Items where Division is "Кафедра іноземних мов та методик навчання" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | В | Г | К | Л | М | П | Р | С | Т
Number of items: 81.

S

Sinelnyk, I.P. (2015) Prospective primary school teachers’ education for communicative tolerance Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 104-109.

В

Веклич, Юлія Іванівна (2015) The meaning of the blue colour across world cultures Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць, 24 (34). pp. 44-48.

Г

Головатенко, Тетяна Юріївна (2015) Different models of teacher training to foreign languages teaching of primary schoolchildren in Germany Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи :матер. Міжнар. наук. –практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 250-257.

К

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Psychological and Pedagogical bases of foreign language teaching in primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної освіти педагога в Україні Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 3-11.

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Современные тенденции развития системы иноязычной подготовки будущих учителей начальной школы в Украине Europian Rewiew of Social Sciences (2). pp. 5-20.

Котенко, Ольга Володимирівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Practical Course of English [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Сінельник, Ірина Павлівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) Forming a foreign language competence of primary school teachers in the content of the subject «The Scientific English Language» Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 134-138.

Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) The general pedagogical content component of future teachers’ training in Ukraine Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, IIІ (43). pp. 10-12. ISSN 2308-5258

Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті дисципліни «наукова англійська мова» Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 134-138.

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2015) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2015) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2015) The Scientific English Language [Teaching Resource]

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Tolkienism as a source of upbringing of moral person Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка, 1 (1). pp. 39-43.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The worldview on the morality of the contemporary generation in the context of the concept of personality`s moral education in the J. R. R. Tolkien`s literature work Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (53). pp. 365-372.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The education of the growing personality`s moral consciousness in the context of the moral personality`s educational concept in J. R. R. Tolkien`s literature work Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». (12). pp. 63-70.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Socio-historical and cultural-educational context of J. R. R. Tolkien`s moral personality`s educational concept Науковий журнал «Science Rise» Педагогічна освіта, 10/5 (15). pp. 13-20.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The significance of J. R. R. Tolkien`s works in the moral personality`s education Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Вип. LXXII.. pp. 207-212.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Using J. R. R. Tolkien`s works intertextuality in the upbringing of the moral personality Первый независимый научный вестник (1). pp. 118-120.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Implementation of. J. R. R. Tolkien`s educational ideas of moral personality`s upbringing elucidated in his works in the context of higher education internationalization in Ukraine Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (3). pp. 135-142.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Міжнародний досвід виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна в контексті імплементування в іншомовну освіту Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 181-189.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Individual`s moral upbringing through the moral value orientations formation in the J. R. R. Tolkien`s works Первый независимый научный вестник (2). pp. 40-44.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The education of the moral personality in J. R. R. Tolkien's literature works in the context of educational activities culture building Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». pp. 98-106.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Conscience as a moral regulator in the context of moral personality`s education in J. R. R. Tolkien`s literature work Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (36). pp. 7-10.

Лавриненко, Наталія Миколаївна (2015) Освітній потенціал мас-медіа на уроках англійської мови у початковій школі Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 59-65.

Лавриненко, Наталія Миколаївна (2015) Mass-media educational potential at primary schools` English lessons Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 59-65.

Лобода, Ольга Володимирівна (2015) English language [Teaching Resource]

Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Досвід іншомовної дошкільної освіти у Румунії Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 195-200.

Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Modern children's literature of English-speaking countries [Teaching Resource]

Лобода, Ольга Володимирівна (2015) The question of structural components of future English language pre-schools teachers professional competence Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 30-31 травня 2015р.. pp. 238-240.

Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Foreign language pre-school education experience in Romania Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5 листопада 2015 р.). pp. 195-200.

М

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Language and area of Great Britain and the USA [Teaching Resource]

П

Павлюк, Роман Олександрович (2015) Modern means of distance English learning materials of the XI International scientific and practical conference [«Modern scientific potential»], (February 28 - March 7, Sheffield, England). – Volume 14. Pedagogical sciences, 14. pp. 18-21.

Петрик, Лада Вікторівна (2015) The relevance on the use of media for teaching foreign language at primary school Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 09 квітня 2015 р.. pp. 122-129.

Петрик, Лада Вікторівна (2015) Forming of future teachers’ foreign language communicative competence by means of media texts Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology III (19) (38). pp. 6-9.

Петрик, Лада Вікторівна (2015) Classification of media aids in scientific and pedagogic literature «Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 143-149.

Петрик, Лада Вікторівна (2015) Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 143-150.

Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2015) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Плужник, І.В. (2015) Організація навчання англійської мови в Японії Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 219-226.

Плужник, Ірина Володимирівна (2015) Organization of English education in Japan Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 219-226.

Р

Руднік, Юлія Вікторівна (2015) Organizational and pedagogical conditions of future primary school teacher readiness to innovational learning technologies usage at foreign languages lessons formation Вісник психології і педагогіки (18). ISSN -

Руднік, Юлія Вікторівна (2015) Criteria of future primary school teachers` readiness to foreign languages innovative learning technologies introduction Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 09 квітня 2015 р.. pp. 135-142.

Руднік, Юлія Вікторівна (2015) Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 150-158.

Руднік, Юлія Вікторівна (2015) Practical course of the English language [Teaching Resource]

Руднік, Юлія Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Руднік, Юлія Вікторівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2015) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Руднік, Юлія Вікторівна and Ситник, Ольга Іванівна and Плужник, Ірина Володимирівна and Лавриненко, Наталія Миколаївна (2015) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

С

Ситник, Ольга Іванівна (2015) Education systems of English speaking countries in Europe [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна (2015) Adult education trends (the beginning of the XXI century) Європейський Союз – Україна: освіта дорослих : збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.). pp. 177-180.

Ситник, Ольга Іванівна (2015) Основні підходи до вивчення тенденцій в освіті Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 226-234.

Ситник, Ольга Іванівна (2015) Basic approaches to study trends in education Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 226-234.

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна (2015) Practical course of the English language [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна (2015) Practical course of the English language [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Oral and written speech practice [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна and Лавриненко, Наталія Миколаївна (2015) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Лавриненко, Наталія Миколаївна (2015) Foreign language [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Theoretical Basis of German language [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Oral and written speech practice (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Foreign language (advanced learning) (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) On the question of gamification of learning foreign languages Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університети імені Григорія Сковороди»- Додаток 1 до Вип. 36, Том ІV(64) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». pp. 440-448.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Practical course of German language [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Комп’ютерна лінгводидактика та іншомовна освіта педагога: досвід та перспективи Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 158-163.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Theoretical Basis of German language [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Foreign language (advanced learning) (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Foreign language and teaching methodology (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Color conceptualization of the world as a means of social competence younger students (in the German language) Питання сучасної науки і освіти: зб. наукових праць. // Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 14-16 липня 2015. pp. 94-101.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Foreign language and teaching methodology (the German language) [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Prospective Primary School Teachers’ Education for Communicative Tolerance Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: 5 листопада 2015 року, м.Київ. pp. 104-109.

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Practical Course of English [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) Practical Course of English [Teaching Resource]

Т

Товкач, Ірина Євгеніївна (2015) Працють усі навколо нас Розглядай та пізнавай . Грамота, Київ.

This list was generated on Fri Jun 21 02:04:49 2024 EEST.