Items where Author is "Вертугіна, Валентина Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 86.

Article

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Мельник, Наталія Іванівна and Рогальська–Яблонська, Інна and Шапочка, Катерина and Вдовиченко, Раїса and Задорожна, Анна (2022) Pedagogical Conditions of Preparation of Senior Preschoolers with Visual Deviation to Sschool: Psychological and Pedagogical Aaspect IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 5 (22). pp. 652-662. ISSN 1738-7906

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Смишляєва, Вероніка Сергіївна (2022) Formation of professional competence of teachers’ assistants: realities and prospects Acta paedagogiсa volynienses, 1 (1). pp. 25-30. ISSN 2786-4693; 2786-4707

Халло, Олександра and Булгакова, Олена and Сіранчук, Наталія Миколаївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Олексюк, Оксана (2022) Modern educational technologies in the educational process in higher education institutions AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research (12). pp. 138-142. ISSN 1804-7890, 2464-6733

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Варвара, Стрижак (2021) Природне середовище як засіб розвитку пізнавальної діяльності дітей раннього віку Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (77). pp. 230-232.

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гурманчук, Тетяна Миколаївна (2021) Formation of elemental mathematical representations in preschool children through the use of logical blocks by z. dienesh Молодь і ринок (10/196). pp. 124-128. ISSN 2308-4634; 2617-0825

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Клімова, Ніна Олександрівна (2021) Розвиток емпатії у дітей старшого дошкільноо віку у процесі формування уявлень про природне довкілля Tel Aviv, State of Israel (26). pp. 58-61. ISSN 978-1-68564-147-4

Волинець, Юлія Олександрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2020) The role of teaching practice in the professional development of future specialists of preschool institutions Молодий вчений. pp. 166-170. ISSN 2304-5809

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Мельник, Наталія Іванівна and Артемова, Любов and Авраменко, Оксана and Павличенко, Наталія (2020) Progressive Practices of Government Management in Preschool Teachers Professional Training in Western European Countries Універсальний журнал досліджень освіти (8(10)). pp. 4591-4602. ISSN 2332-3205

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Носова, Світлана (2020) Pedagogical conditions of the organization of preschool children in the research laboratory of ZDO Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку.

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Луцан, Надія Іванівна and Струк, Анна Василівна and Любива, Віталіна Вячеславівна and Куліш, Інна Дмитрівна (2020) The Readiness of Future Specialists of Preschool Education to Creative Self-Realization in Professional Activity Propósitos y Representaciones (3). ISSN 2307-7999

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Пугач, Ангеліна Юріївна (2019) Preparation of Future Educators for the Formation of Gender Identity of the Child by Means of in Formation and Communication Technologies Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (1(324)). pp. 186-194. ISSN 2227-2844

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Грицеляк, Олена (2019) Potential of music in formation of native environmental competency of preschool Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (50). pp. 120-123.

Волинець, Катерина Іванівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Industrial (Organizational) Practice as an Important Component of the Professional Training of Master’s Народна освіта. (2(38)). ISSN 966-8358-22-8

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2018) Dynamics of changes in the value system in choosing a pedagogical profession Молодий вчений (8.1). pp. 22-26. ISSN 2304-5809

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії Молодий вчений (10.2). pp. 9-13. ISSN 2304-5809

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Preschool children inclusive education «Молодий вчений» (3.2). pp. 98-101. ISSN 2313-2167

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Five aged preschool children’s place-environmental imagination formation (on the materials of ecological path subjects) Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17 (60). pp. 306-308. ISSN 966-7281-10-9

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) PhD in Pedagogical Sciences, Vertuhina V.M. Preparation of preschool children with visual impairment to learn in school: the cooperation of teachers and parents Науковий огляд, 7 (7). pp. 1-16. ISSN 2311-4517

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2015) Засоби підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до школи Сборник научных докладов "Научные предложения". ISSN 978-83-65207-03-6

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2015) Педагогичные условия подготовки детей старшего дошкольного возраста со зрительным отклоном к обучению в школе "The Unity of Science" International scientific periodical journal. ISSN 9091-175Х

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2013) Состояние подготовки детей жошкольного возраста с отклонениями зрения к обучению в общеобразовательной школе Наука вчера, сегодня, завтра: материали II межнародной заочной научно-практической конференции. ISSN 978-5-4379-0315-5

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Raising a healthy personality: VO Suhomlinskogo views and present Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту: Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 1. pp. 137-141.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Inclusive Education as part of humane education Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти: матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, викладачів і науковців. pp. 36-39.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів викладачів і науковців.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення Теорія та методика навчання та виховання. Збірник наукових праць (30). pp. 13-19. ISSN 2312-0657

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Формування життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як відображеня організації освітнього простору ДНЗ у світлі сучасних вимог New Information Technologies in Education for Aii:Learning Environment. ISSN 978-966-02-6202-7

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленнями зору в умовах інклюзивної освіти ОБРІЙ науково-педагогічний журнал.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2010) До проблеми педагогічного забезпечення підготовки дітей із зоровим відхиленням до навчання в загальноосвітній школі Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. pp. 254-259. ISSN УДК 378 (066)

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2008) Проблема виховання і навчання дітей з патологією зору за межами спеціального дошкільного навчального закладу Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. pp. 49-54. ISSN 2078-2128

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2008) Впровадження ідей В.О.Сухомлинського а практику роботи з дітьми з вадами зору Наука і освіта.

Book Section

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Monograph

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Луцан, Надія Іванівна (2016) Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі Колективна (двоосібна). Наір, Івано-Франківськ, в. Височана, 18.

Conference or Workshop Item

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Галандзовська, Юлія Денисівна (2021) Formation of preschoolers' primary ideas about ecological connections in nature In: IV Международная научно-практическая конференция Topical issues of modern science, society and education, 1-3 ноября 2021 года, Харьков, Украина.

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Кір’ян, Надія (2020) ICT as a tool for interaction between teachers and families of students In: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 30 жовтня 2020 р., м. Переяслав.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2015) Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням In: Всеукраїнська науково-практична конференція м. Миколаїв.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Кишинська, Алла Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Мельник, Наталія Іванівна and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шипіло, Л.Я. (2013) Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2021) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2021) ODFP.02 Fundamentals of Natural and Mathematical Sciences with Methods [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2021) RPND ODFP. 02 Fundamentals of natural and mathematical sciences with methods [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2021) Program of practice OP.03 production (with separation) (SFN) OP. 03 production practice (ZFN) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Practice program OP.0.1 Educational practice OP.0.1 Educational (propaedeutic) practice [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Коваленко, Олена Володимирівна (2021) Program OP.01 Production (management) practice [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Program OP.01 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2021) ВДС 2.03 Основи природничо-математичних наук з методикою [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) VP program. 2.1 Industrial practice (pedagogy, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2021) Practice program VP. 2.01 Industrial practice (methodical) for additional specialization) SFN VP. 2.01 Production practice (methodical) ZFN [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Practice program OP.0.1 Educational(DFN) Educational (propaedeutic) practice (ZFN) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Program OP.02 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2021) ODFP.02 Fundamentals of Natural and Mathematical Sciences with Methods [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Program OP.02 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2020) Program OP.01 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2020) RPND ODFP. 02 Fundamentals of natural and mathematical sciences with methods [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Коваленко, Олена Володимирівна (2020) Program OP.01 Production (management) practice [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) Program OP.01 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) Practice program OP.0.2 Educational (propaedeutic) practice [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Бровко, Олена Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) OP program. 05 internship (personal and professional development) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2020) HCP 2.03 Fundamentals of Natural and Mathematical Sciences with Methods [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Air Force Practice Program. 0.1 Manufacturing Practice (With additional specialization) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Program of Practice OP.01 Industrial Practice [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) OP Practice Program. 01 Manufacturing practice [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна (2019) Practice Program OP.02 Undergraduate [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) VP Practice Program. 2.1 Manufacturing practice [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) Program of Practice OP.02 Industrial Practice (Educational and Methodical) [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2019) Program of Practice OP.0.2 Educational (Propedeutical) Practice [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Программа практики ВВС. 0.1 Производственная практика (с дополнительной специализации) МС [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) VP.2.1 Manufacturing Practice (with additional specialization) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Коваленко, Олена Володимирівна (2019) OP Practice Program. 01 Production (Management) [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Практика (виробнича, управлінська) [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Виробнича (організаційна) практика [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Виробнича практика(з додаткової спеціалізації 4 курс) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) Виробнича практика(з додаткової спеціалізації) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Виробнича практика(ДО 3курс) [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Виробнича практика(ДО 4 курс) [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2018) Основи природознавства з методикою [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна (2017) Виробнича (управлінська) практика [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) Основи природознавства з методикою: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) Основи природознавства з методикою: роб. прог. навч. дисцип. [для студентів за напр. підгот. 6.010101 «Дошкільна освіта] [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Робоча програма виробничої практики в групах дошкільного віку [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ [Teaching Resource] (Unpublished)

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) Робоча програма виробничої практики "Інспекторсько-методична практика в районних управліннях освіти" [Teaching Resource]

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Богініч, О.Л. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Коваль, Н.С. and Кот, Н.М. and Кудикіна, Н.В. and Кузьменко, В.У. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА" [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Aug 18 02:13:33 2022 EEST.