Items where Author is "Єжижанська, Тетяна Сергіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 76.

Article

Єжижанська, Тетяна Сергіївна and Крайнікова, Тетяна Степанівна and Теленков, Дмитро (2022) Models of TV news layout: Different types of marketing narrative Innovative Marketing (18(1)). pp. 117-130. ISSN 1814-2427; 1816-6326

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) Еffective channels of communication of Ukrainian publishing houses with readers Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, IX(46), I.: 254, 2021 Jun. www.seanewdim.com (254). pp. 75-78. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Єжижанська, Тетяна Сергіївна and Осмоловська, Олена Анатоліївна and Харченко, Олег Валентинович (2021) Project activities in forming professional competencies of future specialists Integrated Communications (2 (12)). pp. 16-25. ISSN 2524–2644

Єжижанська, Тетяна Сергіївна and Krainikova, Tetiana and Krainikov, Eduard (2021) Media behavior of youth in the COVID-19 pandemic in Ukraine Innovative Marketing (17). pp. 94-108. ISSN 1814-2427, 1816-6326

Єжижанська, Тетяна Сергіївна and Крайнікова, Тетяна Степанівна and Крайніков, Едуард Владиславович (2021) Fan Culture as a Phenomenon of Media Behavior of Ukrainian Youth Current Issues of Mass Communication (30). pp. 33-46. ISSN 2312-5160; 2786-4502

Крайнікова, Т. С. and Крайніков, Е. В. and Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії COVID-19 Кіберсоціалізація в умовах пандемії / Матеріали ІV науково-практичного семінару (м. Київ, 5 листопада 2020 р.).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна and Крайнікова, Тетяна Степанівна and Масімова, Лариса Гагіківна (2019) Book PR: do readers influence on the communication of publishing company? Innovative Marketing (4). pp. 66-77. ISSN 1814-2427; 1816-6326

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Effective communication of the publishing industry with the involvement of opinion leaders Матеріали наукового інтернет-симпозіуму "Міжкультурна комунікація постмодерної доби" (Луцьк, 20 травня 2018 року).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Publishers' communication through the eyes of readers: an assessment of visitors to the major book activities of Ukraine Вісник книжкової палати (4). pp. 5-12. ISSN 2076-9326

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Readers as the Subjects of Ukrainian Book Publishers’ Communication in the Modern Media Space Current Issues of Mass Communications (23). pp. 35-46. ISSN 2312-5160

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Рeculiarities and conditions of activity of book publishing houses of ukraine in the modern media space Інтегровані комунікації = Integrated communications (1 (4)). pp. 20-26. ISSN 21991-11891Р

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Publishing brand as a communication product Наукові записки Українська академія друкарства (1 (54)). pp. 238-248. ISSN 1998–6912

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) The role of PR communication for strategic development of the publisher Соціальні комунікації: теорія і практика, 5 (5). pp. 87-91. ISSN 2524–0471

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) PR communications of publishing houses as a scientific object Інтегровані комунікації = Integrated communications : науковий журнал (3). pp. 35-43.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Publisher as a factor in the choice of books by readers Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 листопада 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 108 с.. pp. 74-77.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Communications of the publishing organization in the contemporary media space Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі : тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції (16 листоп. 2017 р., м. Київ) / Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ : Видавництво КУБГ, 2017. – 82 с.. pp. 63-67.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) The leaders of opinions as subjects and communication tools of the book publishing house Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Соціальні комунікації" (12). pp. 51-58. ISSN 2078-2551

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) PR-комунікації українських книговидавництв як важлива умова їх діяльності Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – 168 с.. pp. 74-76. ISSN ISBN 978-966-916-194-9

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях Журналіст як мішень у сучасному світі; матеріали ІІІ Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму (Луцьк, Інститут філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 25-31 січня 2016).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Value approach to communication with the target audience through spiral dynamics Інтегровані комунікації Integrated communications, 1 (1). pp. 28-34.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) The paradigms of media consumers’ thinking: essence and role in media consumption Соціальні комунікації: теорія і практика, 2 (2). pp. 44-48.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства». pp. 34-37.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях Журналіст як мішень у сучасному світі; матеріали ІІІ Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2015) Specifics of Corporate Communications in Real and Virtual Space Держава та регіони (3). pp. 38-42. ISSN 2219-8741

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2015) Media in Social Networks: Trends, Opportunities and Prospects Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи (7-8). pp. 62-68. ISSN 2226-8669

Monograph

Афанасьєв, Ілля Юрійович and Базелюк, Наталія Леонідівна and Благовірна, Наталія Богданівна and Вернигора, Ніна Миколаївна and Вернигора, Світлана Миколаївна and Єжижанська, Тетяна Сергіївна and Женченко, Ігор Вікторович and Женченко, Марина Іванівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Осмоловська, Олена Анатоліївна and Кошелюк, Олена Василівна and Шпак, Віктор Іванович and Ярошенко, Роман Васильович (2019) Publishing Activity in the Conditions of Development of the Newest Technologies:Study of Experts' Needs Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Game publishers and the state: paternalism or communication? Колективна (три і більше авторів). Вежа-Друк, м. Луцьк.

Conference or Workshop Item

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2019) Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача In: Всеукраїнський конгрес із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи», 7 листопада 2019 року, м. Київ.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Роль фестивалів буктрейлерів у популяризації новинок книгодруку In: ІV Міжвузівський науковий семінар "Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій", 23 травня 2018 року, м. Луцьк.

Teaching Resource

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2022) Workshop "Promotion of book printing novelties" [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2022) Integrated communications in publishing [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2022) Industrial practice program [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2022) PR theory [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2022) PR practice in publishing [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2022) Marketing in publishing [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2022) Program of educational practice [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) Educational practice [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) Internship (for 3d course) [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) PR theory [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) PR practice in publishing [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) Marketing in publishing [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) Workshop "Promotion of new books" [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) Media relations [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2021) Program of industrial practice (specialization "Advertising and PR in publishing") [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Media Relations [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Publishing marketing [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Workshop on Promoting New Books [Teaching Resource]

Масімова, Лариса Гагіківна and Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Industrial practice (4th year, 8th semester) [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) PR theory [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Workshop "Promotion of new books" [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Industrial practice in the specialization "Advertising and PR in publishing" [Teaching Resource]

Масімова, Лариса Гагіківна and Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Internship [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Workshop "Promotion of new books" [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Industrial practice in the specialization "Advertising and PR in publishing" [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2019) Редакційна підготовка видань: літературно-художні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2019) Практикум «Промоція новинок книгодруку» [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2019) Практикум "Промоція новинок книгодруку" [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Практика PR у видавничій справі; Організація PR-заходів; Іміджмейкінг [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Теорія і практика видавничої справи: Маркетинг видавничої справи і поліграфічних послуг [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Редакційна підготовка видань: Довідкові видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Теорія і практика видавничої справи: Маркетинг видавничої справи і поліграфічних послуг [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Офіційні і нормативні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Практика PR у видавничій справі: Іміджологія [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Практика PR у видавничій справі: Організація PR-заходів [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Редакційна підготовка видань: Художні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Редагування навчальної і довідкової літератури [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Офіційні і нормативні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Редагування суспільно-політичної літератури [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Редакційна підготовка видань: художні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Загальне редагування [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Міжнародна тематика [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Проблематика видань (наукова/спортивна/освітня/мистецька/ літературна) [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Художні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2015) Редагування суспільно-політичної літератури [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2015) Офіційні і нормативні видання [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 31 02:08:26 2023 EET.