Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | И | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ю
Number of items: 108.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Ethnic and cultural trends of development of rural schools in Ukraine (1984-1991 years.) Рідна школа (1-2). pp. 28-32. ISSN 0131-6788

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Preparation of rural students of Ukraine to work and to technical creativity in restructuring the Soviet education (50–60-ies. XX century) Освіта та розвиток обдарованої особистості (3). pp. 25-28. ISSN 2309-3935

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Development of variable models of specialized schools in rural area: social and pedagogical aspects Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 43-48. ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Trends of the development of rural schools in Ukraine (1972–1984 years) Освітній простір України (5). pp. 7-13. ISSN 2409-9244

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Development of school network in rural area (1972-1991 years) Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (735). pp. 48-57.

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Шляхи адаптації сільської школи до соціальних трансформацій українського села (1924-1929 рр.) Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47). pp. 91-98. ISSN 2311-1305

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Оrganizational aspects of preparation teachers in rural schools in the context of developing ukrainian educational system Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" (1). ISSN 2310-2411

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Historical and pedagogical studies of rural schools in ukraine: sociocultural concept Гірська школа Українських Карпат (12). pp. 81-85. ISSN 1994-4845

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Modeling of specialized schools: theoretical and practical aspects Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 117-131. ISSN 2312-5829

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Методика викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Методологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2015) Методика викладання дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Паламар, Світлана Павлівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2015) Activity approach to training and education of preschool children in historical and pedagogical context of the XX century Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). pp. 119-130. ISSN 2312-5993

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) Розвиток іншомовної професійної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 110-115.

А

Антипін, Євген Борисович (2015) Ideas of child-oriented in pedagogical views of Tymofiy Lubenets. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). pp. 79-85. ISSN 2312-5993

Антипін, Євген Борисович (2015) Continuity in upbringing and education of preschool and primary school age children in the historical and pedagogical context of end of XIX - early XX century Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (10(54)). pp. 223-230. ISSN 2312-5993

Б

Біла, Ірина Миколаївна (2015) Children's creative konstruktolohiya as a therapeutic agent In: Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки. ФОП Рогальська І.О., Вінниця, pp. 171-186. ISBN 978-617-71-71-46-0

Біла, Ірина Миколаївна (2015) The system is organized influence on the creative activity of children. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1 (29). pp. 55-70. ISSN 2227-6246

Біла, Ірина Миколаївна (2015) Constructing reality during preschool childhood In: VІІ міжнародна науково-практична конференція, 23 квітня 2015 р., Камянець–Подільський,.

В

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Formation of research competence of the primary school teacher in the process of historical and pedagogical studies functioning. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). pp. 210-218. ISSN 2312-5993

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Рedagogical education of Тimothy Lubenets (end ХІХ - the first third of the twentieth century) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 12-22. ISSN 2312-5829

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Перспективний досвід педагогів-практиків як фактор розвитку дошкільної освіти в м. Києві (1973-1991) Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47(5)). pp. 34-41. ISSN 2311-1305

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Історія педагогіки : робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Проектування освітнього процесу у ВНЗ: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2015) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Простір і час у житті дитини дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного закладу (4). pp. 17-22.

Голота, Наталія Миколаївна (2015) The current problems of preschool children acquaintance with space and time. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). pp. 219-227. ISSN 2312-5993

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна деонтологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Порівняльна педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Актуальні проблеми дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Порівняльна педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Педагогіка сімейного виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Гринева, О.М. (2015) Психологические особенности формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов как условие успешности их профессионального самопроектирования Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 116-120.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) An influence of future specialist's self-design on success of their professional self-realization International scientifical-practical congress of pedagogues, psychologists and medics "Driven to discover". pp. 171-175. ISSN 978-5-437903-32-2

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Psychological features of personality's life goals ay preschool age International scientifical-practical forum of pedagogues, psychologists and medics "October scientific forum'15". pp. 114-118. ISSN 978-7-637903-66-9

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Personal self-design: modern scientifical discurs Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (51). pp. 54-61. ISSN 2062-4552

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Psychological considerations of personality life way projecting phenomena’s research Психологічний часопис. Збірник наукових праць за ред. С.Д.Максименка (2). pp. 30-36. ISSN 978-966-189-358-9

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Psychological features of professional self-design at older youth age Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №12.Психологічні науки:зб.наукових праць (46). pp. 89-96. ISSN 2412-9968

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Methodological analysis of personality metadesign in youth Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. pp. 65-70. ISSN КВ№17500-6250 від 16.11.2010 р.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Reflection as a device of personality's youth age professional self-design in conditions of professional preparation Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 122-128. ISSN 2218-5186

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Theoretical bases of personality metadesign in preschool age Молодий вчений (10). ISSN 2304-5809

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Psychological features of personality's life goals in adolescence Науковий огляд (10). ISSN 2311-4509

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Theoretical bases of life design’s lines in youth research Науковий вісник Херсонського державного університету (3-4). ISSN 2312-3206

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Психологія позитивного мислення: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Child practical psychology: working program of university discipline [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Дитяча практична психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Психологія позитивного мислення: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Psychological problems of love in youth Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools (4(1)). ISSN 2313-7525

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Use of art-therapy at work with preschool aged children Практичний психолог: дитячий садок (10). pp. 4-9. ISSN 96687

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна and Метелюк, Валентина Іванівна (2015) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна and Терещенко, Людмила Анатольевна (2015) Child psychological diagnostics Нілан-Лтд, Вінниця.

Д

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогічна творчість: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогічна творчість: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогіка загальна: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогічна творчість: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

И

Искакова, Айгуль Толеутаевна and Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Psychological features of foreign language competence forming of students as a condition of their professional self-design Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи". pp. 116-121.

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Основи соціальної педагогіки та психології: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Preparation of the future teachers in the formation of moral values ​​in children 5 - year life means tale Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 3 (63). pp. 349-356. ISSN 978-9662760-18-7

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Сontent, forms and methods of forming technological competence students of teaching professions Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 159-169. ISSN 2312-5829

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Досвід застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47). pp. 100-106. ISSN 2311-1305

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Нові педагогічні технології навчання : робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Problems and prospects in preparation future teachers under conditions of information society Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 3 (63). pp. 386-393. ISSN 978-9662760-18-7

Куземко, Леся Валентинівна and Кузавка, Інна Валеріївна (2015) Pedagogical conditions of preparation of the future educators for designing computer educational games for preschoolers Молодий вчений (5(20)). pp. 107-110. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

М

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна (2015) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2015) Етнопсихологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2015) Психологія педагогічна: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2015) Competences formation in the preschool years by means of folklore Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (№2(10)). pp. 182-192. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2015) Pranks of children with signs of talent as manifestation of subjective activity Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Т.VI. (Вип.11). pp. 190-198. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2015) Child's mischiefs as original form of activity Вісник психології і педагогіки (Вип.15).

Музика, Олена Оксентівна (2015) Методика викладання дитячої психології: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2015) Психологія вікова: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2015) Психологія вікова: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Презентація до лекцій з навчальної дисципліни "Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Diagnostics talent of junior pupils Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. pp. 339-342.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Pedagogical practice as part of professional training of primary school teachers to diagnostic support the development of cognitive interests of students Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи: матеріали всеукр.наук.-практ.конф. pp. 69-71.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) The formation of cognitive interest of pupils in first grade mathematics lessons (by M. Bogdanovich) Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи. pp. 73-79.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Діагностичні методики визначення рівня пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови Початкова школа і сучасність (9). pp. 12-15. ISSN 86516

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

П

Паламар, Світлана Павлівна (2015) Професійно-педагогічна іміджологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна (2015) Поезія Оксани Забужко: спроба прочитання Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми. Матеріали міжнародної конференції. pp. 106-109.

Паламар, Світлана Павлівна (2015) Формування предметних компетентностей учнів на предметах гуманітарного циклу Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (24). pp. 61-66. ISSN 1644-7794

Подофєй, Світлана Олексіївна (2015) Дослідження особистісних і міжособистісних детермінант формування Я-концепції підлітків-діабетиків Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Серія "Психологічні науки: проблеми і здобутки", Випуск 8.-К.: КнМУ, 2015.- 322 с. (8). pp. 238-253.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2015) Дослідження психологічних особливостей відповідальності підлітка-діабетика як ступеня суб'єктивної включеності його Я-концепції у діяльність Проблеми емпіричних досліджень у психології (12). pp. 119-126. ISSN 978-966-2760-26-2

Піддячий, Микола Іванович and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Піддячий, Микола Іванович and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Піддячий, Микола Іванович and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Р

Рябчич, Ярослав Євгенович (2015) Психологія загальна: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

С

Січкар, Алла Дмитрівна (2015) Дошкільна педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Т

Теплюк, Анна Анатоліївна (2015) Експериментальна психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2015) Diagnosis emotional feelings preschool age children in terms family Europäische Fachhochschule (European Applied Sciences) (4). pp. 44-46. ISSN 2195-2183

Теплюк, Анна Анатоліївна (2015) Empirical research of voluntary behavior of pre-school children in the context of the family Освіта та розвиток обдарованої особистості (8 (39)). pp. 28-31. ISSN 2309-3935

Терещенко, Людмила Анатольевна (2015) Психодіагностика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Ю

Юрченко, Віктор Іванович (2015) Психологія вікова: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Юрченко, Віктор Іванович (2015) Peculiarities of locus- control over students in the process of pedagogical practice Вісник психології і педагогіки (15).

Юрченко, Віктор Іванович (2015) Peers of the Holodomor-Genocide of 1932-1933 in Ukraine: psychological crisis throughout life Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (23). pp. 25-29. ISSN 1644-7794

This list was generated on Mon May 20 02:05:14 2024 EEST.