Items where Author is "Драч, Оксана Олександрівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 66.

Article

Драч, Оксана Олександрівна (2019) PSYCHOHISTORY AS THE NEWEST AREA OF HISTORICAL DESCRIPTION Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу. pp. 33-37.

Драч, Оксана Олександрівна (2019) Post-war years of life of Bukovinian rusyns in epistolary of Olha Kobylianska Русин, 57 (2). pp. 420-436. ISSN 2345-1149

Драч, Оксана Олександрівна (2019) MV Dovnar-Zapolsky and the higher organization women's education in Kiev in the early XX century Речыцкі край. pp. 46-50.

Драч, Оксана Олександрівна (2018) Історична антропологія як новітня парадигма історіописання Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу. pp. 26-27.

Драч, Оксана Олександрівна (2018) Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму «Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства». pp. 212-215.

Драч, Оксана Олександрівна (2018) Education and Schooling in Byzantium: Public Expectations and Didactic Tasks Вісник Черкаського університету (3-4). pp. 26-34. ISSN 2076-586Х

Драч, Оксана Олександрівна (2018) Development of higher female education in Finland in the Modern Age: unique variant of Europeanism in the Russian Empire Етнічна історія народів Європи (55). pp. 63-66. ISSN 2518-1270; 2309-9356

Драч, Оксана Олександрівна (2017) GIrls from the Dnieper Ukraine of the modern age: higher education as a component of life trajectory Гуржіївські історичні читання (12). pp. 84-89. ISSN 978-966-920-241-3

Драч, Оксана Олександрівна (2017) «Personal life did not spoil her»: O.Ya. Efimenko (1848─1918) ─ hardworking scientist Гуржіївські історичні читання (11). pp. 38-47. ISSN 978-966-920-241-3

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Європейські університетські студії жінок у контексті гендерних трансформацій у науці (друга половина ХІХ ст.) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу. pp. 31-32.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) European Educational Space in the Age of Enlightenment: Discussions on Gender Parameters of Education Київські історичні студії (2 (5)). pp. 2-9. ISSN 2524-2749

Драч, Оксана Олександрівна (2017) “Labour gave you scientific glory”: Oleksandra Yakivna Efimenko ─ modern era female scientist Вісник Черкаського університету (3). pp. 54-62. ISSN 2076-586Х

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Gender Peculiarities of Medieval Medicine in Europe: female healer Вісник Черкаського університету (4). pp. 58-63. ISSN 2076-586Х

Драч, Оксана Олександрівна (2016) THE CONCEPT OF "NEW WOMAN" IN THE INTERPRETATION Kollontai Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 (3). pp. 22-26. ISSN 2307-7778

Драч, Оксана Олександрівна (2016) The practice of gender studios in the United States: perception of such experience by Ukrainian researchers Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього. pp. 306-317. ISSN 978-617-7065-51-6

Драч, Оксана Олександрівна (2016) Temchenko A. Traditional Prediction Practice: Archaic of the Sign System Український історичний журнал, 526 (1). pp. 217-219.

Драч, Оксана Олександрівна (2016) Female Education and Upbringing of Women in Medieval Europe: Thoughts of Contemporaries Вісник Черкаського університету (3-4). ISSN 2076-586Х

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Innovations in the education of women of the modern era through the prism of the microhistory of family (on materials of the Russian Empire). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, 362 (29). pp. 80-89. ISSN 2076-5908

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Слухачка вищих жіночих курсів другої половини ХІХ ст.: формування образу крізь призму гендерного аналізу Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 5-16.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Гендерний вимір Великої війни: фінал емансипації жіноцтва Гендерна політика міст : історія і сучасність : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6 – 7 жовтня 2015 р.. pp. 58-62. ISSN ISBN 978-966-695-379-0

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Woman history and «anthropological turn» in humanitarian science: reflections about tasks and methods Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (10). pp. 65-69.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Проект вищої жіночої освіти в інтелектуальному середовищі києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 78-89.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) «Нова історична наука» в США після Другої світової війни: напрямки і представники Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Р. Г.Калитчак, З. М. Зазуляк.. pp. 516-525.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) NAD WІSŁĄ І DNІEPREM. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszłość і teraźnіejszość. (4). pp. 110-117.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) The scientific formation of the Women History in the West: achievements and perspectives Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014, 342 (9). pp. 5-11. ISSN 2076-5908

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Освіченість Богдана Хмельницького крізь призму новацій дидактики єзуїтських колегій Восьмі Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 12-16. ISSN 978-966-493-925-3

Драч, Оксана Олександрівна (2014) EVERYDAY LIFE OF THE FEMALE HIGHER COURSES DURING THE WORLD WAR I Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (23). pp. 174-181. ISSN 2307-5791

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії Український селянин: Зб. наук. праць (14). pp. 66-69. ISSN 966-7986-12-8

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання в Російській імперії Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014 (19 (31). pp. 47-54. ISSN 2076-5908

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції і регіональні особливості Гуржіївські історичні читання (7). pp. 115-118. ISSN 978-966-493-834-8

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Student youth of St. Volodymyr University at Taras Shevchenko’s age: social and cultural portrait Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 10-21.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014 (9(302)). pp. 5-11. ISSN 2076-5908

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Вплив ідей К.Д. Ушинського на формування генерації «нових жінок» у російській імперії Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 11-19.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Учителювання в народній школі: форма громадського служіння українських інтелектуалів «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 127-134.

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина XIX – початок XX ст.) Гуржіївські історичні читання (5).

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів російської імперії (кінець XIX – початок XX ст.) Вісник Черкаського університету: Історичні науки (9).

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Предметна система навчання у вищій жіночій школі російської імперії: досвід упровадження Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки (8).

Book Section

Купрій, Тетяна Георгіївна and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Драч, Оксана Олександрівна and Линьов, Костянтин Олександрович (2014) For Education: Professional training: Textbook In: Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичнгий посібник. ВП "Едельвейс", К, pp. 241-285. ISBN 978-966-2748-57-4

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Линьов, Костянтин Олександрович and Драч, Оксана Олександрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна and Галицька, Майя Михайлівна and Гонюкова, Лілія Василівна and Зеліско, Інна Михайлівна (2014) Освітологія: фахова підготовка In: Освітологія: фахова підготовка. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, pp. 408-613. ISBN 978-966-2748-57-4

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Макромодуль ІІІ. Історія освіти In: Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 152-240. ISBN 978-966-2748-57-4

Monograph

Александрова, Олена Станіславівна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Додонов, Роман Олександрович and Бонь, Олександр Іванович and Борисенко, Катерина Григорівна and Драч, Оксана Олександрівна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Козлов, Роман Анатолійович and Левітас, Фелікс Львович and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Руснак, Ірина Євгеніївна and Трухан, Олександр Феодосійович and Щербак, Віталій Олексійович (2019) Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Драч, Оксана Олександрівна (2019) Gender dimension of social transformation (end of XIX - beginning of XX century): formation of the new woman's image Колективна (три і більше авторів). Nad Wist^ i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej - przeszlosc i terazniejszosc. Monografia zbiorowa.Miеdzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, Warszawa-Torun.

Драч, Оксана Олександрівна (2018) Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія ТОВ "Твори", Вінниця.

Драч, Оксана Олександрівна (2011) Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Одноосібна. Вертикаль, Черкаси.

Conference or Workshop Item

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії In: Міжнародна конференція до 100-річчя незалежності Фінляндії., 17-18 листопада 2017, Київ.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму In: Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА», 15 листопада 2017, Маріуполь.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій In: Всеукраїнська наукова конференція «УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», 22-23 вересня 2017, Київ, Ніжин.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Штрихи до соціокультурного портрету освітянок доби Української революції (О. Єфименко, С. Русова, Н. Полонська-Василенко) In: Всеукраїнський науково-практичний семінар «розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» До 100-річчя Української революції(1917–1921), 17 травня 2017 року, м. Київ, вул. Володимирська, 57 (Київський міський будинок учителя), філіяДержавної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Курсистка в модерному місті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: очікування і реалії In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот, 24 травня 2017, Київ.

Book

Драч, Оксана Олександрівна and Борисенко, Наталя Миколаївна (2018) Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.): навчальний посібник Чабаненко Ю.А., Черкаси. ISBN 978-966-920-279-6

Драч, Оксана Олександрівна and Кочерга, Галина Василівна (2017) Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей: 035 «Філологія» (Українська мова та література); 014 «Середня освіта» (Українська мова та література) ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси. ISBN 978-966-9730-47-3

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Зарубіжна історіографія всесвітньої історії. Навчальний посібник для спеціальності "історія" Чабаненко Ю. А., Черкаси. ISBN 978-966-920-015-0

Драч, Оксана Олександрівна (2013) Історія української культури. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів ПП Чабаненко Ю.А., Черкаси. ISBN 978-966-321-457-5

Thesis

Драч, Оксана Олександрівна (2002) Автореферат дисертації "Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)"на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. – історія України. PhD thesis, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Patent

Сисоєва Світлана Олександрівна (2014) Osvitology: professional training 57912.

Teaching Resource

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Історіографія всесвітньої історії_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Історіографія всесвітньої історії_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Новітня історія країн Європи та Америки [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Середньовічна історія країн Європи і Америки_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Жінка в історії світової культури_2016-2017 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма "Історіографія всесвітньої історії" 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма "Новітня історія країн Європи та Америки" 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма «Середньовічна історія країн Європи і Америки» 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Робоча програма «Середньовічна історія Західної цивілізації» 2017-2018 [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Робоча навчальна програма «Новітня історія країн Європи і Америки» для студентів за спеціальністю 6.02030201 Історія [Teaching Resource]

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Робоча навчальна програма «Історіографія всесвітньої історії» для студентів за спеціальністю 8.02030201 Історія [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 28 21:40:08 2020 EET.