Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ч
Number of items: 59.

Г

Гаркавенко, Дмитро Віталійович (2020) Vocal improvisation [Teaching Resource]

Гаркавенко, Дмитро Віталійович (2020) Jazz solfeggio and jazz improvisation [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2020) Формування ціннісних орієнтацій студентів-вокалістів у процесі фахової підготовки в університеті Педагогічна освіта: теорія і практика (28). pp. 235-244. ISSN 2309-9763

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2020) Психологічні аспекти формування вокально-сценічної компетентності майбутніх співаків Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Том 2 (69). pp. 80-83. ISSN 1992-5786

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2020) Сольний спів [Teaching Resource]

З

Заверуха, Олена Леонідівна and Чернета, Тетяна Олександрівна (2020) Historical genesis of choral writing in Western European music Anastasis. Research in Medieval Culture and Art, 7 (2). pp. 203-216. ISSN ISSN:2392 – 862X (print), ISSN:2392 – 9472 (on-line)

Заверуха, Олена Леонідівна (2020) Історико-типологічні принципи хорового письма в українській музиці Художня культура. Актуальні проблеми : щорічний науковий журнал., 16 (2). pp. 36-40. ISSN 1992-5514, 2618-0987

Заверуха, Олена Леонідівна (2020) Стилістика хорового твору Д.Бочарова "Прощай, світе": драматургічні функції фактури Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (29). pp. 91-95. ISSN 2308-4855

К

Касянчук, Марія Сергіївна and Дрєєва, Юлія Олександрівна (2020) Pedagogical conditions for formation of professional competence of the future vocal teacher by means of multimedia technologies Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (73). pp. 29-32. ISSN 1992-5786

Кацалап, Олена Вікторівна (2020) Виробнича / педагогічна практика (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», освітній рівень: перший (бакалаврський), освітня програма: 025.00.02 Сольний спів; ІV курс, ІІ півріччя) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна (2020) Виробнича / педагогічна практика (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», освітній рівень: перший (бакалаврський), освітня програма: 025.00.02 Сольний спів; ІV курс, І півріччя) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна (2020) Виробнича / педагогічна практика (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, освітня програма: 025.00.02 Сольний спів; ІV курс, ІІ півріччя) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2020) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво); ІІ курс) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2020) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво); ІІІ курс, 4 р. н.) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2020) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво); ІV курс, 4 р. н.) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2020) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти, спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво); ІV курс, 2 р. н.) [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна (2020) «Духовний концерт» М. Скорика: жанрово-стильове репрезентування неорелігійної моделі українського хорового концерту Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]., 2 (34). pp. 52-59. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Кириленко, Яна Олексіївна (2020) Робоча програма "Вокально-ансамблева практика (безвідривна)" [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна (2020) Перформативна хорова музика у функціональній тріаді «автор – диригент-інтерпретатор – глядач» In: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології. Матеріали чотирнадцятої Міжнародної науково-творчої дистанційної конференції. НАКККіМ, Київ, pp. 23-25.

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисциплини "Ансамблевий клас" 6 курс Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) другого (магістерського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисциплини "Ансамблевий клас" 5 курс Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) другого (магістерського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Л

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2020) Educational vocal ensemble as a social and pedagogical system Педагогічна освіта: теорія і практика Збірник наукових праць, 1 (28). pp. 272-281. ISSN 2309-9763

Леонтієва, Софія Леонідівна (2020) Working curriculum "Solo singing" (academic vocals) [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2020) Working curriculum "Solo singing" (academic vocals) [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2020) Modern vocal performance as a preservation of spiritual values of ukrainian culture Мистецтвознавчі записки (38). pp. 154-158. ISSN 2226-2180

Локтіонова-Ойцюсь, Олександра Олександрівна (2020) Popular musical television projects of Ukraine at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries «EUREKA: Social and Humanitie» (5). pp. 3-8. ISSN 2504-5563

Локтіонова-Ойцюсь, Олександра Олександрівна (2020) Дискурс виконавської складової в контексті музично-телевізійних проектів кінця ХХ початку ХХІ століття (на прикладі пісні «Чорнобривці») Мистецтвознавчі записки, 37 (37). pp. 166-170. ISSN 2226-2180

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2020) Staging a concert number [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2020) Training as a means of forming the professional competence of future detail directors In: Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція, 20 квітня 2021, Київ.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2020) Methodology of organising self-training of prospective singers for staging popular performances Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (70). pp. 222-226. ISSN 1992-5786

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2020) Program production practice for specialization [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2020) Art history. History of theatrical art. And the course. 2nd semester Musical Art (Solo singing) 20-21 academic year [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2020) Working curriculum "Staging a concert numbers" [Teaching Resource]

М

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2020) Інтеграція як умова розвитку вокально-творчого потенціалу у співака-виконавця в умовах університетської освіти WayScience, 2. pp. 346-349.

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2020) Actualization of the European experience of vocal training in the conditions of modern university education of Ukraine Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (74). pp. 93-97. ISSN 2311-5491

Марцинківський, Олег Олександрович (2020) Young singer and recording studio: pedagogical advice Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 5 (29). pp. 139-143. ISSN 2308-4855

Мережко, Юлія Валеріївна and Шепеленко, Ганна Борисівна (2020) Вокальні твори українських композиторів кінця XIX – початку XXI століття Інтерсервіс, Київ, Україна. ISBN 978-966-999-087-7

Мережко, Юлія Валеріївна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2020) Formation of professional competence of the future vocal teacher by means of multimedia technologies Колективна (три і більше авторів). Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: Collective monograph. Izdevnieciba “Baltija Publishing, Riga, Влоцлавек, Польща.

Мережко, Юлія Валеріївна and Лєвіт, Дмитро Анатолійович and Петрикова, Оксана Петрівна and Гмиріна, Світлана Вікторівна and Касянчук, Марія Сергіївна (2020) Experimental and Research Verification of the Methodology of Forming the High School Students’ Artistic Taste for the Vocal Heritage (Late XIX-Early XX Century) International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (4). pp. 309-321.

Мережко, Юлія Валеріївна and Ходоровська, Ірина Миколаївна (2020) Development of artistic mentality of novice singers in the classes of music and theoretical disciplines Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць (28). pp. 302-310. ISSN 2309-9763

П

Процишина, Ольга Юріївна (2020) The structure of methodical competence of the future art school teacher Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (5). pp. 66-73. ISSN 2518-766Х

Процишина, Ольга Юріївна (2020) Formation of methodological competence of the future art school teacher as a scientific and pedagogical problem Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Том 2 (73). pp. 152-156. ISSN 1992-5786

Р

Румянцева, Світлана Віталіївна and Дрєєва, Юлія Олександрівна (2020) The essence and content of the professional competence of the future teacher of musical art Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (70). pp. 222-226. ISSN 1992-5786

С

Савченко, Юлія Олександрівна (2020) Condacting clacc: conducting [Teaching Resource]

Савченко, Юлія Олександрівна (2020) Conducting class: conducting [Teaching Resource]

Савченко, Юлія Олександрівна (2020) Диригентський клас: Диригування [Teaching Resource]

Сбітнєва, Олена Федорівна (2020) Development of choral art traditions in Ukraine / матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «World science: problems, prospects and innovations». pp. 589-604.

Сбітнєва, Олена Федорівна (2020) Development of choral art of Ukraine in the twentieth century In: IX Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION”PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION, 20-22 травня, Японія.

Сбітнєва, Олена Федорівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (хорове / оркестрове)" [Teaching Resource]

Сбітнєва, Олена Федорівна and Сбітнєва, Людмила Миколаївна and Овчаренко, Ганна Едуардівна and Фуркало, Вікторія Станіславівна and Бондар, Світлана Станіславівна (2020) Aesthetic Education as a Topical Direction of Preparation of a Modern Specialist International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19 (5). pp. 231-244. ISSN 1694-2116

Світайло, Світлана Валеріївна (2020) Хорознавчий тезаурус вчителя музичного мистецтва In: ІІ Міжнародна наукова конференція 27-28 березня 2020 р. Частина І, 27-28 березня 2020 року, місто Дніпро.

Світайло, Світлана Валеріївна (2020) Formation of the choral thesaurus of the future teacher of musical art in the process of conducting and choral training Наукові записки (148). pp. 168-175. ISSN 2310-371Х

Т

Тетеря, Віктор Михайлович and Каблова, Тетяна Борисівна (2020) Popular Song Creativity in the Socio-cultural Context Journal of History Culture and Art Research, Vol.9 (3). pp. 147-154. ISSN 2147-0626

Ткач, Марія Михайлівна and Бацак, Костянтин Юрійович and Чернета, Тетяна Олександрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії» [Teaching Resource]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна and Каблова, Тетяна Борисівна (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Диригентський клас:Читання партитур для вокальних ансамблів» для студентів cпеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти jсвітньо-професійної програми підготовки бакалавра музичного мистецтва 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна and Каблова, Тетяна Борисівна (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Диригентський клас:Читання партитур для вокальних ансамблів» для студентів cпеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми підготовки бакалавра музичного мистецтва 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна and Каблова, Тетяна Борисівна (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Диригентський клас:Читання партитур для вокальних ансамблів» для студентів cпеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти jсвітньо-професійної програми підготовки бакалавра музичного мистецтва 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна (2020) Music as heritage: from tradition to product Журнал Музика.

Чернета, Тетяна Олександрівна and Мережко, Юлія Валеріївна (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни "Історія мистецтв: Історія вокального мистецтва" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Dec 8 02:05:03 2023 EET.