Items where Author is "Пономаренко, Тетяна Олександрівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Козак, Людмила Василівна (2020) The development of managerial creativity of future heads of preschool education in a higher educational institution Педагогика. Bulgarian Journal оf Educational rEsEarch аnd PracticE (5). pp. 607-618. ISSN 0861 – 3982

П’ятачук, Катерина and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Formation of social-moral competence in senior predictors on the basis use of full-roll games «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХХІІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 30 квітня 2019 р. – Переяслав- Хмельницький, 2019. – Вип. 22. – 465 с. (22). pp. 173-178.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти в умовах формальної освітньої діяльності Розвиток професіонала і професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі. pp. 100-102.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи. pp. 69-74.

Цабій, Іванна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Formation of multicultural competence in senior preschoolers based on the use of smart cards Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи: збірник студентських наукових статей за матеріалами III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців. У двох частинах - Ч.1.. pp. 69-73.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Moderation as an innovative form of education in a higher education setting Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 83-87.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Management culture of higher school teachers as a condition for the quality of higher pedagogical education European humanities studies: State and Society (4). pp. 183-198. ISSN 2450-6486

Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) The development of empathy of senior prechool children in the conditions of the institution of preschool education Молодий вчений (11(63)). pp. 256-262. ISSN 2304-5809

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) The formation of the readiness of future preschool specialists for the multicultural upbringing of preschool children Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 28 : зб. наук. праць (3(38)). pp. 96-104. ISSN 2410-0897

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) Forming senior preschoolers social orientation as the condition of developing their humane interrelations Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. pp. 30-34.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) Managing the formation of the readiness of future doctors of philosophy for the development of educational programs for preschool children Директор школи, ліцею, гімназії, 2 (6). pp. 216-228. ISSN 2309-7744

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) Managing the formation of future PhD students' readiness for the development of educational programs for preschool children Директор школи, ліцею, гімназії. pp. 216-228. ISSN 2309-7744

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2016) Forming administrative culture of preschool education principals. European humanities studies: State and Society (2). pp. 209-220. ISSN 2450-6486

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2015) Формування управлінської культури фахівців дошкільної освіти як умова ефективної о фізичного виховання дошкільників Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 28 : зб. наук. праць (29). pp. 102-110. ISSN 2410-0897

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2008) Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ як засіб та результат культуровідповідного управління Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного прошу в школі та ВНЗ (8). pp. 256-266. ISSN 966-7359-37-9

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2006) Керувати культурно — керувати ефективно! (Аналіз підходів до визначення сутності поняття "культура управління") "Гуманітарні науки" науково-практичний журнал (1). pp. 24-29.

Monograph

Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) The study amd development of educational programmes as a way of effectiveness of moral education of preschool children Колективна (три і більше авторів). Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: collective monograph. Cuiavian University in Wloclawek. Baltija Publishing, Польща.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Козак, Людмила Василівна (2020) Formation of benevolence of junior preschool children on the basic of personality oriented Колективна (три і більше авторів). Theoretical and practical aspects of the development of the European research area : Collective monograph. Baltija Publishing, Riga, Latvia.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Preparing future preschool education professionals for management introduction of innovative pedagogical technologies Колективна (три і більше авторів). Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Polska, Opole, ul. Niedziałkowskiego, Польща.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2016) Передмова. Висновки Колективна (три і більше авторів). Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку: монографыя. Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Глухів.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2008) Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою : монографія Одноосібна. Видавництво Державного закладу "Луганський націоналіний університет імені Тараса Шевченка", Луганськ.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2012) Управління в системі дошкільної освіти Видавництво "Контраст", Краматорськ. ISBN 978-966-04-8

Teaching Resource

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2020) ODF. 04 Preschool Pedagogy: Innovative Models of Developmental Environments in the HLS [Teaching Resource]

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2020) ODP.04 Educational Management in Preschool Education: Innovative Technologies [Teaching Resource]

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2020) RPND ODF.06 "Pedagogical partnership with various social institutions" Content module "Public Relations" [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Бровко, Олена Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) OP program. 05 internship (personal and professional development) [Teaching Resource]

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти» Змістовий модуль «Інноваційні технології [Teaching Resource]

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Work program of the discipline EDF.06 Pedagogical partnership with various social institutions. Content module "Public Relations" [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 30 18:03:08 2020 EET.