналістика" Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання сучасної філології і лінгвістики». pp. 10-13.

Д

Дєточка, Ольга Михайлівна and Овчаренко, Ольга Миколаївна (2021) motifs of orientalisn in decoration of fine ceramic art of england in the second half of xviii - first half of xix centuries Scientific journal paradigma of knowledge (6(50)). pp. 51-59.

Діденко, Наталія Миколаївна (2021) Правописний практикум з української мови. Зразки тренувальних вправ. Українська мова і література в школах України (4). pp. 40-44.

К

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Features of the organization of distance work with students in vocational colleges Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції (3(8)). pp. 159-162.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Professional development of a teacher of an institution of professional higher education on the basis of leadership Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 44-45.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Гейхман, Зоя Леонідівна (2022) Formation of aesthetic component ethno-cultural personal competence Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 82. 154 с (82). pp. 29-31.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Петренко, Наталія Іванівна (2022) Internal control as a component of economic security Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції з економічних та гуманітарних питань. pp. 10-12.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Прищепа, Вікторія (2021) Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 83-84.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Прищепа, Вікторія Вікторівна (2021) Formation of aesthetic education in junior schoolchildren in the conditions of NUS Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників: збірник доповідей учасників всеукраїнської студентсько-учнівської науково-практичної он-лайн конференції. pp. 217-219.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Рибак, Дар'я (2021) Нестандартні уроки в початковій школі та вимоги до їх проведення Нестандартні уроки в початковій школі та вимоги до їх проведення.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Степанко, Тетяна (2021) Особливості реалізації індивідуального підходу до здобувачів освіти молодшого шкільного віку Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 99-104.

Кашуба, Наталія Вікторівна and Полякова, Ельвіра Сергіївна (2022) Розвиток мовлення учнів початкових класів на уроках навчання грамоти за допомогою використання інтерактивних засобів навчання Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 153-157.

Кашуба, Наталія Вікторівна and Трохименко, Анна Віталіївна (2022) Нетрадиційні методики навчання читанню Перші крок у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 187-193.

Кифенко, Анна Миколаївна and Голян, Христина В'ячеславівна and Власенко, Г. Г. (2023) Music therapy in the formation of education innovative technologies of student youth Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти. pp. 370-373.

Кифенко, Анна Миколаївна and Голян, Христина В'ячеславівна and Романова, Тетяна Вадимівна (2021) Forming of interest is in the choral singing of junior schoolchildren Pedagogy and psychology in the modern world: the art of teaching and learning February 26–27, 2021 Volume 1. pp. 47-50.

Кифенко, Анна Миколаївна and Романова, Тетяна Вадимівна (2022) Peculiarities of working with sacred choral works in school choir classes Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (2). pp. 148-154.

Кифенко, Анна Миколаївна and Романова, Тетяна Вадимівна and Голян, Христина В'ячеславівна (2023) Intonation in the choir team Modern achievements and prospects of science and education : proceedings of the International scientific and practical conference / International Humanitarian Research Center (Zhytomyr, 2023, November 15). Research Europe, 2023. 198 p.. pp. 18-21.

Король, Наталія Вікторівна (2020) "Marusia Churai": a Historical, Philosophical, Social, and Psychological Verse Novel by Lina Kostenko Українська мова і література в школах України (3). pp. 22-40. ISSN 2267

Кошіль, Оксана Петрівна (2022) Modeling the process of preparing a future teacher for project activities in a preschool education institution in the conditions of the "Universum" Vocational College Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції ―Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи‖. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 228 с.. pp. 71-74.

Кошіль, Оксана Петрівна (2022) Peculiarities of the application of coaching and tutoring technologies in the process of preparing future teachers of special education for professional activities Інноваційні технології в дошкільній освіті - 2022: Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав, 14–15 квітня 2022 р.) / за заг. ред. Л.О. Калмикової.. pp. 48-52.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Білецький, Олексій Олександрович (2021) Використання таргетованої реклами на підприємстві ПАТ «Фармак» Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 6-9.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Гоменюк, Руслана Русланівна (2021) Сегментація ринку ПП «ВішФемеліСпейс» за споживачами Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Колесник, Аліна Миколіївна (2021) Удосконалення маркетингового комплексу на прикладі ТОВ «Старелектро» Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 30-33.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Коляда, Катерина Євгенівна (2021) Дослідження та удосконалення рекламної діяльності на прикладі ТОВ «Старт-98» Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 33-37.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Кравчук, Анастасія Андріївна (2021) Інтернет як засіб просування послуг на ринку ТОВ «Фронтмен» Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 32-42.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Кулик, Юлія Валеріївна (2021) Дослідження та удосконалення конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Сінево Україна» Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Мизюк, Олександра Анатоліївна (2021) Удосконалення маркетингової політики на прикладі ФОП «Фемелі маркет» Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 79-81.

Кравець, Світлана Геннадіївна and Петрова, Катерина Сергіївна (2021) Удосконалення програми Паблік Рилейшнз на прикладі ФОП «Фіт ван» Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів.

Куземко, Леся Валентинівна and Косенчук, Ольга Геннадіївна (2021) Educate socially competent citizen in the game Вихователь-методист дошкільного закладу (6). pp. 9-13.

Кірюшина, Катерина Костянтинівна and Томіліна, Юлія Миколаївна (2021) Foreign language borrowings as one of the factors enriching the vocabulary of the English language Trends of Development Modern Science and Practice. pp. 448-451. ISSN 978-1-68564-518-2

Л

Лещенко, Світлана Миколаївна (2021) Ефективні стратегії викладання англійської мови в умовах дистанційного навчання Актуальні проблеми сучасної науки, LІХ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція.. pp. 161-169.

М

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Биковська, Світлана Сергіївна (2020) Gender education and gender education of older preschool children as socio-psychological and pedagogical problem Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2021) Museums of the city of Kyiv in the early twentieth century as scientific centers of Ukrainian culture. In: ІІ Міжнародна науково-теоретична а конференція Theoretical and praktical scientific achievements, 03.09.2021, м. Піза, Італія.

Москаленко, Олександр Анатолійович and Сопова, Дана Олегівна and Доценко, Альона Олександрівна (2023) Project activity in higher and secondary education Věda a perspektivy (2). pp. 99-107. ISSN 2695-1584; 2695-1592

О

Остертаг, Аліна Іванівна and Кравченко, Наталія Володимирівна (2022) Використання методу фасилітації при вивченні природничих дисциплін Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 13 травня, 2022 р.. pp. 413-416.

П

Полінок, Олена Володимирівна (2023) Проєктна діяльність на уроках української мови учнів 10 класу Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні досягнення та перспективи науки та освіти".. pp. 69-72.

Прокопенко, Марія-Святослава Олександрівна and Горніцька, Анастасія Вікторівна (2022) Використання на уроках літературного читання онлайнових інструментів та мобільних додатків формувального оцінювання "Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів" збірник матеріалів ІІ Студентської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 157-161.

Р

Розінкевич, Наталія Василівна (2020) The semantics of time, space, place and character in “Biguny” (“Runners”) by Olha Tokarchuk TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6 (15). pp. 73-82. ISSN 1733-2249

Розінкевич, Наталія Василівна (2022) Folklore motives of Ukrainian romanticism in Oleksa Storozhenko’s works (following the example of “Marko Prokliatyi” (“Marco the Cursed”) Bibliotekarz Podlaski, V.50 (2). pp. 265-279. ISSN 1640-7806

Руснак, Лариса Юріївна and Сопова, Дана Олегівна and Доценко, Альона Олександрівна (2023) ETHICAL ASPECT OF IMAGE FORMATION AND SOCIALIZATION OF FUTURE SOCIAL TEACHERS IN COLLEGES VII International Scientific and Practical Conference «Scientific advances and in-novative approaches». pp. 123-128.

С

Сензерліхт, Марія Володимирівна (2017) Application of information and communication technologies in the process of professional training of future primary school teachers. Початкова школа і сучасність (6). pp. 5-9.

Сопова, Дана Олегівна (2022) The concept of language education and speech development in the pedagogical heritage of S.F. Rusova Збірник публікацій XXXV Міжнародна науково- практична конференція «Science, development and the latest development trends», 06-09 вересня 2022 р., Париж, Франція. pp. 271-273. ISSN 979-8-88796-819-3

Сопова, Дана Олегівна (2022) Violation of the principles of academic integrity by students and their perception of the consequences of dishonest actions Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи. Збірник тез доповідей. pp. 26-28. ISSN 978-966919839-6

Сопова, Дана Олегівна and Доценко, Альона Олександрівна and Москаленко, Олександр Анатолійович (2023) Project activity in higher education of future social pedagogics Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference "Scientific advances and innovative approaches". pp. 117-122.

Сопова, Дана Олегівна and Петрочко, Жанна Василівна (2023) Formation of ethical values of future social pedagogues in the conditions of a vocational college Наукові здобутки студентів Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти : ел. зб. наук. пр. студентів. Магістерські дослідження. Тематичний огляд та анотації магістерських робіт за освітнім рівнем «магістр» 2023 р.. pp. 58-59.

Сопова, Дана Олегівна and Резнік, Ольга Геннадіївна (2021) Pedagogical conditions for the formation of dialogic competence of preschool children Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників: Збірник доповідей учасників всеукраїнської студентсько-учнівської науково-практичної он-лайн конференціі. К.: НУБІП України, 2021. 296 с.. pp. 229-231.

Сопова, Дана Олегівна and Руснак, Лариса Юріївна and Колоскова, Надія Олексіївна (2023) Modern Methods of Teaching Foreign Languages in Vocational Colleges Věda a perspektivy (2(21)). pp. 108-115.

Сурду, Філотея Іллівна and Горніцька, Анастасія Вікторівна (2022) Метод проєктів на уроках літературного читання в початкових класах «Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів» збірник матеріалів ІІ Студентської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 172-175.

Т

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2023) Development of creativity in the process of development of the discipline “Choral Direction” Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали Х Міжнар.наук.-практ. конф., м. Умань, 19-20 жовт. 2023 р. / Голов. ред. Терешко І. Г. Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. С. 158-162.. pp. 158-162.

Ф

Фокіна, Тетяна Іванівна (2018) Zhanrova palitra publitsystychnykh vystupiv zasnovnyka redaktorskoi shkoly Ukrainy R. Ivanchenka Історико-педагогічні студії: науковий часопис (11-12). pp. 167-171.

Фокіна, Тетяна Іванівна and Вечерова, Д.С. (2023) Vplyv iliustratyvnoho oformlennia khudozhnikh vydan na retsypiientiv Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників (до 200-річчя К. Ушинського І 125-річчя НУБіП України)». pp. 33-35.

Ч

Черняхівський, Анатолій Іванович (2020) Про організацію практичних (лабораторних) занять під час дистанційного навчання Фізика та астрономія в рідній школі (4(151)). pp. 21-24.

Черняхівський, Анатолій Іванович (2017) Фізична термінологія в словнику Б.Грінченка Українське слово і сучасність (3(31)). pp. 21-27.

Ш

Шкода, Марина Віталіївна and Горніцька, Анастасія Вікторівна (2022) Використання на уроках літературного читання інтерактивних методів навчання (метод Уолта Діснея) «Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів» збірник матеріалів ІІ Студентської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 203-297.

This list was generated on Sat May 25 02:02:46 2024 EEST.