Items where Author is "Тичина, Катерина Олександрівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Kształtowanie adekwatnej samooceny studentów jako warunek rozwoju zawodowego logopedy "Educatio nova” (4). pp. 247-262. ISSN 2451-0491

Тичина, Катерина Олександрівна and Шикерява, Вікторія (2019) Стан сформованості конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст."(м. Львів, 25–26 січня 2019 року). pp. 86-89.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) The influence of lullabic songs on the children's speech development Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр (1). pp. 11-19. ISSN 2412-9208

Тичина, Катерина Олександрівна and Шегера, Оксана (2019) Формування кінетичного артикуляційного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики. pp. 33-36.

Тичина, Катерина Олександрівна and Кібальна, Наталія (2019) Формування артикуляційного праксису у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 165-157.

Тичина, Катерина Олександрівна and Музика, Вікторія Сергіївна (2019) Формування конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення засобами Lego–конструювання Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 168-170.

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Training of harmonization of parent-child relationship in families parenting children of senior preschool age with severe speech disorders Вісник "Української асоціації корекційних педагогів" (1). pp. 16-23.

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Specifics of the interpersonal relationships in families parenting children of senior preschool age with severe speech disorders Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (41). pp. 360-370. ISSN 2227-6246

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Modern points of views on the problem of interpersonal relationships in families parenting children of senior preschool age with severe speech disorders Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 199-202. ISSN 1813-3405

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Підходи до вивчення міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей з ТПМ Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість.

Таран, Оксана Петрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 1 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). pp. 251-268. ISSN 2413-2578

Бабич, Наталія Миколаїівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції (14 квітня) 2017 року, м.Суми.. pp. 39-42. ISSN 2524-0587

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення Науково-методичний журнал Логопедія (10). pp. 74-82. ISSN 2413-9130

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Areas of harmonization of interpersonal relations in families parenting children with severe speech disorders Логопедія (12). pp. 105-110. ISSN 2413-9130

Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мороз, Ольга Володимирівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер») Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 49-54.

Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Features of diagnostics of interpersonal relationships in families with children of the senior preschool age with the general underdevelopment of speech Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 7 (1). pp. 185-196. ISSN 2413-2578

Кібальна, Катерина Олександрівна and Попович, Світлана Сергіївна and Тичина, Катерина Олександрівна (2015) FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SPATIAL REPRESENTATIONS AT PRESCHOOL CHILDREN WITH IMPAIRED SPEECH DEVELOPMENT Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збір- ник наукових праць / за ред. Т. М. Степанової, 49 (2). pp. 71-77.

Conference or Workshop Item

Тичина, Катерина Олександрівна and Коваленко, Світлана Валеріївна (2018) Тактильний квест у роботі з дітьми з порушеннями зору та мовлення In: "Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта ,інтелектуалізація праці,активізація довкілля-запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю", 19-21 вересня 2018 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк.

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Вивчення компонентів міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування", 27-28 жовтня 2017 р., Львів.

Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2015) До проблеми міжособистісних відносин у сім`ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиток мовлення In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, 15-16 жовтня 2015, м. Суми.

Thesis

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Особливості міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку З тяжкими порушеннями мовлення Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Teaching Resource

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) «Логопедія (вступ до логопедії, дислалія)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна and Тищенко, Владислав Володимирович (2020) «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2020) "Logopsychology with the basics of special psychology" Content module “Logopsychology” [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення) [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна and Павлюк, Роман Олександрович and Музиченко, Ірина Вікторівна (2020) University studies: Introduction to the specialty [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component: Content module "Speech therapy rhythmics with methods [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2020) "Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component" Content module "theory and methods of play activities of children with TPM" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (dysarthria, voice disorders) [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (dysarthria, voice disorders) [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (FFNM, ZNM, violation of the tempo-rhythmic side of speech) [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушенням мовлення» Змістовий модуль «Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2019) Логопедія (вступ до логопедії, дислалія) [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2019) Логопсихологія з основами спеціальної психології Змістовий модуль «Логопсихологія» [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Логопедія. Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» (2 курс) [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Логопедія. Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» (3 курс) [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» Змістовний модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович and Тичина, Катерина Олександрівна and Музиченко, Ірина Вікторівна (2019) Університетські студії [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою" Змістовий модуль "Логопедична ритміка з методикою" (3 курс) [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Спеціальні методики навчання і навчання розвитку дітей з порушеннями мовлення" Змістовий модуль "Логопедична ритміка з методикою" (4 курс) [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсоморною складовою" Змістовий модуль "Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти". Змістовий модуль "Організація та керівництво методичною роботою в в спеціальній освіті" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни: "Логопедичний практикум.Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення» Змістовий модуль: «Логопедична ритміка з методикою» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (дизартрія, порушення голосу)» для студентів 2 курсу [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Тищенко, Людмила Анатоліївна (2018) Робоча навчальна програма "Планування та організація логопедичної роботи" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Тищенко, Людмила Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти(інтегрований курс).Планування та організація логопедичної роботи" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика формування елементарних математичних уявлень" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум. Модуль 1. Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дислалія)" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення» [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 28 21:39:03 2020 EET.