Items where Author is "Луцько, Катерина Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 74.

Article

Луцько, Катерина Василівна and Круглик, Оксана Петрівна (2021) Intellectual and communicative development of a child with special educational needs in learning technologies KELM (Knowledge, Education, Law, Management) (5). pp. 18-26. ISSN 2353-8406

Луцько, Катерина Василівна (2020) Dominant perspective of activity and its influence on the formation of speech of children with special educational needs Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 16 том 1, 16 (1). pp. 173-186. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Сенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами ІІ International scientific conference Modernszation of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 455-457. ISSN 978-9934-571-79-4

Луцько, Катерина Василівна and Махлун, Валерія Олександрівна and Ступак, Діана Денисівна (2019) Активізація полімодального сприймання у дітей з особливими потребами та її зв’язок з їх інтелектуальним розвитком збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.". pp. 51-54.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Дубовик, Олена Михайлівна (2019) DEVELOPMENT OF THE SENSOR COMPONENT OF INTELLECTUAL ACTIVITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS Теорія і практика сучасної психології, Т.1 (5). pp. 174-180. ISSN 1813-3405

Луцько, Катерина Василівна (2018) Sensory development of a child with special needs: resources and perspectives Social inclusion in the special education.

Луцько, Катерина Василівна (2018) Development of preverbal thinking in a child with special educational needs and its correctional potential and possibilities of practical implementation Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (11). pp. 203-214. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна (2018) Развитие полимодального восприятия речи у детей с речевыми нарушениями Материалы Международной научно-практической конференции г. Минск. pp. 202-204. ISSN 978-985-541-536-8

Поджара, Альона Євгенівна and Луцько, Катерина Василівна (2018) Активізація функціонального стану мовленнєво-рухового аналізатора як чинника удосконалення мовлення дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. pp. 212-216.

Луцько, Катерина Василівна (2018) Development of pre-verbal thinking in a child with special educational needs, his correction potential and opportunities for practical realization Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 11 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. pp. 203-214. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна (2018) Sensory development of a child with special needs: resources and perspectives social inclusion in the special education. pp. 75-85. ISSN 978-83-7051-874-5

Луцько, Катерина Василівна (2017) Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). pp. 145-156. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна and Турло, Ксенія Миколаївна and Бабеша, Ольга Михайлівна and Абраменко, Марія Андріївна and Гунбін, Єлизавета Ігорівна (2017) Удосконалення корекційних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі дослідження функціональних станів мозку Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки. / [ редкол.: Г.К.Радчук відп. Ред.. та ін.] (8). pp. 174-176. ISSN 978-966-1638-99-9

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць (13). pp. 301-309. ISSN 978-966-2459-30-2

Луцько, Катерина Василівна (2016) Методика обучения детей с нарушениями слуха и ее развитие в современных условиях Электронный сборник V Международной научно-практической конференции «Специальное образование: традиции и инновации» 2016. ISSN 978-985-541-272-5

Луцько, Катерина Василівна (2016) The development of the acoustic component of speech and its projection for preventing and overcoming speech disorders in preschool and early school age Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М Синьова, О. В. Гаврилова, 7 (1). pp. 226-241. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць. pp. 175-180. ISSN 2310-0893

Луцько, Катерина Василівна (2014) Технології інтелектуального розвитку обдарованої дитини з особливими потребами в системі сучасної спеціальної освіти Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 295-301.

Conference or Workshop Item

Луцько, Катерина Василівна and Поцап, Галина Володимирівна (2017) Стан сформованості фонематичних процесів у молодших школярів із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення In: Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція Присвячена 5 річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології: Спеціальна освіта: стан та перспективи, 17-18 травня 2017 року, Харків.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2014) Формування мовлення у дітей з дизартрією як фактор їх навчальної успішності In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актіальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології", 13-14 листопада 2014 р., м. Київ.

Book

Луцько, Катерина Василівна and Круглик, Оксана Петрівна (2021) Літературне читання (4 клас) Видавничий дім "Букрек", Чернівці. ISBN 978-966-997-040-4

Луцько, Катерина Василівна (2020) Літературне читання (3 клас) Видавничий дім "Букрек", Чернівці. ISBN 978-966-997-005-3

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2018) Спеціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-036-2

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2017) Special pedagogy Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-036-2

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ. ISBN 978-966-931-010-1

Луцько, Катерина Василівна (2015) Українська мова: 2 кл.: підруч. для спец. загальноосв. навч. закл. для глухих дітей "Інкунабула", Київ. ISBN 978-966-2219-35-7

Луцько, Катерина Василівна (2014) Українська мова: Підручник для 1 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей "Інкунабула", Київ. ISBN 978-966-2219-37-1

Луцько, Катерина Василівна (2008) Корекційні технології у слухопротезуванні дітей Центр слухомовленнєвої реабілітації ВНП "ВАБОС", Київ.

Teaching Resource

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2022) Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2021) Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2021) Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component Semantic module "Methods of cognitive development with sensorimotor component" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component Semantic module "Methods of cognitive development with sensorimotor component" [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Speech therapy correction of systemic speech disorders [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою». Змістовий модуль «Методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою». Змістовий модуль «Методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Круглик, Оксана Петрівна and Губар, Світлана Юріївна and Скуйбіда, Катерина Юліївна and Хіміч, Світлана Станіславівна and Долинна, Ірина Петрівна and Біла, Алла Олександрівна and Марченко, Оксана Володимирівна (2019) Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Speech therapy correction of systemic speech disorders [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Cпеціальні методики навчання і розвитку дітей порушеннями мовлення. Модулю 1. Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика дошкільного виховання" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна дошкільна педагогіка" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика розвитку мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма інтегрованого курсу "Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліги «Основи дефектології» для студентівза напрямом підготовки «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика дошкільного виховання" для напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (інтегрований курс)" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика розвитку мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення. Модуль І. Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Медико-соціальні основи здоров’я [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Медико-соціальні основи здоров'я. Робоча навчальна програма. [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика дошкільного виховання» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Логопедія (інтегрований курс) для студентів за спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2015) Методика навчання читання [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мороз, Б.С. and Овсяник, В.П. (2011) Апаратно-програмний методичний комп`ютерний комплекс з корекційно-розвитковою програмою "Живий звук" інструктивно-методичний посібник [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2007) Живий звук. Опис та інструкція з експлуатації [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Jan 29 15:04:18 2023 EET.