Items where Author is "Мазур, Наталія Петрівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Рой, Яніна Володимирівна and Мазур, Наталія Петрівна and Рябчун, Олена Петрівна (2019) Strategy of determination of the hypothetic direction of increasing the risk of inflammation of the infrastructure safety Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 3 (3). pp. 97-103. ISSN 2663-4023

Шевченко, Світлана Миколаївна and Жданова, Юлія Дмитрівна and Спасітєлєва, Світлана Олексіївна and Негоденко, Олена Василівна and Мазур, Наталія Петрівна and Кравчук, Катерина Володимирівна (2019) Mathematical methods in cyber security: fractals and their applications in information and cyber security Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 1 (5). pp. 31-39. ISSN 2663-4023

Мазур, Наталія Петрівна and Проценко, Галина Олександрівна (2019) Менеджмент електронного навчання – теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Інтернетика та інноваційні технології [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Воротникова, Ірина Павлівна (2019) Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2019) Менеджмент електронного навчання – теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Обробка статистичних даних [Teaching Resource]

Складанний, Павло Миколайович and Мазур, Наталія Петрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційне та кібернетичне право" [Teaching Resource]

Петлицький, Віталій Володимирович and Шевченко, Світлана Миколаївна and Мазур, Наталія Петрівна (2019) Development of object movement algorithm by the neural network for the CCTV system Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 2 (6). pp. 105-111. ISSN 2663-4023

Рой, Яніна Володимирівна and Мазур, Наталія Петрівна and Складанний, Павло Миколайович (2018) Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства Науково-технічний журнал "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" (1). pp. 86-93. ISSN 2663-4023

Глушак, Оксана Михайлівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Organization of research work of students of humanitarian specialties by means of cloud-oriented technologies Інформаційні технології і засоби навчання (1). pp. 186-200. ISSN 2076-8184

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Применение ИКТ будущими учителями филологии Перспективы развития высшей школы. pp. 401-404.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: Д. М. Бо. pp. 82-85.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій IV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства». Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2018. – 152 с.. pp. 50-52.

Мазур, Наталія Петрівна and Проценко, Галина Олександрівна (2018) Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Проценко, Галина Олександрівна (2018) Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2018) Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи [Teaching Resource]

Сосновська, Ольга Олександрівна and Мазур, Наталія Петрівна (2017) Mechanizm of the assessment of the insurer's financial stability by spreadsheet means Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). pp. 388-397. ISSN 2414-0325

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2017) The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career The Modern Higher Education Review (2). pp. 141-150. ISSN 2518-7635

Мазур, Наталія Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Освітні вимірювання" [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна статистика" [Teaching Resource]

Литвин, Оксана Степанівна and Мазур, Наталія Петрівна (2016) Робоча програма "Практика (переддипломна) педагогічна" для студентів галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки», напряму підготовки 6.040201 «Математика*». [Teaching Resource]

Сисоєва С.О.,Огнев’юк Віктор Олександрович, Козак Людмила Василівна, Жильцов Олексій Борисович, Кузьменко Ольга Миколаївна, Тригуб Ілона Іванівна, Галицька Майя Михайлівна, Мазур Наталія Петрівна, (2016) Textbook "Osvitolohiya: training of education experts" 978-966-2748-72-7.

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2015) Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки». pp. 71-77.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 47-49.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Вплив особливостей курсу інформатики профільної школи на процес підготовки майбутніх учителів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 131-140.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Моніторинг навчальної діяльності [Teaching Resource]

Бодненко, Дмитро Миколайович and Жильцов, Олексій Борисович and Лещинський, Олег Львович and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Моніторинг навчальної діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-98-8

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи Освітологічний дискурс (2 (6)). pp. 128-140. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики Освітологічний дискурс (1 (5)). pp. 139-148. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів Наукові записки (132). pp. 308-312.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников Альманах современной науки и образования (7 (85)). pp. 90-93. ISSN 1993-5552

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Вимоги до тесту як інструменту отримання даних моніторингового дослідження Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 44 (4). pp. 122-127. ISSN 2311-1305

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school Zbiór raportów naukowych. «Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie» (30.05.2014 - 31.05.2014). pp. 80-85. ISSN 978-83-64652-37-0 (t.3)

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія (44(2)). pp. 190-197. ISSN 2311-1305

Бодненко, Дмитро Миколайович and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Educational Measurement [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Information systems and technology in finance [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Systems technologies [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Information technology and teaching aids [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 132-142.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (121). pp. 288-292.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные информационные технологии» (Москва – Прага. – 22-26 апреля 2013 г.). В 4 т. Т.1 (1). pp. 263-266. ISSN 2303-9728

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 107-113.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 241-250.

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2012) Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ К. - Київський університет імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Sun Nov 29 15:29:08 2020 EET.