Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Е | К | Л | М | С | Т | Ц
Number of items: 44.

В

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Ivan Chrysostom and Orest Sinkevychi: Life and educational activity in the field of musical culture of Przemyśl, Chernivtsi, Lviv of the XIX century Одноосібна. ТОВ "Центр учбової літератури", Київ.

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Історія виконавського мистецтва: на струнних інструментах для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма Музичний інструмент (скрипка) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма Спеціальний інструмент. Скрипка [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Скрипка для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Додатковий інструмент" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Додатковий музичний інструмент" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Ensuring process efficiency formation of music-performance cultures of future music specialists arts in the system of modern music education Science, theory and practice. pp. 277-282.

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Методичні засади музично-виконавської підготовки майбутніх музикантів на основі міждисциплінарних зв’язків Theoretical and scientific bases of development of scientific thought. pp. 381-385. ISSN 978-1-63684-356-8

К

Куришев, Євген Володимирович (2021) Competitions of performing skills in the conditions of distance carrying out (experience 2020 - the beginning of 2021) Мистецтвознавчі записки (39). pp. 119-123.

Куришев, Євген Володимирович (2021) The main vectors of the formation of cultural competence in students majoring in “Musical Art” (direction “Pop Vocal”) by means of instrumental art. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(105)). pp. 415-425.

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Музичний інструмент (фортепіано) [Teaching Resource]

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2021) Specificity of the activity of the teacher-instrumentalist in the conditions of the COVID-19 pandemic Наукові записки (199). pp. 140-145.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) The peculiarities of music teacher-to-be professional training in educational folk-instrumental groups Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 79 (1). pp. 187-192.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Діяльнісний аспект оркестрово-ансамблевої підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (65). ISSN 2450-8160

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Виконавська інтерпретація в контексті інструментального баянного мистецтва Сучасна мистецька освіта: виклики та перспективи : зб. статей IV всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 50-53.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Формування професійних компетентностей студентів у навчальних інструментальних колективах Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція : матеріали всеукр. наук. конф. наук.-пед працівників, докторів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів.. pp. 102-105.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Наукові підходи в організації ансамблевого навчання студентів-інструменталістів: системний, аксіологічний Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 169-172.

С

Свириденко, Наталія Сергіївна (2021) Історія стилів у музичному мистецтві [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2021) Читання оркестрових партитур та інструментування [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2021) Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон [Teaching Resource]

Т

Тітович, Валерій Іванович (2021) Working program academic discipline "Piano Duet" [Teaching Resource]

Тітович, Валерій Іванович (2021) Виконавський аналіз як провідний ресурс в роботі музиканта Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (197). pp. 170-175. ISSN 2415-7988, 2521-1919

Ц

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Режисура мультимедійних проєктів у музичному мистецтві [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Цифрові музичні інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Cам собi звукорежисер або як зiбрати домашню студiю звукозапису Cучасна мистецька освiта виклики та перспективи Збiрник статей (4). pp. 92-99.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Можливі комплектації домашньої студії звукозапису Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (70). pp. 141-143.

Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний інструмент. Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Духові інструменти. 3 курс [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Інструментальний ансамбль [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) 12 імпровізацій на теми джазових стандартів: методично-репертуарний посібник [для студентів закладів вищої освіти] серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р. . : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», м. Київ, вул. Бориспільська, 9. ISBN 978-966-999-092-1

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:22 2021 EET.