Items where Author is "Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2024) Narratory and psychotherapeutic analysis of ukrainian literary fairy tales Габітус (57). pp. 62-66. ISSN 2663-5208; 2663-5216

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2024) The healing potential of the literary fairy tale as a projection of narrative identity Вісник науки та освіти (3(21)). pp. 349-366. ISSN 2786-6165

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2024) Наративний аналіз тексту як метод формування літературознавчої компетентності майбутніх філологів (на прикладі літературної казки Лесі Українки «Три метелики») Republic of Poland, Wloclawec.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2024) Narratory approach to interpretation literary tale Вісник післядипломної освіти (27). pp. 60-74. ISSN 2522-9931; 2522-9958

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2023) Narrative identity as a literary phenomenon Закарпатські філологічні студії (32(2)). pp. 154-158. ISSN 2663-4880; 2663-4899

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2023) Literary fairy tale as a therapeutic tool Габітус (48). pp. 146-150. ISSN 2663-5208

Козлов, Роман Анатолійович and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Медіаправо" [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2022) Psychological determinates the potential of the person Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" серія «Соціальні та поведінкові науки», 19 (48). pp. 46-61.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2022) Development and approbation of the author's method «personal assets» Габітус (41). pp. 173-178. ISSN 2663-5208

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2022) Psychological determinates the potential of the person Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», 19 (48). pp. 46-61. ISSN 2522-9931

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Медіапсихологія" [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2022) Робоча навчальна програма "Психологія творчості" [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Комунікативний практикум" [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2021) Educational project as a means of forming of future specialists’ professional competence: a psychological aspect Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3). pp. 33-41. ISSN 2412-0774; 1609-8595

Руснак, Ірина Євгеніївна and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Заяць, Людмила Іванівна and Доценко, Олена Леонідівна (2021) The influence of the virtual educational space on the future philologists’ stress resistance Information Technologies and Learning Tools (4(84)). pp. 248-270. ISSN 2076-8184

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2021) Readyness For Leadership As A Factor Of Student Stress Resistance Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (36 (2)). pp. 84-90. ISSN 2311-2409

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2021) Робоча програма модуля "Психологія творчості" навчальної дисципліни Художня майстерність письменника [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2021) Робоча програма модуля "Лідерствослужіння" навчальної дисципліни Університетські студії [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2021) Робоча програма модуля "Лідерствослужіння" навчальної дисципліни Університетські студії [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Єременко, Олена Володимирівна (2020) Service leadership. Module working program [Teaching Resource]

Єременко, Олена Володимирівна and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Волошук, Лариса Валентинівна (2020) University Studies: Service Leadership [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2019) Practice program. Іndustrial (summer) [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2018) psychology of creativity [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2016) OSVITOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FORMATION FACTORS PSYCHOLOGICAL COMPONENT IN TRAINING FUTURE SPECIALISTS Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3(15)). pp. 141-151. ISSN 2312-5829

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Стеблецький, Анатолій Леонідович and Козир, Маргарита Валентинівна (2016) Pedagogy [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2015) Conceptual model of civic аctivity students of classical university Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (23). pp. 22-25. ISSN 2311-2409

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Diagnosis of the level formation of professional psychological competence of future teachers Неперервна професійна освіта:теорія і практика (4(45)). pp. 29-33. ISSN 1609-8595

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2015) Педагогіка загальна [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2015) Педагогіка загальна [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2015) Практикум дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Тренінг розвитку громадянської активності студентів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Чернуха, Надія Миколаївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Малихін, Олександр Володимирович and Козир, Маргарита Валентинівна and Головчук, Світлана Юріївна and Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Вища освіта: досвід і перспективи Колективна (двоосібна). Чабаненко Ю. А., Київ.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2015) The content and structure of professional psychological competence of future teachers Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. ISSN 2312-5829

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Civic engagement of student: psychological characteristics of manifestation of the development Освітологія / польсько-український щорічник українсько-польський (3). pp. 122-125. ISSN 2226-3012

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2014) Organizational and methodological basis for the development of civil activity of students Освітологічний дискурс (4 (8)). pp. 208-218. ISSN 2312-5829

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Москальова, Алла Степанівна (2014) Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників Колективна (двоосібна). ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Київ.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Формування громадянської активності студентів: виклики часу Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції. pp. 113-115.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2014) Педагогіка загальна [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2014) Педагогіка загальна [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2014) Педагогіка загальна [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Формування громадянської активності студентів: виклики часу Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції : матер. міжнар. круглого столу. pp. 113-115.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2013) Psychological peculiarities development of civil activity of the seniors PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

This list was generated on Sun Apr 21 13:32:07 2024 EEST.