Items where Author is "Базиль, Людмила Олександрівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 57.

Article

Базиль, Людмила Олександрівна (2017) Literary studies as a guarantee of future ukrainian language and literature teachers' self-realization in the context of paradigm shifts in education Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). pp. 10-14. ISSN 2415-7988

Базиль, Людмила Олександрівна (2017) Literary activity of Ukrainian language and literature intending teachers in terms of paradigmatic changes in education Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць. Ч. 1. pp. 236-242.

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Diagnosis of literary competence of future teachers-language and literature Scientific Journal «ScienceRise» (1/5). pp. 11-16. ISSN 2313-6286

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Literary competence as an integrative concept of science teaching and the phenomenon of educational practice Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Зб. матеріалів ХІІІ педагогічно-мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької (7(11)). pp. 145-147. ISSN 978-617-7133-99-4

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Philology teacher theoretical literary competence as the complex interdisciplinary phenomenon The 21st Century Challenges in Education and Science: матеріали IV науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами, 14 квітня 2016 року. pp. 18-22.

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Literary competence оf a teacher-philologist as a complex personal and professional formation Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року, м. Суми, Ч. 2. pp. 106-109.

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) The development of literary competence of future teachers of philology: conceptual and theoretical aspects Scientific Journal «ScienceRise» (9/5). pp. 40-47. ISSN 2313-6286

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) The realities of innovation development of secondary schools of Kyiv Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) LITERARY COMPETENCE OF FUTURE PHILOLOGY TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT (BASED ON THE EDUCATIONAL EXPERIENCE OF GERMANY) Scientific Journal �ScienceRise� (5 (1)). ISSN 2313-6286

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) The Gist of the Teacher-philologist's Literary Competence in the Context of Paradigmatic Changes in the Education System Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (45). pp. 6-14. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Development of competence in literature studies of teacher-philologists in the context of innovative trends of domestic educational space Українська мова і література (9). pp. 16-22.

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) The structure of the literary competence of intending teachers of ukrainian language and literature Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 28 : зб. наук. праць (28). pp. 49-57. ISSN 2410-0897

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Teachers’ competencies as a factor affecting their competitiveness Społeczeństwo edukacja język (Т.3). pp. 7-13.

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Критерії оцінки рівнів літературознавчої компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф. pp. 195-206.

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Використання літературно-педагогічної спадщини К.Д. Ушинського в освітній підготовці майбутніх учителів-словесників Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 172-184.

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Methodological approaches to the development of literary competence of teachers of Ukrainian language and literature Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць (40). pp. 138-145.

Базиль, Людмила Олександрівна (2014) Pedagogical innovations in the system of modern education Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти (17). pp. 11-17.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Model of scientific and technical development of literary competence of future teachers of Ukrainian language and literature Проблемы модернизации учебного процесса в школе и вузе.Традиции и инновации в педагогике начальной школы. pp. 148-149. ISSN 978-966-179-005-5

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Model of literary competence of future teachers of Ukrainian language and literature in HEI: theoretical aspect Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць (20(30)). pp. 13-20.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) A retrospective analysis of the formation of elements of literary competence language and literature in the first half of the nineteenth century Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів Х педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. pp. 65-68. ISSN 978-966-8410-33-5

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Development of Literary Competence of Language Teachers in the Professional Practice System: Theoretical Aspects Педагогічна освіта: теорія і практика.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Technology of formation literary competence of the future, philologists teachers in the system of professional practice Українська мова і література в школі (3). pp. 40-45.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary competence teacher of Ukrainian language and literaturein the light of scientific approaches Українська мова і література в школі (8). pp. 32-37.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary competence teacher of Ukrainian language and literature in the context of scientific approaches Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога. pp. 31-36.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) The role and importance in shaping the courses of literary competence of the future teacher philologist Педагогічна освіта: теорія і практика (10). pp. 109-116.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Training course "literary competence teacher of Ukrainian language and literature" Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету. Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік. pp. 38-40.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Methodological tools technologies of literary competence of future teachers Ukrainian language and literature Проблеми підготовки сучасного вчителя (6). pp. 8-19.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Formation of literary competence of future teachers, philologists in the system of professional practice The value system of modern society. materials digest of the internacional Scientific and practical Conference and the 1 stage of Research Analytics Championships in sociological, psychological and pedagogical sciences. (London, January 19-January 23,2012). pp. 57-60.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Innovations in formation literary competence of future philologists Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6). pp. 391-402.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Retrospective formation of literary competence teacher: study of periodizatsiyi istorichnoho Вісник Чернігівського національного університету. Серія: педагогічні науки (Вип100). pp. 20-27.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Innovative technologies in training future teachers literary Ukrainian language and literature Инновационные технологии в образовании. Материалы ІХ Международной научно-практической конференции. pp. 207-215.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary Study of Local Lore in System of Vocational Training of the Teacher of Ukrainian and Literature Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 91-101. ISSN 2227-2844

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Literary teacher education: realities and trends of development Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету. pp. 15-17.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Literary education of future philologists through the lens of curricula and programs Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць (14). pp. 152-156.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Value for publishers of literary competence of teachers Вісник книжкової палати (5(178)). pp. 39-43.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Methodological principles of existentialism in the development of literary competence Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (196). pp. 5-9. ISSN 2076-586Х

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Literary competence teacher of Ukrainian language and literature: the categorical meaning of Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вип.35). pp. 173-178.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Formation of literary competence of the teacher-philologist by integrating historical and literary courses Current problems of human society development. Materials digest of VIIth International Scientific and Practical Conference (Odessa, London, July 21-july 28,2011). pp. 15-18.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Modern professional profile of teachers of native language and literature in foreign experience Порівняльна професійна педагогіка (1). pp. 136-145.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Formation of literary competence of language and literature through the lens of literary training Літературознавче краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи. pp. 107-111.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Formation of philological competence of future teacher philologist Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика. pp. 22-25.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Methodology synergy in the development of literary competence of the future teacher Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки (вип.16). pp. 234-239.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Trends in the literary competence of future teachers, philologists (based on the experience of higher education in Ukraine and Russia) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (Вип.12). pp. 32-39.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Methodology for a systematic approach to the development of literary competence of the future teacher Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (вип.33). pp. 28-33.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) The development of literary competence of language and literature in the research Вісник Черкаського університету (Вип.18). pp. 7-12. ISSN 2076-586Х

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Features of literary training masters (for example, educational activities Glukhovski State Pedagogical University Alexander Dovzhenko) Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 8-13. ISSN 978-966-7548-48-3

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Pedagogical conditions of literary competence of future teachers, philologists Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей. pp. 62-65.

Базиль, Людмила Олександрівна (2009) Teacher сompetence native language and literature: the genesis and development of the concept Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (14). pp. 185-195.

Базиль, Людмила Олександрівна (2008) The value of lectures in shaping the language of student Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (11). pp. 155-160.

Базиль, Людмила Олександрівна (2007) Literary competence in professional preparation of teachers of Ukrainian language and literature: theoretical aspects Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (9). pp. 221-227.

Book Section

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Key concepts of the phenomenon In: Розвиток ІКТкомпетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 5-6.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Development of ICT-competence of the teacher as a complex and continuous process In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителяв системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 12-13.

Monograph

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) The development of the literary competence of future the ukrainian language and literature teachers Одноосібна. Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна.

Book

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Organization of the experimental work in preschool and secondary schools Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Thesis

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Theoretical and methodological principles of literary competence of future the Ukrainian language and literature teachers EngD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Базиль, Людмила Олександрівна (2004) Formation and Development of School Literary Education in Ukraine in 1918 – 1938. PhD thesis, Інститут педагогіки АПН України.

Teaching Resource

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна and Терпило, Юлія Вікторівна (2012) Pedagogical experiment in education [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 29 18:21:54 2020 EET.