Items where Author is "Кондратець, Інна Вікторівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Article

Кондратець, Інна Вікторівна and Наумкіна, О.А. and Зленко, О. О. (2022) Teaching children to ask questions as a basis for developing critical thinking International scientific journal «Grail of Science» (16). pp. 364-374. ISSN 2710-3056

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Артосвіта дітей раннього віку: аспекти психолого-педагогічного супроводу Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (38 (2)). pp. 77-82. ISSN 2311-2409; 2412-2009

Гавриш, Наталія Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Дитина і книжка: новий формат взаємодії з дітьми Дошкільне виховання (1). pp. 6-10.

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Спочатку надіньте кисневу маску на себе, або Як формувати психологічну стійкість Дошкільне виховання (3-4). pp. 9-11.

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Читання з продовженням, або «Філософські години» з дітьми Дошкільне виховання (1). pp. 11-14.

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Рухаймось, малята, щоб не сумувати! Палітра педагога (3-4). pp. 14-16.

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Літні перлинки для Марка й Маринки Палітра педагога (5-6). pp. 10-12.

Кондратець, Інна Вікторівна and Науменко, Марина Сергіївна (2022) Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку Освітологічний дискурс (3-4). pp. 47-56. ISSN 2312-5829

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Мистецтво жити в невизначених умовах Дошкільне виховання (9). pp. 8-10. ISSN 0321 - 1401

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до пcихолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки (15). pp. 119-128. ISSN 2410-2075

Кондратець, Інна Вікторівна and Покрепа, Софія (2022) Теоретичні засади розвитку рефлексії та особливості застосування з дітьми дошкільного віку Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зб. наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти». pp. 75-78. ISSN 978-617-8005-59-7

Власова, Віра and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Методичний супровід планування й організації полілогів з дітьми дошкільного віку зб. наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти». pp. 24-27. ISSN 978-617-8005-59-7

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів ЗДО в площині планування та організації різних форм взаємодії з розвитку мовлення в групах раннього віку Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в контексті сучасної парадигми освіти: Збірник доповідей Всеукраїнської науковопедагогічної конференції, (27 жовтня 2022 р., м. Дніпро).. pp. 142-148.

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Спочатку надіньте кисневу маску на себе, або Як формувати психологічну стійкість Дошкільне виховання (3-4). pp. 9-11. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Бровко, Катерина Андріївна (2021) The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children» ICTERI 2021 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (Vol-XX). pp. 361-370. ISSN 1613-0073

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2021) Formation of professional competence of masters of preschool education: a guide to the modern Освітологічний дискурс (3(34)). pp. 96-110. ISSN 2312-5829

Кондратець, Інна Вікторівна and В'язовська, О. (2021) Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобом експериментування з матеріалами Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. pp. 63-67.

Савлюк, Галина and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Ухтомська, Анна and Довбня, Софія Олегівна (2021) Fostering Artistic Reflection Skills in Student Pre-School Educators Seen as Artistic Competence Development European Journal of Educational Research, 3 (10). pp. 1303-1315. ISSN 2165-8714

Шульга, Людмила and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Новоселецька, Ірина Едуардівна and Ухтомська, Анна (2021) Postmodern Trends in Teaching Painting to Preschoolers in the Post-Soviet Space Postmodern Openings, 3 (12). pp. 154-172. ISSN 2068-0236

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (35 (1)). pp. 83-88. ISSN 2412-2009

Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Welcome to the theatrе! Acquaintance of preschoolers with theatrical art Палітра педагога (2). pp. 3-9.

Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Cooperation with parents: formation of values in children by art literature Молодий вчений (2(90)). pp. 181-185. ISSN 2304-5809

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) The "Child" program: new approaches and semantic accents in preschool education Дошкільне виховання (1). pp. 14-17. ISSN 0321-1401

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) Formation of art competences of future educators: technological aspect Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 25 (2-2018). Частина 2. (28(1)). pp. 341-350. ISSN 2309-9763

Кондратець, Інна Вікторівна (2020) Reflexive analysis of foreign and domestic experience of supporting a child in grief Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 16 (4). pp. 117-132. ISSN 2072-4772

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) Formating of future preschool teachers’ artistic competence: motivation component Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (69). pp. 88-92. ISSN 1992-5786

Кондратець, Інна Вікторівна (2019) Team building: how to turn a team into a team Дошкільне виховання (11). pp. 7-11. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) The formation and development of a child's skills to be free in the conditions of kindergarten The potential of modern science (3). pp. 61-69. ISSN 978-1-9993071-3-4

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) New Approaches to the Formation of Artistic and Practical Competence of Future Educators Народна освіта. ISSN 966-8358-22-8

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Рефлексійна культура педагогів у системі післядипломної освіти підготовка дітей до навчання грамоти в контексті педагогіки партнерства: неперервність дошкільної та початкової освіти Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,. pp. 205-214. ISSN 978-966-2716-99-3

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Роль рефлексивной культуры в профессиональном развитии педагогов дошкольных. Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к. pp. 13-15. ISSN 978-985-498-797-2

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Verbal encouragements as effective mean of forming of confidence for children of preschool age Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (14). pp. 167-180. ISSN 2072-4772

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Ранок радісних зустрічей Вихователь-методист дошкільного закладу (1). pp. 27-35.

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 18-21.

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Педагогічний плейбек. Ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів Дошкільне виховання (2). pp. 20-24. ISSN 0321-1401

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Професійні забавки дорослих: рольові ігри як засіб фахового навчання Дошкільне виховання (12). pp. 13-17. ISSN 0321-1401

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Щасливий педагог - щасливі діти Дошкільне виховання (10). pp. 18-20. ISSN 0321-1401

Monograph

Кондратець, Інна Вікторівна and Довбня, Софія Олегівна and Топалова, Марія (2021) Formation of audience and performance cultures in children of senior preschool age: content context of theaterical depiction Колективна (три і більше авторів). Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація: колективна монографія. Heilberg IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, Aerzen.

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) Pedagogical technologies of preparing future preschool teachers’ for the artistically productive competence of preschool children Колективна (три і більше авторів). Освіта ХХІ століття: реалії, виклики, тенденції розвитку: колективна монографія. InterGING, Німеччина.

Conference or Workshop Item

Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Reflective culture as a necessary component of professional training of modern specialists in preschool education In: Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали IV Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І.Поніманської, 12 листопада, 2021 р., Рівне, Україна.

Book

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Артосвіта Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ. ISBN 978-617-658-028-7

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Teaching Resource

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни ОДФП.05. Артосвіта дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Артосвіта дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Артосвіта дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою [Teaching Resource]

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) ОДФП.04 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2022) ОП.01 Виробнича практика (педагогічна, без відриву) [Teaching Resource]

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) ВДС 2.05 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Working program of the discipline ODFP.05. Art education of preschool children [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Program OP.01 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Program OP.02 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Науменко, Марина Сергіївна (2021) RPND ODFP.04 Children's literature and speech development of preschool children [Teaching Resource]

Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Науменко, Марина Сергіївна (2021) RPND ODF.02 Children's literature and speech development of preschool children [Teaching Resource]

Кондратець, Інна Вікторівна and Науменко, Марина Сергіївна (2021) ODFP.04 Children's literature and speech development of preschool children [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) VP program. 2.1 Industrial practice (pedagogy, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2021) Program OP.02 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2021) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) ODF.08 Art education of preschool children [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) ODF.05 Methods for acquainting children with art [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) Program OP.01 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2020) Program OP.01 Industrial practice (pedagogical, without separation) [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Бровко, Олена Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) OP program. 05 internship (personal and professional development) [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2020) Working program of the discipline ODFP.05. Art education of preschool children [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) VP Practice Program. 2.1 Manufacturing practice [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2019) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом (013.00.01 Початкова освіта 2 курс) [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2019) Work program of the discipline ОДФП.06 Methods of acquaintance of children with art [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2019) ODFP.07 Work Program Curriculum Methods for Familiarizing Children with Art [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2019) Work program of the discipline ОДФП.07 Methods of acquaintance of children with art [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2019) Work program of the course Discipline of acquiring children with art [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) Program of Practice OP.02 Industrial Practice (Educational and Methodical) [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2019) OP Practice Program. 01 Manufacturing practice [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом(ОР Молодший спеціаліст) [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 6 02:07:24 2023 EET.