Items where Author is "Ковальчук, Василь Іванович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 100.

Article

Воротникова, Ірина Павлівна and Ковальчук, Василь Іванович (2017) Models of the use of distance learning elements in school Інформаційні технології і засоби навчання, 60 (4). pp. 58-76. ISSN 2076-8184

Ковальчук, Василь Іванович (2016) Education and awareness I. Frankо Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07 – 08 квітня 2016 р.. pp. 31-32.

Ковальчук, Василь Іванович (2016) The development of higher education according to the trends and requirements of the labor market Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2016 року. pp. 22-24.

Ковальчук, Василь Іванович (2016) HIGH EDUCATION SYSTEM CHALLENGES IN THE CONTEXT OF REQUIREMENTS OF LABOUR MARKET AND SOCIETY Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky (3). pp. 88-90. ISSN 1338-9432

Ковальчук, Василь Іванович (2015) The concept of design competence formation of students of secondary schools Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Using SWOT-analysis to determine the difficulties of professional activity of masters of industrial training at vocational schools in terms of development of pedagogical skills Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(20. pp. 32-35. ISSN p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Ковальчук, Василь Іванович (2015) he research results of comprehensive school pupils project competence development by the means of interactive teaching Pedagogy and Psychology (III(25). pp. 29-34. ISSN p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Methods of Development of Pedagogical Skills of Masters of Industrial Training in Postgraduate Education Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (40(93)). pp. 143-150.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Leadership as modern strategy of the teaching stuff development Международный Научный Институт "Educatio" (4 (11)). pp. 133-136. ISSN 34567-1769

Ковальчук, Василь Іванович (2015) YOUTH CIVIС CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT AS A PART OF THE EDUCATIONAL REFORM: THE USA EXPERIENCE Comparative Professional Pedagogy (5(2)). pp. 13-19. ISSN 2308-4081

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Implementation of the model public and active school Директор школи (11-12). pp. 27-70.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) The significancy of professional self-esteem future teacher in the structure of professional activities Scientific Journal «ScienceRise» (7/1(12). pp. 42-46.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Implementation of the International Standard “Volunteering” in community schools in Kyiv Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, ІІІ (Д2,В35). pp. 327-334. ISSN 978-966-2760-14-9 (7)

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Formation of design competence of students in general education: conceptual model Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 28 : зб. наук. праць (Вип.28). pp. 26-33. ISSN 2410-0897

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Project activities in elementary school Завуч (24(546). pp. 2-17.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Ідеї народності у спадщині К.Д. Ушинського у вимірах сучасної освіти Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 210-219.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) PEDAGOGICAL MASTERSHIP DEVELOPMENT MODEL OF A MASTER OF VOCATIONAL TRAINING IN VOCATIONAL COLLEGES Весник Московского государственного обласного университета (2). pp. 112-120. ISSN 2072-8395

Ковальчук, Василь Іванович (2014) THE RESULTS OF THE EXPERIMENT ON THE PEDAGOGICAL MASTERSHIP DEVELOPMENT OF MASTERS OF VOCATIONAL TRAINING IN VOCATIONAL COLLEGES DURING QUALIFICATION IMPROVEMENT Азимут научных исследований: педагогика и психология (2(7)). pp. 44-47.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Author’s School as a form of development of pedagogical skills of trainers of vocational training institutions International scientific-practical conference of teachers and psychologists "Science of future", the 5th of March, 2014, Prague (Czech Republic).. pp. 257-266. ISSN 9785437903193

Ковальчук, Василь Іванович (2014) The meaning of "pedagogical skills a training VET" Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України (199). pp. 140-147.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) MONITORING AND EVALUATION OF PROGRAMS IN THE FIELD OF EDUCATION Мaterials of proceedings of the International Scientific and Practical conference of pedagogues and psychologists "Scientific genesis" the 8-th of August, 2014, Geneva ,(Switzerland) (V ІІ). pp. 7-30. ISSN 9785437903223

Ковальчук, Василь Іванович (2014) The Concept of Developing Pedagogical Skills of Training Officers of Vocational-Technical Schools Весник ВЭГУ (3(71)). pp. 138-145.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) THE ATTITUDE OF VOCATIONAL SCHOOLS’ INDUSTRIAL TRAINING FOREMEN TO THE PEDAGOGICAL SKILL DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM Вестник Кемеровского государственного университета, 2 (2(58)). pp. 106-111.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) The theoretical groundfor development of pedagogical mastership of masters of industrial training in technical vocational coolleges in the system of qualification improvement. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (81). pp. 512-521. ISSN 1992-5786

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Organizational and regulatory foundations for the development of pedagogical skills trainers in the Vocational School of raising skills. Педагогіка формування творчої особистості у вищій, загальноосвітній школах (29 (82). pp. 222-230.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Promising paths pedagogical skills of craftsmen industrial training in the technical work of vocational education Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р., . pp. 175-177.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Statutory basis for the formation and development of teaching skills trainers vocational technical school. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (30 (83). pp. 555-563.

Ковальчук, Василь Іванович and Литвин, Любов Петрівна (2013) he development of design competence of students Школа. (12(96)). pp. 53-56.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Genesis of knowledge on the problem of development of pedagogical mastership of vocational training officers in technical vocational colleges Формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (32(85)). pp. 238-244.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Innovations in educational process in general education schools Проблемы модернизации учебного процесса в школе и вузе.Традиции и инновации в педагогике начальной школы. pp. 213-214. ISSN 978-966-179-005-5

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The content and structure of pedagogical skills master of apprenticeship VET. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (№6). pp. 39-44.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Urgency of implementation of innovative approaches to the educational process in vocational school. Збірка статей науково-практичної конференції "Інновації, творчість-інвестування в майбутнє". pp. 18-22.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The essence of pedagogical skills master of apprenticeship vocational school. Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р.. pp. 51-53.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Structural components of pedagogical skill masters of vocational training vocational and technical school. Инновационные технологии в образовании: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. . pp. 214-216.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Formulation of the problem of teacher skills master of apprenticeship vocational institutions in post-graduate education Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (24(77)). pp. 352-359.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Pedagogical skills teacher Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 59-62.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя Вища освіта України (27). pp. 210-223.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Pedagogical skills instructor as the basis of their competence Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів ІХ педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. pp. 569-579. ISSN 978-966-8410-33-5

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Development of professional competence of the teacher of vocational school Вища освіта України - Додаток 4, том IV (22),- 2010 р. - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору - 516 с., 4 (22). pp. 472-481.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Factors professional self pupils. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 12-13.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Modern dimensions of vocational education students. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 10-11.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Creativity in the works of decorative art. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 8-9.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Stages of development of postgraduate Arts - Education. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької. pp. 103-105. ISSN 978-966-8410-38-6

Ковальчук, Василь Іванович (2009) How to evaluate training Відкритий урок: розробки, технології досвід.. pp. 22-25.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Learning outcome Відкритий урок: розробки, технології досвід. pp. 49-51.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Communicative competence leader. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 14-17.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) The phenomenon of creativity in the head of the institution Креативність і творчість.-Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.-Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка" (Т.В.№1). pp. 89-93. ISSN 1728-2322

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Role of Professional-communicative Competence in Vocational School Director's Activity Педагогіка і психологія професійної освіти//науково-методичний журнал. 2009.№1.-268 с. (1). pp. 122-133.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Ensuring competency approach to training managers vocational school Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 91-95. ISSN 2221-6316

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Problems of management leadership in vocational education Вісник післядипломної освіти. Збірник наукових праць.. pp. 101-111. ISSN 978-966-7863-74-6

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Problems of improving the professional competence of managers of vocational education in educational theory and practice Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (Д.3,Т3). pp. 203-219.

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Professional development managers of professional education: an innovative approach Педагогічна освіта і освіта дopоcлиx: європейський вимір . pp. 482-493. ISSN 978-966-2180-63-3

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Student-centered approach in teaching adults. Післядипломна освіта в Україні. Спецвипуск. pp. 36-39.

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Business planning in vocational school. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. зббірник наукових праць (3). pp. 232-250. ISSN 966-602-034-3

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Formation of professionalism leader vocational school. Педагогіка та психологія (424). pp. 61-82.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Features of adult learning in postgraduate education. Професійно-технічна освіта. Спецвипуск.. pp. 37-39.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Quality training as a factor criterion reform of vocational education. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. pp. 115-118.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Understanding, Search for Truth, and Moral Responsibility in Teacher's Work. Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 67-73.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Strategy development vocational school. Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції. pp. 281-286.

Ковальчук, Василь Іванович (2006) Strategy in Vocational School Management Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 199-204.

Ковальчук, Василь Іванович (2006) Formation of the mission and objectives in the strategic management of educational institutions. Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (Д.3,Т3). pp. 372-377.

Ковальчук, Василь Іванович (2005) Using a modular system for training woodworkers. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. pp. 129-138. ISSN 966-8743-01-6

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Development of creative abilities of students VET artistic profile as the key work culture. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (210). pp. 74-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Planning stages of industrial practice activity in process formation of a standard of work of VEI pupil. Дидактика професійної школи (Вип.1). pp. 160-164. ISSN 966-8776-00-3

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Role of Teacher's Professional Ethics in the Process of Forming the Vocational School Students' Work Culture Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 20-32.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Formation of vocational school students professional interests as a component of labor culture / Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 93-102.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Creative activities stimulation in students industrial training process. Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 41-50.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) On Forming Independence as a Component of Labor Culture. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). pp. 71-91.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Activity Planning as a Labor Culture Component. Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 78-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Impact of culture on art work of students in the art work. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (186). pp. 30-41. ISSN 966-568-633-х

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Formation of pupils work's culture of a high professional school of an art type Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти (В.2(6)). pp. 207-215. ISSN 966-593-321-3

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Building a culture of labor by means of aesthetic education. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). pp. 220-232.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) From Professional Guidance to Labor Culture Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 76-80.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Raising a work culture in vocational students. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми (Вип.2). pp. 426-429. ISSN 966-527-086-9

Ковальчук, Василь Іванович (2000) Виховання елементів культури праці учнів ПТНЗ. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (99). pp. 83-86. ISSN 966-568-317-9

Book Section

Ковальчук, Василь Іванович and Якубов, Сергій Вячеславович (2013) The Concept of the experimental work on the topic: «Introduction of the elements of distance learning students of secondary schools, Kiev» In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 18-23.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) ICT-competence of the teacher in the legal field In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя у системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) The analysis of the lesson In: Ефективний урок: технології, структура, аналіз. Шкільний світ, Київ, pp. 64-96. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Methods intensify training of students In: Ефективний урок: технології, структура, аналіз. Шкільний світ, Київ, pp. 42-63. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) How to form relationships in a team In: Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги. Шкільний світ, Київ, pp. 6-25. ISBN 978-966-451-694-2

Ковальчук, Василь Іванович (2007) The formulation of learning outcomes and objectives In: Як стати майстерним педагогом. ТОВ "ЕТІС ПЛЮС", pp. 33-60. ISBN 978-966-96822-0-1

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Active strategies in adult learning In: Як стати майстерним педагогом. ТОВ "ЕТІС ПЛЮС", pp. 80-108. ISBN 978-966-96822-0-1

Monograph

Ковальчук, Василь Іванович (2014) The development of pedagogical skills masters of industrial training in vocational schools graduate (theoretical and methodological aspects) Одноосібна. ТОВ "ЛІПС" ЛТД, м. Запоріжжя.

Book

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Standards-active public school Leadership: Textbook Видавничий дім "Плеяди".

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The corporate culture of the institution Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Day care: measures scenarios Бібліотека Шкільного світу . Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-11-8

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Organization of a training Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-08-8

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Organization of the experimental work in preschool and secondary schools Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Accounting ТОВ "ОРАНТА".

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Effective lesson: technology, structure analysis Шкільний світ. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Create a supportive learning environment. Training Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-694-2

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Guidelines for the course "Information Technology" in professional schools. Occupation - "Tailor" ТОВ "Майстерня книги", Київ. ISBN 978-966-2260-31-1

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Innovative approaches to the educational process in vocational schools. Special course. Шкільний світ. ISBN 978-966-451-624-5

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Technology of adult education based on individual approach. Training Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-366-8

Ковальчук, Василь Іванович (2007) How to become a skillful teacher Українсько-канадський проект „Децентралізація професійної освіти в Україні, Київ. ISBN 978-966-96822-0-1

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Forming work culture of vocational and technical educational institution artistic profile Місто, Чернівці. ISBN 966-8341-33-3

Thesis

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Theoretical and methodological foundations for the training masters’ pedagogical skill development in vocational schools in postgraduate studies EngD thesis, Класичний приватний університет.

Ковальчук, Василь Іванович (2005) Formation of a standard of work of learning technical training colleges of an art structure. PhD thesis, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Teaching Resource

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна and Терпило, Юлія Вікторівна (2012) Pedagogical experiment in education [Teaching Resource]

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Management of vocational school [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 6 02:06:44 2023 EET.