Items where Year is 2007

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: R | Z | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Ю
Number of items: 138.

R

Rumbesht, Anna and Viana, Vander and Fialho, Olivia and Sergeyeva, Mariya and Sopcak, Paul (2007) (In)visible Networks in Action: Four Perspectives In: 57. Acting & Connecting. Cultural Approaches to Language and Literature. LIT Verlag, Munster, pp. 23-49.

Z

Zyngier, Sonia and Chesnokova, Anna and Viana, Vander (2007) Acting & connecting. Cultural approaches to language and literature UNSPECIFIED. LIT Verlag, Munster.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2007) Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка Слово і час (9). pp. 26-34. ISSN 0236-1477

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2007) Мережева модульно-логічна модель навчального плану спеціальності в умовах кредитно-модульної системи Проблеми освіти (5). pp. 52-54.

Абрамов, Вадим Олексійович (2007) The architecture of computers. Tutorial. Київський університет ім. Б. Гринченка, Київ.

Абрамов, Вадим Олексійович and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2007) Методи використання інтерактивних аудіовізуальних засобів аудиторного навчання Нові технології навчання: Наук-метод. зб. (4). pp. 48-50.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2007) Literary competence in professional preparation of teachers of Ukrainian language and literature: theoretical aspects Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (9). pp. 221-227.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2007) Theory and Practice of Community Social-Pedagogic Work with Children and Youth EngD thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Богашов, Олексій Анатолійович (2007) Electoral Branch as a potential direction of development of Ukraine Election Commissions Підприємництво, господарство і право (3). pp. 110-114.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Myth and anti-myth in the genre modeling of the Ukrainian drama of the XX – beginning of the XXI century PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Гнучкість жанрових кордонів новітньої прози і драматургії (на матеріалі п'єси І.Драча "Гора") Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (15). pp. 20-25.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Інпретативні стратегії розхитування біграфічного канону у драматургії Юрія Щербакова Збірник наукових праць Херсонського державного університету "Південний архів. Філологічні науки" (38). pp. 5-13.

Буйницька, Оксана Петрівна (2007) Цікавість як засіб підвищення ефективності навчання фізики Фізика та астрономія в школі (1). pp. 24-35.

Буйницька, Оксана Петрівна (2007) [Teaching Resource]

Буйницька, Оксана Петрівна (2007) Підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами позакласної роботи КУБГ.

Бушма, Олександр Володимирович (2007) Optoelectronic systems for data visualization on the basis of discrete -analogous information models. EngD thesis, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

В

Вембер, Вікторія Павлівна (2007) Informatization of education and problems of implantation of pedagogical software in the educational process Електронне наукове фахове видання „Інформаційні технології і засоби навчання”.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Мовні аспекти особистості автора (за житійно-повістевими і діловими пам’ятками кінця XVI – XVIII ст.) Мовознавчі студії. Зб. наукових праць міжнародної наукової конференції „Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови”. Частина ІІ. pp. 66-70.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Варіативність орфографічних та фонетичних норм староукраїнської мови другої половини XVІ ст. Шостий міжнародний конгрес україністів. Зб. доповідей. Книга 5. Мовознавство. pp. 215-222. ISSN 978-966-02-4509-9

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Тне history of Ukrainain language in Ivan Franko’s studies. Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (34). pp. 173-177. ISSN 966-7486-15-Х

Войцехівський, Михайло Федорович (2007) Dendrology special course КМПУ імені Б.Д.Грінченка, м. Київ.

Ворон, Марина Василівна (2007) Project activities at the school. Директор школи. Україна: суспільно-освітянський часопис (7). pp. 60-66.

Ворон, Марина Василівна and Найда, Юлія Михайлівна (2007) Volunteering and active public school. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. pp. 68-71.

Ворон, Марина Василівна and Найда, Юлія Михайлівна (2007) The development of social skills in children. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. pp. 68-72.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2007) Moral-ethical fundamentals of creation of character creation in dramatic art of Lesya Ukrayinka Одноосібна. Акцентр, Кривий Ріг.

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2007) Інтегрованні заняття: Методика проведення Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-095-7

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2007) Workbook in Physics. Grade 11. Materials for lessons КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2007) Workbook in Physics. Grade 10. Materials for lessons КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2007) Course schedule on physics and astronomy. Grades 7-11 Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка.

Гальчук, Оксана Василівна (2007) Дипломна робота : методичні рекомендації до написання дипломних робіт із зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2007) Лірична сповідь Миколи Вінграновського Слово і час (4). pp. 3-12. ISSN 0236-1477

Гладуш, Надія Федорівна (2007) Прагматика перекладу Вид.центр КНЛУ, 2007. – 104 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів .

Гладуш, Надія Федорівна (2007) Прагматика перекладу UNSPECIFIED. К.:Вид.центр КНЛУ.

Голота, Наталія Миколаївна (2007) Ретроспективний досвід професійної підготовки вихователя до організації ручної праці в дитячому садку Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (8). pp. 172-175. ISSN КВ 8816

Гончаренко, Алла Миколаївна (2007) The theoretical basis of the individual education speech in the preschool child Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (В10,Т1). pp. 305-312.

Грипас, Оксана Юріївна (2007) Предикати компаративних відношень Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти . pp. 334-346.

Грипас, Оксана Юріївна (2007) ПРЕДИКАТИ КОМПАРАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ Лінгвалізація світу : Теоретичний та методичний аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., Черкаси, 25-26 трав., 2006 р.. ISSN 966-8756-77-0

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2007) Дискусія як інтерактивний компонент уроку української мови в старшій школі. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Зб. наук. пр.№7 КМПУ ім. Б.Д. Грінченка (7). pp. 98-103.

Дика, Наталія Михайлівна and Козир, Маргарита Валентинівна (2007) Інтерактивна компетенція як складова комунікативної компетенції в процесі вивчення української мови Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу«Україна в євроінтеграційних процесах» (12). pp. 452-459.

Доценко, Олена Леонідівна (2007) EFFECT OF GENDER ON THE ORGANIZATION OF SPEECH TRIAL PARTICIPANTS DISCURS Язык и межкультурная коммуникация: Сборник статей I Международной конференции. 23 января 2007 года, г. Астрахань. .

З

Захарова, Тамара Олександрівна and Сідляренко, І.О. (2007) English Articles and their Usage Київ.

К

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2007) Дериваційні моделі прізвиськ в англійській та українській мовах Слов’янський вісник.

Клименко, Нінель Павлівна (2007) Ivan Krypyakevych: cultural and educational activity in Volyn and Kholmshchyna during the first world war Література та культура Полісся (39). pp. 76-87.

Клименко, Нінель Павлівна (2007) Ivan Krypjakevych: Pages of Educational Activity (1904-1914) Сумська старовина (23). pp. 130-143.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Features of adult learning in postgraduate education. Професійно-технічна освіта. Спецвипуск.. pp. 37-39.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Quality training as a factor criterion reform of vocational education. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. pp. 115-118.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Understanding, Search for Truth, and Moral Responsibility in Teacher's Work. Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 67-73.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Strategy development vocational school. Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції. pp. 281-286.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Management of vocational school [Teaching Resource]

Ковальчук, Василь Іванович (2007) The formulation of learning outcomes and objectives In: Як стати майстерним педагогом. ТОВ "ЕТІС ПЛЮС", pp. 33-60. ISBN 978-966-96822-0-1

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Active strategies in adult learning In: Як стати майстерним педагогом. ТОВ "ЕТІС ПЛЮС", pp. 80-108. ISBN 978-966-96822-0-1

Ковальчук, Василь Іванович (2007) How to become a skillful teacher Українсько-канадський проект „Децентралізація професійної освіти в Україні, Київ. ISBN 978-966-96822-0-1

Колупаєва, Алла Анатоліївна and Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2007) Інклюзивна школа: особливості організації та управління Київ. ISBN 978-966-8217-43-2

Кондратенко, Ганна Григорівна (2007) Forming the students to creative activity in pedagogical college in the process of music-scenic activities PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Котенко, Ольга Володимирівна (2007) The relevance of teachers’ multicultural competence Професійна підготовка вчителів в умовах впровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції /редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Караман та ін.-К.-КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. pp. 29-32.

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Taking into account the physiological characteristics of the child in the preparation of teachers Педагогічний процес: теорія та практика, 4. pp. 195-204. ISSN 2078-1687

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Girls: what are they? Physiological characteristics Дошкільне виховання (3). pp. 5-8. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Boys: what are they? Physiological characteristics Дошкільне виховання (2). pp. 5-7. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Psychophysiological child’s development and establishment of thinking at the age from 6 to 10 Початкова школа (7). pp. 29-31. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Psychophysiology of younger pupils’ education and health Початкова школа (11). pp. 1-4. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Children’s psychophysiology at the age of 6 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Children’s psychophysiology at the age 4-5 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кравчук, Лариса Володимирівна (2007) Imitation as a mechanism for learning moral norms of preschool children Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (4). pp. 185-194.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2007) Psychological creeds of ethical norms by primary school-aged children ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали шостої міжнародної науково-теоретичної конференції. 8 – 9 червня 2007 р. м. Київ // Книга ІІ. pp. 241-244.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2007) Poetics of Hrytsko Chuprynka (figurative system, metrics, rhythmics, strophics, phonics) PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка .

Кузьменко, Галина Василівна (2007) Рослинні мотиви в декоративній композиції Мистецтво та освіта (2).

Куришев, Євген Володимирович (2007) Virtuosos of the Planet Музика (1). pp. 6-7.

Куришев, Євген Володимирович (2007) Parade virtuoso Музика. p. 21.

Л

Линьов, Костянтин Олександрович and Крупник, А.С. (2007) Теорія і практика прийняття управлінських рішень Навчальний посібник . Видавничий дім «ПРОСТІР, м. Київ. ISBN 978-966-2068-01-6

Лозова, Ольга Миколаївна (2007) CONTENT MODEL OF PSYCHOSEMANTIC STRUCTURE OF ETHNIC CONSCIOUSNESS OF ORIENTAL SLAVIC PEOPLE Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди (12). pp. 180-184.

Лозова, Ольга Миколаївна (2007) Semantics of the Concept of "the Land" in the Ethnic Consciousness of the Ukrainians Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей/ АПН України, Інститут соціальної та політичної психології (17). 267-274..

Лозова, Ольга Миколаївна (2007) Semantics of Key Existential Values in Modern Consciousness Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Психологія (37). pp. 156-160.

Луцько, Катерина Василівна (2007) Живий звук. Опис та інструкція з експлуатації [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна (2007) Social and educational activities of youth volunteer groups Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць, 5 (2). pp. 40-45. ISSN КВ 8818

Лях, Тетяна Леонідівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Журавель, Тетяна Василівна and Цюман, Тетяна Петрівна and Лютий, В.П. and Петрович, В.С. and Закусило, О.Ю. and Захарченко, І.В. and Зимівець, Наталія Володимирівна (2007) Active methods of educational activities in HIV / AIDS and risky behavior: a guide for professional reception centers, temporary shelters and correctional facilities ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”, Київ. ISBN 978-966-96825-0-5

М

Макарова, Марія Володимирівна (2007) Вплив друкованої книги на поширення української духовної культури ХVI – ХVIII ст.. ..// Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ (8).

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2007) Information culture formation users in university libraries Наукові записки. Серія «Психологія. Педагогіка» (9). pp. 310-317.

Меленець, Людмила Іванівна (2007) Holiday, which have the right and preschoolers Дитячий садок (25-28). pp. 99-101.

Меленець, Людмила Іванівна (2007) The story of a Christmas tree toy Музеї України (1(19)). pp. 32-35.

Мельник, Валентина Іванівна and Прядко, Людмила Анатоліївна (2007) Guide pratique de lexicologie française Видавничий центр КНЛУ, Київ. ISBN 978-966-638-206-4

Миколенко, Наталія Валеріївна (2007) Категориальный анализ эстетико-философской концепции М.М.Бахтина. Журнал практикующего психолога (13).

Михайлюк, Антон Юрійович and Заболотня, Т.М. (2007) Combined method of correcting spelling mistakes in text data Вісник Хмельницького національного університету, 2 (2). pp. 21-26. ISSN 2307-5732

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна (2007) Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення? Директор школи, ліцею, гімназії (4). pp. 31-36.

Музика, Олена Оксентівна (2007) // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник. – Київ-Житомир, ЖОІППО, 2007. – С. 216-221..

Н

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2007) The concept and premise of corporate governance Проблеми системного підходу в економіці (1). pp. 1-15.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2007) Першооснова розвитку Рідна школа (5(928)). pp. 18-21. ISSN 0131-6788

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2007) Першооснова розвитку Рідна школа. pp. 18-21. ISSN 0131-6788

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2007) Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції . pp. 230-235.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2007) Forming of creativity of future teachers of English in primary school using of artistic disciplines Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М.Б. ; уклад. О.В. Михайличенко] (32). pp. 166-168.

Павлюк, Роман Олександрович (2007) Psycho-pedagogical and linguistic potential of fairy-tale Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія «Педагогічні науки», 3-4 (55-56). pp. 209-217.

Павлюк, Роман Олександрович (2007) Conditions of forming of creativity of students of pedagogical universities Імідж сучасного педагога, 1-2 (70-71). pp. 22-24. ISSN 2221-6316

Палійчук, Еліна Олександрівна (2007) Human Trafficking and Media: Is Language That Powerful? Acting & connecting. Cultural approaches to language and literature. pp. 171-184.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: Як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : збірка тез конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Проект Тасіс "Посилення регіональних соціальних служб". pp. 207-212. ISSN 966-8782-39-9

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на онтогенез Я-концепції дитини Науковий журнал "Психологічні перспективи" (10). pp. 31-39.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на розвиток Я-концепції підлітка-діабетика Збірник статей академії педагогічних наук України Інситут соціальної та політичної психології (17(20)). pp. 178-185.

Покатілова, Олена Олександрівна (2007) THE CULTUROLOGICAL ASPECTS OF WORK WITH A TEXT-ORIGINAL AND A TEXT-TRANSLATION IN THE PROCESS OF STUDYING WORLD LITERATURE AT HIGH SCHOOL Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип 9. – Т. ХІ (99). – 320 с. (9). pp. 157-163.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2007) Діяльність Інформаційних бюро Ради Європи Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. pp. 75-77.

Піддячий, Микола Іванович (2007) EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN BY FACILITIES OF LABOUR Трудова підготовка в закладах освіти.

Пітенко, Сергій Леонідович (2007) measurement body composition methods based on densitometry Теорія і методика фізичного виховання і спорту. ISSN 1993-7997

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2007) Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія. – К.: КНЛУ, 2007. – Вип. 14. – С. 27–32..

Редько, Сергій Іванович (2007) Система підготовки майбутніх фахівців економічного профілю до управлінської діяльності та її психологічне обґрунтування Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 46-56. ISSN 1609-8595

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Феномен «мавзолея для сердца» во французской скульптуре XVI в. Известия Волгоградского государственного технического университета.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Образ Діани де Пуатьє у французькій художній культурі XVI ст.: до питання іконографії Культура і сучасність.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Причины миграции творческих сил в Европе эпохи маньеризма Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Французькі надгробки кінця XV ст. – середини XVI ст.: типологія, тенденції еволюції культура і сучасність.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Меморіальна скульптура Франції ІІ пол. XVI ст. – І пол. XVІI ст. Мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Меморіальна скульптура Франції ІІ пол. XVI ст. – І пол. XVІI ст. (частина 3) мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Нікколо дель Аббате як один з фундаторів пейзажного жанру у французькому мистецтві XVI ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Образ Діани де Пуатьє у французькій художній культурі XVI ст.: до питання іконографії Культура і сучасність.

Рудик, Олександр Борисович (2007) Finding the shortest path in weighted graphs Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6). pp. 104-107.

С

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2007) Психологічний словник Видавництво Науковий світ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2007) Інформаційні технології у неперервній професійній освіті: психолого-педагогічний аспект Педагогічний процес: теорія та практика (4). pp. 100-107. ISSN 2078-1687

Слюсаревський, Назар Миколайович (2007) Criteria of revealing of the cultural deliminations in contemporary ukrainian society In: Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. Видавничий центр Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна, pp. 410-415.

Смольникова, Галина Валентинівна (2007) Forming the multiage communication at children preschool age in the game Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць (8). pp. 261-265.

Софій, Наталія Зіновіївна (2007) Innovative methods of teaching and learning Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності . pp. 63-70.

Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2007) Children with special educational needs. Підручник для директора. Посібник з управлінської компетентності. pp. 61-71.

Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2007) Partnerships "school family" Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності . pp. 67-71.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2007) "History of Social Work" as part of training future social workers Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (4). pp. 50-52.

Стадник, Микола Миколайович (2007) The Transformation of the Relation of Christianity to Science; Religious-Philosophical Aspect. – Manuscript. EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Стаднік, Надія Вікторівна (2007) Оптимізація впливу батьків на виховання відповідальності у школярів шестирічного віку Нова педагогічна думка (2).

Стишов, Олександр Анатолійович (2007) Префіксальні іменні новотвори в сучасних українській та іспанській мовах Дослідження з лексикології і граматики української мови (6). pp. 159-167.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2007) Особа Григорія Сковороди в інтерпретації Віктора Петрова АНТИПРОЛОГ: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-конеспондента НАН України Миколи Сулими. pp. 373-382. ISSN 978-966-8518-64-5

Т

Тарасенко, Володимир Петрович and Михайлюк, Антон Юрійович and Тесленко, Олександр Кирилович and Осипов, О.С. (2007) An automation of information originality assessment Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку (1). pp. 95-100. ISSN 12133-1022Р

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007) P.V. Pavlov teaching activity at the St. Volodymyr University in the middle of XIX century Література та культура Полісся (38). pp. 236-248.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007) Museum of Antiquities of St. Volodymyr University in the Research of History of Ukrainian People (to the 170th Anniversary) Cумська старовина (23). pp. 78-83.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007) World History Chronology: Textbook for Historians / Compiler Olga Tarasenko. КМПУ імені Б Д. Грінченка, Київ.

Ткачишина, Оксана Романівна (2007) Psychological methods for optimizing social and psychological adaptation of future specialists in computer technology Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, ІХ (4). pp. 354-362.

Тур, Микола Григорович (2007) Legitimation of social institutions: social and philosophical analysis. — Manuscript. EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка..

Тур, Микола Григорович (2007) Теоретичні моделі інтерпретації громадянської непокори в контексті демократичної легітимності Практична філософія (1). pp. 118-124.

Тур, Микола Григорович (2007) Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (110). pp. 53-63.

Тягло, Катерина Олександрівна (2007) Дискурс-аналіз як засіб дослідження соціальних стереотипів у культурних текстах (на прикладі сучасних українських романів) In: (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства. V Міжнародна науковаконференція студентів та аспірантів, Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ч

Чала, Юлія Петрівна (2007) Переклад культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби у паратексті драматичних творів Науковий вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2007) Самостійна робота студентів як засіб формування потреби в самоосвіті майбутніх вчителів іноземної мови Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (7). pp. 191-195. ISSN 966-7548-20-2

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2007) Самоосвіта майбутніх учителів іноземної мови в умовах кредитно-модульної системи навчання In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Професійна підготовка вчителівв умовах упровадження кредитно-модульної системи", м.Київ.

Ш

Шевчук, Антоніна Семенівна (2007) principles of the credit-module system, program and methodical providing, scientific research student’s activity Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. pp. 69-72.

Шепетяк, Олег Михайлович (2007) Ludwik Fleck and main ideas of his philosophy Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. . pp. 136-145.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2007) Sociopragmatic and cognitive aspects of modern Spanish press discourse PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2007) Формування естетичного смаку учнів у процесі вивчення іноземної мови та літератури Наукова молодь (3). pp. 84-89. ISSN 978-966-8195-96-9

This list was generated on Sun Jul 14 23:12:12 2024 EEST.