Items where Author is "Літіченко, Олена Дмитрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

Літіченко, Олена Дмитрівна and Гаращенко, Лариса Василівна (2020) Preparation of bachelors of preschool education for artistic and creative actibity in preschool educational institutions Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» (28). pp. 176-179. ISSN 2663-6085

Літіченко, Олена Дмитрівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Methodical accompaniment of realization labour education children of preschool age: historical aspect International periodic scientific journal, 5 (13). ISSN 2523-4692

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна (2020) The child's worldview through the glass of Vsevolod's magic glasses Missing Міністерство культури та інформаційної політики України Національна бібліотека України для дітей Матеріали Всеукраїнського круглого столу для організаторів дитячого читання.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2020) Club is not for tick Вихователь-методист дошкільного закладу (10). pp. 45-49.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2020) Theoretical aspects of education of work culture in preschool children Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (28). pp. 238-242. ISSN 2308-4855

Літіченко, Олена Дмитрівна and Коваленко, Олена Володимирівна (2020) Preschool education software: Ukrainian and European experience Ljubljana school of business Eastern European conference of management and economics. pp. 136-138.

Літіченко, Олена Дмитрівна and Гаращенко, Лариса Василівна (2019) Preparation of students for mobile games in the educational process of preschool education: methodological expression Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання (31). pp. 46-51. ISSN 2519-4623

Літіченко, Олена Дмитрівна and Гаращенко, Лариса Василівна (2019) Working work as a means of formation of subject-practical competence in kindergarten children Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 110-120. ISSN 2312-5829

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Modern trends of development of labor education of children of preschool age Молодий вчений (8.1). pp. 76-79. ISSN 2304-5809

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Education through work of preschool children in pedagogical press «Молодий вчений» (3.2). pp. 54-58. ISSN 2313-2167

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у 50-х роках XX століття на сторінках педагогічної преси Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 57-70. ISSN 2312-5829

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80рр ХХ століття Збірник наукових праць Педагогічні науки Випуск. pp. 28-32.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s-80s of the 20th century) Pedagogy and Psychology (79). pp. 38-41. ISSN p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках International scientific-practical conference Actual questions and problems of development of social sciences (28-30). pp. 113-116.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (І.ХХІ). pp. 26-29. ISSN 2413-1865

Літіченко, Олена Дмитрівна (2015) Трудове виховання дітей дошкільного віку у першій половині ХХ століття Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 186-188.

Літіченко, Олена Дмитрівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2015) Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 35-43.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2015) Педагогічна преса дошкільного спрямування 50-80рр ХХ століття Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (4). pp. 254-258.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2014) Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 46-51.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2013) Ідеї трудового виховання в журналі "Дошкільне виховання" в 20-60-х роках ХХстоліття Наукові записки збірник праць молодих вчених та аспірантів (2). pp. 82-89.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2012) Розвиток пізнавальної активності в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом Педагогічні науки та освіта (Х). pp. 110-117.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2011) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Information Technologies in Education for All:Learning Environment. ISSN 978-966-026742-8

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Кишинська, Алла Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Мельник, Наталія Іванівна and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Thesis

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Улюкаєвої І.Г. на дисертацію Літіченко О.Д. "ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ (50 – 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Лободи С.М. на дисертацію Літіченко О.Д. "ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ (50 – 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Дисертація - Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50–80-ті роки ХХ століття) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Автореферат - Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50–80-ті роки ХХ століття) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Бровко, Олена Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) OP program. 05 internship (personal and professional development) [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2020) RPND ODFP.06 Artistic needlework [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Ковальова, Вікторія Василівна (2020) RPND ODFP.06 Artistic needlework [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2019) Мистецьке рукоділля [Teaching Resource]

Стаєнна, Олена Олександрівна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) Рукоділля з методикою [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Программа практики ВВС. 0.1 Производственная практика (с дополнительной специализации) МС [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Air Force Practice Program. 0.1 Manufacturing Practice (With additional specialization) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) VP.2.1 Manufacturing Practice (with additional specialization) [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) Work program of the discipline FROM.03 Artistic Needlework [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2019) Work program of the discipline ODPP.06 Art needlework [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) Work program of the discipline ODF.07 Art needlework [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) Work program of the discipline FROM.03 Artistic needlework [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2019) Виробнича практика(з додаткової спеціалізації 4 курс) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2019) Виробнича практика(з додаткової спеціалізації) [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна and Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Рукоділля з методикою [Teaching Resource]

Машовець, Марина Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Теорія і методика ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Данієлян, Анаіт Яшевна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Рукоділля з методикою: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Apr 19 02:10:42 2021 EEST.