Елементи, в яких автор: "Гальчук, Оксана Василівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 62.

Стаття

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Концептуалізація ідейно-художнього статусу цирку в прозі ХХ століття Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («постколоніальні стратегії»). с. 43-44.

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів Султанівські читання (VII). с. 85-100. ISSN 2313-5921

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (11). с. 20-28. ISSN 2311-2433

Гальчук, Оксана Василівна (2017) «Дорожня карта» ліричного героя української поезії високого модернізму: типологія «маршрутів» Кременецькі Компаративні Студії (VII). с. 46-54. ISSN 2311-262X

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Митець і революція: до питання типології взаємин Літературний процес: методологія, імена, тенденції (9). с. 19-24. ISSN 978-966-7548-48-3

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Антична топіка в сучасній українській поезії Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія (76). с. 7-13. ISSN 2227-1864

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 106-111. ISSN 2311-2425

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Митець і революція: до питання типології взаємин Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 19-24. ISSN 2311-2433

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Метаморфози образу кентавра в українській літературі високого модернізму Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство (283). с. 29-33. ISSN 2310-9815

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 106-112. ISSN 2311-2425

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (14). с. 43-52. ISSN 2412-9208

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Міфопоетика як модус метатексту англійського неоромантизму Мова і культура. Серія "Філологія" (18). с. 12-18. ISSN 966-7825-44-2966-7825-46-9

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Критична рефлексія української античності: етапи і тенденції Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (62). с. 79-82. ISSN 966-7631-70-2

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину Слово і час (9). с. 12-22. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Діоген і Робінзон Крузо в Шевченковій парадигмі ідеальних героїв Шевченкознавчі студії (18). с. 250-257.

Гальчук, Оксана Василівна (2015) «Ефект Мідаса», або До естетичної проблематики української лірики високого модернізму Studia Philologica (3). с. 137-143. ISSN 2311-2425

Гальчук, Оксана Василівна (2015) (Ре)конструкція барокового міфу про античність у світі української лірики зрілого символізму Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (54). с. 159-162. ISSN 966-7631-70-2

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Рецептивний горизонт міфології Сатурна в ліриці Михайля Семенка Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (39). с. 58-63. ISSN 2309-9771

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав") Літературний процес: методологія, імена, тенденції (6). с. 106-111.

Гальчук, Оксана Василівна (2014) Poetic Parameters of the Polylogue of Ukrainian Lyrics of Late Modernism With the Antique Heritage National literatures and the Process of Cultural Globalization (II). с. 317-330. ISSN ISSN 1987 - 5363

Гальчук, Оксана Василівна (2014) Античність в ліриці Юрія Клена: дзеркало і задзеркалля Синопсис: текст, контекст, медіа, 6 (2). ISSN 2311-259X

Гальчук, Оксана Василівна (2014) „Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації Питання літературознавства (89). с. 266-277. ISSN 2306-2908

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Античний вимір ліричного героя любовної лірики Максима Рильського Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство, ХХVII (4). с. 346-353.

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичній інтерпретації Журнал Слово і час (12). с. 92-101. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2012) "… І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини Слово і час (3). с. 88-101. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2012) “Сalendarium” М. Філянського як український варіант Овідієвих “Фастів” Слово і час (12). с. 73-84. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2011) Античний інтертекст у символістській поетиці Дмитра Загула STUDIA METHODOLOGICA (33). с. 90-96. ISSN 978-966-07-1262-1

Гальчук, Оксана Василівна (2011) Античний космос поезії Миколи Бажана Слово і час (5). с. 15-23. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2011) Мотиваційні засади історичного дискурсу української античності Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс (565). с. 164-171.

Гальчук, Оксана Василівна (2010) Своєрідність української поетичної фаустіани як відображення духовних шукань 20-30-х років ХХ ст. Історико-літературний журнал (18). с. 623-634.

Гальчук, Оксана Василівна (2008) "Заклинаю Вас нашою спільною любов'ю до античності..." (з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова) Київська старовина (4).

Гальчук, Оксана Василівна (2008) Современность как фикция в поэзии киевских неоклассиков Логический анализ языка: Между ложью и фантазией. с. 531-539.

Гальчук, Оксана Василівна (2007) Лірична сповідь Миколи Вінграновського Слово і час (4). с. 3-12. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини - нації [Текст] Матеріали наукової конференції. с. 117-121.

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Втеча від великих ловів, або Дві смерті Миколи Зерова Слово і час (4). с. 19-34. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Трагічний Прометей: від Есхіла до Тичини Київська старовина (26). с. 67-77.

Гальчук, Оксана Василівна (2004) Героїчна людина чи людяний герой? (Трансформація агіографічних мотивів у західноєвропейській та українській прозі XVIII – XIX ст.) Київська старовина (3). с. 92-96.

Розділ підручника/навчального посібника

Бітківська, Галина Володимирівна та Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Гальчук, Оксана Василівна (2016) Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою In: Литература. Грамота, Киев, с. 244-269. ISBN 978-966-349-582-8

Монографія

Гальчук, Оксана Василівна (2013) "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років Одноосібна. Книги-ХХІ, Чернівці.

Підручник/посібник

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття: Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гальчук, Оксана Василівна (2008) Антична література Київський славістичний університет, Київ. ISBN 966-7000-14

Автореферат дисертації

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Навчально-методичні матеріали

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні питання порівняльного літературознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Робоча програма навчалної дисципліни "Компаративний аналіз художнього твору" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма з асистентської практики [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма "Компаративний аналіз художнього твору" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма дисципліни "Історія зарубіжної літератури (першої половини ХХ століття)" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма дисципліни "Компаративний аналіз художнього твору" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма спецсемінару "Літературна генерика і генологія" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма курсу "Актуальні питання порівняльного літературознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма дисципліни "Компаративний аналіз художнього твору" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма курсу "Актуальні питання порівняльного літературознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни Історія зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні питання порівняльного літературознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Робоча програма дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2015) Робоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2007) Дипломна робота : методичні рекомендації до написання дипломних робіт із зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sat Feb 23 13:10:44 2019 EET.