Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Levchenko, Kateryna and Legenkiy, Mykola and Legenka, Maryna and Shved, Olha (2020) Social and Legal Mechanisms for Prevention and Counteraction to Bullying in Youth Environment Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) (129). pp. 183-191. ISSN 2352-5428/ 978-94-6252-933-5

Levchenko, Kateryna and Lehenkyi, Mykola and Bondarchuk, Serhiy and Borodin, Yevheniy and Shved, Olha (2020) The Main Issues and Perspectives of The Administrative and Legal Regulation of The Higher Education Reform in Ukraine Journal of e-Learning and Higher Education, 2 (1). p. 11. ISSN 2169-0359

Болотна, Анна Володимирівна (2020) FAMILY DISADVANTAGE AS A FACTOR OF JUVENILE CRIME Науковий вісник Ужгородського університету, Педагогіка Соціальна робота , випуск 1 (38), 46 (1). pp. 13-17. ISSN 2524-0609

В'яла, Анна Анатоліївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Formation of a healthy lifestyle for children of primary school are in general secondary education Молодий вчений (11). pp. 375-378. ISSN 2313-2167

Веретенко, Тетяна Григорівна (2020) Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна and Климчук, Яна Михайлівна (2020) Технології соціальної роботи із жінками, які постраждали від домашнього насильства Актуальнi питання гуманiтарних наук (33). pp. 286-291. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лазаренко, Ольга Анатоліївна (2020) Формування безпечної поведінки учнів початкової школи в Інтернет мережі Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (71). pp. 195-199. ISSN 1992-5786

Веретенко, Тетяна Григорівна and Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Кваліфікаційна магістерська робота: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Грабовенко, Наталія Валеріївна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Diagnosing as a key stage of socio-pedagogical work with families raising children with cerebral palsy Колективна (три і більше авторів). Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти : колективна монографія. iScience Sp. z o. o. Warsawа, Poland, Warsawа.

Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Art practices in socio-pedagogical activities [Teaching Resource]

Дзябенко, Ольга and Морзе, Наталія Вікторівна and Василенко, Світлана Василівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Бойко, Марія Анатоліївна and Воротникова, Ірина Павлівна and Смирнова-Трибульська, Євгенія Миколаївна (2020) Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Дуля, Аліна Володимирівна and Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна геронтологія" [Teaching Resource]

Дуля, Аліна Володимирівна (2020) Preparing future social workers for the social work with military personnel and their families Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дро- гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (27). pp. 193-198. ISSN 2308-4855; 2308-4863

Дуля, Аліна Володимирівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2020) Types of families of joint forces operation participants in the east of Ukraine and peculiarities of social work with them Society. Integration. Education, IV. pp. 211-221. ISSN 1691-5887

Залуцький, Іван Іванович and Денисюк, Олена Миколаївна and Чечко, Тетяна Миколаївна (2020) The use of information and communications technology (ICT) in work with parents who bring up a child with a disability Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагоічні науки: реалії та перспективи (75). pp. 85-90. ISSN 2311-5491

Клішевич, Наталія Анатоліївна and Різак, Ірина миколаївна (2020) Features of social work with disabilities in the United Kingdom Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагоічні науки: реалії та перспективи, 75 (1). pp. 107-110. ISSN 2311-5491

Клішевич, Наталія Анатоліївна and Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Motivational readiness of students to work with convicted prisoners in Ukraine Society. Integration. Education., 1 (1-2020). pp. 424-431. ISSN 2256-0629

Левченко, Катерина Борисівна and Швед, Ольга Володимирівна (2020) Public organizations of Ukraine in the system of preventing and counteracting domestic violence Право і безпека – Право и безопасность, 1(76) (1). pp. 74-82. ISSN 1727-1584, 2617-2933

Лехолетова, Марина Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Заверико, Наталія Віталіївна (2020) Problems of parents caring for children with disabilities Society, integration, educati on. Proceedings of the In ternational Scientifical Conference, 4. pp. 268-278. ISSN 1691-5887

Лехолетова, Марина Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна (2020) Preparing Future Social Workers for Advocacy Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 2 (96). pp. 135-144. ISSN 2312-5993

Лютий, Вадим Петрович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг" [Teaching Resource]

Лютий, Вадим Петрович and Гаврилюк, Катерина Олександрівна (2020) Criteria for assessment the quality of social support the families in difficult life circumstances Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць, 75 (1). pp. 115-121. ISSN 2311-5491 (print), 2664-3537 (Online)

Лютий, Вадим Петрович and Захарчук, Євгенія Андріївна (2020) Оцінювання проблем та потреб учнів санаторної школи-інтернату Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства : Матеріали IІI Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 2020 р.). pp. 88-95.

Лютий, Вадим Петрович and Павлик, Ольга Вікторівна (2020) Criteria for quality assessment of the service “patronage over a child” Social Work and Education, 7 (3). pp. 263-278. ISSN 2520-6230

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Сила, Т.І. and Пуха, Катерина Володмирівна and Качуровська, Вікторія Юріївна and Янковець, В.В. (2020) Management of volunteer programs: a guide for training managers of volunteer programs Обнова-компані, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Grabowska, Barbara (2020) Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions The Modern Higher Education Review (5). pp. 62-71. ISSN 2518-7635

Мосьпан, Наталя Вікторівна and Сліпчук, Валентина Леонідівна (2020) International medical students’ needs in Ukraine Актуальні дослідження в соціальній сфері. pp. 23-25. ISSN 2409-1359

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2020) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Ганна Валеріївна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Петрочко, Жанна Василівна (2020) Adaptation of Former Pupils of Institutional Care Facilities and Education of Children in New School Environment Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (69). pp. 177-182. ISSN 1992-5786

Петрочко, Жанна Василівна and Богомолова, Наталя Миколаївна (2020) Background and conceptual vision of creation the system for training social specialists for national-patriotic education Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (24). pp. 104-123. ISSN 2308-3778

Петрочко, Жанна Василівна and Демянцева, Анастасія Володимирівна (2020) Сontent and technological support of social work with a child arranged in the family of a foster carer Social Work and Education (7). pp. 186-200. ISSN 2520-6230

Петрочко, Жанна Василівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Understanding the nature and features of the deinstitutionalization process by the future social workers and social educators Професійна освіта: методологія, теорія та технології (11). pp. 194-213. ISSN 2415-3729

Петрочко, Жанна Василівна and Кириченко, Валентина Іванівна (2020) Pupils’ trust in teachers as a key prerequisite for child safety in school Society, integration, education. Proceedings of the International Scientifical Conference (3). pp. 481-492. ISSN 1691-5887

Петрочко, Жанна Василівна and Кузьмінський, Володимир Олександрович and Кияниця, Зінаїда Петрівна (2020) Социальная работа с семьями и детьми: ответы на актуальные вопросы Мультипринт, м. Бішкек Киргизька Республіка. ISBN 978-9967-11-705-1

Петрочко, Жанна Василівна and Ничипорчук, Інна Сергіївна (2020) Peculiarities of social and pedagogical prevention of abuse of children in the family Magyar Tudományos Journal (45). pp. 40-43. ISSN 1748-7110

Салата, Каріна Олександрівна and Кондратюк, Краніна Дмитрівна (2020) ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE FACTORS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS Науковий вісник Ужгородського університету, Педагогіка Соціальна робота , випуск 1 (38), 47 (2). pp. 166-170. ISSN 2524-0609

Смола, Олександра Віталіївна and Сапіга, Світлана Володимирівна (2020) Characteristics of the emotional state of children with mental disorders in preschool institutions Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 1 (75). pp. 183-187. ISSN 2311-5491

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2020) The problem of social prevention of gender inequality in military services Інноваційна педагогіка, 21 (2). pp. 192-196. ISSN 2663-6093

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Алєксєєнко, Т.Ф. (2020) Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS Society. Integration. Education (4). pp. 279-289. ISSN 1691-5887

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Рогожинська, Валерія Євгеніївна (2020) Principles of interdisciplinary interaction in social work Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 27 (3). pp. 224-228. ISSN 2308-4863

Спіріна, Тетяна Петрівна and Ситник, Марина Михайлівна (2020) Aggressive behavior of teenagers: causes and consequences Колективна (три і більше авторів). Theoretical and applied aspects of sustainable development: Monograph. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice.

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Parable-therapy in work with a clients Danish Scientific Journal (DSJ), 3 (36). pp. 46-49. ISSN 3375-2389

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Практикум із соціальної роботи: Тренінг: Детекція брехні [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Детекція брехні" [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Притча-терапія в роботі з клієнтами In: «Сучасний вимір психології та педагогіки», 22-23 травня 2020 року, Львів.

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Осужденные: возможность получения высшего образования In: Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього, 15-16 травня 2020 року, Одеса.

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Psychological service in Ukraine’s penitentiary system: history and experience HABITUS, 1 (12). pp. 203-210. ISSN 2663-5208; 2663-5216

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Legal support for the activities of psychologists in correctional facilities Znanstvena misel journal, 1 (44). pp. 30-33. ISSN 3124-1123

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з ведення переговорів" [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович and Конопацька, Юлія Володимирівна (2020) Соціальна профілактика повторної злочинності підлітків, які перебувають у конфлікті з законом In: Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук, Харків.

Суліцький, Вадим Володимирович and Конопацька, Юлія Володимирівна (2020) Social risks of adult repeated crime of adolescents in conflict with the law Інноваційна педагогіка, 1 (24). pp. 231-235. ISSN 2663-6093

Суліцький, Вадим Володимирович and Магрюк, Вікторія Андріївна (2020) Соціально-педагогічна робота з жінками, які перебувають в конфлікті з законом In: Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті, 20-21 березня 2020 року, Одеса.

Суліцький, Вадим Володимирович and Магрюк, Вікторія Андріївна (2020) Social And Pedagogical Work With Women Who Are In Conflict With Law Інноваційна педагогіка, 2 (25). pp. 194-198. ISSN 2663-6093

Файдюк, Олена Валентинівна and Линець, Вікторія Максимівна (2020) Gender socialization of personality: analysis of concepts Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві. pp. 94-97. ISSN 978-617-689-405-6

Червінська, Г.І. and Швед, О.В. (2020) Особливості та напрями діяльності фахівців психологічної служби закладу загальної середньої освіти та оцінка їх якості Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства (1). pp. 103-108.

This list was generated on Fri Jul 1 02:07:52 2022 EEST.