Items where Author is "Куземко, Леся Валентинівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 64.

Article

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Formation of the teacher image as a component of his personal and professional development Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (71). pp. 127-131. ISSN 1992-5786

Куземко, Леся Валентинівна and Поруцька, Марина and Чуба, Дарина (2020) Content-methodical implementation of development skills of students safe behavior by multimedia technologies Молодий вчений (1). pp. 86-89. ISSN 2304-5809; 2313-2167

Куземко, Леся Валентинівна and Мороз, Анна (2019) Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї для забезпечення соціально-емоційного розвитку дитини Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (54). pp. 164-168.

Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) Using internet resources in future teachers’ personal and professional development Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4 (88)). pp. 3-17.

Куземко, Леся Валентинівна and Литвиненко, С.В. (2018) Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці Інноватика у вихованні, 7 (1). pp. 157-164. ISSN 2411-4553

Куземко, Леся Валентинівна and Мойсак, Олександр Данилович (2018) Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 38-44. ISSN 2078-1687

Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей Молодий вчений (11). pp. 281-284. ISSN 2313-2167

Куземко, Леся Валентинівна (2017) - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. pp. 138-140.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Сучасні виклики вищої педагогічної освіти Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 39-43.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) The problem of formation of critical thinking and problem-solving ability of future teaching staff Молодий вчений, ІІІ (3 (43)). pp. 417-421. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Формування соціальної активності майбутніх педагогів у процесі позанавчальної діяльності International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 288 pages. pp. 91-94.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Student formation of pedagogical specialty and skills of ХХІ th century in process of implementation individual work Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (1-2). pp. 20-25. ISSN 1609-8595

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Особливості реалізації диференційованого підходу до виховання хлопчиків і дівчаток Збірник матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону". pp. 44-46.

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Особливості реалізації диференційованого підходу до виховання хлопчиків і дівчаток Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці.. pp. 62-66.

Куземко, Леся Валентинівна and Бондаренко, Тетяна Юріївна (2016) USING WEB-QUESTS IN THE DESIGN OF FUTURE EDUCATORS INDEPENDENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS Молодий вчений (4 (31)). pp. 541-544. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(52)). pp. 281-285. ISSN 2078-2128

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Сontent, forms and methods of forming technological competence students of teaching professions Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 159-169. ISSN 2312-5829

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Досвід застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47). pp. 100-106. ISSN 2311-1305

Куземко, Леся Валентинівна and Кузавка, Інна Валеріївна (2015) Pedagogical conditions of preparation of the future educators for designing computer educational games for preschoolers Молодий вчений (5(20)). pp. 107-110. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Problems and prospects in preparation future teachers under conditions of information society Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 3 (63). pp. 386-393. ISSN 978-9662760-18-7

Куземко, Леся Валентинівна (2014) ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Проблеми сучасної педагогічної освіти (43). pp. 156-163. ISSN 2311-1305

Куземко, Леся Валентинівна (2014) Підготовка вчителя початкової школи до реалізації індивідуального підходу Вісник психології і педагогіки.

Куземко, Леся Валентинівна (2013) Questions of quality of professional preparation of educators to realization of individual approach with the children Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу : Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Формування готовності майбутніх вихователів до індивідуалізованої роботи з дітьми дошкільного віку Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу : Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Індивідуальний підхід у вихованні дітей дошкільного віку: методичний аспект Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць (Х).

Куземко, Леся Валентинівна (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Збірник наукових праць : Педагогіка. Психологія. Філософія.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) Сучасний стан підготовки вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 80-83.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. ISSN УДК 37.01:001.891+

Куземко, Леся Валентинівна (2011) ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Наукові записки. Серія : Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

Куземко, Леся Валентинівна (2010) Сутність індивідуального підходу у вихованні дітей дошкільного віку Імідж сучасного педагога (розвиток системи дошкільної освіти) : науково-практичний освітньо-популярний часопис (6-7).

Куземко, Леся Валентинівна (2010) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.8. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : Збірник наукових праць.. pp. 92-98.

Monograph

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2018) Сучасні аспекти особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

Teaching Resource

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Педагогіка: інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Педагогіка: педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Проектування мультимедійного середовища навчального закладу: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) Practice program OP.0.2 Educational (propaedeutic) practice [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Бровко, Олена Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) OP program. 05 internship (personal and professional development) [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) Методика освітнього партнерства: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2019) Проектування мультимедійного середовища навчального закладу: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Програма практики (Навчальна/ Освітнє партнерство) [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2019) Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Технології індивідуального розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2016) Основи наукових досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Методичні рекомендації з виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2015) Методика викладання дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Нові педагогічні технології навчання : робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Куземко, Леся Валентинівна (2014) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2014) Методика викладання дошкільної педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Куземко, Леся Валентинівна (2014) Нові педагогічні технології навчання - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Oct 24 17:38:47 2020 EEST.