Items where Author is "Лехолетова, Марина Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

Лехолетова, Марина Миколаївна (2021) Methods of social work management in the activities of a social worker Соціальна робота та соціальна освіта (2(7)). pp. 51-60. ISSN 2618-0715

Лях, Тетяна Леонідівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Швед, Ольга Володимирівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Котелевець, Анастасія (2021) Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the joint forced operation in the east of Ukraine International Scientific Conference "Society, integration, education- SIE2021", 3. pp. 316-326. ISSN 1691-5887

Лехолетова, Марина Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Заверико, Наталія Віталіївна (2020) Problems of parents caring for children with disabilities Society, integration, educati on. Proceedings of the In ternational Scientifical Conference, 4. pp. 268-278. ISSN 1691-5887

Лехолетова, Марина Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна (2020) Preparing Future Social Workers for Advocacy Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 2 (96). pp. 135-144. ISSN 2312-5993

Lekholetova, Maryna and Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) The role of internet technologies in preparing future social pedagoges to health-savings Open Educational E-environment of modern university (4). pp. 116-123. ISSN 2414-0325

Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Introduction of socio-pedagogical conditions for the formation of the health-preserving competence of future social educators in the educational process of the university. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (5(79)). pp. 408-417. ISSN 2312-5993

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Study of the value-motivational sphere of the future social pedagogue in the process of professional training Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (19). pp. 120-125. ISSN 2308-4855

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) The characteristics of health-preserving competence in the future social teachers and social workers Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). pp. 20-40. ISSN 2312-5993

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матер. ІІ-ї Всеукр. наук. конфер. (26-27 травня 2017 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький.. pp. 44-46.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, Gdańsk).. pp. 63-65. ISSN 978-83-65608-63-5

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мегалінська, Г.П. and Лехолетова, Марина Миколаївна and Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 386-390.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : Матер. IV-ї Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2017 р., м. Харків) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». pp. 55-59.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 10 березня 2017 р., Баку. pp. 263-265. ISSN 978-617-7401-47-5

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Зб. наук. праць. ХХХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (30–31 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький).. pp. 103-104.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Formation of the health-preserving competence of future social educators in educational-research activities Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 118-122. ISSN 966-7281-10-9

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Modern approaches to shaping the health-preserving competence of future specialists of social sphere: theoretical aspect Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць (19). pp. 207-214. ISSN 2075-146X

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Essence and classification of pedagogical conditions of the formation of health-preserving competence of future social pedagogues and workers Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). pp. 85-92. ISSN 2311-6382

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36, Том II (18) : Тематичний випуск «V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»., II(18) (36). pp. 62-69. ISSN ISBN 978-966-2760-33-0

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Матер. Всеукр. наук. конфер. (29-30 квітня 2016 р., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький.. pp. 186-188.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. pp. 211-214.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Теоретичні основи здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Зб. наук. праць. ХXІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (30–31 січня, 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький).. pp. 162-164.

Лехолетова, Марина Миколаївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2016) A status of formation of health-preserving competence in the future social teachers at the higher educational institutions in Ukraine Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. pp. 120-126. ISSN 2311-5491

Маруненко, Ірина Михайлівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Health-saving activities of teachers in the educational process of higher educational institutions Ukraine Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VIII (68) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»., VIII (36). pp. 209-218. ISSN 978-966-2760-29-3

Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) REPRODUCTIVE HEALTH: HOW TO FORMATION AND CONDITIONS OF CONSERVATION Актуальні проблеми здоров'язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров'я. pp. 15-24.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Factors that affect the preservation of health future social workers and the role of universities in addressing their Матеріали ІV щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки". pp. 187-192.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) Problem healthsaving in higher education in preparing future social pedagogue / worker Педагогічні науки, 2 (11). pp. 252-256.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) The use of e-learning course in the study of the subject "Psychophysiology" for ECTS Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 3 (45). pp. 68-73.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Implementation of the competency approach in the process of training future social workers Вища освіта України - Додаток 3 до N1, том I Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські читання" (1). pp. 431-435.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Сутність здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии : Матер. Междунар. науч.-практ. конфер. (5). pp. 127-129.

Шеремета, Марина Миколаївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Мойсак, Олександр Данилович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології (25). pp. 300-307. ISSN 2312-5993

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) I keep a healthy future social workers in higher education as one of the conditions of training Педагогіка здоров'я. Збірник наукових праць II Всекраїнської науково-практичної конференції (П24). pp. 338-341.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Features teaching life safety in higher education Человек-Природа-Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии, 4 (39). pp. 153-155.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Health yazberihannya students as one of educational process in higher education Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 163-166.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Формирование здоровьесохраняющего поведения студенческой молодёжи как один из аспектов образования в высших учебных заведениях Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и ВУЗе : Сб. матер. ІІ-ой Междунар. науч.-практ. конфер. (13-15 апреля 2011 г., г. Москва).. pp. 152-154.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Hazardous and harmful factors acting on the person in the life Культура безпеки і здоровя. pp. 42-45. ISSN 978.966.2600-00-1

Тимчик, Олеся Володимирівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2010) Using programmable methods of teaching and testing students in the process of teaching the course "Mathematical Methods in Biology" Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Педагогічні науки:, 5 (22). pp. 482-484.

Monograph

Veretenko, Tetiana and Веретенко, Тетяна Григорівна and Lekholetova, Maryna and Лехолетова, Марина Миколаївна (2019) The formation of health-preserving competence as a task of the professional training of social pedagogues and workers in higher educational institutions Ukraine Колективна (три і більше авторів). Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Колективна (три і більше авторів). Сучасні здоров’язбережувальні технології: монографія . Оригінал, Харків.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Health-preserving methodologies as a condition of health promotion students Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Словник, енциклопедія, довідник

Петрочко, Жанна Василівна and Суліцький, Вадим Володимирович and Лехолетова, Марина Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Кремінь, В.Г. and Луговий, В.І. and Топузов, О.М. and Сисоєва, С.О. and Ляшенко, О.І. and Максименко, С.Д. and Ничкало, Н.Г. and Саух, П.Ю. and Березівська, Л.Д. and Бех, І.Д. and Биков, В.Ю. and Гальченко, М.С. and Заченко, В.В. and Калашнікова, С.А. and Кириченко, М.О. and Лук`янова, Л.Б. and Панок, В.Г. and Радкевич, В.О. and Савченко, О.Я. and Слюсаревський, М.М. and Сухомлинська, О.В. (2021) Encyclopedia of Education Колективний. Юрінком Інтер, Київ.

Book

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2016) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт Киівський університет Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Київський університет Бориса Грінченка.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2012) Безпека життєдіяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Thesis

Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Дисертація - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Вакуленко О.В. на дисертацію Лехолетової М.М. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Штифурак В.Є. на дисертацію Лехолетової М.М. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Автореферат - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Лехолетова, Марина Миколаївна (2021) Менеджмент соціального та інклюзивного середовища : робоча програма навчальної дисципліни для студентів освітньої програми "Соціальна робота" другого (магістерського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Лехолетова, Марина Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна (2021) Теорія і практика соціальної експертизи : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2021) Технології соціальної адвокації : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Лехолетова, Марина Миколаївна (2021) Менеджмент соціального та інклюзивного середовища : робоча програма навчальної дисципліни для студентів освітньої програми "Моніторинг і оцінка соціальних програм" другого (магістерського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2020) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2019) Технології соціальної адвокації : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2019) Anatomy, physiology and life safety in choreography [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт [Teaching Resource]

Лехолетова, Марина Миколаївна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Робоча навчальна програма «Основи охорони праці» [Teaching Resource]

Лехолетова, Марина Миколаївна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Робоча навчальна програма "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" [Teaching Resource]

Лехолетова, Марина Миколаївна and Яценко, Світлана Петрівна (2016) Робоча навчальна програма «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] – 2-ге вид. перероб. і доп. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 8 02:10:37 2021 EET.