Items where Author is "Кочерга, Олександр Васильович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 149.

Article

Кочерга, Олександр Васильович (2021) The phenomenon of human sensitivity: psychophysiological aspect ІІ міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Обдаровані діти - скарб нації", м.Київ, 18-22 серпня 2021р... pp. 286-292.

Дятленко, Наталія Михайлівна and Гончаренко, Алла Миколаївна and Смольникова, Галина Валентинівна and Сабол, Діана Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович (2021) Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups International Journal of Criminology and Sociology (10). pp. 139-148.

Кочерга, Олександр Васильович (2020) Psychological factors in the formation of life competence ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 16-18.

Кочерга, Олександр Васильович (2020) Psychophysiological aspects of human readiness for action Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. pp. 66-69.

Кочерга, Олександр Васильович (2019) Mechanisms of sensitivity of human psychophysiological systems Сучасний рух науки: тези доп. IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 року, м. Дніпро (2). pp. 161-166. ISSN 2664-4819 (Online)

Кочерга, Олександр Васильович (2019) Psychophysiological aspect of the birth of a partnership Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 4-12.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Preschooler in the metropolis: features of life Дошкільне виховання (12). p. 6. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Formation of the position of the conscious reader in elementary school students: psycho-physiological aspect (Sensitivity to reader competence) Початкова школа (3). pp. 11-15. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Psychophysiological features of personality potential in achieving professional success Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 21-29.

Кочерга, Олександр Васильович (2017) Psychophysiology of sensitivity of the emotional and sensory sphere of elementary school students Початкова школа (12). pp. 5-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2017) Barriers to adaptation. The myths that break the wings of the future first-graders Початкова освіта (16). pp. 4-13.

Кочерга, Олександр Васильович (2017) The sensitivity of physiological systems and their impact on student learning Початкова школа (3). pp. 1-4. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2017) Preschooler on the doorstep of the school Палітра педагога (3). pp. 3-5.

Сорока, Валентина and Кочерга, Олександр Васильович (2017) Love is first and foremost security Освіта України (33). p. 10.

Кочерга, Олександр Васильович and Хмелько, Володимир Вікторович (2017) Sensitivity of sensory systems in the actions of the student's individual Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІІІ (77). pp. 297-315. ISSN 2308-3778

Кочерга, Олександр Васильович (2016) Sensitivity sensor systems and student activity action Початкова школа (7). pp. 1-4. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович and Назарова, Людмила (2016) As teaching writing affects the mental health of primary school Початкова школа (2). pp. 33-37. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2015) Psychophysiological factors of innovation potential teacher Іноземні мови в школах України (6). pp. 17-20.

Войцехівський, Михайло Федорович and Кочерга, Олександр Васильович (2015) Succession and continuity in shaping the content of education in the context of profiling Післядипломна освіта в Україні (1). pp. 35-38.

Кочерга, Олександр Васильович (2015) First form: syndrome joy or amount? (Psychophysiological review) Початкова освіта (7). pp. 4-15.

Кочерга, Олександр Васильович (2015) Psychophysiological factors of teacher’s innovative potential Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Кочерга, Олександр Васильович (2015) Psychophysiological mechanisms of perception sensitivity of primary school pupils Іноземні мови в школах України (2). pp. 15-18.

Кочерга, Олександр Васильович (2015) The stages of human sensibility development The unity of science (2). pp. 72-75. ISSN 9091-175X

Кочерга, Олександр Васильович (2015) Sensitivity perception educational information to elementary school students Іноземні мови в школах України (1). pp. 15-18.

Кочерга, Олександр Васильович and Назарова, Людмила (2015) The impact on the physiological capabilities student learning outcome Початкова школа (3). pp. 7-9. ISSN 0131-5358

Митник, Олександр Якович and Кочерга, Олександр Васильович (2015) Operational psychologist competence as a mechanism for building a developmental educational environment in elementary school Початкова школа (9). pp. 9-13. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Психофізіологічні можливості учня початкової школи і результат його навчання Іноземні мови в школах України (5). pp. 20-23.

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Рухова активність і письмо як фактори розвитку чутливості психофізіологічних механізмів учнів (продовження) Методичні діалоги (11-12). pp. 25-29.

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Рухова активність і письмо як фактори розвитку чутливості психофізіологічних механізмів учнів Методичні діалоги (10). pp. 52-55.

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Психофізіологічна діяльність мозку дитини під час навчання Іноземні мови в школах України (4). pp. 24-29.

Митник, Олександр Якович and Кочерга, Олександр Васильович (2014) Psychological and pedagogical conditions of development of children's creativity in the educational process Початкова школа (11). pp. 3-6. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Teaching the child in the context of psychophysiological brain activity Іноземні мови в школах України (2). pp. 10-13.

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Professional self teacher Країна дошкілля (1-3). pp. 14-18.

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Development of general sensitivity of the child The generation of scientific ideas, the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland) (2). pp. 126-132.

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Children play as a tool for life preparation Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 4 червня 2013 року, м. Київ. pp. 46-49.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) The development of psychological competence of a teacher of primary school Рідна школа (11). pp. 52-56.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Psychophysiological mechanisms of human sensitivity: ways of development Innovations in education: ideas, projects, work experience: collected materials of International Distance Scientific and Practical Conference, May 13-15, Budapest 2013. pp. 135-141.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Physiological characteristics of primary school pupils` activities Іноземні мови в сучасній школі (1). pp. 12-17.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Physiological characteristics of primary school students’ activities Іноземні мови в сучасній школі (2). pp. 24-28.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) The psychophysiological mechanisms of action sensitivity of primary school pupils Іноземні мови в сучасній школі (4). pp. 22-27.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Sensitiveness as a Special Psycho physiological Human Condition Педагогічна освіта: теорія і практика (17).

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Senzytyvnist in the formation of preschool child's creative work Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 року, м. Одеса. pp. 69-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Sensitiveness as a Special Psycho[physiological Human Condition Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (17). pp. 71-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) The sensitive condition and professional competence of the teacher Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2012 року, м. Тернопіль - м. Бучач. pp. 22-28.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiology of the child's brain: hemispheric asymmetry Психофізіологічні аспекти обдарованості: теорія і практика : матеріали наук.-практ. семінару Інституту обдарованої дитини НАПН України, 03 лютого 2012 р, м. Київ. pp. 98-104.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Senzytyvnist as a prerequsite of human being's creativity Синергетика і освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2012 року, м. Київ. pp. 204-210.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiology of cognitive-personal ensuring creativity of the preschool child Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 року, м. Київ. pp. 148-154.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Preschooler`s psyche. Examination by playing Дошкілля (1). pp. 18-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Rhythms of child`s life Дошкілля (2). pp. 6-8.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiological portrait of six first-graders Іноземні мови в сучасній школі (6). pp. 21-25.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) When is a child ready for school? Дошкільне виховання (12). pp. 4-9. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiological aspects of sensitively condition of primary school pupils and creative work Початкова школа (12). pp. 6-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) The psychophysiology of the formation of a child’s thinking Початкова школа (6). pp. 5-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiological development of a child before school Початкова школа (1). pp. 45-48. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) World sleep Дошкілля (5). pp. 10-11.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Admission to school, preschool or leisure psychophysiology Дошкілля (3). pp. 7-9.

Кочерга, Олександр Васильович (2011) Energy potential - natural generator of creativity Освітні коментарі (10-11-). pp. 27-37.

Кочерга, Олександр Васильович (2011) Where is the human energy potential Дошкілля (1). pp. 4-5.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Security in the perception of sensory images of child Дитячий садок (33). pp. 6-7.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychophysiological conditions of development of creativity at children Еліта, обдарованість, людиноцентризм: матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 161-167.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychology of the child to the birth and development of creativity Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу. pp. 46-54.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Physiological characteristics of perception of educational information of primary school pupils Початкова школа (6). pp. 5-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychophysiology of a child’s leisure Початкова школа (12). pp. 1-3. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Physiological characteristics of perception of educational information Початкова школа (4). pp. 58-60. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) The ways of perception used by children Початкова школа (5). pp. 4-6. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Innovative approaches to the organization process of the school courses teacher qualifications Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 71-79. ISSN 2312-5829

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (45). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (44). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (43). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (42). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (41). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (40). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (39). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) These boys and girls are different Вісник Чорнобиля (28). p. 6.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Girls: what are they? (Physiological characteristics) Початкова школа (7). pp. 3-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Boys: what are they? (Physiological characteristics) Початкова школа (6). pp. 4-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Psychophysiology of a child’s behavior (first-Six) Початкова школа (5). pp. 3-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Psychophysiology of primary school pupils (Applied aspects) Початкова школа (2). pp. 55-59. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Psychophysiological features of younger pupils (Applied aspects) Початкова школа (3). pp. 8-11. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2008) Psychophysiological bases of younger pupils’ actions Початкова школа (1). pp. 7-11. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2008) The value of the course «Logic» in the mental development of a child Початкова школа (7). pp. 14-17. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Taking into account the physiological characteristics of the child in the preparation of teachers Педагогічний процес: теорія та практика, 4. pp. 195-204. ISSN 2078-1687

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Girls: what are they? Physiological characteristics Дошкільне виховання (3). pp. 5-8. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Boys: what are they? Physiological characteristics Дошкільне виховання (2). pp. 5-7. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Psychophysiological child’s development and establishment of thinking at the age from 6 to 10 Початкова школа (7). pp. 29-31. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Psychophysiology of younger pupils’ education and health Початкова школа (11). pp. 1-4. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Psychophysiological factors and child development in the works S.F.Rusovoyi Просвітницька діяльність Софії Русової: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск V. Том І. pp. 205-210.

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Psychological and Teaching and psyhofyzyolohycheskye and chief problems of preschool education Педагогічний процес: теорія та практика, 5. pp. 202-212. ISSN 2078-1687

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Physiological characteristics of the activities of girls and boys (Why do girls and boys experience the world differently) Початкова школа (12). pp. 8-12. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Directions of functioning and development of preschool and primary education Управління школою (22-24). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Physiological characteristics of child’s cerebration (The distribution of functions between the left and right brain) Початкова школа (5). pp. 6-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Physiological characteristics of child’s cerebration (The distribution of functions between the left and right brain) Початкова школа (6). pp. 10-14. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Physiological characteristics of first form pupil’s activities Початкова школа (3). pp. 5-9. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) First teacher Influence Психолог (41). pp. 10-13.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Steps to Creativity Психолог (33). pp. 5-11.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Maladjustment Психолог (9). pp. 23-27.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Cognition comes through comparison Сільська школа України (5). pp. 22-24.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Cognition comes through comparison (continuation) Сільська школа України (6). pp. 11-22.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Maladeptive behaviour of children Психолог (4). pp. 25-27.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Children's fears, neuroses, temperament Освітянські відомості (3). pp. 12-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Factors of mental health and abilities development of junior schoolchildren Освітянські відомості (2). pp. 41-46.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Conditions of thinking, feelings and imagination synthesis in education for criticality development of a human Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 4, Ч. 4. pp. 148-153.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Steps to creativity at the age of six Сільська школа України (21). pp. 11-19.

Кравчук, Лариса Володимирівна and Кочерга, Олександр Васильович (2001) Biographical glossary: from a writer’s to a pupil’s artistry Початкова освіта (22). pp. 1-16.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Factors of mental health and abilities development of junior schoolchildren Освітянські відомості. pp. 27-35.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Critical thinking in educational activity Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 3, Ч. 6. pp. 191-196.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Handicraft lessons and the development of a child’s creative abilities Психолог. pp. 6-7.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Critical thinking is a synthesis of mental processes interrelation Розвиток навичок критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 січня 2001 року, м. Київ. pp. 77-83.

Кочерга, Олександр Васильович (2000) Interrelation of thinking, feelings and imagination of a person Психологічні стратегії в освітньому просторі: збірник наукових праць (психологічні науки). Випуск І. pp. 51-58.

Кочерга, Олександр Васильович (2000) The factors of psychical sanity of primary schoolchildren Директор школи. Україна (5). pp. 118-122.

Кочерга, Олександр Васильович and Захарійчук, Мар’яна Дмитрівна (1999) Observation is a path to a child’s soul Початкова освіта (10). pp. 6-7.

Кочерга, Олександр Васильович (1999) Primary education and pupil’s abilities Початкова освіта (9). p. 2.

Кочерга, Олександр Васильович (1999) School curricula and health Початкова освіта (16). p. 3.

Кочерга, Олександр Васильович (1998) Textbook and creative abilities of a pupil Новий державний підручник "Біологія людини" (8-9 класи): за і проти. pp. 3-5.

Кочерга, Олександр Васильович (1997) Prevention of child fears in the process of primary education Порадник методиста - 97: книга методичних рекомендацій. Ч. 1. pp. 100-107.

Кочерга, Олександр Васильович (1997) The development of teacher’s abilities in the in-service teacher training system Післядипломна освіта педагогічних кадрів: Проблеми розвитку: матеріали звітної наукової конференції, 31 жовтня - 1 листопада 1996 року, м. Київ. pp. 217-219.

Кочерга, Олександр Васильович (1997) Interrelation of psychical processes is a basis of the soul harmony Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття: тези V Міжнародної науково-практичної конференції, 22-25 травня 1997 року, м. Київ - м. Чернівці. pp. 222-224.

Кочерга, Олександр Васильович and Роговик, Людмила and Васильєв, Олексій Олександрович (1997) Mental health and work Початкова школа (10). pp. 53-57. ISSN 0131-5358

Васильєв, Олексій Олександрович and Кочерга, Олександр Васильович and Роговик, Людмила (1996) Primary school and the development of pupils’ creative abilities Порадник методиста - 96. pp. 146-155.

Роговик, Людмила and Кочерга, Олександр Васильович (1994) Thinking in the talent mechanism of a child Сучасна психологія в ціннісному вимірі: матеріали Третіх Костюківських читань, 20-22 грудня 1994 року. Т. І. pp. 311-312.

Кочерга, Олександр Васильович (1994) The ways of psychologizing primary school teacher training Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 120-літтю Глухівського педагогічного інституту і 100-річчю з дня народження його випускника О. Довженка, 25-26 жовтня 1994 року. Ч. 2. pp. 9-10.

Book Section

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Кочерга, Олександр Васильович (2022) Modular variable program "School management in conditions of autonomy" In: Розвиток закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації: методичний посібник для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти. Центр інноваційної освіти “Про.Світ”, Україна, Київ, pp. 30-35.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Development of general sensitivity in elementary school students In: Навчально-виховний комплекс "Потенціал": здоров'язбереження через партнерство. Авторська школа в Україні . Букрек, Київ - Чернівці, Україна, pp. 77-83. ISBN 978-966-399-951-7

Conference or Workshop Item

Кочерга, Олександр Васильович (2022) Sensitivity of human psychophysiological systems: a prerequisite for quality education In: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа: від теорії до практики», 28 жовтня 2022 року, Чернівці, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2022) Sensitivity of psychophysiological systems and inclusiveness of a person in the educational process In: V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2021) Equilibrium in an inclusive educational space: psychophysiological aspect In: ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2020) Psychophysiological aspects of sensitivity to language perception In: ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації», 22 травня 2020, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Psychophysiological accents in the psychological and pedagogical competence of the teacher In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах», 30-31 травня 2018 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Psychophysiological aspects of the formation of the linguistic personality In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи», 29 травня 2018 року, Київ, Україна.

Book

Кочерга, Олександр Васильович and Лук'янчук, Лариса Павлівна and Меленець, Людмила Іванівна (2019) Thermal mosaic is a game made of a colorful mixture of colorful elements ТОВ "ФРАНКО ПАК", м. Київ. ISBN 978-966-97896-0-0

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2019) I'm a Kievite вид-во "Діса-плюс", Харків. ISBN 978-617-7645-20-6

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2018) I-Kiyanin: regional partial program for the development of children of the senior preschool age Вид-во "Діса-плюс", Харків. ISBN 978-617-7645-20-6

Мручковська, Ельвіра and Пахом'юк, Ніна and Кочерга, Олександр Васильович (2017) Combating human trafficking in Ukraine: textbook for the course ВАІТЕ, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович and Меленець, Людмила Іванівна and Лук'янчук, Лариса Павлівна and Васильєва, Наталія Ігорівна (2017) «Hama»-mosaic: program and methodical provision of artistic and productive activity of preschool children К.: ТОВ "ФРАНКО ПАК".

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2015) I - from Kiev: regional partial program of preschool children Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiology of children with special needs Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2011) Psychophysiology of children’s creativity Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychophysiology of six year olds first-graders and adaptation to school Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Children’s psychophysiology at the age of 6 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Children’s psychophysiology at the age 4-5 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Children’s psychophysiology at the age 1-3 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 966-8651-59-6

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Psychophysiology of early childhood Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 966-8651-59-6

Кочерга, Олександр Васильович (2004) Factors mental health and creative development of children КМПУ імені Б.Д. Грінченка, Київ.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Beginning life – becoming creative Кобза, Київ, Україна. ISBN 966-8024-31-1

Кочерга, Олександр Васильович (1998) The development of creative abilities of the child Навчальні посібники, Київ. ISBN 966-7301-23-0

Thesis

Кочерга, Олександр Васильович (2003) The correlation of thinking, feelings and imagination in the development of an individual's, critical mind. PhD thesis, АПН України.

Patent

Кочерга Олександр Васильович (2014) Manual "Children’s psychophysiology at the age 1-3" 55900.

Teaching Resource

Мручковська, Ельвіра and Пахом'юк, Ніна and Кочерга, Олександр Васильович and Косьмій, Олена (2017) Combating human trafficking in Ukraine: a program of special course for teachers of educational institutions of secondary education [Teaching Resource]

Кочерга, Олександр Васильович and Шорохова, Валентина Володимирівна (2015) Using the balancing board Dr. Frank Belhau in educational and corrective work with students in grades 1-4 with psychophysical disabilities [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 31 02:07:50 2023 EET.