Items where Author is "Кутішенко, Валентина Петрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Article

Власенко, Інна Анатоліївна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2022) Конструктивна поведінка людини в конфлікті: погляд фахівців Габітус, 36. pp. 139-144. ISSN 2663-5216

Кутішенко, Валентина Петрівна and Власенко, Інна Анатоліївна and Вінник, Наталія Дмитрівна (2022) Transformation of students' values in the conditions they reconstructed the traumatic events at the beginning of the war in Ukraine Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») № 9(14) 2022 (9(14)). pp. 616-632. ISSN 2786-4952

Кутішенко, Валентина Петрівна and Власенко, Інна Анатоліївна and Вінник, Наталія Дмитрівна (2022) Transformation of students' values in conditions of their reconstruction of traumatic events of the beginning of the war in Ukraine Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (9 (14)). pp. 616-633. ISSN 2786-4952

Кутішенко, Валентина Петрівна and Андррійко, Богдана Ігорівна (2022) Value approach to the formation of modern educational interactions Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 64-68. ISSN 978-617-7745-11-1

Кутішенко, Валентина Петрівна and Дружиніна, Альона Євгеніївна (2021) Nonviolent communication as a technology of preparing young people for marital interaction Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми Збірник наукових праць / за ред. С.Д.Максименка. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. pp. 172-178.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Патинок, Оксана Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Вінник, Наталія Дмитрівна (2021) Features of responsibility as a worldview phenomenon of psychology students and social workers at the initial stage of the professional training Проблеми сучасної психології: науковий журнал (1(20)). pp. 91-100. ISSN 2310-4368

Вінник, Наталія Дмитрівна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2020) Leading trends in spiritual development teacher's culture Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Укра. pp. 37-41.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2020) Особливості взаємозв’язку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку Матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 травня 2020 року, м. Київ). [За ред. д.п.н., проф.С. О. Ставицької, к.п.н., доц. Д.Д. Отич, к.п.н., доц. А. Ф. Федоренко]. pp. 92-96.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Вінник, Наталія Дмитрівна (2020) Business coaching as social-psychological practice of human resources self-knowing and self-improvement Теорія і практика сучасної психології, 3 (1). pp. 190-194. ISSN 2663-6026, 2663-6034

Вінник, Наталія Дмитрівна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2020) Business coaching as a social-psychological practice of the development of human resources Теорія і практика сучасної психології, 3 (1). pp. 190-194. ISSN 1813-3405

Кутішенко, Валентина Петрівна (2020) Старість як період мудрості і духовного просвітлення людини Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20–21 лютого 2020 року) / Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О. Довженка [та ін.]; [ред. кол. : Н. М. Ільїна (83-87).

Кутішенко, Валентина Петрівна and Патинок, Оксана Петрівна (2019) Психологічні аспекти розвитку духовної культури сучасного вчителя Матеріали II Всеукраїнського Конгресу із соціальної психології «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ». pp. 188-190.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2019) Reflection as a meta-capability to build integrity of life and successful communication of future specialists Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 15. Київ (15). pp. 87-98. ISSN 2072-4772

Кутішенко, Валентина Петрівна and Патинок, Оксана Петрівна and Сидоркін, Віталій Володимирович (2019) Religious values influence on the formation of the personality's moral and value scope Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. Випуск 16.. pp. 142-152. ISSN 2072-4772

Кутішенко, Валентина Петрівна and Брацкова, Людмила Вікторівна (2018) The aspects of women's assessment of their own divorse and experience in addressing its negative consequences Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» (4). pp. 193-197. ISSN 2312-3206

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2018) Psychological features of individual religiosity of future psychologists Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: Психологія: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка (3 (62)). pp. 44-53. ISSN 2412-0154

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2017) Training method as a technology of resource development of the spiritual self-consciousness of the individual Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості: [зб. наук. праць / ред.. кол. І.В. Шапошникова, Н.І. Тавровецька та ін.]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,2017. -164 с.. pp. 52-55. ISSN 978-617-7273-53-9

Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович and Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) The religious education of young people as a condition of development of tolerance Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. Социально-исторические аспекты межкультурного взаимодействия / редкол.: Э. А. Усовская (отв. ред.) [и др.]., 1. pp. 448-456. ISSN 978-985-7170-19-7

Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) THE PHENOMENON OF INTERSEXUAL LOVE IN THE SPIRITUAL PSYCHOLOGY PARADIGM Педагогічний процес: теорія і практика, 3 (54). pp. 17-22. ISSN 2078-1687

Ставицька, Світлана Олексіївна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) The theoretical justification development of the structure self-consciousness of the individual Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 12 (№ 4(49). pp. 140-147. ISSN 2412-9968

Кутішенко, Валентина Петрівна (2015) The psychological portrait of modern intellectual person Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки. / [ редкол.: Г.К.Радчук відп. Ред.. та ін.], Випуск (7). pp. 89-96. ISSN 978-617-681-107-7

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2015) Spiritual values as a mental resource of a leader Possibilities of Actualization of Human Mental Resources Second: collection of sсientific articles (International Sсientific-Practical Seminar, Riga, 5-6 October 2015). pp. 64-69. ISSN 1691-0796

Кутішенко, Валентина Петрівна and Пилипенко, Наталія Георгіївна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2015) Role of intellectual component in the formation of life strategies youth Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. VІ: Психологія обдарованості., Випуск (11). pp. 141-151. ISSN 2072-4772

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Psychological health of primary school children in the context of their social interaction with adults Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: зб.наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 року,м.Кам'янець-Подільський). pp. 168-175. ISSN 978-617-681-077-3

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2014) Emotional well-being of younger pupils in the learning process as a factor in maintaining their health Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.) (16). pp. 153-160. ISSN 2307-4825

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Psychological health of primary school children in the context of their social interaction with adults Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: зб.наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 року,м.Кам'янець-Подільський). pp. 168-175. ISSN 978-617-681-077-3

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2014) Psychological aspects of career advancement women Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (43(67)). pp. 93-99.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Emotional well-being of younger pupils in the learning process as a factor in maintaining their health Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.) (16) (16). pp. 153-160. ISSN 2307-4825

Кутішенко, Валентина Петрівна (2013) Spiritual guide of formation of the modern woman gender identity Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої (Вип. 2). pp. 303-313. ISSN 2227-6246

Кутішенко, Валентина Петрівна (2013) Psychological support for getting the students personally-unique way of professional formation Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 червня 2013 р., м. Камянець-Подільський). pp. 177-183.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) Professional socialization of students as their way of spiritual development Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки. / [ редкол.: Г.К.Радчук відп. Ред.. та ін.] (Вип.4). pp. 25-32. ISSN 978-966-1638-99-9

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) Intimacy as a form of self-knowledge and knowledge of another person міжнародний науковий форум:соціологія, психологія,педагогіка, менеджмент:збірник наукових праць, 8 (Вип.8). pp. 195-204. ISSN 60.5+88+74+65.290-2 М 58

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) The problem of the spiritual development of the individual psychotherapist Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №12.Психологічні науки:зб.наукових праць, 12 (36(60)). pp. 271-275. ISSN КВ 8818

Кутішенко, Валентина Петрівна (2011) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). pp. 66-70.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2010) Interdependence of processes of socialization and individualization of the individual as part of her spiritual development Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред.. С.Д. Максименка, Л.А.Онуфрієвої (8). pp. 591-599.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2006) Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія (Вип. 1). pp. 67-73.

Monograph

Вінник, Наталія Дмитрівна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2021) Coaching support in the context of the global crisis Колективна (три і більше авторів). Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: Collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, Riga, Latvia.

Conference or Workshop Item

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2020) Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленні майбутніх психологів In: Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф..

Кутішенко, Валентина Петрівна (2018) Цинізм як моральна дезорієнтація особистості In: Методи і технології загальної і соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного суспільства / III Науково-практична конференція з міжнародною участю, 18-19 травня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2017) Universalization of gender ideas of the spouses about the important features of marital partners In: Психологічна освіта в Україні: традиції,сучаснісь та перспекиви: Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди свякування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Т.Шевченка та Дня психолога, 21-22 квітня 2017 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2017) Psychological foundations of the ability to build close interpersonal relationships In: Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: сборник материалов ІІ-й Международной научно-практической конференции, 10 березня 2017 року, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна).

Савицька, Ольга Вікторівна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2015) Психологічні особливості виникнення i подолання професійних криз педагогами та психологами In: Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 жовтня 2015 року, Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Book

Кутішенко, Валентина Петрівна (2010) Developmental and educational psychology (lectures) Центр учбової літератури, м.Київ. ISBN 978-611-01-0062-5

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2009) Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник Українська книга . Каравелла, м.Київ. ISBN 978-966-8019-98-2

Patent

Кутішенко Валентина Петрівна, Ставицька Світлана Олексіївна (2017) Tutorial "Developmental Psychology and Age Psychology: Workshop" 72619.

Teaching Resource

Кутішенко, Валентина Петрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Поліщук, Валерій Миколайович (2022) Програма виробничої практики для студентів 4 курсу [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна and Власенко, Інна Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія розвитку" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Тренінг з командоутворення" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія мотивації та прийняття рішень» [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна and Власенко, Інна Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія розвитку" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна психологія" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічна допомога особистості в умовах надзвичайних ситуацій" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Поліщук, Валерій Миколайович (2022) Програма навчальної (ознайомчої практики) [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Поліщук, Валерій Миколайович (2022) Програма виробничої практики для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Поліщук, Валерій Миколайович (2022) Програма виробничої практики (за спеціалізацією) [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна and Власенко, Інна Анатоліївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія розвитку" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія". Модуль3. Соціальна психологія (спеціальність 231 Соціальна робота. Соціальна робота) [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни: Галузі психологічної науки. Модуль 3. «Соціальна психологія» [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) Work program of educational discipline "Methodology and methods psychological research» [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соціальна» (Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка,рівень вищої освіти:перший (бакалаврський); рік підготовки:3-й) [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна and Подшивайлова, Лідія Іванівна (2016) Робоча навчальна програма з практики виробничої, переддипломної (Напрям підготовки: 6.030102 Психологія; освітній рівень: бакалаврський; рік підготовки:4; семестр:7) [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2015) Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту для студентів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 8.03010201 «Психологія» [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Культура психічного життя особистості» [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна психологія» для студентів за напрямком підготовки 6.130102 "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соціальна» для студентів за напрямом підготовки 6.010106 [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Робоча програма навчального дисципліни «Соціальна психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030103 [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Робоча програма навчального дисципліни «Соціальна психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.010105 "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія міжстатевих відносин" [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 2 02:07:20 2023 EET.