Items where Author is "Мазур, Наталія Петрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

Article

Рой, Яніна Володимирівна and Мазур, Наталія Петрівна and Рябчун, Олена Петрівна (2019) Strategy of determination of the hypothetic direction of increasing the risk of inflammation of the infrastructure safety Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 3 (3). pp. 97-103. ISSN 2663-4023

Петлицький, Віталій Володимирович and Шевченко, Світлана Миколаївна and Мазур, Наталія Петрівна (2019) Development of object movement algorithm by the neural network for the CCTV system Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 2 (6). pp. 105-111. ISSN 2663-4023

Шевченко, Світлана Миколаївна and Жданова, Юлія Дмитрівна and Спасітєлєва, Світлана Олексіївна and Негоденко, Олена Василівна and Мазур, Наталія Петрівна and Кравчук, Катерина Володимирівна (2019) Mathematical methods in cyber security: fractals and their applications in information and cyber security Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 1 (5). pp. 31-39. ISSN 2663-4023

Рой, Яніна Володимирівна and Мазур, Наталія Петрівна and Складанний, Павло Миколайович (2018) Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства Науково-технічний журнал "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" (1). pp. 86-93. ISSN 2663-4023

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій IV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства». Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2018. – 152 с.. pp. 50-52.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: Д. М. Бо. pp. 82-85.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Применение ИКТ будущими учителями филологии Перспективы развития высшей школы. pp. 401-404.

Глушак, Оксана Михайлівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Organization of research work of students of humanitarian specialties by means of cloud-oriented technologies Інформаційні технології і засоби навчання (1). pp. 186-200. ISSN 2076-8184

Сосновська, Ольга Олександрівна and Мазур, Наталія Петрівна (2017) Mechanizm of the assessment of the insurer's financial stability by spreadsheet means Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). pp. 388-397. ISSN 2414-0325

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2017) The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career The Modern Higher Education Review (2). pp. 141-150. ISSN 2518-7635

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2015) Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки». pp. 71-77.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 47-49.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Вимоги до тесту як інструменту отримання даних моніторингового дослідження Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 44 (4). pp. 122-127. ISSN 2311-1305

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи Освітологічний дискурс (2 (6)). pp. 128-140. ISSN 2312-5829

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики Освітологічний дискурс (1 (5)). pp. 139-148. ISSN 2312-5829

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів Наукові записки (132). pp. 308-312.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников Альманах современной науки и образования (7 (85)). pp. 90-93. ISSN 1993-5552

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school Zbiór raportów naukowych. «Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie» (30.05.2014 - 31.05.2014). pp. 80-85. ISSN 978-83-64652-37-0 (t.3)

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія (44(2)). pp. 190-197. ISSN 2311-1305

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Вплив особливостей курсу інформатики профільної школи на процес підготовки майбутніх учителів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 131-140.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 132-142.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (121). pp. 288-292.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные информационные технологии» (Москва – Прага. – 22-26 апреля 2013 г.). В 4 т. Т.1 (1). pp. 263-266. ISSN 2303-9728

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 107-113.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 241-250.

Book

Козачок, Валерій Анатолійович and Коршун, Наталія Володимирівна and Мазур, Наталія Петрівна and Платоненко, Артем Вадимович and Складанний, Павло Миколайович (2021) Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Жильцов, Олексій Борисович and Лещинський, Олег Львович and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Моніторинг навчальної діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-98-8

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2012) Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ К. - Київський університет імені Бориса Грінченка.

Thesis

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Patent

Сисоєва С.О.,Огнев’юк Віктор Олександрович, Козак Людмила Василівна, Жильцов Олексій Борисович, Кузьменко Ольга Миколаївна, Тригуб Ілона Іванівна, Галицька Майя Михайлівна, Мазур Наталія Петрівна, (2016) Textbook "Osvitolohiya: training of education experts" 978-966-2748-72-7.

Teaching Resource

Складанний, Павло Миколайович and Мазур, Наталія Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Кібернетичне право" [Teaching Resource]

Коршун, Наталія Володимирівна and Мазур, Наталія Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Кібернетичне право" [Teaching Resource]

Складанний, Павло Миколайович and Мазур, Наталія Петрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційне та кібернетичне право" [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2019) Менеджмент електронного навчання – теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Обробка статистичних даних [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Воротникова, Ірина Павлівна (2019) Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Проценко, Галина Олександрівна (2019) Менеджмент електронного навчання – теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Інтернетика та інноваційні технології [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Проценко, Галина Олександрівна (2018) Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Проценко, Галина Олександрівна (2018) Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2018) Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи [Teaching Resource]

Литвин, Оксана Степанівна and Мазур, Наталія Петрівна (2016) Робоча програма "Практика (переддипломна) педагогічна" для студентів галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки», напряму підготовки 6.040201 «Математика*». [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна статистика" [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Освітні вимірювання" [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

Бодненко, Дмитро Миколайович and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Моніторинг навчальної діяльності [Teaching Resource]

Бодненко, Дмитро Миколайович and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Educational Measurement [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Information systems and technology in finance [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Systems technologies [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Information technology and teaching aids [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Nov 28 19:24:10 2021 EET.