Items where Author is "Шевцова, Олена Михайлівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна and Пророк, Наталія Василівна and Хрипко, Світлана Анатоліївна and Шевцова, Олена Михайлівна and Ткачишина, Оксана Романівна and Лобанчук, Олена Анатоліївна (2022) Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments International Journal of Computer Science and Network Security (22 (8)). pp. 197-207. ISSN 1738-7906

Шевцова, Олена Михайлівна and Білоус, Марія (2019) Психологічні особливості адаптації курсантів-першокурсників до навчально-службової діяльності Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах. pp. 173-176.

Шевцова, Олена Михайлівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Reflection as a Component of Professional Self-Determination of Future Psychologists Теорія і практика сучасної психології (1). pp. 118-122. ISSN 2663-6026

Шевцова, Олена Михайлівна and Собко, Каріна Геннадіївна (2018) Особистісна тривожність як чинник професійної дезадаптації студентів-психологів Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування. pp. 37-40.

Шевцова, Олена Михайлівна (2018) Professional I-concept as a meta result of development of auto psychological competence of future specialists Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (2(20)). pp. 91-95. ISSN 2078-2128

Шевцова, Олена Михайлівна (2018) DEVELOPMENT OF AUTO PSYCHOLOGICAL COMPETENCIES OF FUTURE SOCIONOMICS SPECIALISTS THROUGH APPLICATION OF ACMEOLOGIC TECHNOLOGIES Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», Вип.2 (Том 2). pp. 114-119. ISSN 2312-3206

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Аутопсихологічна компетентність як фактор особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево. pp. 188-190.

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча навчальна програма «Психологічна безпека особистості» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта»_2017 [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія»_2017 [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Робоча програма практики "Практика виробнича переддипломна" [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія розвитку" [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія особистості" [Teaching Resource]

Шевцова О.М. (2016) Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 63669 науково-методичний посібник "Психологічний супровід професійно-особистісного розвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності" 63669.

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча навчальна програма "Психологія особистості" для студентів напряму підготовки 6.030103 "Практична психологія" [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча програма навчального модуля 2 "Педагогічна психологія" для студентів за напрямом підготовки 053 "Психологія" [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча програма «Педагогічна психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча навчальна програма «Акмеологія і психологія професійної діяльності» для студентів спеціальності 053 «Психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія особистості" для напряму підготовки "Психологія"_2016 [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2016) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2015) Фрагмент розвивально-психологічного тренінгу для вчителів-інноваторів Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Київ.

Шевцова, Олена Михайлівна (2015) Психологічний супровід професійно-особистісного розвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Київ.

Шевцова, Олена Михайлівна (2015) Робоча навчальна програма «Педагогічна психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2015) Psychological characteristics of developmental levels of professional i-concept of a specialist Materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress of Teachers and Psychologists «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015, (Vol.2). pp. 197-202. ISSN 978-7-637903-24-9

Шевцова, Олена Михайлівна (2015) Робоча навчальна програма «Акмеологія і психологія професійної діяльності» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2014) Психологічні засади розвитку професійної Я-концепції майбутніх та молодих педагогів в контексті інноваційної діяльності Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи.

Шевцова, Олена Михайлівна (2014) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2014) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2014) Робоча програма «Педагогічна психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2014) Робоча навчальна програма «Акмеологія» для студентів спеціальностей 7.03010301, 8.03010301 «Практична психологія» [Teaching Resource]

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) Features of emotional evaluation component of professional identity Teachers Innovation Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. (1(11)). pp. 191-195.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) Psychological characteristics of professional self-concept teachers working in innovation Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Т11.В7). pp. 540-546. ISSN 2072-4772

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) The peculiarity of professional I-concept teachers GEEI depending on the nature of pedagogical activities Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія (41). pp. 312-320.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) To study the problem of personal factors as factors in the development of professional self-concept of teachers Проблеми емпіричних досліджень у психології. pp. 298-303.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Теоретико-методологические основы изучения профессиональной Я-концепции учителя-инноватора In: Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы, 20-21 грудня 2012, Мakiyivka; London, Great Britain.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) The peculiarities of valeoinstructions as a determinant of personality’s psychological health in adulthood Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Психологічні науки, 2 (103). pp. 178-181.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Development of professional I-concept of elementary school teachers who work in the innovational activities mode PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Шевцова, Олена Михайлівна (2011) Особливості впливу особистісних факторів на розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи Педагогічний альманах (12). pp. 216-220.

Шевцова, Олена Михайлівна (2010) The Innovative activity as a factor personal and professional development of primary school teachers Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Частина 2: Психологія (1). pp. 463-472.

Шевцова, Олена Михайлівна (2009) Розвиток професійної Я-концепції вчителів, які працюють в інноваційних освітніх закладах, засобами психологічного тренінгу Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (11,ч.2). pp. 334-342.

Шевцова, Олена Михайлівна (2009) Професійна Я-концепція фахівця: теоретичний аналіз проблеми категоріального визначення Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (12). pp. 310-316. ISSN 978-966-7863-85-2

Шевцова, Олена Михайлівна (2008) Властивості когнітивної складової професійної Я-концепції вчителів початкової школи в контексті інноваційної діяльності Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (9). pp. 363-371.

This list was generated on Sat May 18 02:09:39 2024 EEST.