Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 66.

Article

Batsak, Kostiantyn (2021) Тhе Italian opera tours tо Chisinau in 1900-1912 reflected in press reports from Milan Studiul Artelor Culturologie: istorie, teorie, practica, 1 (38). pp. 24-28. ISSN 2345-1408

Sverliuk, Yaroslav and Oleksiuk, Olga and Mazur, Dmytro and Fabryka-Protska, Olga and Rebrova, Olena and Sverliuk, Liliia (2021) Actualization of the professional self-concept in the future orchestra conductors training Laplage em Revista, 7 (Е). pp. 1-12. ISSN 2446-6220

Tkach, Mariia and Oleksiuk, Olga (2021) Value-Based Orientations as a Normative-Regulatory Mechanism for the Formation of Professional Worldview of Future Music Teachers Linguistics and Culture Review, 5 (2). pp. 522-536. ISSN 2690-103X (online)

Іванюк, Ганна Іванівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Вишневецька, Марина ВІкторівна (2021) Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges Amazonia Investiga, 10 (45). pp. 9-19. ISSN 2322-6307

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Reflective training in the professional self-development of the future teacher of music art Актуальні питання гуманітарних наук (35). ISSN 2308-4855

Бондаренко, Лариса Анатоліївна and Лящова, Ганна Петрівна (2021) Development of hearing self-control skills of the future teacher of music in the class of additional musical instruments as a psychological and pedagogical problem Актуальні питання гуманітарних наук (37). pp. 224-230. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Бондаренко, Лариса Анатоліївна and Шпирка, Аліна Олегівна and Кондратенко, Ганна Григорівна and Шпирка, Олександр Дмитрович (2021) Emotional expressiveness of the vocalist: a cross-sectional study Rast musicology journal, 9 (2). pp. 2893-2916. ISSN 2147-7361; 2147-7531

Даценко, Марія Сергіївна (2021) Innovative methodological activity as a basis for development of creative potential of a future music teacher Наукові записки (195). p. 244. ISSN 2521–1919

Даценко, Марія Сергіївна (2021) Інноваційні принципи розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (83). pp. 57-60. ISSN 2311-5491

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Value dimensions of future bachelors of music art at the stage of adaptation to the study at the university Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, том 2 (36). pp. 185-189. ISSN 2308-4855; 2308-4863

Кондратенко, Ганна Григорівна and Плохотнюк, Олександр Сергійович (2021) Music-performance activity as a means of forming a creative personality of the future bachelor of music art Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 197. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка (197). pp. 115-119. ISSN 2415–7988; 2521–1919

Кондратенко, Ганна Григорівна and Плохотнюк, Олександр Сергійович and Голобородов, Дмитро (2021) Current trends in instrumental training of future concert performers ALTA . Journal of Interdisciplinary Research, 11 (1). pp. 153-157. ISSN 1804-7890

Лігус, Ольга Марківна (2021) Musical acoustics course in the teaching system of music software technologies in higher education institutions Актуальнi питання гуманiтарних наук: мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Івана Франка, 3 (41). pp. 4-8. ISSN 2308-4855

Лігус, Ольга Марківна (2021) Ukrainian Romanticism in the Context of European Culture of the 19th – early 20th Centuries: Interdisciplinary Historiographical Analysis Mundo Eslavo (20). pp. 147-157. ISSN 1579-8372, e 2255-517X

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Інноватизація вищої мистецької освіти в контексті нової української ментальності Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку: збірник наукових праць. pp. 41-45. ISSN 978-617-7970-53-7

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Myths and Realities of Modern Art Education Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (6). pp. 4-8. ISSN 2518-766Х

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Модель технології тайм-менеджменту в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (195). pp. 22-27. ISSN 2521–1919 / 978–7406–57–8

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Метафоризація духовного розвитку особистості у вищій мистецькій освіті Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць, Ч.1 (2(101)). pp. 127-136. ISSN 2707-7292

Олексюк, Ольга Миколаївна and Лігус, Ольга Марківна (2021) Innovative forms of developing the spiritual potential of students of creative specialties in understanding the poetic heritage of B. Grinchenko Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 38 (1). pp. 253-257. ISSN 2345-1408

Опанасюк, Олександр Петрович and Олексюк, Ольга Миколаївна and Шип, Сергій Васильович (2021) Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture Amazonia Investiga, 10 (48). pp. 26-33. ISSN 2322 - 6307

Monograph

Лігус, Ольга Марківна (2021) Evolution of romantic style in Ukrainian piano music of the XIX - early XX century Колективна (три і більше авторів). “Baltija Publishing”, Riga.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Рахманова, Оксана Кахрамонівна (2021) Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезії в молодших школярів Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна.

Conference or Workshop Item

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Скоромовки як засіб вдосконалення дикції в процесі навчання співу In: Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень, 4-5 червня 2021 р., Київська наукова організація педагогіки та психології, м. Київ.

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Методичні основи вокальної підготовки майбутнього викладача мистецької школи In: Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук, 5-6 березня 2021 р., Київська наукова організація педагогіки та психології, м. Київ.

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Методи подолання недоліків голосоутворення у майбутніх викладачів мистецької школи у процесі вокальної підготовки In: Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті, 11-12 червня 2021 р., Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень" м.Харків.

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Особливості розвитку вокального дихання у процесі підготовки майбутнього викладача мистецької школи In: Innovative projects and programs on psychology, pedagogy and education, 10-11 грудня 2021, м. Рига, Латвія.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Сучасні методи викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій школі In: XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки".

Book

Лігус, Ольга Марківна (2021) Music in Choreography Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-099-7

Teaching Resource

Бацак, Костянтин Юрійович (2021) Іноземна мова: Італійська мова - І курс [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Music pedagogy [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Виробнича (зі спеціалізації / безвідривна) практика - 4 курс, 7 семестр [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Виробнича (дослідницька) практика - 5 курс, 9 семестр [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Curriculum work program University studies [Teaching Resource]

Коваль, Анастасія Станіславівна (2021) Музична педагогіка - ІІ курс - ММ [Teaching Resource]

Коваль, Анастасія Станіславівна (2021) Виробнича (педагогічна в музичній школі студії/безвідривна) практика - 4 курс, 7 семестр [Teaching Resource]

Коваль, Анастасія Станіславівна (2021) Виробнича (педагогічна) практика, 6 курс, 11 семестр [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика загальної мистецької освіти" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») спеціалізації Cередня освіта. Музичне мистецтво [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Арт-менеджмент" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музична критика - ІV курс [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Історія музики: Історія зарубіжної музики - І курс, 1 семестр [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музична культура сучасності - V курс [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Сучасна українська інструментальна музика - V курс, 9 сем [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Історія музики: Історія української музики - ІІ курс, 3 семестр [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музично-теоретичні студії: Теорія музики - І курс, 1 семестр [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Сучасне музикознавство: теорія і практика - V курс [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музично-теоретичні студії: Теорія музики - І курс, 2 семестр [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Історія музики: Історія зарубіжної музики - І курс, 2 семестр [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Історія музики: Історія української музики - ІІ курс, 4 семестр [Teaching Resource]

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музична критика - ІІІ курс [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Музична педагогіка та музична психологія вищої школи - V курс [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки - V курс [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Теорія музичної освіти, VI курс [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Теорія музичної освіти, V курс [Teaching Resource]

Опанасюк, Олександр Петрович (2021) Історія музики - І курс [Teaching Resource]

Опанасюк, Олександр Петрович (2021) Історія музики - ІІ курс [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Сольфеджіо - І курс, І сем [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Сольфеджіо - ІІ курс [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Теорія музики - ІІ курс [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - І курс, 1 семестр [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - ІІ курс, 3 семестр [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - ІІІ курс, 5 семестр [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Гармонія - ІІІ курс, 5 семестр [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Гармонія - ІІІ курс, 6 семестр [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - ІІІ курс, 6 семестр [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - ІІ курс, 4 семестр [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - І курс, 2 семестр [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Apr 16 02:04:38 2024 EEST.