Items where Division is "Кафедра всесвітньої історії" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | Н | С
Number of items: 94.

В

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2017) "Great Choice" of Italy and the future of the European Union Зовнішні справи (6). pp. 6-10.

Г

Голованов, Сергій Олександрович (2017) Робоча програма "Історія світової культури"для всіх спеціальностей 2017-2018 [Teaching Resource]

Голованов, Сергій Олександрович (2017) Історія стародавнього світу Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-022-5; 078-617-658-023-2(Т.1)

Голованов, Сергій Олександрович (2017) Робоча програма "Історія європейської культури" 2017-2018 [Teaching Resource]

Голованов, Сергій Олександрович (2017) Робоча програма "Історія світової культури" 2017-2018 [Teaching Resource]

Голованов, Сергій Олександрович (2017) Робоча програма "Історія стародавнього світу" 2017-2018 [Teaching Resource]

Голованов, Сергій Олександрович (2017) Всесвітня історія Видавництво "Каравела", Київ. ISBN 978-966-801-953-9

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Сучасні молодіжні субкультури США та Європи 3 курс 2016-2017 [Teaching Resource]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Сучасні молодіжні субкультури США та Європи_2 курс_2016-2017 [Teaching Resource]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Нова історія південних і західних слов`ян_2016-2017 [Teaching Resource]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Нова історія країн Європи та Америки 2016-2017 [Teaching Resource]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Джерелознавство всесвітньої історії 4 курс 2016-2017 [Teaching Resource]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Джерелознавство всесвітньої історії [Teaching Resource]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Робоча програма "Нова історія країн Європи та Америки" 2017-2018 [Teaching Resource]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Робоча програма "Сучасні молодіжні субкультури США та Європи" 2017-2018 [Teaching Resource]

Гринь, Дмитро Костянтинович (2017) Робоча навчальна програма "Слов’янські народи в європейській історії" [Teaching Resource]

Гринь, Дмитро Костянтинович (2017) Робоча навчальна програма "Слов’янські народи в європейській історії" [Teaching Resource]

Гринь, Дмитро Костянтинович (2017) Results of the census of 1920-30's as a historical source about the Holodomor. Міжнародна науково-практична конференція"Голодомор 1932-1933 ррків: втрати української нації.. pp. 94-100.

Гринь, Дмитро Костянтинович and Надтока, Геннадій Михайлович and Саган, Галина Василівна (2017) Робоча навчальна програма"Регіони світу: політичний та соціально-економічний виміри" [Teaching Resource]

Д

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії In: Міжнародна конференція до 100-річчя незалежності Фінляндії., 17-18 листопада 2017, Київ.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Історіографія всесвітньої історії_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Історіографія всесвітньої історії_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) “Labour gave you scientific glory”: Oleksandra Yakivna Efimenko ─ modern era female scientist Вісник Черкаського університету (3). pp. 54-62. ISSN 2076-586Х

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Новітня історія країн Європи та Америки [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Середньовічна історія країн Європи і Америки_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Жінка в історії світової культури_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Штрихи до соціокультурного портрету освітянок доби Української революції (О. Єфименко, С. Русова, Н. Полонська-Василенко) In: Всеукраїнський науково-практичний семінар «розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» До 100-річчя Української революції(1917–1921), 17 травня 2017 року, м. Київ, вул. Володимирська, 57 (Київський міський будинок учителя), філіяДержавної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Європейські університетські студії жінок у контексті гендерних трансформацій у науці (друга половина ХІХ ст.) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу. pp. 31-32.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) European Educational Space in the Age of Enlightenment: Discussions on Gender Parameters of Education Київські історичні студії (2 (5)). pp. 2-9. ISSN 2524-2749

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Gender Peculiarities of Medieval Medicine in Europe: female healer Вісник Черкаського університету (4). pp. 58-63. ISSN 2076-586Х

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма "Історіографія всесвітньої історії" 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма "Новітня історія країн Європи та Америки" 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма «Середньовічна історія країн Європи і Америки» 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма «Середньовічна історія Західної цивілізації» 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму In: Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА», 15 листопада 2017, Маріуполь.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій In: Всеукраїнська наукова конференція «УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», 22-23 вересня 2017, Київ, Ніжин.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Курсистка в модерному місті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: очікування і реалії In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот, 24 травня 2017, Київ.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) «Personal life did not spoil her»: O.Ya. Efimenko (1848─1918) ─ hardworking scientist Гуржіївські історичні читання (11). pp. 38-47. ISSN 978-966-920-241-3

Драч, Оксана Олександрівна and Кочерга, Галина Василівна (2017) Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей: 035 «Філологія» (Українська мова та література); 014 «Середня освіта» (Українська мова та література) ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси. ISBN 978-966-9730-47-3

Н

Надтока, Геннадій Михайлович (2017) Робоча програма «Теорія і методологія історичних досліджень» 2017-2018 [Teaching Resource]

Надтока, Геннадій Михайлович (2017) Робоча програма "Історія Росії" 2017-2018 [Teaching Resource]

Надтока, Геннадій Михайлович (2017) Російська православна церква на пострадянському просторі: тенденції конфесійної та політичної еволюції Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність.. pp. 157-160. ISSN 966-638-126-5

Надтока, Геннадій Михайлович (2017) Russian orthodox church in the activities of the black hundred organizations on the Ukrainian lands at the beginning of the 20th century Київські історичні студії. pp. 26-34. ISSN 2524-2749

Надтока, Геннадій Михайлович and Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.) In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "История Карпато-Днестровских земель с древнейших времён до начала ХХІ в. (к 100-летию российской революции и гражданской войны), 26-27 травня 2017 р., Кишинів.

Надтока, Геннадій Михайлович and Саган, Галина Василівна and Гринь, Дмитро Костянтинович (2017) Регіони світу: політичний та соціально-економічний виміри [Teaching Resource]

Надтока, Геннадій Михайлович and Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Робоча програма "Теорія і методологія регіонознавчих досліджень" 2017-2018 [Teaching Resource]

Надтока, Геннадій Михайлович and Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія [Teaching Resource]

С

Саган, Галина Василівна (2017) Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Саган, Галина Василівна (2017) Робоча програма " Методика викладання історії в школі" 2017-2018 [Teaching Resource]

Саган, Галина Василівна (2017) Робоча програма "Методика навчання історії" 2017-2018 [Teaching Resource]

Саган, Галина Василівна (2017) Actualisation of the "Rusyn issue" in Croatia at the beginning of the XXI century: origins and consequences Вісник Черкаського університету (3). pp. 99-106. ISSN 2076-586Х

Саган, Галина Василівна (2017) Education of the South Slavs at Kiev Theological academy Київські історичні студії (1(4)). pp. 9-18. ISSN 2524-2749

Саган, Галина Василівна (2017) Робоча програма «Новітня історія південних і західних слов`ян» 2017-2018 [Teaching Resource]

Саган, Галина Василівна (2017) Actualization of the “rusyn issue” in Сroatia at the beginningof the 21st century: origins and consequences Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р.. pp. 123-135.

Саган, Галина Василівна (2017) Середньовічна та ранньомодерна історія країн Сходу [Teaching Resource]

Саган, Галина Василівна (2017) Методика викладання історії в школі [Teaching Resource]

Саган, Галина Василівна (2017) Новітня історія південних і західних слов’ян [Teaching Resource]

Саган, Галина Василівна and Надтока, Геннадій Михайлович and Гринь, Дмитро Костянтинович (2017) Регіони світу: політичний та соціально-економічний виміри [Teaching Resource]

Саган, Галина Василівна and П'янкова, Єлизавета (2017) Культурна діяльність української діаспори в Сербії на початку ХХІ ст In: Сучасна українська нація: мова, історія, культура, 16 березня 2016, Львів.

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) Папская фискальность в XIV–XV вв.: судьба аннат XI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». Тези доповідей. pp. 33-35. ISSN 978-966-02-8335-0

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Табір інтернованих вояків-українців у Каліші (Польща, 1921-1924 рр.) у світлі архівних джерел In: Вісімнадцяті всеукраїнські джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю Української Революції, 15 листопада 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Formation of the «Sirozhupannyk» division in Austria-Hungary In: "За Україну, за її волю" (до 100-ліття Української Армії), 18-19 травня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Newest History of Asia and Africa [Teaching Resource]

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) In the service of II Reich and Ukraine: the organizational and educational activity of Ukrainian soldiers of the 1st Zaporizhzhya T.Shevchenko regiment on Podlasie (1917 - early 1918) Гуржіївські історичні читання: Зб. наук. праць, - (12). pp. 138-144. ISSN 978-966-353-452-7

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «A sense of great responsibility, assigned to the General Staff of the Motherland...»: Establishment and activities of the Academic Staff Chairs in the Kalisz Camp (Poland) in 1921-1924 In: Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ - початок ХХІ ст.), 16 березня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) European urban environment and camps of captives and interned Ukrainians: ways of interaction (1914-1924) In: Київ і кияни в соціокультурному просторі України: історія міських спільнот, 24 травня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The latest «Zaporizhian Sich» in foreign land (creation of paramilitary structures in Ukrainian camp Rastatt in 1916) Емінак (1(17)). pp. 80-85. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Перебування інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, 1923 р. (за матеріалами часопису «Український Сурмач») In: Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі, 22-23 вересня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Interned soldiers of the URL Army in Wadowice (first half of 1921): details of the stay and relations with the Polish command of the camp (in the light of Ukrainian sources) Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny (20). pp. 87-99. ISSN 1505-0181

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Features of functioning of the Joint Youth School of the Army of the UPR in May-October 1921 during internment in Poland («Widowісе Day») Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014 (4). pp. 71-76. ISSN 2076-5908

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The camp of interned troops of the Ukrainian People's Republic in Pikulichy, Poland (January-February 1921): conditions of stay and the moral condition of the war Київські історичні студії (2(5)). pp. 18-24. ISSN 2524-2749

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Kamenetz Infantry Youth School of the Army of the UPR in January-May 1921: the beginning of internment in Poland («Lantsut era») Уманська старовина. – Умань, 2016. (4). pp. 38-43. ISSN 2519-2035

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The Interned Soldiers of UNR Army at the Camp Stshalkovo in Poland (the 2nd Half of 1921 - the Beginning of 1922): the Moral and Life Conditions Проблеми всесвітньої історії (2(4)). pp. 182-195.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The chronicle of the life of interned soldiers-Ukrainians in the camp of Kalisz, Poland (1922) Сумська старовина (LI). pp. 25-34. ISSN 2311-5408

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «The connection with Volunteer Army is already ruptured...» (Creation of a «Ukrainian section» in a camp of interned soldiers «Armed Forces of the South of Russia» in Stshalkovo, spring - summer of 1920) Гуржіївські історичні читання, - (11). pp. 104-109. ISSN 978-966-920-241-3

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The Processes of National Self-Identity of Captured Ukrainian Prisoners in Austro-Hungary During the Final Stage of World War I Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства Львівського нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 16 березня 2016 р. – Львів, 2016.. pp. 231-233.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «High and earth»: private life prisoners officers in the camp Tuchola (Poland) in 1921 Емінак (3(15)). pp. 74-78. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «...In favor of our Knights of martyrs for the holy cause Liberation of the country» (activities of «All-Ukrainian Union Military Invalids UNR» in Poland, 1922) Емінак (3(19)). pp. 69-74. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Ukrainians in Bessarabia and Romania in 1921-1923 (Everyday Life of the UNR Army Interned Soldiers Inside and Outside the Camp) Rusin: International Historical Journal (3(49)). pp. 122-136. ISSN 1857-2685

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Fighting the Worlds: Formation of the National Consciousness of Captive Ukrainians in the Camps of Germany and Austria-Hungary (1914-1917) Історія та історіографія в Європі (5). pp. 58-68.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Prisoners of the UGA in the camp of Tuсholа (Poland) in the autumn of 1920: Moral-psychological condition and conditions of stay Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich. – Toruń, (7). pp. 31-44. ISSN 2081-8742

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The organizational activities of Union Liberation of Ukraine camps prisoners imperial army in Austria-Hungary (1914-1916) Емінак (2(14)). pp. 99-103. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The camp of interned troops of the UNR in Wadowice, Poland (conditions of stay and the moral status of the battleship in May-July 1921) Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Вип.26 (26). pp. 124-140. ISSN 2411-345X; 2415-7198

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Ukrainians in Bessarabia and Romania, 1921-1923 (Camp and off-campus everyday Interned Army soldiers of the Ukrainian People's Republic) In: «История Карпато-Днестровских земель с древнейших времён до начала ХХІ в. (к 100-летию российской революции и гражданской войны)», 26-27 травня 2017 р., Кишинів, Молдова.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «People with non-Russian soul...»: the reaction of prisoners Ukrainians and Jews on a visit to Alexander Romanov Freistadt camp beginning in 1916 Уманська старовина. – Умань, 2016. (2). pp. 41-48. ISSN 2519-2035

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Conditions of stay and cultural and educational activities of interned Ukrainian soldiers in the camp of Lancut, Poland (January-August 1921) in the light of archival documents Вісник Черкаського університету. – Серія: «Історичні науки». – Черкаси, 2017. (3). pp. 63-72. ISSN 2076-5908

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «What do we about books and science? You completion us bread...» (Ukrainian «propaganda» in the camp Freistadt, Austria-Hungary in late 1914 – early 1915) Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв (2(18)). pp. 39-44. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Cultural and Educational Group of the Ukrainian Captured Officers at Austrian camp Joseffstadt from August 1917 to February 1918 Проблеми всесвітньої історії (2). pp. 187-202.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «A Feeling of Great Responsibility Given to the General Headquarter by the Motherland...»: the Establishment and Activity of Academical Courses for Staff First-Sergeants in Kalisz Camp (Poland) in 1921-1924 Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі  – минуле і сучасність. (1). pp. 24-32. ISSN 966-638-126-5

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The Encyclopedia of Captivity: Ukrainian Tuchola Одноосібна. Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, Київ-Париж.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) The camp of the interned troops of the UРR in Szczypіornо (1922-1923): Humanitarian and educational component of the activity of Ukrainian warfare Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.). pp. 381-396. ISSN 978-617-7062-20-1

Срібняк, Ігор Володимирович and Бульвінський, Андрій Григорович (2017) Italy Колективний. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", Видавництво "Фенікс", Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович and Палієнко, Марина Ганнадіївна (2017) Dmitriy Bantysh-Kamensky (1788-1850): A Portrait of the Historian within His Era In: Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Шестые чтения памяти И.А. Анцупова), 26-27 октября 2017 г., м. Тараклія (Молдова).

Срібняк, Ігор Володимирович and Срібняк, Мілана Ігорівна (2017) Activities of theater and art centers in the camp of interned soldiers of the Ukrainian Galician Army in Josefov, Czechoslovakia (1922-1924) Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. Науковий електронний журнал (2(4)). pp. 115-129. ISSN 2519-4801

This list was generated on Thu Feb 29 02:07:35 2024 EET.