Items where Author is "Карнаухова, Антоніна Валеріївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Article

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2 (63)). pp. 35-41. ISSN 1609-8595

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) The essence, structure and content of preparation for the formation of professional competence of future educators (on the material of the pedagogical partnership content module) Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (2(78)). pp. 6-11. ISSN 2304-5809

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (3(87)). pp. 27-38. ISSN 2312-5993

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, І.В. (2018) The problem of formation labor skills in senior preschool children Молодий вчений (12). pp. 92-95. ISSN 2313-2167

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) - Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (3 (62)). pp. 90-95. ISSN 2518-7813

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Самченко, Іванна Василівна (2018) Psychological and pedagogical features of development of knowledge of interest of principles in the initial school process Молодий вчений (4(56)). pp. 279-283. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини Молодий вчений (11). pp. 325-328. ISSN 2313-2167

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Формування читацької культури сучасного вихователя Молодий вчений (3.2). pp. 76-79. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) A model of family relations in ukrainian fairytale Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (1 (6)). pp. 181-198. ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу International periodical journal «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS» (ISSN 2313-7525). ISSN 2313-7525

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Problems of formation of deference children 5-year life in adults context historical and theoretical analysis Молодий вчений (12(39)). pp. 436-440. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Preparation of the future teachers in the formation of moral values ​​in children 5 - year life means tale Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 3 (63). pp. 349-356. ISSN 978-9662760-18-7

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання»., IV(12) (31). pp. 301-309.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Машовець, Марина Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект Щомісячний спеціалізований журнал "Вихователь-методист дошкільного закладу" (7).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ Журнал "Рідна школа" (8).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ Сборник материалов международной научно-практической конференции: Барановичи Беларусь.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2010) Філософські виміри краси людського вчинку Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика (7).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2008) Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок Науково-теоретичний збірник (14).

Monograph

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Formation of a respective attitude in children оf 5 years old to adults with the ukrainian tales Колективна (три і більше авторів). Theoretical and practical aspects of the development of the European research area: monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Thesis

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Formation of 5 Years Old Children’s Respect for Аdults by Means of Ukrainian Fairy Tale PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання.

Teaching Resource

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Педагогіка: педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) RPND VDS 2.06 Polyart education of preschool children [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Основи природничо-математичних наук з методикою [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Програма практики (Навчальна/ Освітнє партнерство) [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Методика освітнього партнерства: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Адаптивні технології особистісного розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Соціальна психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Савченко, Юрій Юрійович and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Робота з обдарованими дітьми у родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Педагогіка сімейного виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Технологія роботи соціального гувернера: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Порівняльна педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Педагогіка сімейного виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Основи соціальної педагогіки та психології: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Психологія сім'ї - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інституціями - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Педагогіка сімейного виховання - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Сучасні системи дошкільної освіти - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Сучасна сім'я і гувернерство - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Oct 24 17:34:57 2020 EEST.