Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | З | К | Л | О | Р | С
Number of items: 81.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2022) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2022) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2022) Розвиваємо творче мислення студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення In: XLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії (31 січня 2022 р.).

Александрова, Валентина Федорівна (2022) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2022) Щоденник. Невигадані історії про війну (продовження) Українська мова і література в школах України (4). pp. 62-63.

Александрова, Валентина Федорівна (2022) Щоденник. Невигадані історії про війну Українська мова і література в школах України (2-3). pp. 81-82.

Б

Бойко, Марія Іванівна (2022) Linguistics of computer analysis and information processing: Introduction to computer linguistics [Teaching Resource]

Бойко, Марія Іванівна (2022) Modern technologies in the field of philology: Basics of applied linguistics [Teaching Resource]

Бойко, Марія Іванівна (2022) Linguistics of computer analysis and information processing: Computer lexicography [Teaching Resource]

Бойко, Марія Іванівна (2022) Linguistics of computer analysis and information processing: Linguistic technologies on the Internet [Teaching Resource]

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) Історико-лінгвістичне коментування у процесі вивчення української мови в школі In: Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу", 14-15 вересня 2022 року, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Медіалінгвістика" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) History of the Ukrainian Language as a means of forming national identity and historical memory Український педагогічний журнал (2). pp. 48-63. ISSN 2411-1317

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні аспекти лінгвістики: Історико-лінгвістичні реконструкції в українському мовознавстві" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української мови: Історія української літературної мови" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська)" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української мови: Історична граматика" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна and Русаченко, Наталя Павлівна and Лахно, Наталія Валентинівна and Москальчук, Ганна Олексіївна and Nesterenko, Tetiana (2022) Using of the language factor in modern conflicts of various levels Eduweb, Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 16 (3). pp. 177-189. ISSN 1856-7576

Вінтонів, Михайло Олексійович and Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Бортун, Каріна Олександрівна (2022) The Functional-Semantic Field of the Imperative Category in Journalistic Discourse: Problems of Structure Definition and Description Studia Slavica (65(2)). pp. 425-437. ISSN 0039-3363; 1588-290X

Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2022) Oral and written culture (Ukrainian) [Teaching Resource]

Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2022) Методика викладання української мови як іноземної [Teaching Resource]

Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2022) Persuasive communications [Teaching Resource]

Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Заєць, Валентина Григорівна (2022) Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2022) Корпусні технології у формуванні граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць.

Горохова, Тетяна Олександрівна and Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Вінтонів, Михайло Олексійович (2022) The linguistic and cultural approach to teaching the ukrainian as a foreign language (on the example of studing Borys Grynchenko’s personality) Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки (3 (50)). pp. 111-118.

Грипас, Оксана Юріївна (2022) Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 061 Журналістика [Teaching Resource]

Грипас, Оксана Юріївна (2022) Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 061 Журналістика [Teaching Resource]

Грипас, Оксана Юріївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія" [Teaching Resource]

Грипас, Оксана Юріївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова у професійному спілкуванні: культура мовлення” [Teaching Resource]

З

Заєць, Валентина Григорівна (2022) Working program of educational discipline "Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in the media and practical stylistics" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2022) Working program of educational discipline "Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in the media and practical stylistics" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2022) Work program of the academic discipline: "Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in the media and practical stylistics" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2022) Work program of the study discipline "Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in the media and practical stylistics" for students of the specialty "International Journalism" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2022) Рrogram of the discipline "Ukrainian language in professional communication: Editing and stylistics" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2022) Working program of educational discipline Ukrainian studies: Culture of oral and written speech (Ukrainian) for students 012 Preschool education and 013 Primary education [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна and Степаненко, Олена Костянтинівна and Степчук, Юлія Петрівна (2022) Modern youth slang of Ukrainian youth Актуальні проблеми філології та перекладознавства (24). pp. 45-49. ISSN 2415-7929

К

Караман, Станіслав Олександрович and Горохова, Тетяна Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» [Teaching Resource]

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна (2022) Basics of phonetics in Indian linguistic tradition: theoretical and methodological aspect Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (13(18)). pp. 294-309. ISSN 2786-4952

Кузнецова, Галина and Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна (2022) Оновлення змісту методичної системи навчання фонетики майбутніх учителів української словесності в контексті здобутків мовознавства Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»), 6 (6). pp. 135-160. ISSN 2786-6165 Online

Кузнецова, Галина and Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна (2022) Basics of Phonetics in Indian Linguistic Tradition: Theoretical and Methodological Aspect «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 13 (18). pp. 294-309. ISSN 2786-4952

Кучерук, О.А. and Гилярська, О.І. and Караман, Ольга Володимирівна and Корицька, Г.Р. and Дика, Наталія Михайлівна (2022) The use of electronic educational resources for the formation of rhetoric competence of future teachers in pedagogical colleges Інформаційні технології і засоби навчання, Том 92 (6). pp. 35-60. ISSN 2076-8184

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни. Українські студії. Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна (2022) Undivisible subject-object structures in the field of actant functionality Закарпатські філологічні студії, 1 (21). pp. 61-65. ISSN 2663-4880; 2663-4899

Лахно, Наталія Валентинівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни. Українські студії. Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

О

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Work program of the study discipline "Culture of thinking and communication: Culture of oral and written communication (Ukrainian language)" for students of the first (bachelor's) level OP 033.00.01 Philosophy [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Work program of the academic discipline "Ukrainian language in professional communication: speech culture [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Working program of the academic discipline "Ukrainian language in professional communication: Speech culture" [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Term as a component of various term systems Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, 33(72) (1). pp. 72-77. ISSN 2710-4656, 2710-4664

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Emotional intelligence and its influence on the formation of professional competence of the future journalist In: I International Science Conference «The latest problems of modern science and practice», January 11 – 14, 2022, Boston, USA.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Onomasiological and semasiological meaning of the concept of "translation of terms" In: V Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», 9 червня, 2022, Переяслав, Україна.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) The influence of art on the formation of key competencies of the future In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі», 07-08 червня, 2022, Харків, Україна.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) The main means of forming a culture of thinking and communication of future specialists in the analysis of social processes In: II International scientific and practical conference «Current issues of social and humanities sciences, and the history of medicine», 17-18 березня, 2022, Чернівці, Україна.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Terminology: delineation of definitions In: III International Research and Practical Internet Conference "Development strategiest for modern education and science", 28 лютого, 2022, Czech Republic.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Methods of studying terms and terminal systems In: III International Scientific and Practical Conference «Society and science. Problems and prospects», January 25 – 28, London, England.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) Polyfunctionality of the term in modern terminology Вісник Київського національного лінгвістичного університету (1). pp. 89-97. ISSN 2311-0821, 2415-7333

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) The formal structure of a term and its components Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, 33(72) (3). pp. 58-63. ISSN 2710-4656, 2710-4664

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) The content structure of a term and its components Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (17). pp. 97-101. ISSN 2312-6353

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бацак, Костянтин Юрійович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Салата, Оксана Олексіївна and Кальницький, Михайло Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2022) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Остапченко, Олена Вадимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) для студентів освітньої програми 022.00.02 Графічний дизайн [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) для студентів освітніх програм 025.00.02 Сольний спів, 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано), 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань: 02 Культура і мистецтво, спеціальність: 025 Музичне мистецтво, кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) для студентів освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Р

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Ukrainian language in media [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Modern linguistics: Fundamentals of linguistics [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Modern linguistics: Fundamentals of linguistics [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Modern linguistics: Fundamentals of linguistics [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Educational dialectological practice [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Regarding the issue of formation linguistic etiquette of Ukrainians Science and practice, actual problems, innovations. pp. 210-215.

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Semantic-grammatical structure of Lemky’s phraseological units were considered to indicate the physical and mental properties of a person The newest problems of science and ways to solve them. pp. 197-202. ISSN 979-8-88722-617-0

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2022) History of the Ukrainian language: Ukrainian dialectology [Teaching Resource]

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2022) Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2022) Університетські студії: Вступ до мовознавства [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2022) Лінгвістична експертологія: Психолінгвістика [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2022) Психолінгвістика [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2022) Загальне мовознавство [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2022) Методологія і методи філологічних досліджень: Методологія і методи лінгвістичних досліджень [Teaching Resource]

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Neosemants in modern Ukrainian internet discourse Studia Linguistica. pp. 41-56. ISSN 2411-1562

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Peculiarities of word formation of complex occasionalisms in the modern Ukrainian language Лінгвістичні студії Випуск 43 (43). pp. 41-52. ISSN 1815-3070

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Neologisms of the Military Sphere in the Modern Ukrainian Language LOGOS (113). pp. 116-128. ISSN 0868-7692

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Peculiarities of word formation of complex occasionalisms in the modern Ukrainian language Лінгвістичні студії/ Linguistic Studies (43). pp. 41-52. ISSN 1815-3070

This list was generated on Tue Jul 23 02:04:25 2024 EEST.