Items where Author is "Карнаухова, Антоніна Валеріївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 78.

Article

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2022) Діалогічна взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти як умова ефективного розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку International Science Journal of Education & Linguistics (1 (3)). pp. 70-79. ISSN 2720-684X

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) The influence of a fairy tale on the formation of a child's personality The XXVIII International Science Conference "Trends in science and practice of today". pp. 290-295. ISSN 978-1-63848-650-3

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) Digital vizualization of storytelling as a method of formation of communicative competence of future educators Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (35(1)). pp. 78-82. ISSN 2311–2409

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2 (63)). pp. 35-41. ISSN 1609-8595

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) The essence, structure and content of preparation for the formation of professional competence of future educators (on the material of the pedagogical partnership content module) Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (2(78)). pp. 6-11. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Kolesnichenko, N.Y. and Hladun, T.S. and Diahyleva, O.S. and Hats, L.Y. (2020) Increasing students’ motivation to learn at tertiary educational institutions International Journal of Higher Education, 9 (7). pp. 166-175. ISSN 1927-6044

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика (34 (2)). pp. 21-27. ISSN 2311-2409

Машовець, Марина Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Modern model of practical training of future teachers Педагогічна освіта: теорія і практика (34(2)). pp. 21-27. ISSN 2311-2409

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (3(87)). pp. 27-38. ISSN 2312-5993

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, І.В. (2018) The problem of formation labor skills in senior preschool children Молодий вчений (12). pp. 92-95. ISSN 2313-2167

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) - Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (3 (62)). pp. 90-95. ISSN 2518-7813

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Самченко, Іванна Василівна (2018) Psychological and pedagogical features of development of knowledge of interest of principles in the initial school process Молодий вчений (4(56)). pp. 279-283. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини Молодий вчений (11). pp. 325-328. ISSN 2313-2167

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Формування читацької культури сучасного вихователя Молодий вчений (3.2). pp. 76-79. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) A model of family relations in ukrainian fairytale Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (1 (6)). pp. 181-198. ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу International periodical journal «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS» (ISSN 2313-7525). ISSN 2313-7525

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Problems of formation of deference children 5-year life in adults context historical and theoretical analysis Молодий вчений (12(39)). pp. 436-440. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Preparation of the future teachers in the formation of moral values ​​in children 5 - year life means tale Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 3 (63). pp. 349-356. ISSN 978-9662760-18-7

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання»., IV(12) (31). pp. 301-309.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Машовець, Марина Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект Щомісячний спеціалізований журнал "Вихователь-методист дошкільного закладу" (7).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ Сборник материалов международной научно-практической конференции: Барановичи Беларусь.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ Журнал "Рідна школа" (8).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2010) Філософські виміри краси людського вчинку Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика (7).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2008) Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок Науково-теоретичний збірник (14).

Monograph

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) Pedagogical conditions for the formation of respectful attitude in children of the 5th year of life to adults by means of the Ukrainian fairy tale Колективна (три і більше авторів). Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign experience: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, Riga, Latvia.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Formation of a respective attitude in children оf 5 years old to adults with the ukrainian tales Колективна (три і більше авторів). Theoretical and practical aspects of the development of the European research area: monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Conference or Workshop Item

Машовець, Марина Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) The role of Ukrainian fairy tales in the educational process of preschool education In: Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали IV Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І.Поніманської, 12 листопада, 2021 р., Рівне, Україна.

Thesis

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Formation of 5 Years Old Children’s Respect for Аdults by Means of Ukrainian Fairy Tale PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання.

Teaching Resource

Шинкар, Тетяна Юріївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2022) ОДФ.09 Практикум з ігрової діяльності [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2022) ОЗД.01 Університетські студії [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2022) ВД 2.06 Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2022) Лідерство-служіння [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) Working program of the discipline VDS 2.06 Polyart education of preschool children [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2021) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2021) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Педагогіка: педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Working program of the discipline VDS 2.06 Polyart education of preschool children [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Основи природничо-математичних наук з методикою [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Програма практики (Навчальна/ Освітнє партнерство) [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Методика освітнього партнерства: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Адаптивні технології особистісного розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Технологія роботи соціального гувернера: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Педагогіка сімейного виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Робота з обдарованими дітьми у родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Савченко, Юрій Юрійович and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Соціальна психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Основи соціальної педагогіки та психології: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Порівняльна педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Педагогіка сімейного виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Сучасна сім'я і гувернерство - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Сучасні системи дошкільної освіти - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Педагогіка сімейного виховання - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інституціями - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Психологія сім'ї - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Feb 8 02:06:57 2023 EET.