Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Е | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ц
Number of items: 84.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2021) Опера П.Чайковського "Євгеній Онєгін": досвід сучасного прочитання тексту Часопис НМАУ (2 (51)). pp. 44-58. ISSN 2414-052X

В

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Скрипка для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Ivan Chrysostom and Orest Sinkevychi: Life and educational activity in the field of musical culture of Przemyśl, Chernivtsi, Lviv of the XIX century Одноосібна. ТОВ "Центр учбової літератури", Київ.

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Історія виконавського мистецтва: на струнних інструментах для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма Музичний інструмент (скрипка) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2021) Робоча програма Спеціальний інструмент. Скрипка [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Інструментальний ансамбль"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гумінюк, Станіслав Павлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Виконавська інтерпретація" [Teaching Resource]

Гумінюк, Станіслав Павлович (2021) Особливості авторського запису нотного тексту С. В. Рахманінова: виконавське вирішення та стратегія художньої інтерпретації Věda a perspektivy. pp. 176-185. ISSN 2695-1592

Гумінюк, Станіслав Павлович (2021) «Варіації на тему Шопена» Сергія Рахманінова: жанрово-стильова взаємодія Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (131). pp. 80-93. ISSN 2522-4204

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Додатковий інструмент" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Додатковий музичний інструмент" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Реалізація інструментально-виконавського досвіду студентів у концертній діяльності Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (6). pp. 111-115.

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Ensuring process efficiency formation of music-performance cultures of future music specialists arts in the system of modern music education Science, theory and practice. pp. 277-282.

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Методичні засади музично-виконавської підготовки майбутніх музикантів на основі міждисциплінарних зв’язків Theoretical and scientific bases of development of scientific thought. pp. 381-385. ISSN 978-1-63684-356-8

З

Завалко, Катерина Володимирівна (2021) The focus of modern music pedagogy in educational institutions of Ukraine. Katerina Zavalko. Kyiv Hrinchenko University Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (6). pp. 22-31. ISSN 2518-766Х

Завалко, Катерина Володимирівна (2021) Simultaneous Learning: features and experience of implementing Мистецтво та освіта (4(102)). pp. 11-15. ISSN 2308-8885

Завалко, Катерина Володимирівна and Проворова, Євгенія Михайлівна (2021) Самовдосконалення вчителя музики : інноваційно-праксеологічний підхід ФОП Орлов Ігор Йосипович, Україна, Київ. ISBN 978-617-95013-4-0

К

Касьянов, Валентин Васильович (2021) Місто кохання: вокальнийцикл на вірші українських поетів друкарня Університетського видавництва ПУЛЬСАРИ, Київ.

Куришев, Євген Володимирович (2021) The main vectors of the formation of cultural competence in students majoring in “Musical Art” (direction “Pop Vocal”) by means of instrumental art. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(105)). pp. 415-425.

Куришев, Євген Володимирович (2021) Competitions of performing skills in the conditions of distance carrying out (experience 2020 - the beginning of 2021) Мистецтвознавчі записки (39). pp. 119-123.

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Музичний інструмент (фортепіано) [Teaching Resource]

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2021) Specificity of the activity of the teacher-instrumentalist in the conditions of the COVID-19 pandemic Наукові записки (199). pp. 140-145.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_2 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_3 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Навчальний народно-інструментальний ансамбль – творча лабораторія фахової підготовки студентів-інструменталістів Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть : зб. матеріалів та тез XV Міжнар. наук.-практ. конф. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. pp. 101-104.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Development of professional and personal qualities of the future music teacher in the educational folk instrumental ensemble Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Діяльнісний аспект оркестрово-ансамблевої підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (65). ISSN 2450-8160

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_6 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон"_1 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон"_3 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) The Professional and Personal Qualities of Music Teacher as a Research Subject Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (6). pp. 43-50. ISSN 2518-766Х

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Наукові підходи в організації ансамблевого навчання студентів-інструменталістів: системний, аксіологічний Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 169-172.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Формування професійних компетентностей студентів у навчальних інструментальних колективах Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція : матеріали всеукр. наук. конф. наук.-пед працівників, докторів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів.. pp. 102-105.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Виконавська інтерпретація в контексті інструментального баянного мистецтва Сучасна мистецька освіта: виклики та перспективи : зб. статей IV всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 50-53.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) The peculiarities of music teacher-to-be professional training in educational folk-instrumental groups Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 79 (1). pp. 187-192.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна and Стрельченко, Костянтин Мартинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна and Ткачук, Володимир Васильович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Оркестровий клас"_6 курс_2021 [Teaching Resource]

П

ПилипенкО, Наталія Анатоліївна (2021) Working program of the discipline Orchestral class [Teaching Resource]

Полянський, В'ячеслав Анварович and Журавкова, Ю. and Євшин, М. and Беліменко, Л. (2021) Соломон та Суламіф пісня пісень. Перший український камерний мюзикл за мотивами біблійної історії Музична Україна, Україна, Київ.

Р

Романенко, Анастасія Романівна (2021) The work program of the discipline "Chamber Ensemble" (piano), 2nd year [Teaching Resource]

Романенко, Анастасія Романівна and Макарова, Наталія (2021) Culture of self-correction of stage stress (based on the scientific and methodological project «Practical experimentarium “PSY & ART”») Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філоcофія, культурологія, соціологія : зб. наук. праць. (22). pp. 96-105. ISSN 2518-1343, 2226-2849

С

Свириденко, Наталія Сергіївна (2021) Clavier music by J.A.Benda from the Razumovskys` music collection Studiul artelor si cultupologie: istorie, teorie, practica (4 (41)). pp. 41-46. ISSN 2345-1408

Свириденко, Наталія Сергіївна (2021) Історія стилів у музичному мистецтві [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2021) Читання оркестрових партитур та інструментування [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2021) Methods of teaching to play a musical instrument. - Syllabus [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Читання оркестрових партитур та інструментування"_3 курс_2021 [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Читання оркестрових партитур та інструментування"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Reading an Orchestral Scores and Instrumentation. - Syllabus [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2021) Сучасні аранжування та перекладення п’єс для баяна й акордеона. Частина ІІ. Джаз НМЦ видавничної діяльності Київького університету імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2021) Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон [Teaching Resource]

Т

Ткачук, Володимир Васильович (2021) Working program of the discipline Orchestral class 3 course [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Оркестровий клас" [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Гітара". [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни. Музичний інструмент. Гітара VI курс [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни. Спеціальний інструмент. Гітара IV курс [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Гітара" 2 курс [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Сюїта Микити Кошкіна "Іграшки принца" у контексті динаміки оновлення гітарного мистецтва ХХ століття Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ. 2021. № 3. pp. 215-218.

Тітович, Валерій Іванович (2021) Working program academic discipline "Piano Duet" [Teaching Resource]

Тітович, Валерій Іванович (2021) Виконавський аналіз як провідний ресурс в роботі музиканта Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (197). pp. 170-175. ISSN 2415-7988, 2521-1919

Ц

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Режисура мультимедійних проєктів у музичному мистецтві [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Цифрові музичні інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Cам собi звукорежисер або як зiбрати домашню студiю звукозапису Cучасна мистецька освiта виклики та перспективи Збiрник статей (4). pp. 92-99.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Можливі комплектації домашньої студії звукозапису Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (70). pp. 141-143.

Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний інструмент. Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Духові інструменти. 3 курс [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Інструментальний ансамбль [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) 12 імпровізацій на теми джазових стандартів: методично-репертуарний посібник [для студентів закладів вищої освіти] серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р. . : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», м. Київ, вул. Бориспільська, 9. ISBN 978-966-999-092-1

This list was generated on Wed Feb 21 02:08:34 2024 EET.